Eylea

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-10-2020

Aktiv bestanddel:
aflibercept
Tilgængelig fra:
Bayer AG
ATC-kode:
S01LA05
INN (International Name):
aflibercept
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Vådt Makuladegeneration, Macula Ødem, Diabetes Komplikationer
Terapeutiske indikationer:
Eylea er indiceret til voksne til behandling af:neovaskulær (våd) aldersrelateret macula degeneration (AMD);synsnedsættelse på grund af macula ødem sekundær til retinal veneokklusion (filial RVO eller central RVO);synsnedsættelse på grund af diabetisk macula ødem (DME);synsnedsættelse på grund af nærsynet choroidal neovascularisation (nærsynet CNV).
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002392
Autorisation dato:
2012-11-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/002392

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

12-10-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Eylea 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning,

i en fyldt injektionssprøjte

aflibercept

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Eylea

Sådan vil du få Eylea

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Eylea er en opløsning, der indsprøjtes i øjet for at behandle øjensygdomme hos voksne, som kaldes

neovaskulær (våd) aldersrelateret makulær degeneration hos voksne (våd AMD),

nedsat syn på grund af makulaødem sekundært til retinal veneokklusion (grenveneokklusion

(BRVO) eller centralveneokklusion (CRVO)),

nedsat syn på grund af diabetisk makulaødem (DME),

nedsat syn på grund af myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV).

Aflibercept, det aktive stof i Eylea, blokerer for aktiviteten af en gruppe faktorer, der kaldes vaskulær

endotelial vækstfaktor A (VEGF-A) og placenta-vækstfaktor (PIGF).

Hos patienter med våd AMD og myopisk CNV er disse vækstfaktorer involveret i den unormale

dannelse af nye blodkar i øjet, hvis der er overskud af dem. Disse nye blodkar kan medføre, at der

lækkes bestanddele fra blodet ind i øjet, og dette kan evt. beskadige det væv i øjet, der gør dig i stand

til at se.

Hos patienter med CRVO sker der en blokering i det største blodkar, som transporterer blod væk fra

nethinden. VEGF-niveauerne stiger som en reaktion på dette og forårsager udsivning af væske i

nethinden, hvilket medfører hævelse af makula (den del af nethinden, der er ansvarlig for, at vi kan

opfatte fine detaljer). Dette kaldes et makulaødem. Når makula er hævet på grund af væske, bliver det

centrale syn sløret.

Hos patienter med BRVO er en eller flere grene af det store blodkar, der transporterer blod væk fra

nethinden, blokeret. VEGF-niveauerne stiger som en reaktion på dette og forårsager en udsivning af

væske i nethinden, hvilket fører til makulaødem.

Diabetisk makulaødem er en hævelse af nethinden, der forekommer hos patienter med sukkersyge på

grund af, at blodkarrene i den gule plet (makula) lækker væske. Makula er den del af nethinden, der er

ansvarlig for det skarpe syn. Når makula hæver på grund af væske, bliver det centrale syn sløret.

Eylea har vist sig at stoppe væksten af nye unormale blodkar i øjet, der ofte lækker væske eller bløder.

Eylea kan hjælpe med at stabilisere og i mange tilfælde forbedre det synstab, der er relateret til våd

AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Eylea

Du vil ikke få Eylea

hvis du er allergisk over for aflibercept eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eylea (angivet i

punkt 6).

hvis du har en aktiv eller formodet infektion i eller rundt om øjet (okulær eller periokulær

infektion).

hvis du har en alvorlig øjenbetændelse (indikeret ved smerter eller rødmen).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du får Eylea:

Hvis du har grøn stær.

Hvis du tidligere har set blinkende lys eller ”flyvende fluer”, og hvis de "flyvende fluer"

pludselig øger i antal eller bliver større.

Hvis du er blevet opereret, eller der planlægges operation i dit øje i de sidste eller næste fire

uger.

Hvis du har en alvorlig form for CRVO eller BRVO (iskæmisk CRVO eller BRVO), anbefales

behandling med Eylea ikke.

Desuden er det vigtigt for dig at vide, at:

Eyleas sikkerhed og virkning ved administration i begge øjne samtidigt ikke er blevet undersøgt,

og kan, hvis det anvendes på denne måde, øge risikoen for bivirkninger.

Injektioner med Eylea kan medføre et øget tryk i øjet (intraokulært tryk) hos nogle patienter inden

for 60 minutter efter injektionen. Dette vil blive kontrolleret efter hver injektion.

Hvis du får betændelse eller inflammation (betændelseslignende tilstand) inden i øjet

(endoftalmitis), eller du får andre komplikationer, kan du få øjensmerter, øget ubehag, forværring

af øjenrødme, sløret eller nedsat syn og øget lysfølsomhed. Det er vigtigt, at få alle symptomer

diagnosticeret og behandlet hurtigst muligt.

Din øjenlæge vil undersøge, om du har andre risikofaktorer, der kan øge risikoen for rifter i eller

løsning af et af lagene bagest i øjet (løsning af eller rift i nethinden eller nethinde-pigment-

epitelet). I disse tilfælde skal Eylea gives med forsigtighed.

Eylea bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre den potentielle fordel opvejer den

potentielle risiko for det ufødte barn

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst

3 måneder efter den sidste injektion af Eylea.

Brug af VEGF-hæmmere, stoffer, der ligner det stof, der findes i Eylea, i kroppen (systemisk brug), er

muligvis forbundet med risiko for blodpropper (arterielle tromboemboliske bivirkninger), hvilket kan

føre til hjerteanfald eller slagtilfælde. Der er en teoretisk risiko for sådanne hændelser, efter at Eylea er

blevet indsprøjtet i øjet. Der er begrænsede data for sikkerhed ved behandling af patienter med CRVO,

BRVO, DME og myopisk CNV med tidligere slagtilfælde eller mini-slagtilfælde (transitorisk

iskæmisk anfald) eller hjerteanfald inden for de sidste 6 måneder. Hvis noget af dette gælder for dig,

vil du med stor forsigtighed blive behandlet med Eylea.

Der er kun begrænset erfaring ved behandling af

patienter med DME, der skyldes type I-sukkersyge.

sukkersygepatienter med meget højt gennemsnitligt blodsukker (HbA1c over 12 %).

sukkersygepatienter med en øjensygdom forårsaget af sukkersyge, der kaldes proliferativ diabetisk

retinopati.

Der er ingen erfaring ved behandling af

patienter med akutte infektioner.

patienter med andre øjensygdomme, såsom løsning af nethinden eller et hul i makula.

sukkersygepatienter med ukontrolleret højt blodtryk.

ikke-asiatiske patienter med myopisk CNV.

patienter, der tidligere er blevet behandlet for myopisk CNV.

patienter med skader uden for den centrale del af makula (ekstrafoveale læsioner) for myopisk

CNV.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, kan øjenlægen overveje behandling med Eylea på trods

af den manglende erfaring.

Børn og unge

Anvendelsen af Eylea til børn eller unge under 18 år er ikke blevet undersøgt, da våd AMD, CRVO,

BRVO, DME og myopisk CNV hovedsageligt forekommer hos voksne. Dets brug er derfor ikke

relevant til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Eylea

Fortæl altid øjenlægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller

planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst

3 måneder efter den sidste injektion af Eylea.

Der er ingen erfaring med at bruge Eylea til gravide kvinder. Eylea bør ikke anvendes under

graviditeten, medmindre den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for det ufødte barn.

Hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du diskutere dette med din øjenlæge

inden behandlingen med Eylea.

Eylea bør ikke anvendes under amning, da det er ukendt, om Eylea udskilles i human mælk.

Spørg din øjenlæge til råds, før du starter behandling med Eylea.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter din injektion med Eylea kan du opleve nogle midlertidige synsforstyrrelser. Du må ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, så længe disse synsforstyrrelser varer ved.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Eylea

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan vil du få Eylea

En øjenlæge med erfaring i at give øjeninjektioner vil indsprøjte Eylea i dit øje under aseptiske (rene

og sterile) forhold.

Den anbefalede dosis er 2 mg aflibercept (50 mikroliter).

Eylea gives som en injektion i øjet (intravitreal injektion).

Før injektionen vil din øjenlæge anvende et desinficerende øjenbad, så dit øje bliver renset grundigt,

for at forebygge en infektion. Din øjenlæge vil også give dig et lokalbedøvende middel for at reducere

eller forhindre smerter, som du kan opleve under injektionen.

Våd AMD

Patienter med våd AMD vil blive behandlet med én injektion om måneden i tre på hinanden følgende

måneder, efterfulgt af én injektion efter yderligere to måneder.

Din øjenlæge vil beslutte om behandlingsintervallet mellem injektionerne skal forblive på to måneder

eller gradvist forlænges med 2- eller 4-ugers tillægsperioder, hvis din tilstand er stabil. Hvis din

tilstand forværres, kan intervallet mellem injektionerne forkortes, men ikke til kortere end hver anden

måned i det første år af behandlingen.

Medmindre der opstår problemer, eller du får anden besked af din øjenlæge, er det ikke nødvendigt, at

du bliver undersøgt af øjenlægen mellem injektionerne.

Makulaødem sekundært til RVO (grenveneokklusion eller centralveneokklusion)

Din øjenlæge vil fastlægge en behandlingsplan, der passer til dig. Din behandling starter med en række

månedlige Eylea-injektioner.

Afstanden mellem to injektioner bør ikke være kortere end én måned.

Øjenlægen kan beslutte at stoppe behandlingen med Eylea, hvis du ikke har nogen gavn af fortsat

behandling.

Behandlingen vil fortsætte med en injektion én gang om måneden, indtil din tilstand er stabil. Det kan

være nødvendigt at give 3 eller flere injektioner.

Øjenlægen overvåger, hvordan du reagerer på behandlingen. For at bevare en stabil tilstand kan

øjenlægen fortsætte behandlingen ved gradvist at øge tiden mellem injektionerne. Hvis din tilstand

begynder at bliver forværret, når intervallet mellem behandlingerne øges, vil øjenlægen afkorte

intervallet derefter.

Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, fastlægger din øjenlæge en plan for efterfølgende

undersøgelser og behandlinger.

Diabetisk makulaødem (DME)

Patienter med DME vil blive behandlet med én injektion om måneden i de første fem på hinanden

følgende måneder, efterfulgt af én injektion hver anden måned.

Medmindre du oplever problemer eller får anden rådgivning fra øjenlægen, er det ikke nødvendigt at

konsultere øjenlægen mellem injektionerne.

Efter de første 12 måneders behandling med Eylea kan behandlingsintervallet forlænges baseret på

øjenlægens undersøgelse. Din øjenlæge vil bestemme forløbet af de opfølgende undersøgelser.

Øjenlægen kan vælge at stoppe med behandlingen med Eylea, hvis det viser sig, at du ikke har gavn af

fortsat behandling.

Myopisk CNV

Patienter med myopisk CNV vil blive behandlet med en enkelt injektion. Du vil kun få flere

injektioner, hvis de undersøgelser, din øjenlæge foretager, viser, at din sygdom ikke er blevet bedre.

Intervallet mellem to injektioner bør ikke være kortere end én måned.

Hvis din sygdom forsvinder og igen vender tilbage, kan din øjenlæge genstarte behandlingen.

Din øjenlæge vil fastlægge en plan for opfølgende undersøgelser.

Hvis en dosis af Eylea springes over

Aftal et nyt besøg for undersøgelse og injektion.

Hvis du holder op med Eylea-behandlingen

Kontakt øjenlægen, før du holder op med behandlingen.

Spørg øjenlægen, hvis der er noget, du er i tvivl om, om anvendelsen af dette lægemiddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan muligvis forekomme

allergiske reaktioner

(overfølsomhed).

Disse kan være alvorlige og

kræve, at du kontakter lægen øjeblikkeligt.

I forbindelse med injektion af Eylea kan der på grund af injektionsproceduren optræde nogle

bivirkninger, der påvirker øjnene. Nogle af disse kan være

alvorlige,

herunder

blindhed

en alvorlig

infektion eller betændelse i øjet

(endoftalmitis),

løsning af nethinden eller rift eller blødning i

nethinden

(det lysfølsomme lag bag i øjet (nethindeløsning eller rift i nethinden)),

uklarhed i linsen

(katarakt),

blødning i øjet

(blødning i glaslegemet),

løsning af den geléagtige substans i øjet

fra

nethinden

(glaslegemeløsning) og

stigning i trykket i øjet

, se punkt 2. Disse alvorlige bivirkninger,

der påvirker øjnene, forekom ved færre end 1 ud af 1.900 injektioner i kliniske studier.

Hvis du oplever pludseligt nedsat syn eller øget smerte og rødme i øjet efter din injektion,

skal du

kontakte lægen øjeblikkeligt.

Liste over bivirkninger

Følgende er en liste over de bivirkninger, der er indberettet som værende muligvis relaterede til

injektionsproceduren eller medicinen. Bliv ikke bekymret; det er ikke sikkert, at du får nogen af disse

bivirkninger. Tal altid med din læge, hvis du har mistanke om eventuelle bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 behandlede)

forringet syn

blødning bagerst i øjet (retinalblødning)

blodskudt øje på grund af blødning fra de små blodkar i øjets ydre lag (konjunktivalblødning)

øjensmerter

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

løsning af eller rift i et af lagene bag i øjet, hvilket giver lysglimt, der bevæger sig som flyvende

fluer og nogen gange udvikler sig til synstab (løsning af eller rift* i nethinden eller nethinde-

pigment-epitelet)

nedbrydning af nethinden (medfører synsforstyrrelser)

blødning i øjet (blødning i glaslegemet)

visse former for uklarhed af linsen (katarakt)

beskadigelse af øjenæblets yderste lag (hornhinden)

stigning af trykket inden i øjet

små pletter i synsfeltet (”flyvende fluer”)

løsning af den geléagtige substans inde i øjet fra nethinden (glaslegemeløsning, hvilket medfører

lysglimt/og eller flyvende fluer)

en følelse af at have noget i øjet

et tåredannelse

hævelse af øjenlåget

blødning på injektionsstedet

rødt øje

*Rift i nethinde-pigment-epitelet vides at være forbundet med våd AMD; kun observeret hos patienter

med våd AMD.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100

behandlede):

allergiske reaktioner (overfølsomhed)**

alvorlig inflammation (betændelseslignende reaktion) eller betændelse inden i øjet (endoftalmitis)

betændelse i regnbuehinden eller andre dele af øjet (iritis, uveitis, iridocyklitis, lysglimt i forreste

kammer)

unormal fornemmelse i øjet

irritation af øjenlåget

hævelse af øjeæblets yderste lag (hornhinden)

**Der blev set allergiske reaktioner såsom udslæt, kløe (pruritus), nældefeber (urticaria) og få tilfælde

af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

blindhed

uklarhed i linsen på grund af en skade (traumatisk katarakt)

inflammation (betændelseslignende reaktion) i den geléagtige substans inden i øjet

pus i øjet

I kliniske studier var der en øget forekomst af blødning fra de små blodkar i de ydre lag af øjet

(konjunktival blødning) hos patienter med våd AMD, der fik blodfortyndende medicin. Den øgede

forekomst var sammenlignelig mellem patienter behandlet med ranibizuman og Eylea.

Brug af VEGF-hæmmere, stoffer, der ligner det stof, der findes i Eylea, i kroppen (systemisk brug) er

muligvis forbundet med risiko for blodpropper, der blokerer blodkar (arterielle trombotiske

bivirkninger), hvilket kan medføre hjerteslag eller slagtilfælde. Der er en teoretisk risiko for sådanne

hændelser efter injektion af Eylea i øjet.

Som med alle proteiner, der anvendes i behandlingsøjemed, er der en mulighed for en immunreaktion

(dannelse af antistoffer) ved anvendelse af Eylea.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses.

Den uåbnede blister kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 25 °C i op til

24 timer.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eylea indeholder:

Aktivt stof: aflibercept. En fyldt injektionssprøjte indeholder 90 mikroliter svarende til 3,6

mg aflibercept. En fyldt injektionssprøjte giver en dosis på 2 mg aflibercept i 50 mikroliter.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 20 (E 432), natiumdihydrogenphosphatmonohydrat (til

justering af pH), dinatriumhydrogenphosphatheptahydrat (til justering af pH), natriumchlorid,

saccharose, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Eylea er en injektionsvæske, opløsning (injektion) i en fyldt injektionssprøjte (3,6 mg/90 mikroliter).

Opløsningen er farveløs til let gul.

Pakningsstørrelse 1 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller

Bayer AG

Müllerstraße 178

13353 Berlin

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370-5-233 68 68

България

Байер България ЕООД

Тел: +359-(0)2-424 72 80

Luxembourg/Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420-266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel: +36-1-487 4100

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 235 000

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31–(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372-655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30-210-618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal Lda.

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40-(0)21-528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353-(0)1-216 3300

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386-(0)1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-3978 1

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-(0)20-78521

Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357-22-48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371-67 84 55 63

United Kingdom

Bayer plc

Tel: +44-(0) 118 206 3000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Den fyldte injektionssprøjte må kun anvendes

til behandling af et enkelt øje

Det sterile fyldte blisterkort må ikke åbnes uden for det rene rum, hvor administrationen finder sted.

Før injektion skal injektionsvæsken inspiceres visuelt for fremmedlegemer, misfarvning eller enhver

forandring i det fysiske udseende. Produktet bortskaffes, hvis en af disse observeres.

Den uåbnede blister kan opbevares uden for køleskab ved temperaturer under 25 °C i op til 24 timer.

Efter at blisteren er åbnet, fortsættes proceduren under aseptiske betingelser.

Der skal bruges en 30 G x ½”-kanyle til intravitreal injektion.

Brugsanvisning til fyldt injektionssprøjte:

Når du er klar til at administrere Eylea, åbner du æsken, og fjerner den steriliserede blister.

Blisteren åbnes forsigtigt, så indholdet forbliver sterilt. Opbevar injektionssprøjten på den sterile

bakke, indtil du er klar til at samle den.

Injektionssprøjten fjernes fra den steriliserede blister ved at bruge en aseptisk teknik.

Hold injektionssprøjten i én hånd for at fjerne låget på

injektionssprøjten, mens den anden hånd bruges til at

gribe fat i låget på injektionssprøjten med tommel- og

pegefinger. Bemærk: Du skal dreje låget på

injektionssprøjten af (må ikke brækkes).

For at bibeholde produktets sterilitet, må stemplet ikke trækkes tilbage.

Med en aseptisk teknik drejes kanylen godt fast på

spidsen af Luer-lock-injektionssprøjten.

DREJ!

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Eylea 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 40 mg aflibercept*.

En fyldt injektionssprøjte indeholder 90 mikroliter svarende til 3,6 mg aflibercept. Dette giver en

anvendelig mængde til at indgive en enkelt dosis på 50 mikroliter, der indeholder 2 mg aflibercept.

*

Fusionsprotein, der består af dele af human VEGF (vaskulær endotelial vækstfaktor) receptorer 1 og

2 ekstracellulære domæner, som er fusioneret med Fc-delen af human IgG1 og fremstilles i K1-

ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO) med rekombinant dna-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning (injektion)

Opløsningen er en klar, farveløs til bleggul og iso-osmotisk opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Eylea er indiceret til voksne til behandling af

neovaskulær (våd) aldersrelateret makulær degeneration (AMD) (se pkt. 5.1),

nedsat syn på grund af makulaødem sekundært til retinal veneokklusion (RVO)

(grenveneokklusion eller centralveneokklusion) (se pkt. 5.1),

nedsat syn på grund af diabetisk makulaødem (DME) (se pkt. 5.1),

nedsat syn på grund af myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV) (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Eylea er kun til intravitreal injektion.

Eylea må kun administreres af en øjenlæge med erfaring i administration af intravitreale injektioner.

Dosering

Våd AMD

Den anbefalede dosis af Eylea

er 2 mg aflibercept svarende til 50 mikroliter.

Eylea-behandlingen opstartes med én injektion om måneden i tre på hinanden følgende måneder.

Behandlingsintervallet forlænges herefter til to måneder.

Baseret på øjenlægens vurdering af visuelle og/eller anatomiske undersøgelser, kan

behandlingsintervallet fastholdes på to måneder eller yderligere forlænges ved gradvis forlængelse af

behandlingsintervallet (

treat and extend regimen

), hvor injektionsintervallerne forlænges med 2- eller

4-ugers tillægsperioder for at opnå stabile visuelle og/eller anatomiske undersøgelser. Hvis visuelle

og/eller anatomiske undersøgelser bliver forværret, skal behandlingsintervallerne afkortes i

overensstemmelse med dette til et minimum på to måneder i løbet af de første 12 måneders

behandling.

Det er intet krav til overvågning mellem injektionerne. Baseret på øjenlægens vurdering kan planen

for overvågning godt indeholde flere besøg end planen for injektionerne.

Behandlingsintervaller på længere end fire måneder mellem injektionerne er ikke blevet undersøgt (se

pkt. 5.1).

Makulaødem sekundært til RVO (grenveneokklusion eller centralveneokklusion)

Den anbefalede dosis for Eylea er 2 mg aflibercept svarende til 50 mikroliter.

Efter den første injektion gives behandlingen én gang om måneden. Intervallet mellem to doser bør

ikke være kortere end én måned.

Hvis resultaterne fra visuelle og anatomiske undersøgelser viser, at patienten ikke har gavn af fortsat

behandling, skal Eylea seponeres.

Den månedlige behandling fortsætter, til maksimal visus er opnået, og/eller der ikke er tegn på

sygdomsaktivitet. Der kan være behov for en injektion hver måned i tre eller flere måneder efter

hinanden.

Behandlingen kan derefter fortsættes med gradvis forlængelse af behandlingsintervallet (

treat and

extend regimen

) for at bibeholde stabile visuelle og/eller anatomiske resultater. Der er dog ikke

tilstrækkelige data til at bestemme længden på disse intervaller. Hvis de visuelle og/eller anatomiske

resultater forværres, skal behandlingsintervallet afkortes i henhold til dette.

Monitorerings- og behandlingsplanen fastsættes af den behandlende øjenlæge baseret på den enkelte

patients respons.

Monitorering af sygdomsaktivitet kan omfatte klinisk undersøgelse, funktionstest eller

billeddiagnostik (f.eks. optisk kohærenstomografi (OCT) eller fluoresceinangiografi).

Diabetisk makulaødem

Den anbefalede dosis for Eylea er 2 mg aflibercept svarende til 50 mikroliter.

Eylea-behandlingen opstartes med én injektion om måneden i fem på hinanden følgende doser,

efterfulgt af én injektion hver anden måned. Der er intet krav til overvågning mellem injektionerne.

Efter de første 12 måneders behandling med Eylea og baseret på visuelle og/eller anatomiske

undersøgelser, kan behandlingsintervallet forlænges f.eks. ved gradvis forlængelse af

behandlingsintervallet (

treat and extend regimen

), hvor behandlingsintervallerne gradvist forlænges

for at opnå stabile visuelle og/eller anatomiske undersøgelser. Der er dog ikke tilstrækkelige data til at

fastlægge længden på disse intervaller. Hvis visuelle og/eller anatomiske undersøgelser bliver

forværret, skal behandlingsintervallerne afkortes i overensstemmelse med dette.

Planen for monitoreringen skal derfor fastlægges af den behandlende øjenlæge, og den kan foretages

hyppigere end injektionerne.

Hvis resultaterne fra de visuelle og anatomiske undersøgelser indikerer, at patienten ikke har gavn af

fortsat behandling, skal Eylea seponeres.

Myopisk koroidal neovaskularisering

Den anbefalede dosis for Eylea er en enkelt intravitreal injektion på 2 mg aflibercept svarende til

50 mikroliter.

Der kan administreres yderligere doser, hvis resultaterne fra visuelle og/eller anatomiske

undersøgelser indikerer vedvarende sygdom. Gentagne episoder skal behandles som nye

manifestationer af sygdommen.

Overvågningsplanen skal fastlægges af den behandlende læge.

Intervallet mellem to doser bør ikke være kortere end én måned.

Særlige populationer

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Der er ikke udført specifikke studier med Eylea hos patienter med nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

De foreliggende data antyder ikke et behov for en dosisregulering med Eylea hos disse patienter (se

pkt. 5.2).

Ældre population

Ingen særlige overvejelser. Der er begrænset erfaring hos patienter over 75 år med DME.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning ved Eylea er ikke klarlagt hos børn og unge. Det er ikke relevant at bruge Eylea

til den pædiatriske population på indikationerne våd AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV.

Administration

Intravitreale injektioner skal udføres i overensstemmelse med medicinske standarder og gældende

retningslinjer af en øjenlæge med erfaring i administration af intravitreale injektioner. Generelt skal

tilstrækkelig anæstesi og aseptik sikres, herunder topisk bredspektret mikrobicid (f.eks. povidon-jod

påført den periokulære hud, øjenlåget og øjets overflade). Kirurgisk hånddesinfektion, sterile

handsker, en steril afdækning og et sterilt øjenlågsspekel (eller tilsvarene) anbefales.

Injektionskanylen indføres 3,5-4,0 mm posteriort for limbus i corpus vitreum-hulen, idet den

horisontale meridian undgås, og der sigtes mod øjenæblets centrum. Herefter indsprøjtes

injektionsvolumenet på 0,05 ml. Stedet på sklera skal roteres ved efterfølgende injektioner.

Patienterne skal overvåges for stigning i det intraokulære tryk umiddelbart efter den intravitreale

injektion. Passende overvågning kan bestå af kontrol af perfusion af det optiske nervehoved eller

tonometri. Om nødvendigt bør sterilt udstyr til paracentese være disponibelt.

Efter intravitreal injektion skal patienterne instrueres i øjeblikkeligt at rapportere eventuelle

symptomer på endophtalmitis (f.eks. øjensmerte, rødme i øjet, fotofobi, sløret syn).

Hver fyldt injektionssprøjte bør kun anvendes til behandling af et enkelt øje. Ekstraktion af flere doser

fra én fyldt injektionssprøjte kan øge risikoen for kontaminering og efterfølgende infektion.

Den fyldte injektionssprøjte indeholder mere end den anbefalede dosis på 2 mg aflibercept.

Injektionssprøjtens ekstraherbare volumen (90 mikroliter) anvendes ikke fuldt ud. Den overskydende

mængde sprøjtes ud før injektion.

Injektion af hele mængden i den fyldte injektionssprøjte kan medføre overdosering. Fjern alle bobler,

og sprøjt overskydende lægemiddel ud ved langsomt at trykke stemplet ned, så den cylindriske base på

stemplet med afrundet top er på linje med den sorte doseringslinje på injektionssprøjten (svarer til

50 mikroliter, dvs. 2 mg aflibercept).

Ikke anvendt lægemiddel skal bortskaffes efter injektionen.

For instruktioner om håndtering af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof aflibercept eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Aktiv eller mistænkt okulær eller periokulær infektion.

Aktiv svær intraokulær inflammation.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Reaktioner i forbindelse med intravitreale injektioner

Intravitreale injektioner, herunder injektioner med Eylea, er blevet forbundet med endoftalmitis,

intraokulær inflammation, rhegmatogen nethindeløsning, nethinderuptur og iatrogen traumatisk

katarakt (se pkt. 4.8). Korrekte aseptiske injektionsteknikker skal altid anvendes ved administration af

Eylea. Desuden skal patienten overvåges i ugen efter injektionen for at kunne igangsætte tidlig

behandling, hvis der opstår en infektion. Patienten skal informeres om øjeblikkeligt at rapportere alle

symptomer på endoftalmitis eller andre af ovennævnte bivirkninger.

Stigninger i intraokulært tryk er set inden for 60 minutter fra intravitreal injektion, herunder

injektioner med Eylea (se pkt. 4.8). Der er behov for særlig forsigtighed hos patienter med dårligt

kontrolleret glaukom (Eylea må ikke injiceres, mens det intraokulære tryk er ≥ 30 mmHg). I alle

tilfælde skal både det intraokulære tryk og perfusionen i det optiske nervehoved derfor overvåges og

behandles på hensigtsmæssig vis.

Immunogenicitet

Eftersom Eylea er et terapeutisk protein, er der en potentiel risiko for immunogenicitet (se pkt. 4.8).

Patienterne bør informeres om, at de skal rapportere ethvert tegn eller symptom på intraokulær

inflammation, dvs. smerte, fotofobi eller røde øjne, som kan være et klinisk tegn på overfølsomhed.

Systemisk virkning

Systemiske bivirkninger, herunder ikke-okulære blødninger og arterielle tromboemboliske hændelser,

er set efter intravitreal injektion med VEGF-hæmmere, og der er en teoretisk risiko for, at disse kan

have forbindelse med VEGF-hæmning. Der er begrænsede data for sikkerhed ved behandling af

patienter med CRVO, BRVO, DME eller myopisk CNV med tidligere slagtilfælde eller transitoriske

iskæmiske anfald eller myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder. Der bør udvises forsigtighed,

når sådanne patienter bliver behandlet.

Andet

Som det er tilfældet for andre intravitreale anti-VEGF-behandlinger for AMD, CRVO, BRVO, DME

og myopisk CNV gælder følgende også:

Eyleas sikkerhed og virkning ved administration i begge øjne samtidigt er ikke blevet

systematisk undersøgt (se pkt. 5.1). Hvis behandling foretages i begge øjne samtidigt, kan dette

føre til øget systemisk eksponering, hvilket kunne øge risikoen for systemiske bivirkninger.

Samtidig anvendelse af andre anti-VEGF-lægemidler (vaskulære endoteliale vækstfaktorer)

Der er ingen tilgængelige data om samtidig anvendelse af Eylea og andre anti-VEGF-

lægemidler (systemiske eller okulære)

Risikofaktorer forbundet med udviklingen af en rift i det retinale pigmentepitel efter anti-

VEGF-behandling for våd AMD inkluderer en stor og/eller høj løsning af det retinale

pigmentepitel. Når behandlingen med Eylea indledes, bør der udvises forsigtighed hos patienter

med disse risikofaktorer for rifter i det retinale pigmentepitel.

Behandling bør seponeres hos patienter med rhegmatogen nethindeløsning eller huller i makula,

stadie 3 eller 4.

I tilfælde af retinal lækage skal behandlingen indstilles og ikke genoptages, før lækagen er

behørigt repareret.

Dosis skal seponeres, og behandlingen bør tidligst genoptages ved næste planlagte behandling

hvis følgende sker:

Et fald i bedst korrigeret visus (BCVA) af ≥ 30 bogstaver sammenlignet med den

sidste bestemmelse af synsstyrken;

En subretinal blødning, som omfatter centret af fovea, eller hvis blødningens størrelse

er ≥ 50 % af det samlede læsionsområde.

Dosis skal seponeres inden for de foregående eller næste 28 dage ved udført eller planlagt

intraoculær kirurgi.

Eylea bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre den potentielle fordel for moderen

opvejer den potentielle risiko for fosteret (se pkt. 4.6).

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst

3 måneder efter den sidste intravitreale injektion af aflibercept (se pkt. 4.6).

Der er begrænset erfaring med behandling af patienter med iskæmisk CRVO og BRVO.

Behandlingen anbefales ikke hos patienter med kliniske tegn på irreversibelt iskæmisk visuelt

funktionstab.

Populationer med begrænsede data

Der er kun begrænset erfaring med behandling af personer med DME, der skyldes type I-diabetes eller

hos diabetespatienter med et HbA1c-niveau over 12 % eller med proliferativ diabetisk retinopati..

Eylea er ikke blevet undersøgt hos patienter med aktive, systemiske infektioner, eller hos patienter

med andre øjensygdomme, såsom nethindeløsning eller huller i makula. Der er heller ingen erfaring

med Eylea-behandling hos diabetespatienter med ukontrolleret hypertension. Denne mangel på

information bør overvejes af den øjenlæge, der behandler sådanne patienter.

Der ingen erfaring med Eylea til behandling af myopisk CNV hos ikke-asiatiske patienter, patienter,

der tidligere har gennemgået behandling for myopisk CNV, samt patienter med ekstrafoveale læsioner.

Oplysninger om hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Supplerende anvendelse af fotodynamisk terapi med verteporfin (PDT) og Eylea er ikke blevet

undersøgt, og der er derfor ikke fastsat en sikkerhedsprofil.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst

3 måneder efter den sidste intravitreale injektion af aflibercept (se pkt. 4.4).

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af aflibercept til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist embryo-/fostertoksicitet (se pkt. 5.3).

Selvom den systemiske eksponering efter okulær administration er meget lav, bør Eylea ikke anvendes

under graviditeten, medmindre de potentielle fordele for moderen opvejer den potentielle risiko for

fosteret.

Amning

Det er ukendt, om aflibercept udskilles i human mælk. En risiko for det diende barn kan ikke

udelukkes.

Eylea anbefales ikke under amning. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med

Eylea seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske

fordele for moderen.

Fertilitet

Resultater fra dyreforsøg med høj systemisk eksponering indikerer, at aflibercept kan hæmme den

mandlige og kvindelige fertilitet (se pkt. 5.3). Denne virkning forventes ikke efter okulær

administration med meget lav systemisk eksponering.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

En injektion med Eylea påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner på

grund af mulige midlertidige synsforstyrrelser enten i forbindelse med injektionen eller

øjenundersøgelsen. Patienten bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før synsfunktionen er

genvundet i tilstrækkelig grad.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Sikkerhedspopulationen bestod af ialt 3.102 patienter behandlet i de otte fase III-studier. Af disse blev

2.501 patienter behandlet med den anbefalede dosis på 2 mg.

Alvorlige okulære bivirkninger i det undersøgte øje i forbindelse med injektionsproceduren opstod ved

færre end 1 ud af 1.900 intravitreale injektioner med Eylea og inkluderede blindhed, endoftalmitis,

nethindeløsning, traumatisk katarakt, katarakt, vitreal blødning, løsning af glaslegemet og forhøjet

intraokulært tryk (se pkt. 4.4).

De hyppigst observerede bivirkninger (hos mindst 5 % af de patienter, der blev behandlet med Eylea)

var konjunktivalblødning (25 %), retinalblødning (11 %), nedsat visus (11 %), øjensmerter (10 %),

katarakt (8 %), forhøjet intraokulært tryk (8 %), løsning af glaslegemet (7 %) og

glaslegemeflydere (7 %).

Bivirkninger i skemaform

Sikkerhedsdataene beskrevet herunder inkluderer alle bivirkninger fra otte fase III-studier af

indikationerne våd AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV med en rimelig mulighed for

årsagssammenhæng med injektionsproceduren eller lægemidlet.

Bivirkninger er anført efter systemorganklasse og frekvens med anvendelse af følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Inden for hver gruppering af hyppighed er bivirkningerne opstillet efter hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1:

Alle bivirkninger, der opstod under behandlingen, og blev indberettet hos patienter i

fase III-studier (samlede data fra fase III-studier for indikationerne våd AMD, CRVO, BRVO, DME

og myopisk CNV) eller i forbindelse med overvågning efter markedsføringen.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhed***

Øjne

Nedsat visus,

Retinalblødning,

Konjunktival-

blødning,

Øjensmerter

Rift i det retinale

pigmentepitel*,

Løsning af det

retinale

pigmentepitel,

Retinal

degeneration,

Vitreal blødning,

Katarakt,

Kortikal katarakt,

Nukleær katarakt,

Cataracta

subcapsularis,

Corneaerosion,

Cornea-abrasion,

Forhøjet

intraokulært tryk,

Sløret syn,

Flyvende fluer,

Løsning af

glaslegemet,

Smerte på

injektionsstedet,

Følelse af

fremmedlegeme i

øjet,

Øget tåredannelse,

Øjenlågsødem,

Blødning på

injektionsstedet,

Keratitis punctata,

Konjunktival

hyperæmi,

Okulær hyperæmi

Endoftalmitis**,

Retinaløsning,

Rift i retina,

Iritis,

Uveitis,

Iridocyklitis,

Linseuklarheder,

Corneaepiteldefekt,

Irritation på

injektionsstedet,

Unormal

fornemmelse i øjet,

Irritation af

øjenlåget,

Lysvej i forreste

kammer,

Corneaødem

Blindhed,

Traumatisk

katarakt,

Vitritis,

Hypopyon

Tilstande, der vides at være forbundet med våd AMD. Kun observeret i studier af våd AMD.

Med positiv og negativ dyrkning for endoftalmitis

*** Under overvågningen efter markedsføringen omfattede rapporterne om allergiske reaktioner

udslæt, pruritus, urticaria og isolerede tilfælde af alvorlige anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I våd AMD fase III-studierne var der en øget forekomst af konjunktivale blødninger hos patienter, der

fik anti-trombotiske midler. Den øgede forekomst var sammenlignelig mellem patienter, der blev

behandlet med ranibizumab og Eylea.

Arterielle tromboemboliske hændelser (ATE’er) er bivirkninger, der potentielt er forbundet med

systemisk VEGF-inhibition. Der er en teoretisk risiko for arterielle tromboemboliske hændelser,

herunder apopleksi og myokardieinfarkt, efter intravitreal anvendelse af VEGF-hæmmere.

I kliniske studier med Eylea sås der en lav forekomst af arterielle tromboemboliske hændelser hos

patienter med AMD, DME, RVO og myopatisk CNV. Inden for alle indikationer sås der ikke nogen

væsentlig forskel mellem de grupper, der blev behandlet med aflibercept og de tilsvarende

sammenligningsgrupper.

Som ved alle terapeutiske proteiner er der potentiale for immunogenicitet med Eylea.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser på op til 4 mg i månedlige intervaller er blevet anvendt i kliniske studier, og der opstod

isolerede tilfælde med overdoseringer med 8 mg.

Overdosering med øget injektionsvolumen kan øge det intraokulære tryk. Det intraokulære tryk bør

derfor overvåges i tilfælde af overdosering og passende behandling bør iværksættes, hvis det skønnes

nødvendigt af den behandlende øjenlæge.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske midler /Antineovaskularisationsmidler

ATC-kode: S01LA05

Aflibercept er et rekombinant fusionsprotein, der består af dele af human VEGF-receptor 1 og

2 ekstracellulære domæner fusioneret til Fc-delen af human IgG1.

Aflibercept fremstilles i K1-ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO) med rekombinant DNA-

teknologi.

Aflibercept virker som en opløselig decoy-receptor, der binder VEGF-A og P1GF med højere affinitet

end deres naturlige receptorer, og kan derved hæmme bindingen og aktiveringen af disse beslægtede

VEGF-receptorer.

Virkningsmekanisme

Vaskulær endethelial vækstfaktor-A (VEGF-A) og placenta vækstfaktor (P1GF) er medlemmer af

VEFG-familien af angiogene faktorer, der kan virke som potente mitogene, kemotaktiske og

vaskulære permeabilitetsfaktorer for endotelceller. VEGF virker via to receptor-tyrosinkinaser,

VEGFR-1 og VEGFR-2, der findes på endotelcellernes overflade. P1GF binder kun til VEGFR-1, som

også findes på leukocytters overflade. For stor aktivering af disse receptorer af VEGF-A kan resultere

i patologisk neovaskularisation og for stor vaskulær permeabilitet. P1GF kan virke synergistisk med

VEGF-A i disse processer og vides også at fremme leukocytinfiltration og vaskulær inflammation.

Farmakodynamisk virkning

Våd AMD

Våd AMD karakteriseres af patologisk koroidal neovaskularisation (CNV). Udsivning af blod og

væske fra CNV kan forårsage ødem i eller fortykkelse af retina og/eller sub-/intra-retinal blødning,

hvilket resulterer i tab af synsstyrke.

Hos patienter, der blev behandlet med Eylea (én injektion én gang om måneden i tre på hinanden

følgende måneder efterfulgt af én injektion hver anden måned), faldt den centrale nethindetykkelse

(CRT) hurtigt efter behandlingsstart, og den gennemsnitlige CNV-læsionsstørrelse blev reduceret,

hvilket var overensstemmende med de resultater, der blevet set med ranibizumab 0,5 mg om måneden.

I VIEW1-studiet var der gennemsnitlige reduktioner af CRT på optisk kohærenstomografi (OCT) (-

130 og -129 mikron ved uge 52 for hhv. studiegruppen med Eylea 2 mg hver anden måned og

studiegruppen med ranibizumab 0,5 mg hver måned). I VIEW2-studiet efter 52 uger var der også

gennemsnitlige reduktioner af CRT på OCT (-149 og -139 mikron for hhv. studiegruppen med Eylea

2 mg hver anden måned og studiegruppen med ranibizumab 0,5 mg om måneden). Reduktionen i

CNV-størrelse og reduktion i CRT blev generelt opretholdt i studiernes andet år.

ALTAIR-studiet blev gennemført med japanske patienter ved behandling af naiv våd AMD, og

resultaterne svarede til resultaterne fra VIEW-studierne. Der blev givet én injektion om måneden i de

første 3 måneder, efterfulgt af én injektion efter yderligere 2 måneder. Derefter blev der fortsat med en

gradvis forlængelse af behandlingsintervallet (

treat and extend regimen

) med variable

behandlingsintervaller (justeringer på 2 eller 4 uger) til et maksimalt 16 ugers interval ifølge de

præspecifirede kriterier. I uge 52 var der gennemsnitlige reduktioner i den centrale nethindetykkelse

(CRT) på OCT på -134,4 mikron og -126,1 mikron for hhv. gruppen med justeringer på 2 uger og

gruppen med justeringer på 4 uger. Andelen af patienter uden væske på OCT i uge 52 var 68,3% og

69,1% i hhv. gruppen med justeringer på 2 uger og gruppen med justeringer på 4 uger. Reduktionen af

CRT blev generelt opretholdt i begge behandlingsarme i det andet år af ALTAIR-studiet.

Makulaødem sekundært til CRVO og BRVO

Ved CRVO og BRVO optræder retinal iskæmi som signalerer frigivelse af VEGF hvilket igen

destabiliserer de tætte cellebindinger og fremmer endothelcelleproliferation. Opregulering af VEGF er

forbundet med nedbrydning af blod-retina barrieren, øget vaskulær permeabilitet, retinalt ødem og

neovaskularisationskomplikationer.

Hos patienter, der er behandlet med 6 på hinanden følgende månedlige injektioner med Eylea 2 mg,

var der konsekvent, hurtig og solid morfologisk respons (målt ved forbedringer i gennemsnitlig CRT. I

uge 24 var reduktionen i CRT statistiskt større sammenlignet med kontrolgruppen i alle tre studier

(COPERNICUS med CRVO: -457 sammenlignet med -145 mikrometer; GALILEO med CRVO: -

440) sammenlignet med -169 mikrometer; VIBRANT med BRVO: -280 sammenlignet med -

128 mikrometer). Dette fald i CRT fra

baseline

blev bibeholdt til slutningen af hvert studie, uge 100 i

COPERNICUS, uge 76 i GALILEO og uge 52 i VIBRANT.

Diabetisk makulaødem

Diabetisk makulaødem er en konsekvens af diabetisk retinopati, og er karakteriseret af øget

vasopermeabilitet og beskadigelse af kapillærerne i nethinden, hvilket kan føre til nedsat visus.

Hos patienter, der fik Eylea, hvoraf hovedparten var klassificeret som type II-diabetikere, blev der

snart efter behandlingsstart observeret et hurtigt og robust respons i morfologi (CRT, DRSS-niveau).

I VIVID

- og VISTA

-studierne sås en statistisk signifikant højere gennemsnitlig reduktion i

CRT fra

baseline

ved uge 52 hos patienter behandlet med Eylea sammenlignet med

laserkontrolgruppen - hhv. -192,4 og -183,1 mikrometer for Eylea 2Q8-grupperne og -66,2 og

-73,3 mikrometer for kontrolgrupperne). Reduktionen var opretholdt ved uge 100 med -195,8 og

-191,1 mikrometer for Eylea 2Q8-grupperne og -85,7 og -83,9 mikrometer for kontrolgrupperne i hhv.

VIVID

- og VISTA

-studierne.

En ≥ 2 trins forbedring på en skala til vurdering af sværhedsgraden af diabetisk retinopati (

diabetic

rethinopathy severity scale

(DRSS)) blev bedømt på en på forhånd fastsat måde i VIVID

VISTA

. DRSS-score kunne gradueres hos 73,7 % af patienterne i VIVID

og hos 98,3 % af

patienterne i VISTA

. Ved uge 52 oplevede 27,7 % og 29,1 % i Eylea 2Q8-grupperne, og 7,5 % og

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/433530/2020

EMEA/H/C/002392

Eylea (aflibercept)

En oversigt over Eylea, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Eylea, og hvad anvendes det til?

Eylea er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne patienter med:

den "våde" form for aldersbetinget makulær degeneration (AMD), der er en sygdom, som angriber

den gule plet (nethindens centrale del, der også kaldes makula) i den bageste del af øjet. Den våde

form for AMD skyldes koroidal neovaskularisering (abnorm dannelse af blodkar under den gule

plet), som kan afgive væske og blod og medføre hævelse

nedsat synsevne som følge af makulært ødem (hævelse) efter blokering af enten hovedvenen, der

fører blodet væk fra nethinden (dette kaldes retinal centralveneokklusion (CRVO)), eller af mindre

grenvener (dette kaldes retinal grenveneokklusion (BRVO))

nedsat synsevne som følge af makulært ødem forårsaget af diabetes

nedsat synsevne som følge af koroidal neovaskularisering forårsaget af myopi (en alvorlig type

nærsynethed, hvor øjeæblet bliver ved med at vokse og bliver længere, end det skal).

Den gule plet giver det centrale syn, som man bruger til hverdag, f.eks. når man fører motorkøretøj,

læser og genkender ansigter. Sygdommene medfører gradvist tab af den centrale del af synet.

Eylea indeholder det aktive stof aflibercept.

Hvordan anvendes Eylea?

Eylea fås som fyldt sprøjte eller hætteglas med en opløsning til intravitreal injektion (injektion i

glaslegemet, den geléagtige væske inden i øjet). Det fås kun på recept og skal indgives af en læge,

som har erfaring med intravitreale injektioner.

Eylea gives som en injektion af 2 mg i det berørte øje; injektionen kan gentages efter behov med et

mellemrum på en måned eller mere. Hyppigheden af injektionerne afhænger af den sygdom, der

behandles, og patientens respons på behandlingen.

Proceduren skal udføres under sterile forhold. Den fyldte sprøjte og hætteglasset er kun til

engangsbrug. Den fyldte sprøjte indeholder mere end den anbefalede dosis. Når injektionsvæsken

gøres klar, skal lægen derfor trykke den overskydende mængde ud af sprøjten og sørge for at injicere

Eylea (aflibercept)

EMA/433530/2020

Side 2/4

den korrekte dosis. Efter injektionen skal trykket i øjet kontrolleres. Hvis du ønsker mere information

om anvendelsen af Eylea, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Eylea?

Aflibercept er et kunstigt fremstillet protein, som er designet til at binde til stoffet vaskulær endotelial

vækstfaktor A (VEGF-A) og blokere dettes virkning. Det kan desuden binde til andre proteiner såsom

placental vækstfaktor (PlGF). VEGF-A og PlGF medvirker begge til stimulationen af den abnorme

karvækst hos patienter med AMD, visse typer af makulært ødem og koroidal neovaskularisering

forårsaget af myopi. Ved at blokere disse faktorer mindsker aflibercept blodkarrenes vækst og

kontrollerer væskeudsivningen og hævelsen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Eylea?

Våd AMD

Eylea var genstand for to hovedstudier, der omfattede i alt ca. 2.400 patienter med den våde form for

AMD. I studierne blev Eylea (indgivet enten som 0,5 mg hver fjerde uge, 2 mg hver fjerde uge eller 2

mg hver ottende uge, alle efter indledende behandling med tre månedlige doser) sammenlignet med

ranibizumab, et andet lægemiddel mod AMD, der blev givet ved injektion i øjet hver fjerde uge. Det

primære mål for virkning var andelen af patienter, der bevarede synsevnen (dvs. mistede mindre end

15 bogstaver i en standardsynsprøve) efter det første års behandling. I begge studier blev det også

registreret, i hvilken grad virkningen holdt sig i det andet behandlingsår, hvor antallet af injektioner og

tidsrummet mellem injektionerne blev tilpasset efter patientens synsevne og forandringerne inde i øjet.

Det blev påvist, at Eylea er lige så effektivt som ranibizumab til at opretholde synsevnen hos patienter

med den våde form for AMD. I begge studier tilsammen var andelen af patienter, der bevarede

synsevnen, henholdsvis 96,1 % (517 ud af 538), 95,4 % (533 ud af 559) og 95,3 % (510 ud af 535)

for 0,5 mg Eylea hver fjerde uge, 2 mg Eylea hver fjerde uge og 2 mg Eylea hver ottende uge. Den

tilsvarende andel var 94,4 % (508 ud af 538) for patienter, der blev behandlet med ranibizumab hver

fjerde uge. I det andet behandlingsår, hvor de fleste af patienterne fik injektionerne med 10 ugers

mellemrum, vedvarede virkningen generelt, selvom enkelte patienter lejlighedsvis behøvede hyppigere

injektioner (såsom en gang om måneden).

Resultaterne fra et efterfølgende, understøttende studie indikerede virkningen af forlængede

behandlingsintervaller hos patienter med våd AMD.

Makulært ødem som følge af retinalveneokklusion

Eylea blev desuden undersøgt i to andre hovedstudier, der omfattede 366 patienter med makulært

ødem som følge af CRVO. I denne forbindelse blev månedlige injektioner af Eylea på 2 mg

sammenlignet med en skininjektion, hvor der blev anvendt en sprøjte uden kanyle. I et andet

hovedstudie, der omfattede 181 patienter med makulært ødem forårsaget af BRVO, blev månedlige

injektioner af Eylea på 2 mg sammenlignet med laserbehandling. I alle studierne var det primære mål

for virkning andelen af patienter, der responderede og havde opnået en forbedring af synsevnen med

mindst 15 bogstaver ved en synsprøve efter 24 ugers behandling. Studierne af patienter med

makulært ødem forårsaget af CRVO så også nærmere på virkningen efter 24 uger ved behandling efter

behov.

Eylea medførte også en væsentlig forbedring af synsevnen hos patienter med makulært ødem som

følge af CRVO og BRVO. Hvad angår CRVO, var synsevnen hos cirka 60 % af de patienter, som fik

Eylea, samlet set forbedret med 15 bogstaver eller mere ved en synsprøve i den 24. uge,

sammenlignet med 17 % hos de patienter, der fik skininjektioner. Virkningen varede i høj grad ved i

Eylea (aflibercept)

EMA/433530/2020

Side 3/4

behandlinger, hvor der blev givet injektioner efter behov i op til 52 uger, selvom noget af fordelen lod

til at gå tabt, når patienterne blev behandlet og opfulgt i mere end 52 uger. Hvad angår BRVO, var

synsevnen hos cirka 53 % af de patienter, som fik Eylea, forbedret med 15 bogstaver eller mere ved

en synsprøve i den 24. uge, sammenlignet med 27 % hos de patienter, der fik laserbehandling. Denne

virkning var opretholdt efter 52 uger, selvom Eylea blev givet mindre hyppigt mellem uge 24 og 52.

Diabetisk makulært ødem

I to yderligere hovedstudier, der omfattede 872 patienter med makulært ødem forårsaget af diabetes,

blev der set nærmere på virkningen af Eylea sammenlignet med laserbehandling. Eylea blev indgivet

enten én gang om måneden eller én gang hver anden måned efter de første fem månedlige

injektioner. I begge studier var det primære mål for virkning ændringen af antallet af bogstaver, som

patienten kunne læse i en synsprøve efter ét års behandling.

Hos patienter med makulært ødem forårsaget af diabetes var det gennemsnitlige antal bogstaver, som

de inden behandlingen kunne læse i en synsprøve, ca. 59-60. Hos de patienter, der fik Eylea en gang

om måneden, var dette antal forbedret med ca. 12 bogstaver, og hos dem, der fik Eylea hver anden

måned, med ca. 11 bogstaver. I modsætning hertil kunne de patienter, der fik laserbehandling, efter

et år kun se ca. 1 bogstav mere.

Koroidal neovaskularisering forårsaget af myopi

I et hovedstudie af 122 patienter med koroidal neovaskularisering forårsaget af myopi blev Eylea

sammenlignet med en skininjektion. Det primære mål for virkning var ændringen af antallet af

bogstaver, som kunne læses i en synsprøve efter 24 ugers behandling.

I studiet af koroidal neovaskularisering forårsaget af myopi var det gennemsnitlige antal bogstaver,

som patienter inden behandlingen kunne læse i en synsprøve, ca. 56. Patienter, der fik Eylea, kunne i

gennemsnit læse 12 bogstaver mere efter 24 ugers behandling, mens antallet af bogstaver, der kunne

læses af patienter, der fik skininjektioner, i gennemsnit faldt med 2.

Hvilke risici er der forbundet med Eylea?

De hyppigste bivirkninger ved Eylea (som optræder hos mindst 1 ud af 20 patienter) er konjunktival

blødning (blødning fra de små blodkar på øjets overflade på injektionsstedet), nethindeblødning

(blødning bagerst i øjet), nedsat synsskarphed, øjensmerter, løsning af glaslegemet, grå stær

(uklarhed af linsen), flydere i glaslegemet og forhøjet intraokulært tryk (forhøjet tryk i øjet). Alvorlige

injektionsrelaterede bivirkninger (som optræder efter mindre end 1 ud af ca. 2.000 injektioner)

omfatter blindhed, endoftalmitis (alvorlig infektion eller inflammation i øjet), grå stær, forhøjet tryk i

øjet, blødning i glaslegemet (blødning inde i den geléagtige væske i øjet, hvilket forårsager midlertidigt

tab af synsevnen) og løsning af glaslegemet eller nethinden. Den fuldstændige liste over bivirkninger

ved Eylea fremgår af indlægssedlen.

Eylea må ikke anvendes hos patienter, der har eller menes at have infektioner i eller omkring øjnene

eller svær indvendig inflammation af øjet. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Eylea godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderede, at Eylea var lige så effektivt som ranibizumab til at

opretholde synsevnen efter det første års behandling hos patienter med den våde form for AMD.

Desuden konkluderede agenturet, at Eylea var effektivt til at forbedre synsevnen hos patienter med

makulært ødem som følge af CRVO, BRVO eller diabetes samt hos patienter med koroidal

neovaskularisering forårsaget af myopi. Agenturet bemærkede derudover, at der ikke var alvorlige

Eylea (aflibercept)

EMA/433530/2020

Side 4/4

eller uventede sikkerhedsmæssige problemer med Eylea. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene

ved Eylea opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Eylea?

Den virksomhed, der markedsfører Eylea, skal udarbejde opdateret informationsmateriale til lægerne

(for at mindske risiciene ved indsprøjtninger i øjet) samt til patienterne (for at de skal være

opmærksomme på alvorlige bivirkninger og vide, hvornår de skal søge akut lægehjælp). Derudover

skal virksomheden gennemføre et studie, der ser nærmere på øgede intervaller i behandlingen med

Eylea hos patienter med makulært ødem, som skyldes diabetes, og et studie, der ser nærmere på

virkningen af behandlingen, når Eylea gives efter behov hos patienter med den våde form for AMD.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Eylea.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Eylea løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Eylea vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Eylea

Eylea fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 22. november 2012.

Yderligere information om Eylea findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information