Prezista

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
darunavir
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
J05AE10
INN (International Name):
darunavir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Prezista filLondon (LGW) m-overtrukne tabletter Co administreres med lavdosis ritonavir angives i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af patienter med human immundefekt virus (HIV-1) infektion. Prezista 75/150/300/600 mg tabletter kan anvendes til at tilvejebringe passende dosis regimer:til behandling af HIV-1 infektion i antiretroviral behandling (ART)-erfarne voksne patienter, herunder dem, der har været meget forbehandles;til behandling af HIV‑1 infektion hos pædiatriske patienter fra en alder af tre år og mindst 15 kg kropsvægt. Prezista 400/800 mg tabletter co‑administreres med cobicistat er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af human immundefekt virus (HIV‑1) infektion hos voksne patienter. Prezista 400/800 mg tabletter kan anvendes til at tilvejebringe passende dosis regimer til behandling af HIV‑1 infektion hos voksne og pædiatriske patienter i alderen fra 12 år og mindst 40 kg kropsvægt, der er:antiretroviral behandling (ART)‑naive;
Produkt oversigt:
Revision: 47
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000707
Autorisation dato:
2007-02-11
EMEA kode:
EMEA/H/C/000707

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 100 mg/ml oral suspension

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA anvendes til at behandle hiv-infektion hos voksne samt hos børn fra 3 år og opefter med

en legemsvægt på mindst 15 kg (se Sådan skal du tage PREZISTA).

PREZISTA skal tages i kombination med en lavdosis cobicistat eller ritonavir og anden hiv-medicin.

Din læge vil fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i PREZISTA

(angivet i punkt 6) eller over for cobicistat eller ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn

PREZISTA er ikke beregnet til brug til børn under 3 år eller med en legemsvægt under 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe f.eks.

NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere). PREZISTA med cobicistat eller ritonavir er

ikke blevet testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I

nogle tilfælde kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid

fortælle din læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til

hvilken medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

-

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

-

dexamethason (kortikosteroid)

-

efavirenz (til hiv-infektion)

-

boceprevir (til hepatitis C-infektion).

-

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkulose)

-

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

-

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

-

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

-

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

-

clarithromycin (antibiotikum)

-

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

-

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led og muskler samt andre inflammatoriske tilstande. Hvis

andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og kun,

hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

-

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

-

salmeterol (medicin til behandling af astma)

-

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

-

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

-

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

-

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

-

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres. Du skal fortælle det til din læge,

hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser)

metformin (til behandling af type 2-diabetes).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

PREZISTA oral suspension indeholder natriummethylparahydroxybenzoat

Dette indholdsstof kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage

PREZISTA og cobicistat eller ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte daglige dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor).

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget PREZISTA oral suspension og hvor meget ritonavir (kapsler,

tabletter eller opløsning) barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg (6 ml)

100 mg (1,2 ml)

mellem 30 og 40 kg

675 mg (6,8 ml)

100 mg (1,2 ml)

mere end 40 kg

800 mg (8 ml)

100 mg (1,2 ml)

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Barnet skal tage PREZISTA hver dag og altid sammen med 100 mg ritonavir og sammen med mad.

PREZISTA virker ikke korrekt uden ritonavir og mad. Barnet skal indtage et måltid eller et

mellemmåltid inden for 30 minutter, før det tager PREZISTA og ritonavir. Typen af mad er ikke

vigtig.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor). Lægen vil

afgøre, om en dosis en gang dagligt eller to gange dagligt er passende for barnet. Dosis må ikke

overstige den anbefalede dosis til voksne, der er 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir 2

gange dagligt eller 800 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget PREZISTA oral suspension og hvor meget ritonavir (kapsler,

tabletter eller oral opløsning) barnet skal have.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

380 mg (3,8 ml)

50 mg (0,6 ml)

mellem 30 og 40 kg

460 mg (4,6 ml)

60 mg (0,8 ml)

over 40 kg

600 mg (6 ml)

100 mg (1,2 ml)

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg (6 ml)

100 mg (1,2 ml)

mellem 30 og 40 kg

675 mg (6,8 ml)

100 mg (1,2 ml)

mere end 40 kg

800 mg (8 ml)

100 mg (1,2 ml)

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den beregnede dosis af PREZISTA og ritonavir 2 gange dagligt eller 1 gang

dagligt. Hvis barnet skal have PREZISTA 2 gange dagligt, skal det tage en dosis om morgenen

og en dosis om aftenen. Barnets læge fastsætter den rette behandling til dit barn.

Barnet skal tage PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad.

Typen af mad er ikke vigtig.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Den sædvanlige dosis PREZISTA er 800 mg en gang dagligt.

Du skal tage PREZISTA hver dag og altid sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir og

sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden cobicistat eller ritonavir og mad. Du skal

indtage et måltid eller mellemmåltid inden for 30 minutter, før du tager PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir. Typen af mad er ikke vigtig. Hold ikke op med at tage PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir uden først at tale med din læge, selv om du får det bedre.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

ELLER

800 mg PREZISTA sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid PREZISTA sammen med cobicistat eller ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt

uden cobicistat eller ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad. Typen af mad er

ikke vigtig.

Brugsanvisning

Brug doseringssprøjten, der følger med pakningen, til at afmåle dosis nøjagtigt:

Ryst flasken godt hver gang, du skal bruge den.

Åbn flasken med PREZISTA oral suspension ved at trykke låget ned og dreje det mod uret.

Tryk den vedlagte doseringssprøjte helt ned i flasken.

Træk stemplet ud, indtil stempelpladen er ud for den streg, der svarer til den dosis, din læge har

foreskrevet.

Udtag din dosis PREZISTA. Anbring spidsen af doseringssprøjten i munden. Tryk sprøjtens

stempel og synk dosen.

Sæt låget på flasken efter brug og opbevar PREZISTA oral suspension som anvist under punkt 5

nedenfor.

Fjern stemplet fra selve sprøjten og skyl begge dele med vand. Lad det lufttørre efter brug.

Efter lufttørring skal doseringssprøjten samles igen og opbevares sammen med flasken med

PREZISTA.

Doseringssprøjten må ikke anvendes til andre lægemidler.

Hvis du har taget for meget PREZISTA

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du tager PREZISTA to gange dagligt, og du kommer i tanke om den glemte dosis inden for

6 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal altid tage PREZISTA med ritonavir og mad. Hvis du

kommer i tanke om det efter mere end 6 timer, skal du springe den pågældende dosis over og tage de

næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du tager PREZISTA én gang dagligt, og du kommer i tanke om den glemte dosis inden for

12 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal altid tage PREZISTA med cobicistat eller ritonavir og

mad. Hvis du kommer i tanke om det efter mere end 12 timer, skal du springe den pågældende dosis

over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre bedre. Selvom du har det bedre, må du

ikke stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af raltegravir), kløe. Udslættet er sændvanligvis mildt til

moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig situation. Det er vigtigt

at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad du skal gøre ved

symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Må ikke udsættes for høje temperaturer.

Opbevares i den originale beholder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver ml indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat).

Øvrige indholdsstoffer: Hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose og

carmellosenatrium, citronsyremonohydrat, sucralose, "jordbær med fløde" aroma, aroma til

smagskorrektion, natriummethylparahydroxybenzoat (E219), saltsyre (til justering af pH),

renset vand.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Hvid til offwhite opaliserende oral suspension. Udleveres i en 200 ml ravfarvet glasflaske med

børnesikret prop af polypropylen og vedlagt en 6 ml doseringssprøjte af lavdensitetspolyethylen

(LDPE) med målestreger for hver 0,2 ml. Flaskehalsen udfyldes af en LDPE-indsats til placering af

doseringssprøjten. Doseringssprøjten må ikke anvendes til andre lægemidler.

PREZISTA fås også som 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 75 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA anvendes til at behandle voksne og børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst

15 kg, der er inficeret med hiv, og som allerede har været behandlet med anden medicin til behandling

af hiv.

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis ritonavir og anden hiv-medicin. Din læge vil

fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn

PREZISTA er ikke beregnet til brug til børn under 3 år eller med en legemsvægt under 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe f.eks.

NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere). PREZISTA med ritonavir er ikke blevet

testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I nogle tilfælde

kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din

læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til hvilken

medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

-

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

-

dexamethason (kortikosteroid)

-

efavirenz (til hiv-infektion)

-

boceprevir (til hepatitis C-infektion)

-

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkolose)

-

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

-

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

-

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

-

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

-

clarithromycin (antibiotikum)

-

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

-

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelse slignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

-

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

-

salmeterol (medicin til behandling af astma)

-

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

-

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

-

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

-

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitryptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage

PREZISTA og ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte daglige dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor).

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletterog hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning), barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor). Lægen vil

afgøre, om en dosis en gang dagligt eller to gange dagligt er passende for barnet.

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, der er 600 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir 2 gange dagligt eller 800 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir en gang

dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning) barnet skal have. Der er forskellige tabletstyrker tilgængelige, din læge kan derfor

have ordineret en bestemt kombination af tabletter for at opnå den korrekte dosis.

PREZISTA findes også som oral suspension. Lægen vil vurdere, om det er bedst for dit barn at få

PREZISTA som tabletter eller som oral suspension.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis er

mellem 15 og 30 kg

375 mg PREZISTA + 50 mg ritonavir to gange dagligt

mellem 30 og 40 kg

450 mg PREZISTA + 60 mg ritonavir to gange dagligt

mere end 40 kg*

600 mg PREZISTA + 100 mg ritonavir to gange dagligt

Til børn fra 12 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg vil dit barns læge afgøre, om en dosering af

PREZISTA 800 mg en gang dagligt kan anvendes. Denne dosis kan ikke administreres med disse 75 mg tabletter.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den beregnede dosis af PREZISTA og ritonavir 2 gange dagligt eller en gang

dagligt. Hvis PREZISTA er ordineret to gange dagligt, skal barnet tage en dosis om morgenen

og en dosis om aftenen. Barnets læge fastsætter den korrekte dosis til dit barn.

Barnet skal tage PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad.

Typen af mad er ikke vigtig.

Barnet skal synke tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Du har brug for en anden dosis PREZISTA, som ikke kan sammensættes med 75 mg tabletterne.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

ELLER

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. PREZISTA 400 mg og 800 mg tabletter

anvendes kun til at sammensætte en dosis på 800 mg en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden ritonavir.

Om morgenen skal du tage 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Om aftenen skal du tage 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad. Typen af mad er

ikke vigtig.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

PREZISTA 75 mg og 150 mg tabletter samt 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos

børn, men kan også bruges af voksne i nogle tilfælde.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 6 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter mere end 6 timer,

skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad

du skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 75 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret,

macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, hvid, aflang tablet med TMC trykt på den ene side og 75 på den anden side.

480 tabletter i en plasttabletbeholder.

PREZISTA fås også som 150 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter og

som 100 mg/ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 150 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA anvendes til at behandle voksne og børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst

15 kg, der er inficeret med hiv, og som allerede har været behandlet med anden medicin til behandling

af hiv.

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis ritonavir og anden hiv-medicin. Din læge vil

fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn

PREZISTA er ikke beregnet til brug til børn under 3 år eller med en legemsvægt under 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe f.eks.

NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere). PREZISTA med ritonavir er ikke blevet

testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I nogle tilfælde

kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din

læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til hvilken

medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

-

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

-

dexamethason (kortikosteroid)

-

efavirenz (til hiv-infektion)

-

boceprevir (til hepatitis C-infektion)

-

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkulose)

-

saquinavir (til hiv-infektion)

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

-

amlodipin, diltiazem, disopyramid,carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

-

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

-

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

-

clarithromycin (antibiotikum)

-

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

-

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

-

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

-

salmeterol (medicin til behandling af astma)

-

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

-

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

-

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

-

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres. Du skal fortælle det til din læge,

hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin,desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviron (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser)

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage

PREZISTA og ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte daglige dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor).

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning), barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor). Lægen vil

afgøre, om en dosis en gang dagligt eller to gange dagligt er passende for barnet.

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, der er 600 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir 2 gange dagligt eller 800 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir en gang

dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning) barnet skal have. Der er forskellige tabletstyrker tilgængelige, din læge kan derfor

have ordineret en bestemt kombination af tabletter for at opnå den korrekte dosis.

PREZISTA findes også som oral suspension. Lægen vil vurdere, om det er bedst for dit barn at få

PREZISTA som tabletter eller som oral suspension.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis er

mellem 15 og 30 kg

375 mg PREZISTA + 50 mg ritonavir to gange dagligt

mellem 30 og 40 kg

450 mg PREZISTA + 60 mg ritonavir to gange dagligt

mere end 40 kg*

600 mg PREZISTA + 100 mg ritonavir to gange dagligt

Til børn fra 12 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg vil dit barns læge afgøre, om dosering af PREZISTA

800 mg en gang dagligt kan anvendes. Denne dosis kan ikke administreres med disse 150 mg tabletter. PREZISTA

findes i andre styrker.

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den beregnede dosis af PREZISTA og ritonavir 2 gange dagligt eller en gang

dagligt. Hvis PREZISTA er ordineret to gange dagligt, skal barnet tage en dosis om morgenen

og en dosis om aftenen. Barnets læge fastlægger den korrekte dosis til dit barn.

Barnet skal tage PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad.

Typen af mad er ikke vigtig.

Barnet skal synke tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Du har brug for en anden dosis PREZISTA, som ikke kan sammensættes med 150 mg tabletterne.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt

ELLER

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. PREZISTA 400 mg og 800 mg tabletter

anvendes kun til at sammensætte en dosis på 800 mg en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden ritonavir.

Om morgenen skal du tage 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Om aftenen skal du tage 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad. Typen af mad er

ikke vigtig.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

PREZISTA 75 mg og 150 mg tabletter samt 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos

børn men kan også bruges af voksne i nogle tilfælde.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 6 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter mere end 6 timer,

skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad

du skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 150 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret,

macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, hvid, oval tablet med TMC trykt på den ene side og 150 på den anden side.

240 tabletter i en plasttabletbeholder.

PREZISTA fås også som 75 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter og som

100 mg/ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 300 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA anvendes til at behandle voksne og børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst

15 kg, der er inficeret med hiv, og som allerede har været behandlet med anden medicin til behandling

af hiv.

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis ritonavir og anden hiv-medicin. Din læge vil

fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn

PREZISTA er ikke beregnet til brug til børn under 3 år eller med en legemsvægt under 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe f.eks.

NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere). PREZISTA med ritonavir er ikke blevet

testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I nogle tilfælde

kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din

læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til hvilken

medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

-

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

-

dexamethason (kortikosteroid)

-

efavirenz (til hiv-infektion)

-

boceprevir (til hepatitis C-virusinfektion)

-

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkolose)

-

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

-

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

-

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

-

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

-

clarithromycin (antibiotikum)

-

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

-

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

-

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

-

salmeterol (medicin til behandling af astma)

-

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

-

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

-

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

-

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl strasks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

PREZISTA-tabletter indeholder sunset yellow FCF (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage

PREZISTA og ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Du har brug for en anden dosis PREZISTA, som ikke kan sammensættes med 300 mg tabletterne.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

ELLER

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. PREZISTA 400 mg og 800 mg tabletter

anvendes kun til at sammensætte en dosis på 800 mg en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden ritonavir.

Om morgenen skal du tage to 300 mg PREZISTA-tabletter sammen med 100 mg ritonavir.

Om aftenen skal du tage to 300 mg PREZISTA-tabletter sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad. Typen af mad er

ikke vigtig.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

PREZISTA 75 mg og 150 mg tabletter samt 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos

børn, men kan også bruges af voksne i nogle tilfælde.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte daglige dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor).

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning), barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsnig: 80 mg/ml

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor). Lægen vil

afgøre, om en dosis en gang dagligt eller to gange dagligt er passende for barnet.

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, der er 600 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir to gange dagligt eller 800 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir en gang

dagligt. Lægen vil fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler,

tabletter eller opløsning) barnet skal have. Der er forskellige tabletstyrker tilgængelige, din læge kan

derfor have ordineret en bestemt kombination af tabletter for at opnå den korrekte dosis. PREZISTA

fås også som oral suspension. Lægen vil vurdere, om det er bedst for dit barn at få PREZISTA som

tabletter eller som oral suspension.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis er

mellem 15 og 30 kg

375 mg PREZISTA + 50 mg ritonavir to gange dagligt

mellem 30 og 40 kg

450 mg PREZISTA + 60 mg ritonavir to gange dagligt

mere end 40 kg*

600 mg PREZISTA + 100 mg ritonavir to gange dagligt

Til børn fra 12 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg vil dit barns læge afgøre, om dosering af

PREZISTA 800 mg en gang dagligt kan anvendes. Denne dosis kan ikke administreres med disse 300 mg tabletter.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den beregnede dosis af PREZISTA og ritonavir 2 gange dagligt eller en gang

dagligt. Hvis PREZISTA er ordineret to gange dagligt, skal barnet tage en dosis om morgenen

og en dosis om aftenen. Barnets læge fastlægger den korrekte dosis til dit barn.

Barnet skal tage PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad.

Typen af mad er ikke vigtig.

Barnet skal synke tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 6 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter mere end 6 timer,

skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Det er vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad du

skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 300 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret,

macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum, sunset yellow FCF (E110).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, orange, oval tablet med TMC114 trykt på den ene side og 300MG på den anden side.

120 tabletter i en plasttabletbeholder.

PREZISTA fås også som 75 mg, 150 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter og som

100 mg pr. ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 400 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA 400 mg tabletten anvendes til at behandle voksne og børn (fra 3 år og opefter, som vejer

mindst 40 kg), som er smittet med hiv, og

som ikke før har fået medicin til behandling af hiv

hos nogle patienter, som før har fået medicin til behandling af hiv (din læge vil afgøre dette).

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis cobicistat eller ritonavir og anden hiv-medicin.

Din læge vil fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for cobicistat eller ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn og unge

PREZISTA 400 mg tabletten må ikke anvendes til børn under 3 år, eller som vejer mindre end 40 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe

(f.eks. NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere)). PREZISTA med cobicistat eller ritonavir er

ikke blevet testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I

nogle tilfælde kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid

fortælle din læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til

hvilken medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

-

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

-

dexamethason (kortikosteroid)

-

efavirenz (til hiv-infektion)

-

boceprevir (til hepatitis C-infektion)

-

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkolose)

-

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

-

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

-

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

-

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

-

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

-

clarithromycin (antibiotikum)

-

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

-

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

-

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

-

salmeterol (medicin til behandling af astma)

-

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

-

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

-

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

-

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser)

metformin (til behandling af type 2-diabetes).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

PREZISTA-tabletter indeholder sunset yellow FCF (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage

PREZISTA og cobicistat eller ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

PREZISTA 400 mg tabletter anvendes kun til at sammensætte en daglig dosis på 800 mg.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Den sædvanlige dosis af PREZISTA er 800 mg (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a

800 mg PREZISTA) en gang dagligt.

Du skal tage PREZISTA hver dag og altid i kombination med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir

samt mad. PREZISTA kan ikke virke korrekt uden cobicistat eller ritonavir og mad. Du skal spise et

måltid eller mellemmåltid inden for 30 minutter før indtagelse af PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir. Typen af mad er ikke vigtig. Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir uden at konsultere din læge, selvom du føler dig bedre.

Anvisninger for voksne

Tag hver dag 2 tabletter på 400 mg én gang om dagen og på samme tidspunkt.

Tag altid PREZISTA sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Tag din anden hiv-medicin, der skal bruges sammen med PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir, som din læge anbefaler det.

PREZISTA 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos børn, men kan også bruges af

voksne i visse tilfælde.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir en gang dagligt.

ELLER

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Den sædvanlige dosis PREZISTA er 800 mg (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a

800 mg PREZISTA) sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt

ELLER

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg

Tag hver dag 800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg

PREZISTA) om dagen og på samme tidspunkt.

Tag altid PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Tag din anden hiv-medicin, der skal bruges sammen med PREZISTA og ritonavir, som din læge

anbefaler det.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 12 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med cobicistat eller ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter

mere end 12 timer, skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som

sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Det er vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad du

skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 400 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret,

macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum, sunset yellow FCF (E110).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, lys orange, oval tablet med TMC trykt på den ene side og 400MG på den anden side.

60 tabletter i en plastbeholder.

PREZISTA fås også som 75 mg, 150 mg, 300 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter og som

100 mg pr. ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 600 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA anvendes til at behandle voksne og børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst

15 kg, der er inficeret med hiv, og som allerede har været behandlet med anden medicin til behandling

af hiv.

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis ritonavir og anden hiv-medicin. Din læge vil

fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn

PREZISTA er ikke beregnet til brug til børn under 3 år eller med en legemsvægt under 15 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe f.eks.

NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere). PREZISTA med ritonavir er ikke blevet

testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I nogle tilfælde

kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid fortælle din

læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til hvilken

medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

dexamethason (kortikosteroid)

efavirenz (til hiv-infektion)

boceprevir (til hepatitis C-infektion)

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkolose)

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

clarithromycin (antibiotikum)

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne.

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

salmeterol (medicin til behandling af astma)

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol, fluconazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

foreskrevet det. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

PREZISTA-tabletter indeholder sunset yellow FCF (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må

du ikke stoppe med at tage PREZISTA og ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du kun ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen efter aftale med lægen.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Du har brug for en anden dosis af PREZISTA, som ikke kan sammensættes med 600 mg tabletterne.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

ELLER

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. PREZISTA 400 mg og 800 mg tabletter

anvendes kun til at sammensætte en dosis på 800 mg en gang dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for voksne

Tag altid PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden ritonavir.

Om morgenen skal du tage en 600 mg PREZISTA-tablet sammen med 100 mg ritonavir.

Om aftenen skal du tage en 600 mg PREZISTA-tablet sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad. Typen af mad er

ikke vigtig.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

PREZISTA 75 mg og 150 mg tabletter samt 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos

børn, men kan også bruges af voksne i nogle tilfælde.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte daglige dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor).

Dosis må ikke overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 800 mg PREZISTA sammen med

100 mg ritonavir en gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvor meget PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter

eller opløsning), barnet skal tage.

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsnig: 80 mg/ml

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Lægen vil beregne den korrekte dosis på grundlag af barnets vægt (se tabellen nedenfor). Lægen vil

afgøre, om en dosis en gang dagligt eller to gange dagligt er passende for barnet. Dosis må ikke

overstige den anbefalede dosis til voksne, som er 600 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir

to gang dagligt eller 800 mg PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt. Lægen vil

fortælle dig, hvor mange PREZISTA-tabletter og hvor meget ritonavir (kapsler, tabletter eller

opløsning), barnet skal tage. Der er tabletter med lavere styrker tilgængelige til at kunne sammensætte

den passende dosis til børn. PREZISTA fås også som oral suspension. Din læge vil vurdere, om det er

bedst for dit barn at få PREZISTA som tabletter eller oral suspension.

Dosering to gange dagligt

Legemsvægt

En dosis er

mellem 15 og 30 kg

375 mg PREZISTA + 50 mg ritonavir to gange dagligt

mellem 30 og 40 kg

450 mg PREZISTA + 60 mg ritonavir to gange dagligt

mere end 40 kg*

600 mg PREZISTA + 100 mg ritonavir to gange dagligt

Til børn fra 12 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg vil dit barns læge afgøre, om en dosering af

PREZISTA 800 mg en gang dagligt kan anvendes. Denne dosis kan ikke administreres med disse 600 mg tabletter.

PREZISTA findes i andre styrker.

Dosering en gang dagligt

Legemsvægt

En dosis PREZISTA er

En dosis ritonavir

a

er

mellem 15 og 30 kg

600 mg

100 mg

mellem 30 og 40 kg

675 mg

100 mg

mere end 40 kg

800 mg

100 mg

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

Anvisninger for børn

Barnet skal altid tage PREZISTA sammen med ritonavir. PREZISTA virker ikke korrekt uden

ritonavir.

Barnet skal tage den beregnede dosis af PREZISTA og ritonavir 2 gange dagligt eller en gang

dagligt. Hvis PREZISTA er ordineret to gange dagligt, skal barnet tage en dosis om morgenen

og en dosis om aftenen. Barnets læge fastlægger den korrekte dosis til dit barn.

Barnet skal tage PREZISTA sammen med mad. PREZISTA virker ikke korrekt uden mad.

Typen af mad er ikke vigtig.

Barnet skal synke tabletterne med noget væske som f.eks. vand eller mælk.

PREZISTA 75 mg og 150 mg tabletter samt 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos

børn med en legemsvægt på mindre end 40 kg men kan også blive brugt i nogle tilfælde.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 6 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter mere end 6 timer,

skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som sædvanligt. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad

du skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 600 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist hydrolyseret,

macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum, sunset yellow FCF (E110).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, orange, oval tablet med TMC trykt på den ene side og 600MG på den anden side.

60 tabletter i en plasttabletbeholder.

PREZISTA fås også som 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter og som

100 mg/ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PREZISTA 800 mg filmovertrukne tabletter

darunavir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Sådan skal du tage PREZISTA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er PREZISTA?

PREZISTA indeholder det aktive stof darunavir. PREZISTA er et lægemiddel, som forhindrer virus af

typen retrovirus i at formere sig (antiretroviralt lægemiddel). PREZISTA, anvendes til behandling af

hiv-infektion (hiv: humant immundefektvirus). Det tilhører den lægemiddelgruppe, der kaldes

proteasehæmmere. PREZISTA virker ved at reducere mængden af hiv i kroppen. Dette forbedrer

immunforsvaret og nedsætter risikoen for at udvikle sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Hvad anvendes det til?

PREZISTA 800 mg tabletten anvendes til at behandle voksne og børn (fra 3 år og opefter med en

legemsvægt på mindst 40 kg), som er smittet med hiv, og

som ikke før har fået medicin til behandling af hiv

hos nogle patienter, som før har fået medicin til behandling af hiv (din læge vil afgøre dette).

PREZISTA skal tages i kombination med en lav dosis cobicistat eller ritonavir og anden hiv-medicin.

Din læge vil fortælle dig, hvilken medicinkombination, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage PREZISTA

Tag ikke PREZISTA

hvis du er allergisk over for darunavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6) eller over for cobicistat eller ritonavir.

hvis du har alvorlige leverproblemer. Du skal spørge din læge, hvis du ikke er sikker på, hvor

alvorlig din leversygdom er. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test.

Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin

Hvis du tager et af disse lægemidler, skal du tale med din læge om at skifte til en anden medicin.

Medicin

Formålet med medicinen

Avanafil

til behandling af impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling af symptomer på allergi

Triazolam eller midazolam (indtaget gennem

munden)

som sovemiddel og/eller til at afhjælpe angst

Cisaprid

til behandling af visse mavelidelser

Colchicin (hvis du har problemer med nyrerne

og/eller leveren)

til behandling af urinsur gigt eller familiær

middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, quetiapin eller sertindol

til behandling af psykiske lidelser

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin,

dihydroergotamin, ergometrin og

methylergometrin)

til behandling af migrænehovedpine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,

kinidin, ranolazin

til behandling af visse hjertelidelser som f.eks.

unormal hjerterytme

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

til nedsættelse af kolesterol i blodet

Rifampicin

til behandling af visse infektioner såsom

tuberkulose

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir

denne medicin mod hiv tilhører samme gruppe

som PREZISTA

Elbasvir/grazoprevir

til behandling af hepatitis C-infektion

Alfuzosin

til behandling af forstørret blærehalskirtel

(prostata)

Sildenafil

til behandling af for højt blodtryk i

lungekredsløbet

Dabigatran, ticagrelor

som hjælp til at hindre sammenklumpning af

blodplader hos patienter, der tidligere har haft et

hjerteanfald

Naloxegol

til behandling af forstoppelse forårsaget af

opioidbehandling

Dapoxetin

til behandling af for tidlig sædafgang

Domperidon

til behandling af kvalme og opkastning

PREZISTA må ikke kombineres med naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum

perforatum).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PREZISTA.

PREZISTA kan ikke helbrede hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager

dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om,

hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Personer, der tager PREZISTA, kan stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme forbundet med

hiv-infektion. Du skal være i løbende kontakt med din læge.

Personer, der tager PREZISTA, kan udvikle hududslæt. I sjældne tilfælde kan hududslættet blive

alvorligt eller måske livstruende. Kontakt din læge, hvis du får hududslæt.

Patienter, der får PREZISTA sammen med raltegravir (mod hiv-infektion), kan hyppigere få udslæt

end patienter, der kun får det ene af disse lægemidler. Udslættet vil generelt være mildt eller moderat.

Fortæl din læge om dit helbred FØR og UNDER din behandling

Sørg for at tjekke følgende punkter og fortæl din læge, hvis nogen af dem gælder for dig.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft problemer med leveren, herunder hepatitis B- eller

C-infektion. Din læge kan vurdere, hvor alvorlig din leversygdom er, inden han eller hun

beslutter, om du kan tage PREZISTA.

Fortæl din læge, hvis du har sukkersyge (diabetes). PREZISTA kan forhøje

blodsukkerniveauet.

Fortæl straks din læge, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion (f.eks. forstørrede

lymfeknuder og feber). Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion som tidligere har

haft infektioner på grund af svækket immunforsvar (opportunistisk infektion) kan der

forekomme tegn og symptomer på betændelsestilstand fra tidligere infektion kort tid efter

påbegyndelse af hiv-behandling. Det menes, at disse symptomer skyldes en forbedring af

kroppens immunforsvar, der gør det muligt for kroppen at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet

angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din

hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du

bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed

begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten

eller hyperaktivitet.

Fortæl din læge, hvis du har en blødersygdom (hæmofili). PREZISTA kan øge risikoen for

blødning.

Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for sulfonamider (anvendes f.eks. til behandling af

visse infektioner).

Fortæl din læge, hvis du har problemer med muskler eller knogler. Nogle patienter, der tager

antiretroviral kombinationsmedicin, kan udvikle en knoglesygdom, hvor knoglevævet dør på

grund af manglende blodforsyning til knoglen (osteonekrose). Varigheden af antiretroviral

kombinationsbehandling, brug af binyrebarkhormoner, alkoholforbrug, alvorlig svækkelse af

immunforsvaret og højt Body Mass Index (BMI) kan være nogle af de mange risikofaktorer for

udvikling af denne sygdom. Tegnene på osteonekrose omfatter: Stivhed, ømhed og smerter i led

(især hofter, knæ og skuldre) samt problemer med at bevæge sig. Hvis du bemærker nogen af

disse symptomer, bedes du kontakte din læge.

Ældre

PREZISTA har kun været anvendt til et begrænset antal patienter over 65 år. Hvis du tilhører denne

aldersgruppe, skal du spørge din læge, om du kan anvende PREZISTA.

Børn og unge

PREZISTA 800 mg tabletten må ikke anvendes til børn under 3 år, eller som vejer mindre end 40 kg.

Brug af anden medicin sammen med PREZISTA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle typer medicin må du ikke tage sammen med PREZISTA. Disse er nævnt ovenfor under

overskriften "Du må ikke tage PREZISTA sammen med følgende medicin:"

I de fleste tilfælde kan PREZISTA tages sammen med hiv-medicin, der tilhører en anden gruppe

(f.eks. NRTI (nukleosid revers-transkriptase-hæmmere), NNRTI (non-nukleosid revers-transkriptase-

hæmmere), CCR5-antagonister og FI (fusionshæmmere)). PREZISTA med cobicistat eller ritonavir er

ikke blevet testet med alle proteasehæmmere og må ikke bruges med andre hiv-proteasehæmmere. I

nogle tilfælde kan der være behov for at ændre doseringen af andre lægemidler. Du skal derfor altid

fortælle din læge, hvis du tager anden hiv-medicin og følge din læges anvisninger nøje med hensyn til

hvilken medicin, der kan tages sammen.

Virkningen af PREZISTA kan blive nedsat, hvis du tager et eller flere af følgende produkter. Du skal

fortælle din læge, hvis du tager:

phenobarbital, phenytoin (til forebyggelse af krampeanfald)

dexamethason (kortikosteroid)

efavirenz (til hiv-infektion)

boceprevir (til hepatitis C-infektion)

rifapentin, rifabutin (medicin til behandling af visse infektioner som f.eks. tuberkolose)

saquinavir (til hiv-infektion).

Virkningen af anden medicin kan blive påvirket, hvis du tager PREZISTA. Du skal fortælle din læge,

hvis du tager:

amlodipin, diltiazem, disopyramid, carvedilol, felodipin, flecainid, lidocain, metoprolol,

mexiletin, nifedipin, nicardipin, propafenon, timolol, verapamil (til hjertesygdomme), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket

apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin (til at hindre blodpropper), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive ændret. Din læge skal

muligvis kontrollere dit blod

østrogenholdig prævention og hormonerstatningsbehandling. PREZISTA kan nedsætte

virkningen af disse. I forbindelse med svangerskabsforebyggelse anbefales det, at du i stedet

anvender prævention, der ikke indeholder hormoner

ethinylestradiol/drospirenon. PREZISTA kan muligvis øge risikoen for forhøjet kaliumindhold

i blodet pga. drospirenon.

atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (til nedsættelse af kolesterol i blodet). Risikoen for en

muskelskade kan være forhøjet. Din læge vil vurdere, hvilken kolesterolsænkende behandling,

der egner sig bedst til dig

clarithromycin (antibiotikum)

ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus (til dæmpning af immunforsvaret), da

behandlingsvirkningen eller bivirkninger af denne medicin kan blive forstærket. Din læge vil

muligvis foretage yderligere test

kortikosteroider, herunder betamethason, budesonid, fluticason, mometason, prednison,

triamcinolon. Disse lægemidler bruges til behandling af allergi, astma, betændelseslignende

tilstande (inflammation) i tarm, øjne, led- og muskler samt andre inflammatoriske tilstande.

Hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, bør anvendelse kun ske efter en lægelig vurdering og

kun, hvis lægen nøje overvåger dig for bivirkninger af kortikosteroiderne

buprenorphin/naloxon (medicin til behandling af afhængighed af morfin og lignende)

salmeterol (medicin til behandling af astma)

artemether/lumefantrin (et kombinationspræparat til behandling af malaria)

dasatinib, everolimus, irinotecan, nilotinib, vinblastin, vincristin (til behandling af kræft)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (til behandling af impotens eller til behandling af en

hjerte/lungesygdom kaldet pulmonal arteriel hypertension)

glecaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling af hepatitis C-infektion)

fentanyl, oxycodon, tramadol (til behandling af smerter)

fesoterodin, solifenacin (til behandling af sygdomme i urinvejene).

Doseringen af anden medicin skal muligvis ændres, da behandlingsvirkningen eller bivirkninger af

enten denne eller PREZISTA kan blive påvirket, når de kombineres.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager:

alfentanil (stærkt smertestillende middel til injektion med kort virkningstid, der anvendes ved

operationer)

digoxin (til behandling af visse hjertesygdomme)

clarithromycin (antibiotikum)

itraconazol, isavuconazol flucinazol, posaconazol, clotrimazol (til behandling af

svampeinfektioner). Voriconazol må kun tages efter en medicinsk udredning

rifabutin (mod bakterieinfektioner)

sildenafil, vardenafil, tadalafil (mod impotens eller for højt blodtryk i lungekredsløbet)

amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (til behandling

af depression og angst)

maraviroc (til hiv-infektion)

methadon (til behandling af opioidafhængighed)

carbamazepin, clonazepam (til forebyggelse af krampeanfald eller til behandling af visse typer

nervesmerter)

colchicin (til behandling af urinsur gigt eller familiær middelhavsfeber)

bosentan (til behandling af for højt blodtryk i lungekredsløbet)

buspiron, clorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, når det tages som injektion,

zolpidem (beroligende midler)

perphenazin, risperidon, thioridazin (til behandling af psykiske lidelser)

metformin (til behandling af type 2-diabetes).

Dette er ikke en komplet liste over lægemidler. Fortæl din læge om al medicin, du tager.

Brug af PREZISTA sammen med mad og drikke

Se punkt 3 "Sådan skal du tage PREZISTA".

Graviditet og amning

Fortæl straks din læge, hvis du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer. Gravide eller

ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med ritonavir, medmindre lægen specifikt har

godkendt dette. Gravide eller ammende mødre bør ikke tage PREZISTA sammen med cobicistat.

Hiv-inficerede kvinder må ikke amme, både fordi der er en risiko for, at dit spædbarn kan blive

inficeret med hiv via brystmælken, og fordi medicinens virkning på dit barn ikke kendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du bør ikke betjene maskiner eller køre bil, hvis du føler dig svimmel efter indtagelse af PREZISTA.

3.

Sådan skal du tage PREZISTA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Selvom du får det bedre, må

du ikke stoppe med at tage PREZISTA og cobicistat eller ritonavir uden først at tale med din læge.

Efter behandlingen er påbegyndt, må du ikke ændre dosis eller lægemiddelform eller afbryde

behandlingen uden først at tale med lægen.

PREZISTA 800 mg tabletter er kun beregnet til brug en gang dagligt.

Dosis til voksne, som ikke tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Den sædvanlige dosis af PREZISTA er 800 mg (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a

800 mg PREZISTA) en gang dagligt.

Du skal tage PREZISTA hver dag og altid i kombination med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir

samt mad. PREZISTA kan ikke virke korrekt uden cobicistat eller ritonavir og mad. Du skal spise et

måltid eller mellemmåltid inden for 30 minutter før indtagelse af PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir. Typen af mad er ikke vigtig. Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir uden at konsultere din læge, selvom du føler dig bedre.

Anvisninger for voksne

Tag hver dag 1 tablet a 800 mg én gang om dagen og på samme tidspunkt.

Tag altid PREZISTA sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad.

Synk tabletten med væske som f.eks. vand eller mælk.

Tag din anden hiv-medicin, der skal bruges sammen med PREZISTA og cobicistat eller

ritonavir, som din læge anbefaler det.

PREZISTA 100 mg/ml oral suspension er udviklet til brug hos børn, men kan også bruges af

voksne i visse tilfælde.

Dosis til voksne, som tidligere har fået hiv-medicin (din læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 150 mg cobicistat eller 100 mg ritonavir en gang dagligt.

ELLER

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg, som ikke tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Den sædvanlige dosis PREZISTA er 800 mg en gang dagligt (2 tabletter a 400 mg PREZISTA

eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA) sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt.

Dosis til børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg, som tidligere har fået

medicin mod hiv-infektion (barnets læge vil afgøre dette)

Dosis er enten:

800 mg PREZISTA (2 tabletter a 400 mg PREZISTA eller 1 tablet a 800 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir en gang dagligt

ELLER

600 mg PREZISTA (2 tabletter a 300 mg PREZISTA eller 1 tablet a 600 mg PREZISTA)

sammen med 100 mg ritonavir to gange dagligt.

Tal med din læge om, hvilken dosis der er den rette til dig.

Anvisninger for børn fra 3 år og opefter med en legemsvægt på mindst 40 kg

Tag hver dag 800 mg PREZISTA (to tabletter á 400 mg PREZISTA eller 1 tablet á 800 mg

PREZISTA) om dagen på samme tidspunkt.

Tag altid PREZISTA sammen med 100 mg ritonavir.

Tag PREZISTA sammen med mad.

Synk tabletterne med væske som f.eks. vand eller mælk.

Tag din anden hiv-medicin, der skal bruges sammen med PREZISTA og ritonavir, som din læge

anbefaler det.

Fjernelse af det børnesikrede låg

Plastbeholderen er forsynet med et børnesikret låg og skal åbnes således:

Tryk plastskruelåget nedad samtidig med at det drejes mod uret.

Fjern det løse låg.

Hvis du har taget for mange PREZISTA-tabletter

Kontakt straks din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Hvis du har glemt at tage PREZISTA

Hvis du kommer i tanke om den glemte dosis inden for 12 timer, skal du straks tage en dosis. Du skal

altid tage PREZISTA med cobicistat eller ritonavir og mad. Hvis du kommer i tanke om det efter

mere end 12 timer, skal du springe den pågældende dosis over og tage de næste doser som

sædvanligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må ikke stoppe med at tage PREZISTA uden først at tale med din læge

Lægemidler til behandling af hiv kan få dig til at føle dig bedre. Selvom du har det bedre, må du ikke

stoppe med at tage PREZISTA. Tal med din læge først.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose

i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl din læge, hvis du får nogen af de følgende bivirkninger.

Der er rapporteret om leverproblemer, der somme tider kan være alvorlige. Din læge bør udføre nogle

blodprøver, før du starter på PREZISTA. Hvis du har kronisk hepatitis B eller C, skal du oftere til

blodprøvekontrol hos lægen, fordi du så har en øget risiko for at få leverproblemer. Tal med din læge

om symptomerne på leverproblemer. De kan omfatte gulfarvning af huden og det hvide i øjene, mørk

(tefarvet) urin, bleg afføring, kvalme, opkastning, appetittab eller smerter, jag eller smerter og ubehag

i højre side under ribbenene.

Hududslæt (ses oftere ved kombination af PREZISTA med raltegravir), kløe. Udslættet er

sændvanligvis mildt til moderat. Et hududslæt kan også være et symptom på en sjælden, men alvorlig

situation. Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis du får udslæt. Din læge vil rådgive dig om, hvad

du skal gøre ved symptomerne, eller om du skal holde op med at tage PREZISTA.

Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (almindelig) og betændelse i bugspytkirtlen (ikke

almindelig).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

diarré

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

opkastning, kvalme, mavesmerter eller -udspiling, fordøjelsesbesvær, luft i tarmene

hovedpine, træthed, svimmelhed, døsighed, følelsesløshed, prikken eller smerter i hænder eller

fødder, svækkelse af styrke, besvær med at falde i søvn

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

brystsmerter, ændringer i elektrokardiogram, hurtig puls

nedsat eller unormal hudfølsomhed, prikkende fornemmelse, opmærksomhedsforstyrrelser,

hukommelsestab, balanceproblemer

åndedrætsbesvær, hoste, næseblod, halsirritation

betændelse i mave eller mund, halsbrand, opkastningsfornemmelser, tør mund, ubehag i maven,

forstoppelse, ræben

nyresvigt, nyresten, besvær med vandladning, hyppig eller overdreven vandladning til tider om

natten

nældefeber, alvorlige hævelser i huden eller andre væv (hyppigst læber eller øjne), eksem,

meget kraftig svedafsondring, nattesved, hårtab, akne, skællet hud, misfarvning af negle

muskelsmerter, muskelkramper eller –svaghed, smerter i lemmerne, knogleskørhed

nedsættelse af skjoldbruskkirtlens funktion. Dette kan ses ved en blodprøve.

forhøjet blodtryk, rødme

røde eller tørre øjne

feber, hævede ben på grund af væske, utilpashed, irritabilitet, smerte

symptomer på infektion, herpes simplex

impotens, større bryster

søvnproblemer, søvnighed, depression, angst, unormale drømme, nedgang i seksuallyst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

en reaktion kaldet DRESS [et alvorligt udslæt, der kan være ledsaget af feber, træthed, hævelser

i ansigt eller lymfekirtler, øgning i antallet af eosinofile celler (en type hvide blodlegemer),

påvirkning af lever, nyrer eller lunger]

hjerteanfald, langsom puls, hjertebanken

synsforstyrrelser

kulderystelser, unormal følelse

følelse af forvirring eller desorientering, humørændring, rastløshed

besvimelse, epileptiske anfald, ændring i eller tab af smagsoplevelse

mundsår, opkastning af blod, betændelse i læberne, tørre læber, belagt tunge

snue

beskadigelse af huden, tør hud

stive muskler eller led, ledsmerter med eller uden betændelse

ændringer i visse blodlegemer eller i blodets kemiske sammensætning. De fremgår af blod- eller

urinprøver. Lægen vil forklare dette for dig. Eksempel: stigning i antallet af visse hvide

blodlegemer.

Nogle bivirkninger er typiske for hiv-medicin i samme gruppe som PREZISTA. Disse omfatter:

muskelsmerter, -ømhed eller svaghed. Disse muskellidelser har i sjældne tilfælde været

alvorlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og tabletbeholderen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

PREZISTA kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

PREZISTA indeholder

Aktivt stof: darunavir. Hver tablet indeholder 800 mg darunavir som ethanolat.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat, hypromellose. Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol – delvist

hydrolyseret, macrogol 3350, titandioxid (E171), talcum, rød jernoxid (E172).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukket, mørkerød, oval tablet med T trykt på den ene side og 800 på den anden side.

30 tabletter i en plastbeholder. PREZISTA 800 mg tabletter fås i pakninger med 1 beholder eller 3

beholdere pr. æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

PREZISTA fås også som 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg og 600 mg filmovertrukne tabletter og som

100 mg/ml oral suspension.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

infojaces@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret { MM/ÅÅÅÅ }

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

PREZISTA 100 mg/ml oral suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml oral suspension indeholder 100 mg darunavir (som ethanolat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: natriummethylparahydroxybenzoat (E219)

3,43 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral suspension.

Hvid til offwhite opaliserende suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

PREZISTA, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er i kombination med andre antiretrovirale

lægemidler indiceret til behandling af human immundefektvirus (hiv-1)-infektion hos voksne og

pædiatriske patienter fra 3 år med en legemsvægt på mindst 15 kg (se pkt. 4.2).

PREZISTA, co-administreret med cobicistat, er i kombination med andre antiretrovirale lægemidler

indiceret til behandling af human immundefektvirus (hiv-1)-infektion hos voksne patienter (se pkt.

4.2).

I forbindelse med beslutningen om at påbegynde behandling med PREZISTA, administreret sammen

med cobicistat eller lavdosis ritonavir, skal den enkelte patients behandlingsanamnese og de

mutationsmønstre, der er forbundet med forskellige lægemidler, overvejes nøje. Genotype- og

fænotypebestemmelse (hvor det er muligt) og behandlingsanamnese skal være vejledende for brugen

af PREZISTA (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med håndtering af hiv-infektion. Efter

indledning af behandling med PREZISTA skal patienterne rådgives om ikke at ændre doseringen eller

lægemiddelformen eller stoppe med behandlingen undtagen efter aftale med lægen.

Interaktionsprofilen for darunavir er afhængig af, om ritonavir eller cobicistat benyttes som

farmakokinetisk forstærker. Der kan derfor ovære forskellige kontraindikationer og anbefalinger for

darunavir og samtidige lægemidler afhængigt af, om darunavir er boostet med ritonavir eller cobicistat

(se pkt. 4.3, 4.4 og 4.5).

Dosering

PREZISTA skal altid gives oralt med cobicistat eller lavdosis ritonavir som en farmakokinetisk

forstærker og i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Produktresuméet for cobicistat eller

ritonavir, som det måtte være relevant, skal derfor læses, inden behandling med PREZISTA

påbegyndes. Cobicistat er ikke indiceret til brug to gange dagligt eller til brug hos den pædiatriske

population.

ART-naive voksne patienter

Den anbefalede dosis er 800 mg en gang dagligt sammen med cobicistat 150 mg en gang dagligt eller

ritonavir 100 mg en gang dagligt i forbindelse med et måltid.

ART-erfarne voksne patienter

Den anbefalede dosis er 600 mg to gange dagligt sammen med ritonavir 100 mg to gange dagligt i

forbindelse med et måltid.

En dosis på 800 mg en gang dagligt med cobicistat 150 mg en gang dagligt eller ritonavir 100 mg en

gang dagligt i forbindelse med et måltid kan gives til patienter, der tidligere har været eksponeret for

antiretrovirale lægemidler, men ikke har mutationer associeret med darunavirresistens (DRV-RAMs)*,

og som har plasma-hiv-1-RNA < 100.000 kopier/ml og CD4+-celletal ≥ 100 x 10

celler/l.

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Hvis der ikke foreligger bestemmelse af hiv-1-genotypen, er den anbefalede dosis PREZISTA 600 mg

to gange dagligt sammen med ritonavir 100 mg to gange dagligt i forbindelse med et måltid.

ART-naive pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Den vægtbaserede dosis af PREZISTA og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af tabellen

nedenfor. Dosis af cobicistat til administration sammen med PREZISTA hos børn under 18 år er ikke

blevet fastlagt.

Anbefalet dosis af PREZISTA og ritonavir

a

til behandlingsnaive pædiatriske patienter (3 til

17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang dagligt i forbindelse med et måltid)

15 kg til < 30 kg

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonavir en gang dagligt

30 kg til < 40 kg

675 mg (6,8 ml)

PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonavir en gang dagligt

40 kg

800 mg (8 ml) PREZISTA/100 mg (1,2 ml) ritonavir en gang dagligt

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

rundet op for at lette dosering af suspension

ART-erfarne pædiatriske patienter (3 til 17 år og legemsvægt mindst 15 kg)

Det anbefales sædvanligvis at tage PREZISTA to gange dagligt med ritonavir i forbindelse med et

måltid.

Et dosisregime med PREZISTA taget med ritonavir en gang dagligt i forbindelse med et måltid kan

anvendes til patienter, der tidligere har været eksponeret for antiretrovirale lægemidler, men uden

mutationer associeret med darunavirresistens (DRV-RAMs)*, og som har plasma-hiv-1-RNA

< 100.000 kopier/ml og CD4+-celletal

100 x 10

celler/l.

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Den vægtbaserede dosis af PREZISTA og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af tabellen

nedenfor. Den anbefalede dosis af PREZISTA sammen med lavdosis ritonavir bør ikke overstige den

anbefalede dosis til voksne (600/100 mg to gange dagligt eller 800/100 mg en gang dagligt). Dosis af

cobicistat til administration sammen med PREZISTA hos børn under 18 år, er ikke blevet fastlagt.

Anbefalet dosis af PREZISTA og ritonavir

a

til behandlingserfarne pædiatriske patienter (3 til

17 år)

Legemsvægt (kg)

Dosis (en gang dagligt i

forbindelse med et måltid)

Dosis (to gange dagligt i

forbindelse med et måltid)

≥ 15 kg til < 30 kg

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonavir en gang dagligt

380 mg (3,8 ml) PREZISTA/50 mg

(0,6 ml) ritonavir to gange dagligt

≥ 30 kg til < 40 kg

675 mg (6,8 ml)

PREZISTA/100 mg (1,2 ml)

ritonavir en gang dagligt

460 mg (4,6 ml) PREZISTA/60 mg

(0,8 ml) ritonavir to gange dagligt

40 kg

800 mg (8 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonavir en gang dagligt

600 mg (6 ml) PREZISTA/100 mg

(1,2 ml) ritonavir to gange dagligt

ritonavir oral opløsning: 80 mg/ml

rundet op for at lette dosering af suspension

Bestemmelse af hiv-genotype anbefales hos ART-erfarne pædiatriske patienter. Hvis hiv-

genotypebestemmelse ikke er gennemførlig, anbefales dosisregimet med PREZISTA/ritonavir en gang

dagligt til hiv-proteasehæmmer-naive pædiatriske patienter og regimet med to daglige doseringer til

hiv-proteasehæmmer-erfarne patienter.

PREZISTA oral suspension kan anvendes til patienter, der ikke kan synke PREZISTA tabletter.

PREZISTA fås som 75 mg, 150 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg og 800 mg filmovertrukne tabletter.

Rådgivning om glemte doser

Nedenstående vejledning er baseret på halveringstiden for darunavir i tilstedeværelse af cobicistat eller

ritonavir og på et anbefalet dosisinterval på ca. 12 timer (for et regime med to daglige doser) eller ca.

24 timer (for et regime med én daglig dosis).

Ved to daglige doser: Hvis en dosis PREZISTA og/eller ritonavir glemmes i op til 6 timer efter

det tidspunkt, hvor den sædvanligvis tages, skal patienterne informeres om snarest muligt at

tage den ordinerede dosis PREZISTA og ritonavir sammen med et måltid. Hvis det opdages

senere end 6 timer efter det sædvanlige tidspunkt for indtagelse af en dosis, skal den glemte

dosis springes over, og patienten skal fortsætte efter den sædvanlige behandlingsplan.

Ved en daglig dosis: Hvis en dosis PREZISTA og/eller cobicistat eller ritonavir glemmes i op til

12 timer efter det tidspunkt, hvor den sædvanligvis tages, skal patienterne informeres om snarest

muligt at tage den ordinerede dosis PREZISTA og cobicistat eller ritonavir sammen med et

måltid. Hvis det opdages senere end 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt for indtagelse af en

dosis, skal den glemte dosis springes over, og patienten skal fortsætte efter den sædvanlige

behandlingsplan.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om denne population, og PREZISTA skal derfor anvendes

med forsigtighed til denne aldersgruppe (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Darunavir metaboliseres i leveren. Dosisjustering anbefales ikke til patienter med mild (Child-Pugh

klasse A) eller moderat (Child-Pugh klasse B) nedsat leverfunktion. Dog skal PREZISTA anvendes

med forsigtighed til disse patienter. Der foreligger ingen farmakokinetiske data for patienter med svært

nedsat leverfunktion. En alvorlig leverfunktionsnedsættelse kan medføre et øget niveau af darunavir

og en forværring af stoffets sikkerhedsprofil. PREZISTA må derfor ikke anvendes til patienter med

svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af darunavir/ritonavir er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt.

4.4 og 5.2). Cobicistat er ikke blevet undersøgt hos patienter i dialyse, og der kan derfor ikke gives

nogen anbefaling vedrørende brug af darunavir/cobicistat til disse patienter.

Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og kan forårsage mindre stigninger i

serumkreatinin og mindre fald i kreatinin-clearance. Brug af kreatinin-clearance til vurdering af renal

elimineringsevne kan således være misvisende. Administration af cobicistat som farmakokinetisk

forstærker af darunavir må derfor ikke indledes hos patienter med kreatinin-clearance under

70 ml/min., hvis samtidigt administrerede stoffer kræver dosisjustering baseret på kreatinin-clearance,

f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil (som fumarat, fosfat eller succinat) eller

adefovirdipovoxil.

For oplysninger om cobicistat, se produktresuméet for cobicistat.

Pædiatrisk population

PREZISTA bør ikke anvendes til børn

under 3 år af sikkerhedsmæssige grunde (se pkt. 4.4 og 5.3) eller

med en legemsvægt under 15 kg, da doseringen til denne population ikke er påvist hos

tilstrækkeligt mange patienter (se pkt. 5.1).

Det vægtbaserede dosisregime for PREZISTA og ritonavir til pædiatriske patienter fremgår af

tabellerne ovenfor. Dosis af cobicistat til administration sammen med PREZISTA er ikke fastlagt hos

denne patientpopulation.

Graviditet og post partum

Dosisjustering af darunavir/ritonavir er ikke nødvendig under graviditet og post partum.

PREZISTA/ritonavir bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den mulige

risiko (se pkt.

4.4, 4.6 og 5.2).

Behandling med 800/150 mg darunavir/cobicistat under graviditet fører til lav eksponering for

darunavir (se pkt. 4.4 og 5.2). Behandling med PREZISTA/cobicistat bør derfor ikke påbegyndes

under graviditet, og kvinder, som bliver gravide under behandling med PREZISTA/cobicistat, bør

skiftes til et alternativt regime (se pkt. 4.4 og 4.6). PREZISTA/ritonavir kan overvejes som et

alternativ.

Administration

Patienterne bør vejledes i at tage PREZISTA sammen med cobicistat eller lavdosis ritonavir inden for

30 minutter efter indtagelse af et måltid. Måltidets sammensætning påvirker ikke eksponeringen for

darunavir (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.2).

PREZISTA oral suspension indtages gennem munden. Ryst flasken kraftigt før hver dosis. Den

vedlagte doseringssprøjte til oral indgift bør ikke anvendes til andre lægemidler.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i i pkt. 6.1.

Patienter med svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion.

Samtidig behandling med et eller flere af følgende lægemidler på grund af den forventede reduktion af

plasmakoncentration af darunavir, ritonavir og cobicistat og potentialet for tab af terapeutisk effekt (se

pkt. 4.4 og 4.5).

Gælder for darunavir boostet med enten ritonavir eller cobicistat:

Kombinationsproduktet lopinavir/ritonavir (se pkt. 4.5).

De potente CYP3A-induktorer rifampicin og naturlægemidler, som indeholder perikon

(Hypericum perforatum). Samtidig administration forventes at reducere plasmakoncentrationen

af darunavir, ritonavir og cobicistat, hvilket kan medføre tab af terapeutisk effekt og mulig

resistensudvikling (se pkt. 4.4 og 4.5).

Gælder for darunavir boostet med cobicistat, men ikke hvis darunavir er boostet med ritonavir:

Darunavir boostet med cobicistat er mere følsomt for CYP3A-induktion end darunavir boostet

med ritonavir. Samtidig anvendelse med potente CYP3A-induktorer er kontraindiceret, eftersom

disse kan reducere eksponeringen for cobicistat og darunavir med efterfølgende tab af

terapeutisk effekt. Potente CYP3A-induktorer omfatter f.eks. carbamazepin, phenobarbital og

phenytoin (se pkt. 4.4 og 4.5).

Darunavir boostet med enten ritonavir eller cobicistat hæmmer elimination af aktive stoffer, hvis

clearance er stærkt afhængig af CYP3A, hvilket medfører forhøjet eksponering for det samtidigt

administrerede lægemiddel. Derfor er samtidig behandling med lægemidler, der ved forhøjet

plasmakoncentration sættes i forbindelse med alvorlige og/eller livstruende bivirkninger,

kontraindiceret (gælder for darunavir boostet med enten ritonavir eller cobicistat). Disse aktive stoffer

omfatter f.eks.:

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

colchicin ved anvendelse til patienter med nedsat nyre- og/eller leverfunktion (se pkt. 4.5)

sekalealkaloider (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

elbasvir/grazoprevir

cisaprid

dapoxetin

domperidon

naloxegol

lurasidon, pimozid, quetiapin, sertindol (se pkt. 4.5)

triazolam, midazolam administreret oralt (om forsigtighed ved parenteral administration af

midazolam, se pkt. 4.5)

sildenafil - ved behandling af pulmonal arteriel hypertension, avanafil

simvastatin, lovastatin og lomitapid (se pkt. 4.5)

dabigatran, ticagrelor (se pkt. 4.5)

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Regelmæssig kontrol af virologisk respons anbefales. Ved manglende eller tab af virologisk respons

bør patienten testes for resistens.

PREZISTA skal altid gives oralt sammen med cobicistat eller lavdosis ritonavir som farmakokinetisk

forstærker og i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 5.2). Produktresuméet for

cobicistat eller ritonavir, som det måtte være relevant, skal derfor læses, inden behandling med

PREZISTA påbegyndes.

Forhøjelse af dosis af ritonavir i forhold til den anbefalede dosis i pkt. 4.2 påvirkede ikke

koncentrationen af darunavir i signifikant grad. Det frarådes at ændre dosis af cobicistat eller ritonavir.

Darunavir bindes hovedsageligt til surt

-glykoprotein. Denne proteinbinding er koncentrations-

afhængig, hvilket indicerer, at bindingskapaciteten mættes. Derfor kan fortrængning af lægemidler,

der i udstrakt grad bindes til surt

-glykoprotein, ikke udelukkes (se pkt. 4.5).

ART-erfarne patienter – dosering en gang dagligt

PREZISTA anvendt i kombination med cobicistat eller lavdosis ritonavir en gang dagligt til ART-

erfarne patienter bør ikke anvendes til patienter med en eller flere mutationer associeret med

darunavirresistens (DRV-RAMs) eller hiv-1-RNA ≥ 100.000 kopier/ml eller CD4+-celletal

< 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2). Kombinationer med andre optimerede baggrundsregimer (OBR'er)

end ≥ 2 NRTI’er er ikke undersøgt hos denne population. Der foreligger begrænsede data for patienter

med andre hiv-1-subtyper end subtype B (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

PREZISTA anbefales ikke til brug til pædiatriske patienter under 3 år eller med en legemsvægt under

15 kg (se pkt. 4.2 og 5.3).

Graviditet

PREZISTA/ritonavir bør kun anvendes under graviditet, hvis den mulige fordel opvejer den mulige

risiko. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af gravide kvinder, som kræver samtidig

medicinsk behandling, der kan medføre en yderligere nedsat eksponering for darunavir (se pkt.

4.5 og

5.2).

Det er påvist, at behandling med 800/150 mg darunavir/cobicistat en gang dagligt i det andet og tredje

trimester fører til lav eksponering for darunavir med en reduktion i værdierne for C

på ca. 90 % (se

pkt. 5.2). Værdierne for cobicistat falder og giver muligvis ikke tilstrækkelig boostning. Den

betydelige reduktion i eksponeringen for darunavir kan medføre virologisk svigt og en øget risiko for

overførsel af hiv-infektion fra mor til barn. Behandling med PREZISTA/cobicistat bør derfor ikke

påbegyndes under graviditet, og kvinder, som bliver gravide under behandling med

PREZISTA/cobicistat, bør skiftes til et alternativt regime (se pkt. 4.2 og 4.6). Som alternativ kan det

overvejes at administrere PREZISTA sammen med en lav dosis af ritonavir.

Ældre

Da der kun foreligger begrænsede oplysninger om brug af PREZISTA til patienter over 65 år, skal der

udvises forsigtighed ved administration af PREZISTA til ældre patienter, for hvilke der skal tages

højde for den højere forekomst af nedsat leverfunktion, samtidige sygdomme og andre behandlinger

(se pkt. 4.2 og 5.2).

Alvorlige hudreaktioner

I løbet af det kliniske udviklingsprogram for darunavir/ritonavir (N=3.063) rapporteredes alvorlige

hudreaktioner, som kunne være ledsaget af feber og/eller forhøjede aminotransferaser, hos 0,4 % af

patienterne. DRESS (hududslæt med eosinofili og systemiske symptomer) og Stevens-Johnsons

syndrom er rapporteret i sjældne tilfælde (< 0,1 %), og efter markedsføringen er toksisk epidermal

nekrolyse og akut generaliseret eksantematøs pustulose blevet rapporteret. Ved symptomer på

alvorlige hudreaktioner skal PREZISTA straks seponeres. Disse reaktioner kan omfatte, men er ikke

begrænset til, alvorligt udslæt eller udslæt ledsaget af feber, almen utilpashed, træthed, muskel- eller

ledsmerter, blæredannelse, mundsår, konjunktivitis, hepatitis og/eller eosinofili.

Udslæt forekom hyppigere hos behandlingserfarne patienter, der blev behandlet med

PREZISTA/ritonavir + raltegravir, end hos patienter, der fik PREZISTA/ritonavir uden raltegravir

eller raltegravir uden PREZISTA (se pkt. 4.8).

Darunavir indeholder en sulfonamid-del. PREZISTA skal anvendes med forsigtighed hos patienter

med kendt sulfonamidallergi.

Hepatotoksicitet

Lægemiddelinduceret hepatitis (f.eks. akut hepatitis, cytolytisk hepatitis) er blevet rapporteret efter

anvendelse af PREZISTA. Under det kliniske udviklingsprogram med darunavir/ritonavir (N=3.063)

rapporteredes hepatitis hos 0,5 % af patienterne, der fik antiretroviral kombinationsbehandling med

PREZISTA/ritonavir. Patienter med eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis B

eller C, har en øget risiko for at få leverfunktionsanomalier, hvilket kan omfatte alvorlige og potentielt

dødelige leverbivirkninger. I tilfælde af samtidig antiviral behandling af hepatitis B eller C henvises

der til den relevante produktinformation for disse lægemidler.

Relevante laboratorieundersøgelser bør udføres før indledning af behandling med PREZISTA anvendt

i kombination med cobicistat eller lavdosis ritonavir, og patienterne bør monitoreres under

behandlingen. Monitorering for forhøjet ASAT/ALAT bør overvejes hos patienter med underliggende

kronisk hepatitis eller cirrose eller hos patienter, som havde forhøjede aminotransferaser før

behandlingen – specielt i de første mange måneders behandling med PREZISTA anvendt i

kombination med cobicistat eller lavdosis ritonavir.

Ved nye tilfælde eller forværring af leverdysfunktion (med klinisk signifikant forhøjelse af

leverenzymer og/eller symptomer såsom træthed, anoreksi, kvalme, gulsot, mørkfarvning af urin,

ømhed over leveren, hepatomegali) hos patienter, der anvender PREZISTA anvendt i kombination

med cobicistat eller lavdosis ritonavir, bør det overvejes omgående at seponere behandlingen eller

indstille den midlertidigt.

Patienter med co-eksisterende tilstande

Nedsat leverfunktion

Sikkerheden og virkningen af PREZISTA er ikke blevet fastslået hos patienter med alvorlige,

underliggende leversygdomme, og PREZISTA er derfor kontraindiceret til patienter med svært nedsat

leverfunktion. På grund af en stigning i plasmakoncentrationen af ubundet darunavir bør PREZISTA

anvendes med forsigtighed hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3 og

5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der gælder ingen særlige sikkerhedsregler eller dosisjusteringer for darunavir/ritonavir for patienter

med nedsat nyrefunktion. Da darunavir og ritonavir i høj grad binder sig til plasmaproteiner, er det

usandsynligt, at disse lægemidler vil blive fjernet i signifikant grad ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse. Derfor er der ingen særlige sikkerhedsregler eller dosisjusteringer for disse patienter

(se pkt. 4.2 og 5.2). Cobicistat er ikke blevet undersøgt hos patienter i dialyse, og der kan derfor ikke

gives nogen anbefaling vedrørende brugen af darunavir/cobicistat til disse patienter (se pkt. 4.2).

Cobicistat reducerer den estimerede kreatinin-clearance på grund af hæmning af den tubulære

kreatinin-sekretion. Der skal tages højde for dette, hvis darunavir med cobicistat administreres til

patienter, hvor den estimerede kreatinin-clearance benyttes til dosisjustering af samtidigt

administrerede lægemidler (se pkt. 4.2 og produktresuméet for cobicistat).

Der foreligger i øjeblikket utilstrækkelige data til at afgøre, om samtidig administration af

tenofovirdisoproxil og cobicistat er forbundet med en større risiko for nyre-relaterede bivirkninger

sammenlignet med regimer, som inkluderer tenofovirdisoproxil uden cobicistat.

Patienter med hæmofili

Der har været rapporter om øget blødningstendens, herunder spontane hudhæmatomer og hæmartrose

hos patienter med type A- og B-hæmofili, der behandles med PI (proteasehæmmere). Hos nogle

patienter blev der givet supplerende faktor VIII. I mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde

fortsatte behandlingen med PI eller blev genoptaget, hvis den havde været afbrudt. En kausal

sammenhæng har været foreslået, selvom virkningsmekanismen ikke er blevet belyst. Patienter med

hæmofili skal derfor oplyses om muligheden for øget blødningstendens.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Osteonekrose

Selvom ætiologien anses for at være multifaktoriel (herunder kortikosteroidbehandling,

alkoholforbrug, alvorlig immunsuppression, højt BMI), er der rapporteret tilfælde af osteonekrose,

især hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller langvarig eksponering for antiretroviral

kombinationsbehandling (CART). Patienterne skal rådes til at søge lægelig rådgivning, hvis de oplever

ømhed og smerter i led, stivhed i led eller bevægelsesbesvær.

Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS)

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens på tidspunktet for påbegyndelse af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller resterende opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske

tilstande eller forværring af symptomer. Sådanne reaktioner er typisk observeret inden for de første

uger eller måneder efter påbegyndelse af CART. Relevante eksempler omfatter cytomegalovirus

retinitis, generaliserede og/eller fokale mykobakterielle infektioner og pneumoni forårsaget af

Pneumocystis jirovecii (tidligere kendt som Pneumocystis carinii). Et hvilket som helst inflammatorisk

symptom skal vurderes, og behandling påbegyndes ved behov. Derudover er der observeret

reaktivering af herpes simplex og herpes zoster i kliniske studier med PREZISTA med lavdosis

ritonavir.

Autoimmune lidelser (såsom Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret at

forekomme i forbindelse med immunreaktivering. Den rapporterede tid til udbrud er mere variabel, og

disse hændelser kan forekomme mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.8).

Interaktioner med lægemidler

Der er gennemført adskillige interaktionsstudier med doser af darunavir, der er lavere end den

anbefalede dosis. Virkningen på co-administrerede lægemidler er derfor muligvis undervurderet, og

klinisk sikkerhedsmonitorering kan være indiceret. For fuldstændig information om interaktioner med

anden medicin, se pkt. 4.5.

Farmakokinetisk forstærker og samtidige lægemidler

Darunavir har forskellige interaktionsprofiler afhængigt af, om stoffet boostes med ritonavir eller

cobicistat:

Darunavir boostet med cobicistat er mere følsomt for CYP3A-induktion: samtidig brug af

darunavir/cobicistat og potente CYP3A-induktorer er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3), og

samtidig brug med svage til moderate CYP3A-induktorer kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af darunavir/ritonavir og darunavir/cobicistat med lopinavir/ritonavir, rifampicin

og naturlægemidler, som indeholder perikon, Hypericum perforatum, er kontraindiceret (se pkt.

4.5).

Til forskel fra ritonavir har cobicistat ingen inducerende effekt på enzymer eller

transportproteiner (se pkt. 4.5). Hvis den farmakokinetiske forstærker ændres fra ritonavir til

cobicistat, skal der udvises forsigtighed i de første to uger af behandlingen med

darunavir/cobicistat, især hvis doser af samtidigt administrerede lægemidler er blevet titreret

eller justeret under brugen af ritonavir som farmakoforstærker. Dosisreduktion af det samtidigt

administrerede lægemiddel kan være påkrævet i disse tilfælde.

Efavirenz i kombination med boostet PREZISTA kan medføre suboptimal darunavir C

. Hvis

efavirenz skal anvendes i kombination med PREZISTA, bør der anvendes et regime med

PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt. Se produktresuméet for PREZISTA 75 mg,

150 mg, 300 mg og 600 mg tabletter (se pkt. 4.5).

Der er indberettet livstruende og letale lægemiddelinteraktioner hos patienter, der blev behandlet med

colchicin og stærke CYP3A- og P-glykoprotein (P-gp)-hæmmere (se pkt. 4.3 og 4.5).

PREZISTA oral suspension indeholder natriummethylparahydroxybenzoat (E219), som kan give

allergiske reaktioner (kan være forsinkede).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsprofilen for darunavir kan være forskellig afhængigt af, om ritonavir eller cobicistat

benyttes som farmakokinetisk forstærker. Anbefalingerne for samtidig brug af darunavir og andre

lægemidler kan derfor variere afhængigt af, om darunavir boostes med ritonavir eller cobicistat (se

pkt. 4.3 og 4.4), og der skal ligeledes udvises forsigtighed i den første tid af behandlingen, hvis den

farmakokinetiske forstærker ændres fra ritonavir til cobicistat (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som påvirker darunavireksponering (ritonavir som farmakokinetisk forstærker)

Darunavir og ritonavir metaboliseres via CYP3A. Lægemidler, som inducerer CYP3A-aktivitet, må

forventes at øge darunavir- og ritonavir-clearance, hvilket vil forårsage reducerede

plasmakoncentrationer af disse stoffer og dermed af darunavir, med efterfølgende tab af terapeutisk

effekt og mulig resistensudvikling (se pkt. 4.3 og 4.4). CYP3A-induktorer, som er kontraindiceret,

omfatter f.eks. rifampicin, perikon og lopinavir.

Co-administration af darunavir og ritonavir med andre lægemidler, som hæmmer CYP3A, kan

nedsætte darunavir- og ritonavir-clearance, hvilket kan medføre øgede plasmakoncentrationer af

darunavir og ritonavir. Co-administration med potente CYP3A4-hæmmere kan ikke anbefales, og

forsigtighed er påkrævet. Disse interaktioner er beskrevet i nedenstående interaktionstabel (f.eks.

indinavir, azolantimykotika som clotrimazol).

Lægemidler, som påvirker darunavireksponering (cobicistat som farmakokinetisk forstærker)

Darunavir og cobicistat metaboliseres via CYP3A, og co-administration med CYP3A-induktorer kan

derfor medføre subterapeutisk plasmaeksponering for darunavir. Darunavir boostet med cobicistat er

mere følsomt for CYP3A-induktion end darunavir boostet med ritonavir. Co-administration af

darunavir/cobicistat med lægemidler, som er potente induktorer af CYP3A (f.eks. perikon, rifampicin,

carbamazepin, phenobarbital og phenytoin) er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Co-administration af

darunavir/cobicistat med svage til moderate CYP3A-induktorer (f.eks. efavirenz, etravirin, nevirapin,

boceprevir, fluticason og bosentan) frarådes (se interaktionstabel nedenfor).

Ved administration sammen med potente CYP3A4-hæmmere gælder de samme anbefalinger

uafhængigt af, om darunavir er boostet med ritonavir eller med cobicistat (se afsnittet ovenfor).

Lægemidler, som kan blive påvirket af darunavir boostet med ritonavir

Darunavir og ritonavir er hæmmere af CYP3A, CYP2D6 og P-gp. Co-administration af

darunavir/ritonavir med lægemidler, der især metaboliseres af CYP3A og/eller CYP2D6 eller

transporteres af P-gp, kan forårsage øget systemisk eksponering for sådanne lægemidler, hvilket kan

øge eller forlænge både den terapeutiske virkning og bivirkninger.

Darunavir co-administreret med lavdosis ritonavir må ikke kombineres med lægemidler, der er meget

afhængige af CYP3A i forbindelse med clearance, og for hvilke øget systemisk eksponering er

forbundet med alvorlige og/eller livstruende hændelser (snævert terapeutisk indeks) (se pkt. 4.3).

Den samlede farmakokinetiske, forstærkende effekt af ritonavir medførte en ca. 14-fold stigning i den

systemiske eksponering for darunavir ved administration af en oral enkeltdosis darunavir på 600 mg i

kombination med ritonavir 100 mg to gange dagligt. Derfor må darunavir kun anvendes i kombination

med en farmakokinetisk forstærker (se pkt. 4.4 og 5.2).

Et klinisk studie, hvor der anvendtes flere forskellige lægemidler, der metaboliseres af cytochrom

CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, viste en stigning i CYP2C9- og CYP2C19-aktiviteten og en

hæmning af CYP2D6-aktiviteten ved tilstedeværelse af darunavir/ritonavir. Dette kan skyldes

tilstedeværelsen af lavdosis ritonavir. Co-administration af darunavir og ritonavir med lægemidler,

som primært metaboliseres af CYP2D6 (såsom flecainid, propafenon, metoprolol), kan resultere i en

øget plasmakoncentration af disse lægemidler, hvilket kan øge eller forlænge deres terapeutiske effekt

og bivirkninger. Co-administration af darunavir og ritonavir med lægemidler, som primært

metaboliseres af CYP2C9 (såsom warfarin) og CYP2C19 (såsom methadon) kan resultere i nedsat

systemisk eksponering af disse lægemidler, hvilket kan nedsætte eller forkorte deres terapeutiske

effekt.

Selvom effekten på CYP2C8 kun er blevet undersøgt in vitro, kan co-administration af darunavir og

ritonavir og lægemidler, som primært metaboliseres af CYP2C8 (såsom paclitaxel, rosiglitazon,

repaglinid), resultere i nedsat systemisk eksponering af disse lægemidler, hvilken kan nedsætte eller

forkorte deres terapeutiske effekt.

Ritonavir hæmmer transportørerne P-glykoprotein, OATP1B1 og OATP1B3, og co-administration

med substrater for disse transportører kan medføre øgede plasmakoncentrationer af disse stoffer (f.eks.

dabigatranetexilat, digoxin, statiner og bosentan, se interaktionstabellen nedenfor).

Lægemidler, som kan blive påvirket af darunavir boostet med cobicistat

Anbefalingerne for darunavir boostet med ritonavir er også gældende for darunavir boostet med

cobicistat, hvad angår substrater for CYP3A4, CYP2D6, P-glykoprotein, OATP1B1 og OATP1B3 (se

kontraindikationer og anbefalinger i ovenstående afsnit). Cobicistat 150 mg givet sammen med

darunavir 800 mg en gang dagligt forstærker darunavirs farmakokinetiske parametre på en måde, som

er sammenlignelig med ritonavir (se pkt. 5.2).

Til forskel fra ritonavir inducerer cobicistat ikke CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19

eller UGT1A1. For yderligere oplysninger om cobicistat, se produktresuméet for cobicistat.

Interaktionstabel

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

Adskillige af interaktionsstudierne (markeret med

i tabellen nedenfor) er gennemført med doser af

darunavir, der er lavere end den anbefalede dosis, eller med et andet doseringsregime (se pkt. 4.2

Dosering). Effekten på co-administrerede lægemidler er derfor muligvis undervurderet, og klinisk

sikkerhedsmonitorering kan være indiceret.

Interaktionsprofilen for darunavir afhænger af, om ritonavir eller cobicistat benyttes som

farmakokinetisk forstærker. Der kan derfor være forskellige anbefalinger for darunavir og samtidige

lægemidler afhængigt af, om darunavir er boostet med ritonavir eller cobicistat. Der gælder de samme

anbefalinger, medmindre andet specifikt er angivet. For yderligere oplysninger om cobicistat, se

produktresuméet for cobicistat.

Interaktioner mellem darunavir/ritonavir og antiretrovirale og non-antiretrovirale lægemidler er opført

i tabellen nedenfor. Retningen af pilen ud for hver farmakokinetisk parameter er baseret på 90 %

konfidensintervallet for den geometriske middelværdi værende inden for (

), under (

) eller over (

80-125 % intervallet (ikke fastsat (not determined) som ”ND”).

I nedenstående tabel er den specifikke farmakokinetiske forstærker angivet, når anbefalingerne er

forskellige. Når anbefalingen er den samme for PREZISTA, uanset om det co-administreres med en

lav dosis ritonavir eller cobicistat, anvendes termen ”boostet PREZISTA”.

Listen nedenfor med eksempler på lægemiddelinteraktioner er ikke fyldestgørende. Derfor skal

mærkningen af hvert lægemiddel, som administreres sammen med PREZISTA, gennemgås for

information releteret til metabolismevejen, interaktions mekanismerne, potentielle riscici og konkrete

forholdsregler, som skal tages i forbindelse med co-administration.

INTERAKTIONER OG DOSISANBEFALINGER MED ANDRE LÆGEMIDLER

Lægemidler efter

terapeutisk område

Interaktioner

Geometrisk middelændring (%)

Anbefalinger vedrørende

co-administration

ANTIRETROVIRALE MIDLER MOD HIV

Integrasehæmmere

Dolutegravir

dolutegravir AUC ↓ 22 %

dolutegravir C

↓ 38 %

dolutegravir C

↓ 11 %

darunavir ↔*

* Ved brug af historiske farmakokinetiske data på

tværs af studier.

Boostet PREZISTA og dolutegravir

kan bruges uden dosisjustering.

Raltegravir

Nogle kliniske studier tyder på, at

raltegravir kan forårsage et beskedent fald

i darunavirs plasmakoncentration.

Aktuelt synes raltegravirs

påvirkning af darunavirs

plasmakoncentration ikke at være

klinisk relevant. Boostet

PREZISTA og raltegravir kan

administreres uden dosisjusteringer.

Nukleosid-revers–transkriptase-hæmmere (NRTI'er)

Didanosin

400 mg x 1

didanosinAUC

didanosin C

didanosin C

16 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

Boostet PREZISTA og didanosin

kan administreres uden

dosisjusteringer.

Didanosin skal administreres på tom

mave, således at det bliver

administreret 1 time før eller 2 timer

efter boostet PREZISTA, taget

sammen med føde.

Tenofovirdisoproxil

245 mg x 1

tenofovir AUC ↑ 22 %

tenofovir C

↑ 37 %

tenofovir C

↑ 24 %

darunavir AUC ↑ 21 %

darunavir C

↑ 24 %

darunavir C

↑ 16 %

(↑ tenofovir fra effekten på MDR-1

transport i de renale tubuli)

Monitorering af nyrefunktionen kan

være indiceret, når boostet

PREZISTA gives i kombination

med tenofovirdisoproxil, især hos

patienter med underliggende

systemisk eller renal sygdom eller

hos patienter, der tager

nefrotoksiske midler.

PREZISTA co-administreret med

cobicistat reducerer kreatinin-

clearance. Se pkt. 4.4, hvis

kreatinin-clearance benyttes ved

dosisjustering af

tenofovirdisoproxil.

Emtricitabin/tenofovir-

alafenamid

Tenofoviralafenamid ↔

Tenofovir ↑

Den anbefalede dosis

emtricitabin/tenofoviralafenamid er

200/10 mg x 1, når det anvendes

med boostet PREZISTA.

Abacavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

Ikke undersøgt. På baggrund af de

forskellige eliminationsveje for de andre

NRTI, zidovudin, emtricitabin, stavudin,

lamivudin, der primært udskilles via

nyrerne, og abacavir, som ikke

metaboliseres via CYP450, forventes der

ikke nogle lægemiddelinteraktioner for

disse lægemidler og boostet PREZISTA.

Boostet PREZISTA kan anvendes

med disse NRTI’er uden

dosisjusteringer.

PREZISTA co-administreret med

cobicistat reducerer kreatinin-

clearance. Se pkt. 4.4, hvis

kreatinin-clearance benyttes ved

dosisjustering af emtricitabin eller

lamivudin.

Non-nukleosid-revers-transkriptase-hæmmere (NNRTI'er)

Efavirenz

600 mg x 1

efavirenz AUC ↑ 21 %

efavirenz C

↑ 17 %

efavirenz C

↑ 15 %

darunavir AUC ↓ 13 %

darunavir C

↓ 31 %

darunavir C

↓ 15 %

(↑ efavirenz fra CYP3A-hæmning)

(↓ darunavir fra CYP3A-induktion)

Klinisk monitorering for

centralnervesystemstoksicitet i

forbindelse med øget eksponering

for efavirenz kan være indiceret, når

PREZISTA administreret sammen

med lavdosis ritonavir gives i

kombination med efavirenz.

Efavirenz i kombination med

PREZISTA/ritonavir

800/100 mg x 1 kan medføre

suboptimal darunavir C

Hvis efavirenz skal anvendes i

kombination med

PREZISTA/ritonavir, bør der

anvendes et regime med

PREZISTA/ritonavir

600/100 mg x 2 (se pkt. 4.4).

Co-administration med PREZISTA

co-administreret med cobicistat kan

ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Etravirin

100 mg x 2

etravirin AUC ↓ 37 %

etravirin C

↓ 49 %

etravirin C

↓ 32 %

darunavir AUC

15 %

darunavir C

darunavir C

PREZISTA kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

etravirin 200 mg x 2 uden

dosisjusteringer.

Co-administration med PREZISTA

co-administreret med cobicistat kan

ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Nevirapin

200 mg x 2

nevirapin AUC ↑ 27 %

nevirapin C

↑ 47 %

nevirapin C

↑ 18 %

darunavir: koncentrationerne

var i overensstemmelse med

historiske data.

(↑ nevirapin fra CYP3A-hæmning)

PREZISTA kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

nevirapin uden dosisjusteringer.

Co-administration med PREZISTA

co-administreret med cobicistat kan

ikke anbefales (se pkt. 4.4).

Rilpivirin

150 mg x 1

rilpivirin AUC ↑ 130 %

rilpivirin C

↑ 178 %

rilpivirin C

↑ 79 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

↓ 11 %

darunavir C

Boostet PREZISTA og rilpivirin

kan administreres uden

dosisjusteringer.

HIV-proteasehæmmere (PI) – uden yderligere co-administration af lavdosis ritonavir

Atazanavir

300 mg x 1

atazanavir AUC ↔

atazanavir C

52 %

atazanavir C

11 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

Atazanavir: sammenligning af

atazanavir/ritonavir 300/100 mg x 1 vs

atazanavir 300 mg x 1 i kombination med

darunavir/ritonavir 400/100 mg x 2.

Darunavir: sammenligning af

darunavir/ritonavir 400/100 mg x 2 vs

darunavir/ritonavir 400/100 mg x 2 i

kombination med atazanavir 300 mg x 1.

PREZISTA kan administreres

sammen med lavdosis ritonavir og

atazanavir uden dosisjusteringer.

PREZISTA co-administreret med

cobicistat bør ikke anvendes i

kombination med et andet

antiretroviralt middel, som kræver

farmakoforstærkning med en

CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.5).

Indinavir

800 mg x 2

indinavir AUC ↑ 23 %

indinavir C

↑ 125 %

indinavir C

darunavir AUC ↑ 24 %

darunavir C

↑ 44 %

darunavir C

↑ 11 %

Indinavir: sammenligning af

indinavir/ritonavir 800/100 mg x 2 vs

indinavir/darunavir/ritonavir

800/400/100 mg x 2.

Darunavir: sammenligning af

darunavir/ritonavir 400/100 mg x 2 vs

darunavir/ritonavir 400/100 mg i

kombination med indinavir 800 mg x 2.

Ved kombination af indinavir og

PREZISTA administreret sammen

med lavdosis ritonavir kan

dosisjustering af indinavir fra

800 mg x 2 til 600 mg x 2 være

nødvendig pga. intolerans.

PREZISTA co-administreret med

cobicistat bør ikke anvendes i

kombination med et andet

antiretroviralt middel, som kræver

farmakoforstærkning med en

CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.5).

Saquinavir

1.000 mg x 2

darunavir AUC ↓ 26 %

darunavir C

↓ 42 %

darunavir C

↓ 17 %

saquinavir AUC

saquinavir C

18 %

saquinavir C

Saquinavir: sammenligning af

saquinavir/ritonavir 1.000/100 mg x 2 vs

saquinavir/darunavir/ritonavir

1.000/400/100 mg x 2.

Darunavir: sammenligning af

darunavir/ritonavir 400/100 mg x 2 vs

darunavir/ritonavir 400/100 mg i

kombination med saquinavir 1.000 mg x 2.

Det anbefales ikke at kombinere

saquinavir med PREZISTA

administreret sammen med lavdosis

ritonavir.

PREZISTA co-administreret med

cobicistat bør ikke anvendes i

kombination med et andet

antiretroviralt middel, som kræver

farmakoforstærkning med en

CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.5).

HIV-proteasehæmmere (PI) - med co-administration af lavdosis ritonavir

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg x 2

Lopinavir/ritonavir

533/133,3 mg x 2

lopinavir AUC

lopinavir C

23 %

lopinavir C

darunavir AUC ↓ 38 %

darunavir C

↓ 51 %

darunavir C

↓ 21 %

lopinavir AUC ↔

lopinavir C

13 %

lopinavir C

11 %

darunavir AUC ↓ 41 %

darunavir C

↓ 55 %

darunavir C

↓ 21 %

baseret på ikke-dosisnormaliserede værdier

På grund af et fald i eksponering

(AUC) af darunavir med 40 % er de

rette doser af kombinationen ikke

blevet fastlagt. Derfor er samtidig

brug af kombinationsproduktet

lopinavir/ritonavir og boostet

PREZISTA kontraindiceret

(se pkt. 4.3).

CCR5-HÆMMER

Maraviroc

150 mg x 2

maraviroc AUC ↑ 305 %

maraviroc C

maraviroc C

↑ 129 %

darunavir, ritonavir-koncentrationer er i

overensstemmelse med de historiske data.

Maraviroc-dosis skal være

150 mg x 2, når det administreres

sammen med boostet PREZISTA.

Alfa

1

-RECEPTOR-ANTAGONISTER

Alfuzosin

Baseret på teoretiske overvejelser forventes

PREZISTA at øge plasmakoncentrationen

af alfuzosin

(CYP3A-hæmning)

Samtidig administration af boostet

PREZISTA og alfuzosin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

ANÆSTETIKA

Alfentanil

Ikke undersøgt. Alfentanil metaboliseres

via CYP3A og kan dermed hæmmes af

boostet PREZISTA.

Samtidig brug med boostet

PREZISTA kan nødvendiggøre

nedsættelse af alfentanildosis og

kræver monitorering for risici i

forbindelse med forlænget eller

forsinket respirationsdepression.

MIDLER MOD ANGINA PECTORIS/ANTIARYTMIKA

Disopyramid

Flecainid

Lidocain (systemisk)

Mexiletin

Propafenon

Amiodaron

Bepridil

Dronedaron

Ivabradin

Kinidin

Ranolazin

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA

forventes at øge plasmakoncentrationen af

disse antiarytmika

(CYP3A- og/eller CYP2D6-hæmning)

Der skal udvises forsigtighed, og

om muligt anbefales monitorering

af terapeutisk koncentration for

disse antiarytmika ved co-

administration med boostet

PREZISTA.

Co-administration af boostet

PREZISTA og amiodaron, bepridil,

dronedaron, ivabradin, kinidin eller

ranolazin er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Digoxin

0,4 mg enkeltdosis

digoxin AUC ↑ 61 %

digoxin C

digoxin C

↑ 29 %

(↑ digoxin fra en sandsynlig hæmning af

P-gp (P-glykoprotein))

Da digoxin har et snævert

terapeutisk indeks, anbefales det at

starte med at udskrive den lavest

mulige dosis digoxin, hvis der skal

gives digoxin til patienter i

behandling med boostet

PREZISTA. Dosis af digoxin skal

titreres forsigtigt for at opnå den

ønskede kliniske effekt samtidig

med, at patientens generelle kliniske

tilstand vurderes.

ANTIBIOTIKA

Clarithromycin

500 mg x 2

clarithromycin AUC ↑ 57 %

clarithromycin C

↑ 174 %

clarithromycin C

↑ 26 %

darunavir AUC

13 %

darunavir C

darunavir C

17 %

14-OH-clathromycin-koncentrationenerne

var ikke målbare ved kombination med

PREZISTA/ritonavir.

(↑ clarithromycin fra CYP3A-hæmning og

mulig Pgp-hæmning (P-glykoprotein))

Der skal udvises forsigtighed, når

clarithromycin kombineres med

boostet PREZISTA.

For patienter med nedsat

nyrefunktion henvises til

produktresuméet for clarithromycin

for oplysninger om dosis.

ANTIKOAGULANTIA/TROMBOCYTHÆMMENDE MIDLER

Apixaban

Edoxaban

Rivaroxaban

Ikke undersøgt. Co-administration af

boostet PREZISTA med disse

antikoagulantia kan øge koncentrationerne

af antikoagulanset, hvilket kan medføre en

øget blødningsrisiko.

(CYP3A- og/eller P-gp-hæmning)

Brug af boostet PREZISTA

sammen med disse antikoagulantia

frarådes.

Dabigatran

Ticagrelor

Ikke undersøgt. Co-administration af

boostet PREZISTA kan medføre en

markant stigning i eksponeringen for

dabigatran eller ticagrelor.

Samtidig administration af boostet

PREZISTA og dabigatran eller

ticagrelor er kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

Det anbefales at bruge andre

trombocythæmmende midler, som

ikke påvirkes af CYP-hæmning

eller -induktion (f.eks. prasugrel).

Warfarin

Ikke undersøgt. Warfarinkoncentrationer

kan blive påvirket ved samtidig

administration af boostet PREZISTA.

Det anbefales at monitorere INR

(International normaliseret ratio),

når warfarin kombineres med

boostet PREZISTA.

ANTIEPILEPTIKA

Phenobarbital

Phenytoin

Ikke undersøgt. Phenobarbital og

Phenytoin forventes at nedsætte

plasmakoncentrationen af darunavir og

dets farmakoforstærker.

(induktion af CYP450-enzymer)

PREZISTA administreret sammen

med lavdosis ritonavir bør ikke

anvendes i kombination med disse

lægemidler.

Brug af disse lægemidler sammen

med PREZISTA/cobicistat er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Carbamazepin

200 mg x 2

carbamazepin AUC ↑ 45 %

carbamazepin C

↑ 54 %

carbamazepin C

↑ 43 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

15 %

darunavir C

Der er ikke anbefalet dosisjustering

af PREZISTA/ritonavir. Hvis der er

behov for at kombinere

PREZISTA/ritonavir med

carbamazepin, skal patienterne

monitoreres for potentielle

carbamazepinrelaterede

bivirkninger. Carbamazepin

koncentrationer skal monitoreres og

der dosistitreres til et passende

respons. På baggrund af

observationer kan der være behov

for, at carbamazepindoseringen skal

reduceres med 25-50 % ved

samtidig behandling med

PREZISTA/ritonavir.

Brug af carbamazepin sammen med

PREZISTA co-administreret med

cobicistat er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Clonazepam

Ikke undersøgt. Co-administration af

boostet PREZISTA med clonazepam kan

øge koncentrationen af clonazepam.

(CYP3A-hæmning)

Klinisk monitorering anbefales, når

boostet PREZISTA administreres

sammen med clonazepam.

ANTIDEPRESSIVA

Paroxetin

20 mg en gang dagligt

Sertralin

50 mg en gang dagligt

Amitriptylin

Desipramin

Imipramin

Nortriptylin

Trazodon

paroxetin AUC ↓ 39 %

paroxetin C

↓ 37 %

paroxetin C

↓ 36 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

sertralin AUC ↓ 49 %

sertralin C

↓ 49 %

sertralin C

↓ 44 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

↓ 6 %

darunavir C

I kontrast til disse data med

PREZISTA/ritonavir kan

PREZISTA/cobicistat øge

plasmakoncentrationen af disse

antidepressiva (CYP2D6- og/eller

CYP3A-hæmning)

Samtidig brug af boostet PREZISTA og

disse antidepressiva kan øge

koncentrationen af antidepressivummet.

(CYP2D6- og/eller CYP3A-hæmning)

Hvis antidepressiva co-

administreres med boostet

PREZISTA, anbefales dosistitrering

af det antidepressive lægemiddel ud

fra en klinisk vurdering af

antidepressivt respons. Ydermere

skal patienter, der får en stabil dosis

af disse antidepressiva, og som

starter behandling med boostet

PREZISTA, monitoreres for

antidepressivt respons.

Klinisk monitorering anbefales ved

co-administration af boostet

PREZISTA og disse antidepressiva,

og det kan være nødvendigt at

justere dosis af antidepressivummet.

ANTIDIABETIKA

Metformin

Ikke undersøgt. Baseret på teoretiske

overvejelser forventes PREZISTA co-

administreret med cobicistat at øge

plasmakoncentrationen af metformin.

(MATE1-hæmning)

Omhyggelig monitorering af

patienten og justering af

metformindosis anbefales til

patienter, som tager PREZISTA co-

administreret med cobicistat.

(Gælder ikke for PREZISTA co-

administreret med ritonavir)

ANTIEMETIKA

Domperidon

Ikke undersøgt.

Co-administration af domperidon

og boostet PREZISTA er

kontraindiceret.

ANTIMYKOTIKA

Voriconazol

Ikke undersøgt. Ritonavir kan nedsætte

plasmakoncentrationen af voriconazol.

(induktion af CYP450-enzymer)

Koncentrationen af voriconazol kan øges

eller nedsættes ved co-administration med

PREZISTA co-administreret med

cobicistat,

(hæmning af CYP450-enzymer)

Voriconazol bør ikke kombineres

med boostet PREZISTA,

medmindre en risk/benefit-

vurdering retfærdiggør brug af

voriconazol.

Fluconazol

Isavuconazol

Itraconazol

Posaconazol

Clotrimazol

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA kan

øge plasmakoncentrationen af

antimykotika, og posaconazol,

isavuconazol, itraconazol og fluconazol

kan øge koncentrationen af darunavir.

(CYP3A- og/eller P-gp-hæmning)

Ikke undersøgt. Samtidig systemisk brug

af clotrimazol og boostet PREZISTA kan

øge plasmakoncentrationen af darunavir

og/eller clotrimazol.

darunavir AUC

↑ 33 % (baseret på en

populationsfarmakokinetisk model)

Der skal udvises forsigtighed, og

klinisk monitorering anbefales.

Ved behov for co-administration

bør den daglige dosis af itraconazol

ikke overskride 200 mg.

MIDLER MOD ARTHRITIS URICA

Colchicin

Ikke undersøgt. Samtidig anvendelse af

cochicin og boostet PREZISTA kan øge

eksponeringen for colchicin.

(CYP3A- og/eller P-gp-hæmning)

Dosisreduktion eller seponering af

colchicin anbefales hos patienter

med normal nyre- og leverfunktion,

hvis behandling med boostet

PREZISTA er nødvendig. Colchicin

sammen med boostet PREZISTA er

kontraindiceret til patienter med

nedsat nyre- eller leverfunktion (se

pkt. 4.3 og 4.4).

MALARIAMIDLER

Artemether/

lumefantrin

80/480 mg, 6 doser efter

0, 8, 24, 36, 48 og

60 timer

artemether AUC ↓ 16 %

artemether C

artemether C

↓ 18 %

dihydroartemisinin AUC ↓ 18 %

dihydroartemisinin C

dihydroartemisinin C

↓ 18 %

lumefantrin AUC ↑ 175 %

lumefantrin C

↑ 126 %

lumefantrin C

↑ 65 %

darunavir AUC ↔

darunavir C

↓ 13 %

darunavir C

Kombinationen af boostet

PREZISTA og

artemether/lumefantrin kan

anvendes uden dosisjusteringer. Der

skal dog udvises forsigtighed på

grund af den øgede eksponering for

lumefantrin.

ANTIMYKOBAKTERIELLE MIDLER

Rifampicin

Rifapentin

Ikke undersøgt. Rifapentin og rifampicin

er potente CYP3A-induktorer, som er vist

at forårsage et væsentligt fald i

koncentrationen af andre

proteasehæmmere. Dette kan resultere i

virologisk svigt og resistensudvikling

(CYP450-enzyminduktion). Ved forsøg på

at løse problemet med den nedsatte

eksponering, ved at øge dosis af andre

proteasehæmmere med lavdosis ritonavir,

blev der set en høj frekvens af

leverreaktioner med rifampicin.

Kombinationen af rifapentin og

boostet PREZISTA frarådes.

Kombinationen af rifampicin og

boostet PREZISTA er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Rifabutin

150 mg hver anden dag

rifabutin AUC

↑ 55 %

rifabutin C

↑ ND

rifabutin C

darunavir AUC ↑ 53 %

darunavir C

↑ 68 %

darunavir C

↑ 39 %

totalt aktivt rifabutin (moderstof + 25-O-desacetyl-

metabolit)

Interaktionsstudiet viste en

sammenlignelig daglig systemisk

eksponering af rifabutin imellem

behandling med 300 mg x 1 og 150 mg

hver anden dag i kombination med

PREZISTA/ritonavir (600/100 mg x 2).

Studiet viste samtidig en ca. 10 gange

forøgelse af den daglige eksponering af

den aktive metabolit 25-O-

desacetylrifabutin. Desuden blev AUC for

totalt aktivt rifabutin (moderstof + 25-O-

desacetyl metabolit) forøget 1,6 gange,

mens C

forblev sammenlignelig.

Der mangler data på sammenligning med

en referencedosis på 150 mg x 1.

(Rifabutin er en induktor af og substrat for

CYP3A.) Der er observeret øget systemisk

eksponering af darunavir ved samtidig

brug af rifabutin (150 mg hver anden dag)

og PREZISTA administreret sammen med

100 mg ritonavir.

For patienter, der får

kombinationsbehandling med

PREZISTA co-administreret med

ritonavir, er det nødvendigt at

reducere dosis af rifabutin med

75 % af den sædvanlige dosis på

300 mg/dag (f.eks. rifabutin 150 mg

hver anden dag) samt en skærpelse i

overvågningen af rifabutin-

relaterede bivirkninger. I tilfælde af

sikkerhedsmæssige risici skal det

overvejes at forlænge

doseringsintervallet yderligere

og/eller monitorere rifabutin-

niveauerne.

Der skal tages højde for de officielle

retningslinjer for korrekt behandling

af tuberkulose hos hiv-inficerede

patienter.

På baggrund af sikkerhedsprofilen

for PREZISTA/ritonavir giver

denne øgede eksponering af

darunavir ved samtidig

administration af rifabutin ikke

anledning til en justering af dosis

for PREZISTA/ritonavir.

På baggrund af en farmakokinetisk

model er det også relevant at

reducere dosis med 75 % hos

patienter, der får rifabutin i andre

doser end 300 mg/dag.

Co-administration af PREZISTA

co-administreret med cobicistat og

rifabutin frarådes.

ANTINEOPLASTIKA

Dasatinib

Nilotinib

Vinblastin

Vincristin

Everolimus

Irinotecan

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA

forventes at øge plasmakoncentrationen af

disse antineoplastika.

(CYP3A-hæmning)

Koncentrationen af disse

lægemidler kan øges ved

co-administration med boostet

PREZISTA, hvilket kan øge

risikoen for de bivirkninger, der

normalt ses med disse midler.

Der skal udvises forsigtighed ved

kombination af et af disse

antineoplastiske midler og boostet

PREZISTA.

Samtidig brug af everolimus eller

irinotecan og boostet PREZISTA

frarådes.

ANTIPSYKOTIKA/NEUROLEPTIKA

Quetiapin

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA

forventes at øge plasmakoncentrationen af

dette antipsykotikum.

(CYP3A-hæmning)

Samtidig administration af boostet

PREZISTA og quetiapin er

kontraindiceret, da quetiapin-

relateret toksicitet derved kan øges.

En øget koncentration af quetiapin

kan føre til koma (se pkt. 4.3).

Perphenazin

Risperidon

Thioridazin

Lurasidon

Pimozid

Sertindol

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA

forventes at øge plasmakoncentrationen af

disse antipsykotika.

(CYP3A- og/eller CYP2D6- og/eller P-gp-

hæmning)

Det kan være nødvendigt at

nedsætte dosis af disse lægemidler

ved co-administration med boostet

PREZISTA.

Samtidig administration af boostet

PREZISTA og lurasidon, pimozid

eller sertindol er kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

BETABLOKKERE

Carvedilol

Metoprolol

Timolol

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA

forventes at øge plasmakoncentrationen af

disse betablokkere.

(CYP2D6-hæmning)

Klinisk monitorering anbefales ved

co-administration af boostet

PREZISTA med betablokkere. En

lavere dosis af betablokkeren bør

overvejes.

CALCIUMANTAGONISTER

Amlodipin

Diltiazem

Felodipin

Nicardipin

Nifedipin

Verapamil

Ikke undersøgt. Boostet PREZISTA kan

forventes at øge plasmakoncentrationen af

calciumantagonisterne.

(CYP3A- og/eller CYP2D6-hæmning)

Klinisk monitorering af terapeutiske

og uønskede virkninger anbefales,

når disse lægemidler administreres

sammen med boostet PREZISTA.

KORTIKOSTEROIDER

Kortikosteroider, der

primært metaboliseres via

CYP3A (bl.a.

betamethason, budesonid,

fluticason, mometason,

prednison, triamcinolon)

Fluticason: I et klinisk studie hvor

ritonavir 100 mg kapsler to gange dagligt

blev administreret samtidig med 50 µg

intranasalt fluticasonpropionat (4 gange

dagligt) i 7 dage hos raske

forsøgspersoner, steg plasmaniveauerne af

fluticasonpropionat signifikant, hvorimod

de naturlige kortisolniveauer faldt med ca.

86 % (90 % konfidensinterval 82-89 %).

Der kan forventes en større effekt, når

fluticason inhaleres. Der er blevet

rapporteret systemiske

kortikosteroidvirkninger, herunder

Cushings syndrom og adrenal suppression,

hos patienter, der får ritonavir samt

inhaleret eller intranasalt administreret

fluticason. Virkningerne af høj systemisk

eksponering for fluticason på

plasmaniveauerne af ritonavir kendes

endnu ikke.

Andre kortikosteroider: Interaktion er ikke

undersøgt. Plasmakoncentrationen af disse

lægemidler kan øges ved administration

sammen med boostet PREZISTA, hvilket

kan medføre nedsat serumcortisol.

Samtidig brug af boostet

PREZISTA og kortikosteroider, der

metaboliseres via CYP3A (f.eks.

fluticasonpropionat eller andre

inhalerede eller nasale

kortikosteroider) kan øge risikoen

for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger, herunder Cushings

syndrom og binyresuppression.

Samtidig administration af CYP3A-

metaboliserede kortikosteroider

anbefales ikke, medmindre den

potentielle fordel for patienten

opvejer risikoen. Patienterne skal i

givet fald overvåges for systemiske

kortikosteroid-bivirkninger.

Kortikosteroider, som er mindre

afhængige af CYP3A-

metabolisering, f.eks. nasalt eller

inhaleret beclomethason, bør

overvejes, navnlig ved langvarig

behandling.

Dexamethason

(systemisk)

Ikke undersøgt. Dexamethason kan

nedsætte plasmakoncentrationen af

darunavir.

(CYP3A-induktion)

Systemisk dexamethason skal

bruges med forsigtighed ved

kombination med boostet

PREZISTA.

ENDOTELINRECEPTOR-ANTAGONISTER

Bosentan

Ikke undersøgt. Samtidig anvendelse af

bosentan og boostet PREZISTA kan øge

plasmakoncentrationen af bosentan.

Bosentan forventes at reducere

plasmakoncentrationen af darunavir

og/eller dets farmakoforstærker.

(CYP3A-induktion)

Ved samtidig administration

sammen med PREZISTA og

lavdosis ritonavir skal patienten

monitoreres for tolerabilitet af

bosentan.

Co-administration af PREZISTA

co-administreret med cobicistat og

bosentan frarådes.

DIREKTE VIRKENDE ANTIVIRALE MIDLER MOD HEPATITIS C-VIRUS (HCV)

NS3-4A-proteasehæmmere

Elbasvir/grazoprevir

Boostet PREZISTA kan øge

eksponeringen for grazoprevir

(CYP3A- og OATP1B-hæmning)

Samtidig brug af boostet

PREZISTA og elbasvir/grazoprevir

er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Boceprevir

800 mg x 3

boceprevir AUC ↓ 32 %

boceprevir C

↓ 35 %

boceprevir C

↓ 25 %

darunavir AUC ↓ 44 %

darunavir C

↓ 59 %

darunavir C

↓ 36 %

Det anbefales ikke at

co-administrere boostet PREZISTA

og boceprevir.

Glecaprevir/pibrentasvir

Baseret på teoretiske overvejelser kan

boostet PREZISTA øge eksponeringen for

glecaprevir og pibrentasvir.

(P-gp-, BCRP- og/eller OATP1B1/3-

hæmning)

Det frarådes at co-administrere

boostet PREZISTA og

glecaprevir/pibrentasvir.

Simeprevir

simeprevir AUC ↑ 159 %

simeprevir C

↑ 358 %

simeprevir C

↑ 79 %

darunavir AUC ↑ 18 %

darunavir C

↑ 31 %

darunavir C

Simeprevirdosis i dette interaktionsstudie

var 50 mg ved co-administration med

darunavir/ritonavir, sammenlignet med

150 mg i den gruppe, der blev behandlet

med simeprevir alene.

Det frarådes at co-administrere

boostet PREZISTA og simeprevir.

NATURLÆGEMIDLER

Perikon

(Hypericum perforatum)

Ikke undersøgt. Perikon forventes at

nedsætte plasmakoncentrationen af

darunavir eller dets farmakoforstærkere.

(CYP450-induktion)

Boostet PREZISTA må ikke

anvendes samtidig med produkter,

der indeholder perikon (Hypericum

perforatum) (se pkt. 4.3). Hvis en

patient allerede tager perikon, bør

behandlingen med perikon

seponeres, og om muligt måles det

virale niveau. Eksponering over for

darunavir (og ritonavir) kan øges,

når perikon seponeres. Denne

inducerende effekt kan vare mindst

2 uger efter seponering af perikon.

HMG-COA-REDUKTASEHÆMMERE

Lovastatin

Simvastatin

Ikke undersøgt. Plasmakoncentrationen af

lovastatin og simvastatin forventes at stige

markant, når de gives sammen med boostet

PREZISTA

(CYP3A-hæmning)

Øgede plasmakoncentrationer af

lovastatin eller simvastatin kan

forårsage myopati, herunder

rabdomyolyse. Samtidig brug af

lovastatin eller simvastatin og

boostet PREZISTA er derfor

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Atorvastatin

10 mg x 1

atorvastatin AUC ↑ 3-4 gange

atorvastatin C

↑ ≈5,5-10 gange

atorvastatin C

↑ ≈2 gange

darunavir/ritonavir

atorvastatin AUC ↑ 290 %

atorvastatin C

↑ 319 %

atorvastatin C

med darunavir/cobicistat 800/150 mg

Hvis der er behov for administration

af atorvastatin og boostet

PREZISTA, anbefales det at starte

med en atorvastatindosis på

10 mg x 1. Derefter kan dosis af

atorvastatin øges gradvist på

grundlag af det kliniske respons.

Pravastatin

40 mg som enkeldosis

pravastatin AUC ↑ 81 %

pravastatin C

pravastatin C

↑ 63 %

en op til femdobling blev set hos en begrænset

undergruppe af forsøgspersoner

Hvis der er behov for administration

af pravastatin og boostet

PREZISTA, anbefales det at starte

med den lavest mulige dosis af

pravastatin og optitrere til den

ønskede kliniske effekt samtidig

med overvågning af sikkerheden.

Rosuvastatin

10 mg x 1

rosuvastatin AUC ↑ 48 %

rosuvastatin C

↑ 144 %

baseret på offentliggjorte data med

darunavir/ritonavir

rosuvastatin AUC ↑ 93 %

rosuvastatin C

↑ 277 %

rosuvastatin C

med darunavir/cobicistat 800/150 mg

Hvis der er behov for administration

af rosuvastatin og boostet

PREZISTA, anbefales det at starte

med den lavest mulige dosis af

rosuvastatin og optitrere til den

ønskede kliniske effekt samtidig

med overvågning af sikkerheden.

ANDRE LIPIDMODIFICERENDE MIDLER

Lomitapid

Baseret på teoretiske overvejelser

forventes co-administreret boostet

PREZISTA at øge eksponeringen for

lomitapid.

(CYP3A-hæmning)

Co-administration er kontraindiceret

(se pkt. 4.3)

H

2

-RECEPTORANTAGONISTER

Ranitidin

150 mg x 2

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

Boostet PREZISTA kan

administreres sammen med

-receptorantagonister uden

dosisjusteringer.

IMMUNSUPPRIMERENDE MIDLER

Ciclosporin

Sirolimus

Tacrolimus

Everolimus

Ikke undersøgt. Eksponeringen for disse

immunsuppressiva vil øges ved samtidig

administration af boostet PREZISTA.

(CYP3A-hæmning)

Der skal i forbindelse med

co-administration foretages

terapeutisk lægemiddelmonitorering

af det immunsupprimerende middel.

Samtidig brug af everolimus og

boostet PREZISTA frarådes.

INHALEREDE

-AGONISTER

Salmeterol

Ikke undersøgt. Samtidig anvendelse af

salmeterol og boostet darunavir kan øge

plasmakoncentrationen af salmeterol.

Samtidig anvendelse af salmeterol

og boostet PREZISTA anbefales

ikke. Kombinationen kan medføre

en øget risiko for kardiovaskulære

bivirkninger af salmeterol inklusive

QT-forlængelse, palpitationer og

sinustakykardi.

NARKOTISKE ANALGETIKA / BEHANDLING AF OPIOIDAFHÆNGIGHED

Methadon

individuel dosering fra

55 mg-150 mg x 1

R(-) methadon AUC ↓ 16 %

R(-) methadon C

↓ 15 %

R(-) methadon C

↓ 24 %

PREZISTA/cobicistat kan i modsætning

hertil øge plasmakoncentrationen af

methadon (se produktresuméet for

cobicistat).

Det er ikke nødvendigt at justere

methadondosis, når der påbegyndes

behandling med boostet

PREZISTA. Dog kan det være

nødvendigt at justere

methadondosis ved samtidig

administration over en længere

periode. Derfor anbefales klinisk

monitorering, da justering af

vedligeholdelsesbehandling kan

være nødvendig hos nogle patienter.

Buprenorphin/naloxon

8/2 mg–16/4 mg x 1

buprenorphin AUC

11 %

buprenorphin C

buprenorphin C

norbuprenorphin AUC ↑ 46 %

norbuprenorphin C

↑ 71 %

norbuprenorphin C

↑ 36 %

naloxon AUC ↔

naloxon C

naloxon C

Den kliniske relevans af stigningen

i norbuprenorphins

farmakokinetiske parametre er ikke

fastlagt. Dosisjustering af

buprenorphin er måske ikke

nødvendig ved administration

sammen med boostet PREZISTA,

men en omhyggelig klinisk

monitorering for tegn på

opioidtoksicitet anbefales.

Fentanyl

Oxycodon

Tramadol

Baseret på teoretiske overvejelser kan

boostet PREZISTA øge

plasmakoncentrationen af disse analgetika.

(CYP2D6- og/eller CYP3A-hæmning)

Klinisk monitoring anbefales ved

administration af boostet

PREZISTA sammen med disse

analgetika.

ØSTROGENBASERET PRÆVENTION

Drospirenon

Ethinylestradiol

(3 mg/0,02 mg x 1)

Ethinylestradiol

Norethindron

g/1 mg x 1

drospirenon AUC ↑ 58 %

drospirenon C

drospirenon C

↑ 15 %

ethinylestradiol AUC

30 %

ethinylestradiol C

ethinylestradiol C

14 %

med darunavir/cobicistat

ethinylestradiol AUC ↓ 44 %

ethinylestradiol C

↓ 62 %

ethinylestradiol C

↓ 32 %

norethindron AUC ↓ 14 %

norethindron C

↓ 30 %

norethindron C

med darunavir/ritonavir

Det anbefales at bruge andre eller

supplerende

svangerskabsforebyggende metoder,

når østrogenbaserede kontraceptiva

gives sammen med boostet

PREZISTA.

Patienter, der får

hormonerstatningsbehandling med

østrogen, skal monitoreres klinisk

for tegn på østrogenmangel.

Når PREZISTA gives sammen med

et præparat, der indeholder

drospirenon, anbefales klinisk

monitorering på grund af risikoen

for hyperkaliæmi.

OPIOID ANTAGONISTER

Naloxegol

Ikke undersøgt.

Co-administration af boostet

PREZISTA og naloxegol er

kontraindiceret.

PHOSPHODIESTERASE-TYPE 5 (PDE-5)-HÆMMERE

Til behandling af erektil

dysfunktion

Avanafil

Sildenafil

Tadalafil

Vardenafil

I et interaktionsstudie

blev der observeret

samme systemiske eksponering for

sildenafil ved en enkeltdosis sildenafil på

100 mg alene og en enkeltdosis sildenafil

på 25 mg administreret sammen med

PREZISTA og lavdosis ritonavir.

Kombination af avanafil og boostet

PREZISTA er kontraindiceret (se

pkt. 4.3).

Der skal udvises forsigtighed ved

samtidig brug af andre PDE-5-

hæmmere til behandling af erektil

dysfunktion og boostet PREZISTA.

Hvis samtidig brug af sildenafil,

vardenafil eller tadalafil og boostet

PREZISTA er indiceret, anbefales

det at give en enkeltdosis sildenafil

på højst 25 mg i løbet af 48 timer,

en enkeltdosis vardenafil på højst

2,5 mg i løbet af 72 timer eller en

enkeltdosis tadalafil på højst 10 mg

i løbet af 72 timer.

Til behandling af pulmonal

arteriel hypertension

Sildenafil

Tadalafil

Ikke undersøgt. Samtidig anvendelse af

sildenafil eller tadalafil til behandling af

pulmonal arteriel hypertension og boostet

PREZISTA kan øge

plasmakoncentrationen af sildenafil og

tadalafil.

(CYP3A-hæmning)

En sikker og effektiv dosis af

sildenafil til behandling af pulmonal

arteriel hypertension administreret

sammen med boostet PREZISTA er

ikke fastlagt. Der er øget risiko for

sildenafil-relaterede bivirkninger

(inklusive synsforstyrrelser,

hypotension, forlænget erektion og

synkope). Co-administration af

boostet PREZISTA og sildenafil til

behandling af pulmonal arteriel

hypertension er derfor

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Co-administration af tadalafil til

behandling af pulmonal arteriel

hypertension og boostet PREZISTA

anbefales ikke.

PROTONPUMPEHÆMMERE

Omeprazol

20 mg x 1

darunavir AUC ↔

darunavir C

darunavir C

Boostet PREZISTA kan

administreres sammen med

protonpumpehæmmere uden

dosisjusteringer.

SEDATIVA/HYPNOTIKA

Buspiron

Clorazepat

Diazepam

Estazolam

Flurazepam

Midazolam (parenteralt)

Zolpidem

Midazolam (oralt)

Triazolam

Ikke undersøgt. Sedativa/hypnotika

metaboliseres i vid udstrækning af

CYP3A. Co-administration med boostet

PREZISTA kan give anledning til en

kraftig forøgelse af koncentrationen af

disse lægemidler.

Co-administration af parenteral midazolam

med boostet PREZISTA kan give en

kraftig forøgelse af koncentrationen af

dette benzodiazepin. Data for samtidig

brug af parenteral midazolam med andre

proteasehæmmere peger på en mulig 3-4

gange forøgelse af midazolams

plasmaniveau.

Klinisk monitorering anbefales ved

co-administration af boostet

PREZISTA med disse

sedativa/hypnotika, og en lavere

dosis af sedativa/hypnotika bør

overvejes.

Hvis parenteral midazolam co-

administreres med boostet

PREZISTA, skal det foregå på en

intensivafdeling (ITA) eller i

lignende rammer, der sikrer tæt

klinisk monitorering og passende

medicinsk håndtering i tilfælde af

respirationsdepression og/eller

forlænget sedation. Det bør

overvejes at justere

midazolamdosis, især hvis der

administreres mere end en enkelt

dosis midazolam.

Boostet PREZISTA med triazolam

eller oral midazolam er

kontraindiceret (se pkt. 4.3)

BEHANDLING AF PRÆMATUR EJAKULATION

Dapoxetin

Ikke undersøgt.

Co-administration af boostet

PREZISTA og dapoxetin er

kontraindiceret.

UROLOGISKE LÆGEMIDLER

Fesoterodin

Solifenacin

Ikke undersøgt.

Brug med forsigtighed. Monitorer

for bivirkninger af fesoteridin eller

solifenacin. Dosisreduktion af

fesoteridin eller solifenacin kan

være nødvendig.

Der er gennemført studier med doser af darunavir, der var lavere end den anbefalede dosis, eller med et andet

doseringsregime (se pkt. 4.2 Dosering).

PREZISTAs sikkerhed og virkning sammen med 100 mg ritonavir og andre HIV-PI (f.eks. (fos)amprenavir, nelfinavir og

tipranavir) er ikke klarlagt hos hiv-patienter. Ifølge gældende retningslinjer for behandlingen kan samtidig behandling

med flere proteasehæmmere generelt ikke anbefales.

Der blev udført et studie med tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg x 1.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Som hovedregel skal såvel dyredata som kliniske erfaringer hos gravide kvinder tages i betragtning,

når det besluttes at anvende antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv-infektion hos gravide

kvinder og dermed til at reducere risikoen for vertikal transmission af hiv til den nyfødte.

Der er ikke udført tilstrækkelige og velkontrollerede studier af graviditetsudfald efter behandling af

gravide kvinder med darunavir. Dyrestudier har ikke vist nogen direkte skadelige virkninger med

hensyn til graviditet, embryo-/fosterudvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

PREZISTA, co-administreret med lavdosis ritonavir, bør kun anvendes under graviditet, hvis den

mulige fordel opvejer den mulige risiko.

Behandling med 800/150 mg darunavir/cobicistat under graviditet fører til lav eksponering for

darunavir (se pkt. 5.2), hvilket kan være forbundet med en øget risiko for behandlingssvigt og en øget

risiko for overførsel af hiv til barnet. Behandling med PREZISTA/cobicistat bør derfor ikke

påbegyndes under graviditet, og kvinder, som bliver gravide under behandling med

PREZISTA/cobicistat, bør skiftes til et alternativt regime (se pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Det vides ikke, om darunavir udskilles i human mælk. Studier med rotter har vist, at darunavir

udskilles i mælk og medførte toksicitet ved høje niveauer (1.000 mg/kg/dag). Både på grund af risiko

for overførsel af hiv og risiko for bivirkninger hos de ammede spædbørn, skal mødre instrueres i, at de

under ingen omstændigheder må amme, hvis de behandles med PREZISTA.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af darunavir på fertilitet hos mennesker. Der sås ingen

virkning på parring eller fertilitet hos rotter i forbindelse med behandling med darunavir (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

PREZISTA i kombination med cobicistat eller ritonavir påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er dog rapporteret om svimmelhed hos nogle

patienter under behandlingen med regimer, der indeholder PREZISTA, co-administreret med

cobicistat eller lavdosis ritonavir. Dette skal der tages højde for ved vurdering af en patients evne til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I løbet af det kliniske udviklingsprogram (N=2.613 behandlingserfarne forsøgspersoner, som indledte

behandling med PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt), fik 51,3 % af deltagerne mindst

en bivirkning. Den samlede gennemsnitlige behandlingsvarighed for deltagerne var 95,3 uger. De

hyppigste bivirkninger indberettet under kliniske studier og som spontane indberetninger er diarré,

kvalme, udslæt, hovedpine og opkastning. De hyppigste alvorlige bivirkninger er akut nyresvigt,

myokardieinfarkt, immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS), trombocytopeni,

osteonekrose, diarré, hepatitis og pyreksi.

I 96-ugers-analysen svarede sikkerhedsprofilen for PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt

hos behandlingsnaive patienter til profilen for PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt hos

behandllingserfarne patienter med undtagelse af kvalme, der sås hyppigere hos behandlingsnaive

patienter. Det drejede sig især om lettere kvalme. Ingen nye sikkerhedsfund blev identifieret i 192-

ugers-analysen af behandlingsnaive forsøgspersoner, hvor den gennemsnitlige behandlingstid med

PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt var 162,5 uger.

Under det kliniske fase III-studie GS-US-216-130 med darunavir/cobicistat (N=313 behandlingsnaive

og behandlingserfarne forsøgspersoner) oplevede 66,5 % af forsøgspersonerne mindst én bivirkning.

Behandlingens middelvarighed var 58,4 uger. De hyppigst rapporterede bivirkninger var diarré

(28 %), kvalme (23 %) og udslæt (16 %). Alvorlige bivirkninger er diabetes mellitus,

(lægemiddel)overfølsomhed, immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS), udslæt og

opkastning.

For oplysninger om cobicistat, se produktresuméet for cobicistat.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse (SOC) og hyppighedskategori. Inden for hver

hyppighedskategori er bivirkningerne anført efter aftagende alvorlighed. Hyppighedskategorierne

defineres som meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Bivirkninger, som er observeret med darunavir/ritonavir i kliniske studier og efter markedsføring

MedDRA- systemorganklasse

Hyppighedskategori

Bivirkninger

Infektioner og parasitære sygdomme

ikke almindelig

herpes simplex

Blod og lymfesystem

ikke almindelig

trombocytopeni, neutropeni, anæmi, leukopeni

sjælden

forøget eosinofiltal

Immunsystemet

ikke almindelig

immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom

(IRIS), (lægemiddel)overfølsomhed

Det endokrine system

ikke almindelig

hypotyroidisme, forhøjet thyroideastimulerende

hormon i blodet

Metabolisme og ernæring

almindelig

diabetes mellitus, hypertriglyceridæmi,

hyperkolesterolæmi, hyperlipidæmi

ikke almindelig

artritis urica, anoreksi, nedsat appetit, vægttab,

vægtstigning, hyperglykæmi, insulinresistens,

nedsat HDL, øget appetit, polydipsi, øget

lactatdehydrogenase i blodet

Psykiske forstyrrelser

almindelig

søvnløshed

ikke almindelig

depression, desorientering, angst, søvnforstyrrelser,

unormale drømme, mareridt, nedsat libido

sjælden

konfusion, humørændring, rastløshed

Nervesystemet

almindelig

hovedpine, perifer neuropati, svimmelhed

ikke almindelig

letargi, paræstesi, hypæstesi, dysgeusi,

opmærksomhedsforstyrrelser, hukommelsestab,

somnolens

sjælden

synkope, krampe, ageusi, forstyrrelser i

søvnfaserytmen

Øjne

ikke almindelig

konjunktival hyperæmi, tørre øjne

sjælden

synsforstyrrelser

Øre og labyrint

ikke almindelig

vertigo

Hjerte

ikke almindelig

myokardieinfarkt, angina pectoris,

elektrokardiogram, der viser QT-forlængelse,

takykardi

sjælden

akut myokardieinfarkt, sinus bradykardi,

hjertebanken

Vaskulære sygdomme

ikke almindelig

hypertension, rødmen

Luftveje, thorax og mediastinum

ikke almindelig

dyspnø, hoste, næseblødning, halsirritation

sjælden

næseflåd

Mave-tarm-kanalen

meget almindelig

diarré

almindelig

opkastning, kvalme, abdominale smerter, forhøjet

blodamylase, dyspepsi, abdominal distention,

flatulens

ikke almindelig

pankreatitis, gastritis, gastroøsofageal

reflukssygdom, aftøs stomatitis,

opkastningsfornemmelser, mundtørhed,

mavebesvær, forstoppelse, forhøjet lipase, ræben,

oral dysæstesi,

sjælden

stomatitis, hæmatemese, keilit, tørre læber,

belægninger på tungen

Lever og galdeveje

almindelig

forhøjet alanin-aminotranferase

ikke almindelig

hepatitis, cytolytisk hepatitis, hepatisk steatose,

hepatomegali, forhøjet aminotransferase, forhøjet

aspartat-aminotranferase, forhøjet bilirubin i blodet,

forhøjet alkalisk fosfatase i blodet, forhøjet

gamma-glutamyltransferase

Hud og subkutane væv

almindelig

udslæt (herunder makuløst, makulopapuløst,

papuløst, erytematøst og kløende udslæt), kløe

ikke almindelig

angioødem, generaliseret udslæt, allergisk

dermatitis, nældefeber, eksem, erytem,

hyperhidrose, nattesved, alopeci, akne, tør hud,

neglepigmentering

sjælden

DRESS, Stevens-Johnsons syndrom, erythema

multiforme, dermatitis, seboroisk dermatitis,

hudlæsioner, xeroderma,

ikke kendt

toksisk epidermal nekrolyse, akut generaliseret

eksantematøs pustulose

Knogler, led, muskler og bindevæv

ikke almindelig

myalgi, osteonekrose, muskelspasmer,

muskelsvaghed, artralgi, smerter i ekstremiteter,

osteoporose, forhøjet kreatinkinase i blodet

sjælden

stivhed i skeletmuskulaturen, artritis, ledstivhed

Nyrer og urinveje

ikke almindelig

akut nyresvigt, nyresvigt, nephrolitiasis, forhøjet

kreatinin i blodet, proteinuri, bilirubinuri, dysuri,

nocturi, pollakisuri

sjælden

nedsat kreatininclearance i nyrerne

Det reproduktive system og mammae

ikke almindelig

erektil dysfunktion, gynækomasti

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

almindelig

asteni, træthed

ikke almindelig

pyrexi, brystsmerter, perifert ødem, utilpashed,

varmefølelse, irritabilitet, smerte

sjælden

kulderystelse, unormal følelse, tørhed

Bivirkninger, som er observeret med darunavir/cobicistat hos voksne patienter

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighedskategori

Bivirkning

Immunsystemet

almindelig

(lægemiddel)overfølsomhed

ikke almindelig

inflammatorisk immunreaktiveringssyndrom

Metabolisme og ernæring

almindelig

anoreksi, diabetes mellitus, hyperkolesterolæmi,

hypertriglyceridæmi, hyperlipidæmi

Psykiske forstyrrelser

almindelig

unormale drømme

Nervesystemet

meget almindelig

hovedpine

Mave-tarm-kanalen

meget almindelig

diarré, kvalme

almindelig

opkastning, mavesmerter, abdominal distension,

dyspepsi, flatulens, forhøjede pancreas-enzymer

ikke almindelig

akut pancreatitis

Lever og galdeveje

almindelig

forhøjede leverenzymer

ikke almindelig

hepatitis*, cytolytisk hepatitis*

meget almindelig

udslæt (herunder makulært, makulopapulært,

papulært, erytematøst, pruritisk udslæt,

generaliseret udslæt og allergisk dermatitis)

almindelig

angiødem, pruritus, urticaria

sjælden

lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske

symptomer*, Stevens-Johnson syndrom*

ikke kendt

toksisk epidermal nekrolyse*, akut generaliseret

eksantematøs pustulose*

Knogler, led, muskler og bindevæv

almindelig

myalgi

ikke almindelig

osteonekrose*

Det reproduktive system og mammae

ikke almindelig

gynækomasti*

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

almindelig

træthed

ikke almindelig

asteni

Undersøgelser

almindelig

forhøjet kreatinin i blodet

disse bivirkninger har ikke været indberettet i forbindelse med de kliniske studier med darunavir/cobicistat, men har

været bemærket under behandling med darunavir/ritonavir, og kan også forventes med darunavir/cobicistat.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Udslæt

I kliniske studier var udslættet for det meste mildt til moderat og debuterede ofte i løbet af de første

fire ugers behandling, hvorefter det fortog sig under den fortsatte behandling. I tilfælde af alvorlige

hudreaktioner, se advarslen i pkt. 4.4. I et enkeltarmet studie, som undersøgte darunavir 800 mg en

gang dagligt i kombination med cobicistat 150 mg en gang dagligt og andre antiretrovirale midler,

afbrød 2,2 % af patienterne behandlingen på grund af udslæt.

I det kliniske udviklingsprogram med raltegravir hos behandlingserfarne patienter forekom udslæt

uanset årsagssammenhæng hyppigere, når regimet indeholdt PREZISTA/ritonavir + raltegravir, end

når det indeholdt PREZISTA/ritonavir uden raltegravir eller raltegravir uden PREZISTA/ritonavir.

Udslæt, der af investigator ansås for at være lægemiddelrelateret, forekom med samme hyppighed.

Hyppigheden af udslæt (uanset årsagssammenhæng) justeret for eksponering var henholdsvis 10,9, 4,2

og 3,8 pr. 100 patientår, og for lægemiddelrelateret udslæt var hyppigheden henholdsvis 2,4, 1,1 og

2,3 pr. 100 patientår. De udslæt, der sås i kliniske studier, var lette til moderate og førte ikke til

seponering af behandlingen (se pkt. 4.4).

Metaboliske parametre

Kropsvægt og niveauerne af lipid og glucose i blodet kan stige under antiretroviral behandling (se

pkt. 4.4).

Muskuloskeletale anomalier

Der har været rapporter om forhøjet CK (kreatinkinase), myalgi, myositis og, i sjældne tilfælde,

rabdomyolyse i forbindelse med brug af proteasehæmmere, især i kombination med NRTI’er.

Der er rapporteret tilfælde af osteonekrose, især hos patienter med generelt erkendte risikofaktorer,

fremskreden hiv-sygdom eller langtidseksponering for antiretroviral kombinationsbehandling (CART).

Hyppigheden af dette kendes ikke (se pkt. 4.4).

Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom (IRIS)

Hos hiv-inficerede patienter med alvorlig immundefekt på tidspunktet for påbegyndelse af

antiretroviral kombinationsbehandling (CART) kan der opstå en inflammatorisk reaktion på

asymptomatiske eller resterende opportunistiske infektioner. Autoimmune lidelser (såsom Graves

sygdom og autoimmun hepatitis) er også set; den rapporterede tid til udbrud er mere variabel, og disse

hændelser kan forekomme mange måneder efter initiering af behandling (se pkt. 4.4).

Blødninger hos hæmofilipatienter

Der har været rapporter om øget spontan blødningstendens hos patienter med hæmofili, der fik

antiretrovirale proteasehæmmere (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhedsvurderingen for pædiatriske patienter er baseret på analysen af sikkerhedsdata efter 48 uger

fra tre fase II–studier. Følgende patientpopulationer blev evalueret (se pkt. 5.1):

80 ART-erfarne hiv-1-smittede pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år med en legemsvægt på

mindst 20 kg som blev behandlet med PREZISTA tabletter sammen med lavdosis ritonavir to

gange dagligt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

21 ART-erfarne hiv-1-smittede pædiatriske patienter i alderen 3 til < 6 år med en legemsvægt på

10 kg til < 20 kg (16 deltagere fra 15 kg til < 20 kg) som fik PREZISTA oral suspension med

lavdosis ritonavir to gange dagligt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler.

12 ART-naive hiv-1-smittede pædiatriske patienter i alderen 12 til 17 år med en legemsvægt på

mindst 40 kg, som fik PREZISTA tabletter sammen med lavdosis ritonavir en gang dagligt i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 5.1).

Sikkerhedsprofilen hos disse pædiatriske patienter var generelt sammenlignelig med den, der er

observeret hos den voksne population.

Andre særlige populationer

Patienter co-inficeret med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Blandt 1.968 behandlingserfarne patienter, der fik PREZISTA, co-administreret med ritonavir

600/100 mg to gange dagligt, havde 236 patienter også hepatitis B eller C. Disse patienter havde en

større risiko for forhøjelse af hepatisk aminotransferase ved baseline og efter behandlingsstart end

patienter uden kronisk viral hepatitis (se pkt. 4.4).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er kun begrænset erfaring med akut overdosering af PREZISTA, co-administreret med cobicistat

eller lavdosis ritonavir, hos mennesker. Enkeltdoser op til 3.200 mg darunavir som oral opløsning

alene og op til 1.600 mg som tabletformulering af darunavir i kombination med ritonavir er blevet

givet til raske, frivillige forsøgspersoner uden nogen utilsigtede, symptomatiske virkninger.

Der findes ingen specifik antidot mod PREZISTA. Behandling ved overdosering af PREZISTA består

i generelle supportive foranstaltninger, herunder monitorering af vitaltegn og observation af patientens

kliniske tilstand. Da darunavir i høj grad er proteinbundet, vil dialyse højst sandsynligt ikke være

effektivt til fjernelse af større mængder af det aktive stof.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antivirale stoffer til systemisk brug, proteasehæmmere, ATC-kode:

J05AE10.

Virkningsmekanisme

Darunavir er en hæmmer af dimer-dannelsen og den katalytiske aktivitet af hiv-1 proteasen

på 4,5 x 10

M). Det er en selektiv hæmmer af spaltningen af hiv-kodede Gag-Pol polyproteiner i

virusinficerede celler, hvorved dannelsen af modne, infektiøse viruspartikler forhindres.

Antiviral aktivitet in vitro

Darunavir udviser aktivitet mod laboratoriestammer og kliniske isolater af hiv-1 og

laboratoriestammer af hiv-2 i akut inficerede T-cellelinjer, mononukleare celler fra perifert humant

blod og humane monocytter/makrofager med mediane EC

værdier fra 1,2 til 8,5 nM (0,7 til

5,0 ng/ml). Darunavir udviser antiviral aktivitet in vitro mod en bred række af hiv-1 gruppe M (A, B,

C, D, E, F, G) og gruppe O primære isolater med EC

værdier fra < 0,1 til 4,3 nM.

Disse EC

værdier ligger et godt stykke under 50 % af koncentrationsområdet for cellulær toksicitet

på 87 µM til > 100 µM.

Resistens

In vitro-selektion af darunavirresistent virus fra vildtype hiv-1 tog lang tid (> 3 år). De selekterede vira

kunne ikke vokse ved tilstedeværelse af darunavir-koncentrationer over 400 nM. Vira, der blev

selekteret under disse betingelser, og som viste reduceret følsomhed over for darunavir (område: 23-

50-fold), indeholdt 2 til 4 aminosyresubstitutioner i proteasegenet. Den reducerede følsomhed for

darunavir, som vira fremkommet under studiet udviste, kunne ikke forklares med forekomsten af disse

proteasemutationer.

De kliniske studiedata fra ART-erfarne patienter (TITAN-studiet og den samlede analyse af

studierne POWER 1, 2 og 3 samt DUET 1 og 2) viste, at det virologiske respons på PREZISTA, når

det gives sammen med lavdosis ritonavir, blev nedsat ved tilstedeværelse af 3 eller flere darunavir-

RAMs (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L eller M, T74P, L76V, I84V og L89V) ved baseline eller

ved udvikling af disse mutationer i løbet af behandlingen.

Stigende EC

-værdi over for darunavir (målt som FC - fold change) ved baseline var associeret med

faldende virologisk respons. Der blev identificeret en nedre og øvre klinisk grænse (cut-off) på 10 og

40. Isolater med baseline FC ≤ 10 (mindre end 10-fold øgning i EC50) er følsomme; isolater med FC

> 10 til 40 har nedsat følsomhed; isolater med FC > 40 er resistente (se ”Kliniske resultater”).

Virusisolater fra patienter i behandling med PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt, som

fik virologisk svigt ved rebound, og som var følsomme for tipranavir ved baseline, forblev følsomme

for tipranavir efter behandling i langt de fleste tilfælde.

Den laveste forekomst af udvikling af resistent hiv-virus ses hos ART-naive patienter, som behandles

for første gang med darunavir i kombination med et andet antiretroviralt middel.

Tabellen nedenfor viser udvikling af hiv-1 protease-mutationer og tab af følsomhed for PI’er i

forbindelse med virologiske svigt ved endepunktet i studierne ARTEMIS, ODIN og TITAN.

ARTEMIS

Uge 192

ODIN

Uge 48

TITAN

Uge 48

PREZISTA/

ritonavir

800/100 mg

en gang dagligt

N=343

PREZISTA/

ritonavir

800/100 mg

en gang dagligt

N=294

PREZISTA/

ritonavir

600/100 mg

to gange dagligt

N=296

PREZISTA/

ritonavir

600/100 mg

to gange dagligt

N=298

Samlet antal virologiske

svigt

, n (%)

55 (16,0 %)

65 (22,1 %)

54 (18,2 %)

31 (10,4 %)

Rebounders

39 (11,4 %)

11 (3,7 %)

11 (3,7 %)

16 (5,4 %)

Individer, der aldrig

har været

supprimerede

16 (4,7 %)

54 (18,4 %)

43 (14,5 %)

15 (5,0 %)

Antal deltagere med virologisk svigt og parrede genotyper ved baseline og endepunkt, der udviklede mutationer

ved endepunktet, n/N

Primære (major) PI-

mutationer

0/43

1/60

0/42

6/28

PI RAMs

4/43

7/60

4/42

10/28

Antal deltagere med virologisk svigt og parrede fænotyper ved baseline/endepunkt, der udviste tab af følsomhed

over for PI’er ved endepunktet sammenlignet med baseline, n/N

Darunavir

0/39

1/58

0/41

3/26

Amprenavir

0/39

1/58

0/40

0/22

Atazanavir

0/39

2/56

0/40

0/22

Indinavir

0/39

2/57

0/40

1/24

Lopinavir

0/39

1/58

0/40

0/23

Saquinavir

0/39

0/56

0/40

0/22

Tipranavir

0/39

0/58

0/41

1/25

TLOVR non-VF censureret algoritme baseret på hiv-1-RNA < 50 kopier/ml med undtagelse af TITAN (hiv-1 RNA

< 400 kopier/ml)

IAS-USA-lister

Lave forekomster af udvikling af resistent hiv-1-virus blev observeret hos ART-naive patienter, som

blev behandlet første gang med darunavir/cobicistat en gang dagligt i kombination med andre ART, og

hos ART-erfarne patienter uden darunavir-RAMs, som fik darunavir/cobicistat i kombination med

andre ART. Tabellen nedenfor viser udviklingen af hiv-1 protease-mutationer og resistens over for

PI’er ved virologiske svigt ved endepunktet i GS-US-216-130-studiet.

GS-US-216-130

Uge 48

Behandlingsnaive

darunavir/cobicistat 800/150 mg

en gang dagligt

N=295

Behandlingserfarne

darunavir/cobicistat 800/150 mg

en gang dagligt

N=18

Antal forsøgspersoner med virologisk svigt

og genotypedata, som udvikler mutationer

ved endepunktet, n/N

Primære (major) PI-

mutationer

PI RAMs

Antal forsøgspersoner med virologisk svigt

og fænotypedata, som udviser resistens over for PI’er ved

endepunktet

, n/N

HIV PI

Darunavir

Amprenavir

Atazanavir

Indinavir

Lopinavir

Saquinavir

Tipranavir

Virogiske svigt var defineret som: aldrig supprimeret: bekræftet HIV-1-RNA < 1 log

-reduktion fra baseline og

≥ 50 kopier/ml ved uge 8; rebound: HIV-1 RNA < 50 kopier/ml fulgt af bekræftet HIV-1 RNA til ≥ 400 kopier/ml eller

bekræftet > 1 log

HIV-1 RNA-stigning fra nadir; seponering med HIV-1 RNA ≥ 400 kopier/ml ved sidste besøg

IAS-USA-lister

I GS-US-216-130 forelå baseline-fænotype ikke

Krydsresistens

Darunavir FC var mindre end 10 for 90 % af 3.309 kliniske isolater, der var resistente over for

amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir og/eller tipranavir. Dette

viser, at vira, der er resistente over for de fleste PI, forbliver følsomme for darunavir.

Der blev ikke observeret nogen krydsresistens med andre PI i de virologiske svigt fra ARTEMIS-

studiet. Der blev ikke observeret krydsresistens med andre HIV-PI’er i de virologiske svigt fra

GS-US-216-130-studiet.

Kliniske resultater

Den farmakokinetiske forstærkningseffekt af cobicistat på darunavir blev evalueret i et fase I-studie

med raske forsøgspersoner, som fik administreret darunavir 800 mg med enten cobicistat 150 mg eller

ritonavir 100 mg en gang dagligt. De farmakokinetiske steady-state-parametre for darunavir var

sammenlignelige, når der blev boostet med cobicistat versus ritonavir. For oplysninger om cobicistat,

se produktresuméet for cobicistat.

Voksne patienter

Effekt af darunavir 800 mg en gang dagligt co-administreret med 150 mg cobicistat en gang dagligt

hos ART-naive og ART-erfarne patienter

GS-US-216-130 er et enkeltarmet, åbent, fase III-studie, som evaluerer farmakokinetik, sikkerhed,

tolerabilitet og effekt af darunavir med cobicistat hos 313 hiv-1-inficerede voksne patienter

(295 behandlingsnaive og 18 behandlingserfarne). Disse patienter fik darunavir 800 mg en gang

dagligt i kombination med cobicistat 150 mg en gang dagligt med et investigatorvalgt

baggrundsregime bestående af 2 aktive NRTI’er.

Hiv-1-inficerede patienter, som var egnede til deltagelse i dette studie, havde en screening-genotype,

som ikke udviste nogen darunavir-RAMs, og plasma-hiv-1-RNA ≥ 1.000 kopier/ml. Tabellen

nedenfor viser effektdata for analyserne ved uge 48 fra GS-US-216-130-studiet:

GS-US-216-130

Resultater ved uge 48

Behandlingsnaive

darunavir/cobicistat

800/150 mg en gang

dagligt + OBR

N=295

Behandlingserfarne

darunavir/cobicistat

800/150 mg en gang

dagligt + OBR

N=18

Alle forsøgspersoner

darunavir/cobicistat

800/150 mg en gang

dagligt + OBR

N=313

hiv-1-RNA < 50 kopier/ml

245 (83,1 %)

8 (44,4 %)

253 (80,8 %)

gennemsnitlig hiv-1 RNA-

logændring fra baseline

(log

kopier/ml)

-3,01

-2,39

-2,97

gennemsnitlig ændring fra

baseline

i CD4+-celletal

+174

+102

+170

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response)

I henhold til LOCF (last obervation carried forward)

Virkning af PREZISTA 800 mg en gang dagligt co-administreret med 100 mg ritonavir en gang

dagligt hos ART-naive patienter

Dokumentationen for virkning af PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt hos ART-naive

hiv-1-inficerede patienter er baseret på 192-ugers-analysen af data fra det randomiserede,

kontrollerede, åbne fase III-studie ARTEMIS, der sammenlignede PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en

gang dagligt med lopinavir/ritonavir 800/200 mg om dagen (givet som to daglige doser eller én daglig

dosis). I begge arme anvendtes et fast baggrundsregime, der bestod af tenofovirdisoproxilfumarat

300 mg en gang dagligt og emtricitabin 200 mg en gang dagligt.

Tabellen nedenfor viser effektdata fra 48 ugers- og 96 ugers-analysen fra ARTEMIS-studiet:

ARTEMIS

Uge 48

Uge 96

Resultater

PREZISTA/

ritonavir

800/100 mg

en gang

dagligt

N=343

Lopinavir/

ritonavir

800/200 mg

dagligt

N=346

Behandlings-

forskel (95 %

PREZISTA/

ritonavir

800/100 mg

en gang

dagligt

N=343

Lopinavir/

ritonavir

800/200 mg

dagligt

N=346

Behandlings-

forskel (95 %

Hiv-1-RNA

< 50 kopier/ml

Alle patienter

83,7 %

(287)

78,3 %

(271)

5,3 %

(-0,5; 11,2)

79,0 %

(271)

70,8 %

(245)

8,2 %

(1,7; 14,7)

Med hiv-RNA

< 100.000 ved

baseline

85,8 %

(194/226)

84,5 %

(191/226)

1,3 %

(-5,2; 7,9)

80,5 %

(182/226)

75,2 %

(170/226)

5,3 %

(-2,3; 13,0)

Med hiv-RNA

≥ 100.000 ved

baseline

79,5 %

(93/117)

66,7 %

(80/120)

12,8 %

(1,6; 24,1)

76,1 %

(89/117)

62,5 %

(75/120)

13,6 %

(1,9; 25,3)

Med CD4+-

celletal < 200

ved baseline

79,4 %

(112/141)

70,3 %

(104/148)

9,2 %

(-0,8; 19,2)

78,7 %

(111/141)

64,9 %

(96/148)

13,9 %

(3,5; 24,2)

Med CD4+-

celletal ≥ 200

ved baseline

86,6 %

(175/202)

84,3 %

(167/198)

2,3 %

(-4,6; 9,2)

79,2 %

(160/202)

75,3 %

(149/198)

4,0 %

(-4,3; 12,2)

Median CD4+-

celletalsændring

fra baseline (x

Data baseret på analyser ved uge 48

Data baseret på analyser ved uge 96

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response)

Baseret på en normal approksimation af forskellen i % respons

Patienter, der ikke fuldførte behandlingen, betragtes som havende behandlingssvigt, dvs. patienter, der afbrød

behandlingen i utide, medregnes med en ændring, der tillægges størrelsen 0.

Non-inferioritet i virologisk respons over for PREZISTA/ritonavir-behandlingen, defineret som

procentdelen af patienter med plasma-hiv-1-RNA-niveau < 50 kopier/ml, blev påvist (ved den forud

definerede 12 % grænse for non-inferioritet) hos begge populationer (”Intent-To-Treat” og ”On

Protocol”) i analysen ved uge 48. Disse resultater blev bekræftet i analyserne af data efter 96 ugers

behandling i ARTEMIS-studiet og blev opretholdt i op til 192 ugers behandling i ARTEMIS-studiet.

Virkning af PREZISTA 600 mg to gange dagligt co-administreret med 100 mg ritonavir to gange

dagligt hos ART-erfarne patienter

Dokumentationen for virkning af PREZISTA co-administreret med ritonavir (600/100 mg to gange

dagligt), hos ART-erfarne patienter er baseret på 96-ugers-analysen af fase III-studiet TITAN hos

ART-erfarne, lopinavir-naive patienter, på analysen efter 48 uger i fase III-studiet ODIN hos

ART-erfarne patienter uden DRV-RAMs og på analysen af 96–ugers-data fra fase IIb-studierne

POWER 1 og 2 hos ART-erfarne patienter med høj grad af PI-resistens.

TITAN er et randomiseret, kontrolleret, åbent fase III-studie, der sammenligner PREZISTA

co-administreret med ritonavir (600/100 mg to gange dagligt) med lopinavir/ritonavir (400/100 mg to

gange dagligt) hos ART-erfarne, lopinavir-naive hiv-1-inficerede voksne patienter. Begge

behandlingsarme brugte et optimeret baggrundsregime (OBR) bestående af mindst 2 antiretrovirale

midler (NRTI’er med eller uden NNRTI).

Tabellen nedenfor viser effektdata af 48 ugers-analysen fra TITAN-studiet.

TITAN

Resultat

PREZISTA/ritonavir

600/100 mg x 2 +

N=298

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg x 2 +

N=297

Behandlingsforskel

(95 % CI af forskel)

Hiv-1-RNA < 50 kopier/ml

70,8 % (211)

60,3 % (179)

10,5 %

(2,9; 18,1)

Median CD4+-celletalsændring

fra baseline (x 10

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response)

Baseret på en normal approksimation af forskellen i % respons

NC=F

Ved 48 uger blev non-inferioritet i virologisk respons over for PREZISTA/ritonavirbehandlingen,

defineret som procentdelen af patienter med plasma hiv-1-RNA-niveau < 400 og < 50 kopier/ml,

påvist (ved den forud definerede 12 % grænse for non-inferioritet) hos begge populationer

(”Intent-To-Treat” og ”On Protocol”). Disse resultater blev bekræftet ved analysen af data efter 96

ugers behandling i TITAN-studiet, idet 60,4 % af patienterne i PREZISTA/ritonavir-armen havde hiv-

1-RNA < 50 kopier/ml sammenlignet med 55,2 % i lopinavir/ritonavir-armen ved uge 96 [forskel:

5,2 %; 95 % CI (-2,8; 13,1)]

ODIN er et randomiseret, åbent fase III-studie, der sammenligner PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en

gang dagligt med PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt hos ART-erfarne hiv-1-inficerede

patienter, hos hvem screening for genotype-resistens har vist, at der ikke fandtes darunavir-RAMs

(dvs. V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V), og screening for

hiv-1-RNA viste > 1.000 kopier/ml. Effektanalysen er baseret på 48 ugers behandling (se tabellen

nedenfor). I begge arme anvendes et optimeret baggrundsregime (OBR) med ≥ 2 NRTI’er.

ODIN

Resultat

PREZISTA/ritonavir

800/100 mg x 1+ OBR

N=294

PREZISTA/ritonavir

600/100 mg x 2 + OBR

N=296

Behandlingsforskel

(95 % CI for forskel)

Hiv-1 RNA

< 50 kopier/ml

72,1 % (212)

70,9 % (210)

1,2 % (-6,1; 8,5)

Med hiv-1-RNA

(kopier/ml) ved

baseline

< 100.000

≥ 100.000

77,6 % (198/255)

35,9 % (14/39)

73,2 % (194/265)

51,6 % (16/31)

4,4 % (-3,0; 11,9)

-15,7 % (-39,2; 7,7)

Med CD4+-celletal (x

/l) ved baseline

≥ 100

< 100

75,1 % (184/245)

57,1 % (28/49)

72,5 % (187/258)

60,5 % (23/38)

2,6 % (-5,1; 10,3)

-3,4 % (-24,5; 17,8)

Med hiv-1-subtype

Type B

Type AE

Type C

Andet

70,4 % (126/179)

90,5 % (38/42)

72,7 % (32/44)

55,2 % (16/29)

64,3 % (128/199)

91,2 % (31/34)

78,8 % (26/33)

83,3 % (25/30)

6,1 % (-3,4; 15,6)

-0,7 % (-14,0; 12,6)

-6,1 % (-2,6; 13,7)

-28,2 % (-51,0; -5,3)

Gennemsnitlig ændring

fra baseline i CD4+-

celletal

(x 10

(-25; 16)

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response)

Baseret på en normal approksimation af forskellen i % respons

Subtype A1, D, F1, G, K, CRF02_AG, CRF12_BF og CRF06_CPX

Forskelle i gennemsnit

Tilregning af LOCF (sidste overførte observation)

Efter 48 uger blev der påvist non-inferioritet (ved den forud definerede 12% grænse for

non-inferioritet) af det virologiske respons, defineret som procentdelen af patienter med plasma-

hiv-1-RNA < 50 kopier/ml, på behandling med PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt

sammenlignet med PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt hos både ITT- og

OP-populationer.

PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt hos ART-erfarne patienter bør ikke anvendes til

patienter med en eller flere mutationer associeret med darunavirresistens (DRV-RAMs) eller

hiv-1-RNA ≥ 100.000 kopier/ml eller CD4+-celletal < 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2 og 4.4). Der

foreligger begrænsede data for patienter med andre hiv-1-subtyper end subtype B.

POWER 1 og POWER 2 er randomiserede, kontrollerede studier, der sammenligner PREZISTA, når

det gives sammen med ritonavir (600/100 mg to gange dagligt) med en kontrolgruppe, der får et eller

flere PI-regimer valgt af investigator, hos hiv-1-inficerede patienter, som tidligere har oplevet svigt i

mere end et PI-regime. I begge studier anvendtes et OBR, der bestod af mindst 2 NRTI’er med eller

uden enfuvirtid (ENF).

Tabellen nedenfor viser virkningsdataene fra 48-ugers- og 96-ugers-analyserne fra de samlede

POWER 1- og POWER 2-studier.

Samlede data fra POWER 1 og POWER 2

Uge 48

Uge 96

Resultat

PREZISTA/

ritonavir

600/100 mg

to gange

dagligt

n=131

Kontrol

n=124

Behand-

lingsforskel

PREZISTA/

ritonavir

600/100 mg

to gange

dagligt

n=131

Kontrol

n=124

Behand-

lingsforskel

Hiv-RNA

< 50 koipier/ml

45,0 %

(59)

11,3 %

(14)

33,7 %

(23,4 %;

44,1 %)

38,9 %

(51)

8,9 %

(11)

30,1 %

(20,1; 40,0)

CD4+-celletal

gennemsnitlig

ændring fra baseline

(x 10

(57; 114)

(83,9; 153,4)

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response)

Tilregning af LOCF (sidste udførte observation)

95 % konfidensintervaller.

Dataanalyser gennem 96 ugers behandling i POWER-studierne påviste vedvarende antiretroviral effekt

og immunologisk fordel.

Af de 59 patienter, der responderede med komplet virologisk suppression (< 50 kopier/ml) ved uge 48,

var 47 patienter (80 % af de responderende i uge 48) fortsat responderende i uge 96.

Genotype / fænotype ved baseline og virologisk udfald

Baseline-genotype og darunavir FC (skift i følsomhed i forhold til reference) blev vist at være en

forudsigende faktor for virologisk udfald.

Patientandelen (%) med respons(hiv-1-RNA < 50 kopier/ml ved uge 24) over for PREZISTA

co-administreret med ritonavir (600/100 mg to gange dagligt) efter genotype ved baseline

a

og

darunavir FC ved baseline og efter brug af enfuvirtid (ENF): ”As treated-analyse” af POWER- og

DUET-studierne.

Antal af baseline-mutationer

a

Baseline-DARUNAVIR FC

b

Respons (hiv-1-

RNA < 50 kopier/ml

ved uge 24)

%, n/N

Alle

inter-

valler

0-2

3

4

Alle inter-

valler

10

10-40

> 40

Alle patienter

45 %

455/1.014

54 %

359/660

39 %

67/172

12 %

20/171

45 %

455/1.014

55 %

364/659

29 %

59/203

9/118

Patienter, som ikke

bruger, eller som er

non-naive over for

brug af ENF

39 %

290/741

50 %

238/477

29 %

35/120

10/135

39 %

290/741

51 %

244/477

17 %

25/147

5/94

Patienter, som er

naive over for brug

af ENF

60 %

165/273

66 %

121/183

62 %

32/52

28 %

10/36

60 %

165/273

66 %

120/182

61 %

34/56

17 %

4/24

Antal af mutationer fra listen over mutationer associeret med et formindsket respons over for PREZISTA/ritonavir

((V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L eller M, T74P, L76V, I84V eller L89V)

Ændring i følsomhed i forhold til reference

“Patienter, som ikke bruger, eller som er non-naive over for brug af ENF”, er patienter, som ikke brugte ENF, eller som

brugte ENF, men ikke for første gang

“Patienter, som er naive over for brug af ENF”, er patienter, som brugte ENF for første gang

Pædiatriske patienter

ART-erfarne pædiatriske patienter i alderen 6 til < 18 år og legemsvægt mindst 20 kg

DELPHI er et åben label fase II studie, hvor farmakokinetikken, sikkerheden, tolerabiliteten og

effekten af PREZISTA med lavdosis ritonavir blev undersøgt hos 80 ART-erfarne hiv-1-smittede

pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år og med en vægt på mindst 20 kg. Disse patienter fik

PREZISTA/ritonavir to gange dagligt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 4.2

for doseringsanbefalinger i forhold til legemsvægt). Virologisk respons er defineret, som et fald i

plasma hiv-1-RNA-niveau på mindst 1,0 log

i forhold til baseline.

De patienter i studiet, der var i risiko for at afbryde behandlingen på grund af intolerans over for

ritonavir oral opløsning (f.eks. aversion for smagen), blev det tilladt at skifte til kapselformuleringen.

Ud af de 44 patienter, der fik ritonavir oral opløsning, skiftede 27 til 100 mg kapselformuleringen og

overskred derved den vægtbaserede ritonavirdosis uden observerede ændringer i sikkerhed.

DELPHI

Resultat ved uge 48

PREZISTA/ritonavir

N=80

Hiv-1-RNA < 50 kopier/ml

47,5 % (38)

CD4+-celletal gennemsnitlig ændring fra baseline

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response).

Patienter, der ikke fuldførte behandlingen, betragtes som havende behandlingssvigt, dvs. patienter der afbrød

behandlingen i utide medregnes med en ændring, der tillægges størrelsen 0.

Ifølge den TLOVR non-virologisk svigt censorerede algoritme oplevede 24 (30,0 %) patienter

virologisk svigt, af hvilke 17 (21,3 %) patienter fik tilbagefald, og 7 (8,8 %) patienter ikke

responderede på behandlingen.

ART-erfarne pædiatriske patienter i alderen 3 til < 6 år

Farmakokinetik, sikkerhed, tolerabilitet og virkning af PREZISTA/ritonavir to gange dagligt i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler hos 21 ART-erfarne hiv-1 smittede pædiatriske

patienter i alderen 3 til < 6 år med en legemsvægt på 10 kg til < 20 kg blev evalueret i et åbent fase II-

studie, ARIEL. Patienterne fik et vægtbaseret behandlingsregime to gange dagligt; patienter med en

legemsvægt på 10 kg til < 15 kg fik darunavir/ritonavir 25/3 mg/kg to gange dagligt og patienter med

en legemsvægt på 15 kg til < 20 kg fik darunavir/ritonavir 375/50 mg to gange dagligt. Ved uge 48

blev det virologiske respons, defineret som procentdelen af patienter med bekræftet viral load i plasma

< 50 HIV-1 RNA kopier/ml, evalueret hos 16 pædiatriske patienter med legemsvægt 15 kg til < 20 kg

og hos 5 pædiatriske patienter med legemsvægt 10 kg til < 15 kg, der fik PREZISTA/ritonavir i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 4.2 for doseringsanbefalinger i forhold til

legemsvægt).

ARIEL

Resultater ved uge 48

PREZISTA/ritonavir

10 kg til < 15 kg

15 kg til < 20 kg

N=16

HIV-1 RNA < 50 kopier/ml

80,0 % (4)

81,3 % (13)

CD4+ procent ændring fra

baseline

CD4+-celletal gennemsnitlig

ændring fra baseline

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response).

NC=F

Der er kun begrænsede effektdata tilgængelige fra pædiatriske patienter under 15 kg, og der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

ART-naive pædiatriske patienter i alderen 12 år til < 18 år og legemsvægt mindst 40 kg

DIONE er et åbent fase II-studie til evaluering af farmakokinetik, sikkerhed, tolerabilitet og effekt af

PREZISTA sammen med lavdosis ritonavir hos 12 ART-naive hiv-1-smittede pædiatriske patienter i

alderen 12 år til < 18 år med en legemsvægt på mindst 40 kg. Disse patienter fik PREZISTA/ritonavir

800/100 mg en gang dagligt i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Virologisk respons

er defineret som et fald i hiv-1-RNA-niveau i plasma på mindst 1,0 log

i forhold til baseline.

DIONE

Resultater ved uge 48

PREZISTA/ritonavir

N=12

Hiv-1 RNA < 50 kopier/ml

83,3 % (10)

CD4+ procent ændring fra baseline

CD4+-celletal gennemsnitlig ændring fra baseline

≥ 1.0 log

fald fra baseline i viral load i plasma

100%

I henhold til TLOVR-algoritmen (time to loss of viral response).

Patienter, der ikke fuldførte behandlingen, betragtes som havende behandlingssvigt, dvs. patienter der afbrød

behandlingen i utide medregnes med en ændring, der tillægges størrelsen 0.

Graviditet og post partum

Darunavir/ritonavir (600/100 mg to gange dagligt eller 800/100 mg en gang dagligt) i kombination

med et baggrundsregime blev evalueret i et klinisk studie med 36 gravide kvinder (18 i hver arm) i

andet og tredje trimester samt post partum. Virologisk respons blev bibeholdt i hele studieperioden i

begge arme. Der forekom ingen overførsel fra moder til barn for de spædbørn, der blev født af de

31 forsøgspersoner, som opretholdt den antiretrovirale behandling indtil fødslen. Der var ingen nye

klinisk relevante sikkerhedsfund i forhold til den kendte sikkerhedsprofil for darunavir/ritonavir hos

hiv 1-inficerede voksne (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske egenskaber af darunavir co-administreret med cobicistat eller ritonavir er blevet

vurderet hos raske, voksne, frivillige forsøgspersoner og hos hiv-1-inficerede patienter. Eksponeringen

for darunavir var højere hos hiv-1-inficerede patienter end hos raske forsøgspersoner. Den øgede

eksponering for darunavir hos hiv-1-inficerede patienter sammenlignet med raske forsøgspersoner kan

muligvis forklares ved de højere koncentrationer af

-syre glycoprotein (AAG) hos hiv-1- inficerede

patienter, hvilket resulterer i højere binding af darunavir til plasma-AAG og derfor i højere

plasmakoncentrationer.

Darunavir metaboliseres især via CYP3A. Cobicistat og ritonavir hæmmer CYP3A, hvilket øger

plasmakoncentrationen af darunavir betragteligt.

For oplysninger om cobicistats farmakokinetiske egenskaber, se produktresuméet for cobicistat.

Absorption

Darunavir blev hurtigt optaget efter oral administration. Den maksimale plasmakoncentration for

darunavir ved tilstedeværelse af lavdosis ritonavir opnås generelt inden for 2,5-4,0 timer.

Den absolutte, orale biotilgængelighed af en enkeltdosis darunavir på 600 mg var ca. 37 %, og den

steg til ca. 82 % ved tilstedeværelse af 100 mg ritonavir to gange dagligt. Den samlede

farmakokinetiske, forstærkende effekt af ritonavir var en ca. 14-fold stigning i den systemiske

eksponering for darunavir ved administration af en oral enkeltdosis darunavir på 600 mg i

kombination med ritonavir 100 mg to gange dagligt (se pkt. 4.4).

Ved administration uden indtagelse af mad er den relative biotilgængelighed af darunavir ved

tilstedeværelse af cobicistat eller lavdosis ritonavir lavere sammenlignet med administration med mad.

PREZISTA skal derfor tages med cobicistat eller ritonavir og med mad. Typen af mad påvirker ikke

eksponeringen for darunavir.

Fordeling

Darunavir binder sig til plasmaprotein med ca. 95 %. Darunavir binder sig især til plasma

-syre

glycoprotein.

Efter intravenøs administration var distributionsvolumen for darunavir administreret alene

88,1 ± 59,0 l (gennemsnit ± SD) og steg til 131 ± 49,9 l (gennemsnit ± SD) ved tilstedeværelse af

100 mg ritonavir to gange dagligt.

Biotransformation

In vitro-studier med humane levermikrosomer (HLM’er) tyder på, at darunavir primært gennemgår

oxidativ metabolisme. Darunavir metaboliseres i udstrakt grad via det hepatiske CYP-system og

næsten udelukkende via isozym-CYP3A4. Et

C-darunavir-studie med raske, frivillige

forsøgspersoner viste, at størstedelen af radioaktiviteten i plasma efter en enkeltdosis darunavir med

ritonavir på 400/100 mg skyldtes det aktive moderstof. Der er identificeret mindst 3 oxidative

metabolitter af darunavir hos mennesker. De viste alle aktivitet, der var mindst 10 gange mindre end

aktiviteten af darunavir over for vildtype hiv.

Elimination

Efter en

C-darunavir med ritonavir-dosis på 400/100 mg kunne 79,5 % og 13,9 % af den

administrerede dosis af

C-darunavir genfindes i henholdsvis fæces og urin. Det uomdannede

darunavir udgjorde ca. 41,2 % og 7,7 % af den administrerede dosis i henholdsvis fæces og urin. Den

terminale halveringstid for darunavir var ca. 15 timer, når det blev givet med ritonavir.

Den intravenøse clearance af darunavir alene (150 mg) og ved tilstedeværelse af lavdosis ritonavir var

henholdsvis 32,8 l/t og 5,9 l/t.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

De farmakokinetiske egenskaber af darunavir i kombination med ritonavir to gange dagligt hos 74

behandlingserfarne pædiatriske patienter i alderen 6 til 17 år med en legemsvægt på mindst 20 kg

viste, at vægtbaserede doser af PREZISTA/ritonavir resulterede i en darunavireksponering, der var

sammenlignelig med eksponeringen hos voksne, der fik PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange

dagligt (se pkt. 4.2).

De farmakokinetiske egenskaber af darunavir i kombination med ritonavir to gange dagligt hos 14

behandlingserfarne pædiatriske patienter i alderen 3 til < 6 år med en legemsvægt på mindst 15 kg til

< 20 kg viste, at vægtbaseret dosering resulterede i en darunavireksponering, der var sammenlignelig

med eksponeringen hos voksne, der fik PREZISTA/ritonavir 600/100 mg to gange dagligt (se pkt.

4.2).

De farmakokinetiske egenskaber af darunavir i kombination med ritonavir en gang dagligt hos

12 ART-naive pædiatriske patienter i alderen 12 til < 18 år med en legemsvægt på mindst 40 kg viste,

at PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt resulterede i en darunavireksponering, der var

sammenlignelig med eksponeringen hos voksne, der fik PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang

dagligt. Derfor kan den samme daglige dosis anvendes til behandlingserfarne unge i alderen 12 til

< 18 år med en legemsvægt på mindst 40 kg uden mutationer associeret med darunavirresistens

(DRV-RAMs)*, og som har plasma-hiv-1-RNA < 100.000 kopier/ml og CD4+-celletal ≥ 100 x 10

celler/l (se pkt. 4.2).

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Farmakokinetikken af darunavir i kombination med ritonavir taget en gang dagligt hos

10 behandlingserfarne pædiatriske patienter i alderen 3 til < 6 år med en legemsvægt på mindst 14 kg

til < 20 kg viste, at vægtbaserede doser resulterede i en darunavireksponering, der var sammenlignelig

med eksponeringen hos voksne, der fik PREZISTA/ritonavir 800/100 mg en gang dagligt (se pkt. 4.2).

Yderligere bekræftede en farmakokinetisk model og simulering af darunavireksponeringer hos

pædiatriske patienter i alderen 3 til < 18 år de darunavireksponeringer, som blev observeret i de

kliniske studier, og gav mulighed for at fastlægge vægtbaserede doser af PREZISTA/ritonavir en gang

dagligt hos pædiatriske patienter med en legemsvægt på mindst 15 kg, som er enten ART-naive eller

behandlingserfarne uden DRV-RAMs* og med plasma-hiv-1-RNA < 100.000 kopier/ml og CD4+-

celletal ≥ 100 x 10

celler /l (se pkt. 4.2).

DRV-RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V og L89V

Ældre

En populationsfarmakokinetisk analyse af hiv-inficerede patienter viste, at farmakokinetikken for

darunavir ikke er meget anderledes i aldersgruppen 18-75 år vurderet hos hiv-inficerede patienter

(n=12, alder

65 år) (se pkt. 4.4). Der foreligger dog kun begrænsede data om patienter over 65 år.

Køn

En populationsfarmakokinetisk analyse viste en lidt højere eksponering for darunavir (16,8 %) hos

hiv-inficerede kvinder i forhold til mænd. Forskellen er ikke klinisk relevant.

Nedsat nyrefunktion

Resultater af et massebalancestudie med

C-darunavir med ritonavir viste, at ca. 7,7 % af den

administrerede dosis darunavir udskilles uomdannet i urinen.

Selvom darunavir ikke er blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion, viste en

populationsfarmakokinetisk analyse, at farmakokinetikken for darunavir ikke var signifikant påvirket

hos hiv-inficerede patienter med moderat nedsat nyrefunktion (CrCl mellem 30 og 60 ml/min, n=20)

(se pkt. 4.2 og 4.4).

Nedsat leverfunktion

Darunavir metaboliseres og elimineres især i leveren. I et flerdosisstudie med PREZISTA,

co-administreret med ritonavir, 600/100 mg to gange dagligt, blev det vist, at de totale

plasmakoncentrationer af darunavir hos forsøgspersoner med mild (Child-Pugh klasse A, n=8) og

moderat (Child-Pugh klasse B, n=8) nedsat leverfunktion var sammenlignelige med dem, der sås hos

raske forsøgspersoner. Dog var koncentrationer af ubundet darunavir henholdsvis ca. 55 % (Child-

Pugh klasse A) og 100 % (Child-Pugh klasse B) højere. Den kliniske relevans af denne stigning

kendes ikke, og PREZISTA bør derfor anvendes med forsigtighed. Effekten af svært nedsat

leverfunktion på farmakokinetikken for darunavir er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.2, 4.3 og 4.4).

Graviditet og post partum

Eksponeringen for total-darunavir og ritonavir efter indtagelse af 600/100 mg darunavir/ritonavir to

gange dagligt og 800/100 mg darunavir/ritonavir en gang dagligt som del af et antiretroviralt regime

var generelt lavere under graviditet i forhold til post partum. For ubunden (dvs. aktiv) darunavir var de

farmakokinetiske parametre dog i mindre grad reduceret på grund af en stigning i den ubundne

fraktion af darunavir under graviditet i forhold til post partum.

Farmakokinetiske resultater for total-darunavir efter administration af 600/100 mg

darunavir/ritonavir to gange dagligt som del af et antiretroviralt regime i andet og tredje

trimester af graviditeten og post partum

Farmakokinetik for

total-darunavir

(middel ± SD)

Andet trimester af

graviditeten

(n=12)

a

Tredje trimester af

graviditeten

(n=12)

Post partum

(6-12 uger)

(n=12)

, ng/ml

4.668 ± 1.097

5.328 ± 1.631

6.659 ± 2.364

, ng∙t/ml

39.370 ± 9.597

45.880 ± 17.360

56.890 ± 26.340

, ng/ml

1.922 ± 825

2.661 ± 1.269

2.851 ± 2.216

n=11 for AUC

Farmakokinetiske resultater for total-darunavir efter administration af 800/100 mg

darunavir/ritonavir en gang dagligt som del af et antiretroviralt regime i andet og tredje

trimester af graviditeten og post partum

Farmakokinetik for

total darunavir

(middel ± SD)

Andet trimester af

graviditeten

(n=17)

Tredje trimester af

graviditeten

(n=15)

Post partum

(6-12 uger)

(n=16)

, ng/ml

4.964 ± 1.505

5.132 ± 1.198

7.310 ± 1.704

, ng∙t/ml

62.289 ± 16.234

61.112 ± 13.790

92.116 ± 29.241

, ng/ml

1.248 ± 542

1.075 ± 594

1.473 ± 1.141

Hos kvinder, der fik 600/100 mg darunavir/ritonavir to gange dagligt i andet trimester af graviditeten,

var de gennemsnitlige intraindividuelle værdier for C

, AUC

og C

for total-darunavir hhv. 28 %,

26 % og 26% lavere i forhold til post partum. I tredje trimester af graviditeten var værdierne for C

og C

for total-darunavir hhv. 18 % og 16 % lavere og 2 % højere i forhold til post partum.

Hos kvinder, der fik 800/100 mg darunavir/ritonavir en gang dagligt i andet trimester af graviditeten,

var de gennemsnitlige intraindividuelle værdier for C

, AUC

og C

for total-darunavir hhv. 33 %,

31 % og 30 % lavere i forhold til post partum. I tredje trimester af graviditeten var værdierne for C

og C

for total-darunavir hhv. 29 %, 32 % og 50 % lavere i forhold til post partum.

Behandling med 800/150 mg darunavir/cobicistat en gang dagligt under graviditet fører til lav

eksponering for darunavir. Hos kvinder, der fik darunavir/cobicistat i andet trimester af graviditeten,

var de gennemsnitlige intraindividuelle værdier for C

, AUC

og C

for total-darunavir hhv. 49 %,

56 % og 92 % lavere i forhold til post partum. I tredje trimester af graviditeten var værdierne for C

og C

for total-darunavir hhv. 37 %, 50 % og 89 % lavere i forhold til post partum. Den

ubundne fraktion var også væsentligt reduceret, herunder reduktioner i værdierne for C

på ca. 90 %.

Hovedårsagen til disse lave eksponeringer er en markant reduktion i eksponering for cobicistat som

følge af graviditetsassocieret enzyminduktion (se nedenfor).

Farmakokinetiske resultater for total-darunavir efter administration af 800/150 mg

darunavir/cobicistat en gang dagligt som del af et antiretroviralt regime i andet trimester af

graviditeten, tredje trimester af graviditeten og post partum

Farmakokinetik for

total-darunavir

(Gennemsnit ± SD)

Andet trimester af

graviditeten

(n = 7)

Tredje trimester af

graviditeten

(n = 6)

Postpartum (6-12

uger)

(n = 6)

, ng/ml

4.340 ± 1.616

4.910 ± 970

7.918 ± 2.199

, ng.t/ml

47.293 ± 19.058

47.991 ± 9.879

99.613 ± 34.862

, ng/ml

168 ± 149

184 ± 99

1.538 ± 1.344

Eksponeringen for cobicistat var lavere under graviditeten, hvilket muligvis kan føre til suboptimal

boostning af darunavir. I andet trimester af graviditeten var værdierne for C

, AUC

og C

cobicistat hhv. 50 %, 63 % og 83 % lavere i forhold til post partum. I tredje trimester af graviditeten

var værdierne for C

, AUC

og C

for cobicistat hhv. 27 %, 49 % og 83 % lavere i forhold til post

partum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er blevet udført toksikologiske dyrestudier ved eksponeringer op til kliniske eksponeringsniveauer

med darunavir administreret alene til mus, rotter og hunde og i kombination med ritonavir til rotter og

hunde.

I toksikologistudier med gentagne doser til mus, rotter og hunde var der kun begrænset virkning af

behandling med darunavir. Hos gnavere var de identificerede målorganer det hæmatopoietiske system,

blodkoagulationssystemet, lever og skjoldbruskkirtlen Der blev observeret et variabelt men begrænset

fald i parametre for røde blodlegemer samt stigninger i aktiveret, partiel tromboplastintid.

Der blev observeret ændringer i leveren (hepatocellulær hypertrofi, vakuolisering, forhøjede

leverenzymer) og skjoldbruskkirtlen (follikulær hypertrofi). Hos rotter medførte kombinationen af

darunavir og ritonavir en lille stigning i virkning på parametre for røde blodlegemer, lever og

skjoldbruskkirtlen og øget incidens af pankreasfibrose (kun hos hanrotter) sammenlignet med

behandling med darunavir alene. Hos hunde blev der ikke identificeret nogen større toksicitetsfund

eller målorganer op til eksponeringer svarende til klinisk eksponering ved den anbefalede dosis.

I studiet med rotter faldt antallet af corpora lutea og implantationssteder ved tilstedeværelse af

maternel toksicitet. Ellers var der ingen virkninger på parring eller fertilitet ved darunavirbehandling

med op til 1.000 mg/kg/dag og eksponeringsniveauer under det humane niveau ved den klinisk

anbefalede dosis (½ AUC). Op til det samme dosisniveau var der ingen teratogenicitet med darunavir

administreret alene hos rotter og kaniner og heller ikke hos mus, når de blev behandlet i kombination

med ritonavir. Eksponeringsniveauerne var lavere end ved den anbefalede kliniske dosis til

mennesker. I en vurdering af præ- og postnatal udvikling hos rotter medførte darunavir med og uden

ritonavir en forbigående reduktion i vægtstigning hos afkommet inden fravænning, og åbning af øjne

og ører skete lidt senere end normalt. Darunavir i kombination med ritonavir medførte et fald i antallet

af unger, der udviste forskrækkelsesrespons på dag 15 af diegivningen, og en reduceret overlevelse for

ungerne i dieperioden. Disse virkninger kan være sekundære til ungernes eksponering for det aktive

stof via mælken og/eller maternel toksicitet. Ingen funktioner efter fravænning blev påvirket af

darunavir alene eller i kombination med ritonavir. Hos unge rotter, der fik darunavir indtil dag 23-26,

blev der observeret øget mortalitet med krampeanfald hos nogle dyr. Eksponeringen i plasma, lever og

hjerne var betydeligt højere end hos voksne rotter efter sammenlignelige doser i mg/kg ved en alder på

mellem 5 og 11 dage. I en alder på over 23 dage var eksponeringen sammenlignelig med

eksponeringen hos voksne rotter. Det er sandsynligt, at den øgede eksponering i hvert fald til dels

skyldtes, at de lægemiddelmetaboliserende enzymer ikke er fuldt udviklede hos unge rotter. Der blev

ikke konstateret behandlingsrelateret mortalitet hos unge rotter, der fik en dosis på 1.000 mg/kg

darunavir (enkeltdosis) i en alder på 26 dage eller en dosis på 500 mg/kg (gentagen dosis) i alderen fra

23 til 50 dage, og eksponeringen og toksicitetsprofilen var sammenlignelige med dem, der blev

observeret hos voksne rotter.

På grund af usikkerheden omkring udviklingshastigheden af den humane blod-hjerne-barriere og

leverenzymer bør PREZISTA plus lavdosis ritonavir ikke bruges til pædiatriske patienter under 3 år.

Darunavir er blevet vurderet for karcinogent potentiale ved oral tvangsfodring af mus og rotter i op til

104 uger. Daglige doser på 150, 450 og 1.000 mg/kg blev administreret til mus, og doser på 50, 150 og

500 mg/kg blev administreret til rotter. Dosisrelaterede stigninger i incidensen af hepatocellulære

adenomer og karcinomer blev observeret hos både hanner og hunner af begge arter.

Follikelcelleadenomer i skjoldbruskkirtlen blev observeret hos hanrotter. Administration af darunavir

forårsagede ikke en statistisk signifikant stigning i incidensen af andre benigne eller maligne

neoplasmer hos mus eller rotter. De observerede hepatocellulære tumorer og tumorer i

skjoldbruskkirtlen hos gnavere anses for at være af begrænset relevans for mennesker. Gentagen

administration af darunavir til rotter forårsagede induktion af mikrosomale enzymer i leveren og øgede

eliminationen af skjoldbruskkirtelhormoner, som prædisponerer rotter, men ikke mennesker, for

neoplasmer i skjoldbruskkirtlen. Ved de højeste af de testede doser var den systemiske eksponering

(baseret på AUC) for darunavir mellem 0,4- og 0,7-fold (mus) og 0,7- og 1-fold (rotter), sammenlignet

med den, der blev observeret hos mennesker ved de anbefalede terapeutiske doser.

Efter 2 års administration af darunavir ved en eksponering på niveau med eller under den humane

eksponering blev der observeret nyreændringer hos mus (nefrose) og rotter (kronisk progressiv

nefropati).

Darunavir var ikke mutagent eller genotoksisk i et sæt in vitro- og in vivo-analyser, herunder bakteriel

revers mutation (Ames), kromosomafvigelse i humane lymfocytter og in vivo mikronukleustest hos

mus.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hydroxypropylcellulose

Mikrokrystallinsk cellulose

Carmellosenatrium

Citronsyremonohydrat

Sucralose

"Jordbær med fløde" aroma

Aroma til smagskorrektion

Natriummethylparahydroxybenzoat (E219)

Saltsyre (til justering af pH)

Renset vand.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Må ikke udsættes for høje temperaturer.

Opbevares i den originale beholder.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Ravfarvet flerdosisglasflaske til 200 ml suspension med polypropylenprop foret med

lavdensitetspolypropylen (LDPE) og vedlagt en 6 ml doseringssprøjte med målestreger for hver

0,2 ml. Flaskehalsen udfyldes af en LDPE-indsats til placering af doseringssprøjten.

PREZISTA oral suspension fås i pakninger med en flaske.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ryst flasken kraftigt før hver dosisafmåling. Den medfølgende sprøjtebør ikke anvendes til andre

lægemidler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/06/380/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12. februar 2007

Dato for seneste fornyelse: 19. september 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

PREZISTA 75 mg filmovertrukne tabletter

PREZISTA 150 mg filmovertrukne tabletter

PREZISTA 300 mg filmovertrukne tabletter

PREZISTA 600 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

PREZISTA 75 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg darunavir (som ethanolat).

PREZISTA 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg darunavir (som ethanolat).

PREZISTA 300 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg darunavir (som ethanolat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 1,375 mg sunset

yellow FCF (E110).

PREZISTA 600 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 600 mg darunavir (som ethanolat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 2,750 mg sunset

yellow FCF (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

PREZISTA 75 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukket tablet.

Hvid, aflang tablet på 9,2 mm med "75" præget på den ene side og "TMC" præget på den anden side.

PREZISTA 150 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukket tablet.

Hvid, aflang tablet på 13,7 mm med "150" præget på den ene side og "TMC" præget på den anden

side.

PREZISTA 300 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukket tablet.

Orange, aflang tablet på 17,3 mm med "300MG" præget på den ene side og "TMC114" præget på den

anden side.

PREZISTA 600 mg filmovertrukne tabletter

Filmovertrukket tablet.

Orange, aflang tablet på 21,1 mm med "600MG" præget på den ene side og "TMC" præget på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

PREZISTA, administreret sammen med lavdosis ritonavir, er i kombination med andre antiretrovirale

lægemidler indiceret til behandling af patienter med human immundefektvirus (hiv-1)-infektion (se

pkt. 4.2).

PREZISTA 75 mg, 150 mg, 300 mg og 600 mg tabletter kan anvendes til at sammensætte passende

behandlingsregimer (se pkt. 4.2):

til behandling af hiv-1-infektion hos voksne patienter, som tidligere har været i antiretroviral

behandling (ART-erfarne), inklusive patienter, der tidligere har fået omfattende

præmedicinering

til behandling af hiv-1-infektion hos pædiatriske patienter fra 3 år med en legemsvægt på mindst

15 kg.

I forbindelse med beslutningen om at påbegynde behandling med PREZISTA, administreret sammen

med lavdosis ritonavir, skal den enkelte patients behandlingsanamnese og de mutationsmønstre, der er

forbundet med forskellige lægemidler, overvejes nøje. Genotype- og fænotypebestemmelse (hvor det

er muligt) og behandlingsanamnese skal være vejledende for brugen af PREZISTA (se pkt. 4.2, 4.4

og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge, der har erfaring med håndtering af hiv-infektion. Efter

indledning af behandling med PREZISTA skal patienterne rådgives om ikke at ændre doseringen eller

lægemiddelformen eller stoppe med behandlingen undtagen efter aftale med lægen.

Dosering

PREZISTA skal altid gives oralt med lavdosis ritonavir som en farmakokinetisk forstærker og i