Prezista

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
13-12-2022

Aktiv bestanddel:

darunavir

Tilgængelig fra:

Janssen-Cilag International NV

ATC-kode:

J05AE10

INN (International Name):

darunavir

Terapeutisk gruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutisk område:

HIV infektioner

Terapeutiske indikationer:

PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. PREZISTA, co administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg). In deciding to initiate treatment with PREZISTA co administered with cobicistat or low dose ritonavir, careful consideration should be given to the treatment history of the individual patient and the patterns of mutations associated with different agents. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of PREZISTA. PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (HIV 1) infection. PREZISTA 75 mg, 150 mg, and 600 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens:For the treatment of HIV 1 infection in antiretroviral treatment (ART) experienced adult patients, including those that have been highly pre treated. For the treatment of HIV 1 infection in paediatric patients from the age of 3 years and at least 15 kg body weight. In deciding to initiate treatment with PREZISTA co administered with low dose ritonavir, careful consideration should be given to the treatment history of the individual patient and the patterns of mutations associated with different agents. Genotypic or phenotypic testing (when available) and treatment history should guide the use of PREZISTA. PREZISTA, co administered with low dose ritonavir is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of patients with human immunodeficiency virus (HIV 1) infection. PREZISTA, co administered with cobicistat is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV 1) infection in adults and adolescents (aged 12 years and older, weighing at least 40 kg). PREZISTA 400 mg and 800 mg tablets may be used to provide suitable dose regimens for the treatment of HIV 1 infection in adult and paediatric patients from the age of 3 years and at least 40 kg body weight who are:antiretroviral therapy (ART) naïve. ART experienced with no darunavir resistance associated mutations (DRV RAMs) and who have plasma HIV 1 RNA < 100,000 copies/ml and CD4+ cell count ≥ 100 cells x 106/L. In deciding to initiate treatment with PREZISTA in such ART experienced patients, genotypic testing should guide the use of PREZISTA.

Produkt oversigt:

Revision: 54

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2007-02-11

Indlægsseddel

                142
B. INDLÆGSSEDDEL
143
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PREZISTA 100 MG/ML ORAL SUSPENSION
darunavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA
3.
Sådan skal du tage PREZISTA
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER PREZISTA?
PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et
lægemiddel, som forhindrer virus af
typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel).
PREZISTA anvendes til behandling af
hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den
lægemiddelgruppe, der kaldes
proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i
kroppen. Dette forbedrer
immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er
forbundet med hiv-infektion.
HVAD ANVENDES DET TIL?
PREZISTA anvendes til at behandle hiv-infektion hos voksne samt hos
børn fra 3 år og opefter med
en legemsvægt på mindst 15 kg (se SÅDAN SKAL DU TAGE PREZISTA).
PREZISTA skal tages i kombination med en lavdosis cobicistat eller
ritonavir og anden hiv-medicin.
Din læge vil fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst
for dig.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PREZISTA
TAG IKKE PREZISTA
-
hvis du er ALLERGISK over for darunavir eller et af de øvrige

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
PREZISTA 100 mg/ml oral suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver ml oral suspension indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
natriummethylparahydroxybenzoat (E219)
3,43 mg/ml.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oral suspension.
Hvid til offwhite opaliserende suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
PREZISTA, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er i
kombination med andre antiretrovirale
lægemidler indiceret til behandling af human immundefektvirus
(hiv-1)-infektion hos voksne og
pædiatriske patienter fra 3 år med en legemsvægt på mindst 15 kg
(se pkt. 4.2).
PREZISTA, co-administreret med cobicistat, er i kombination med andre
antiretrovirale lægemidler
indiceret til behandling af human immundefektvirus (hiv-1)-infektion
hos voksne og unge (i alderen
12 år og opefter med en vægt på mindst 40 kg) (se pkt. 4.2).
I forbindelse med beslutningen om at påbegynde behandling med
PREZISTA, administreret sammen
med cobicistat eller lavdosis ritonavir, skal den enkelte patients
behandlingsanamnese og de
mutationsmønstre, der er forbundet med forskellige lægemidler,
overvejes nøje. Genotype- og
fænotypebestemmelse (hvor det er muligt) og behandlingsanamnese skal
være vejledende for brugen
af PREZISTA (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med
håndtering af hiv-infektion. Efter
indledning af behandling med PREZISTA skal patienterne rådgives om
ikke at ændre doseringen eller
lægemiddelformen eller stoppe med behandlingen undtagen efter aftale
med lægen.
Interaktionsprofilen for darunavir er afhængig af, om ritonavir eller
cobicistat benyttes som
farmakokinetisk forstærker. Der kan derfor ovære forskellige
kontraindikationer og anbefalinger for
darunavir og samtidige lægemidler afhængigt af, om darunavir er
boostet med ritonavir eller cobi
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 13-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 28-11-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 16-09-2020
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 13-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 13-12-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 13-12-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 13-12-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 16-09-2020

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik