Esomeprazol "Accord" 40 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-10-2019

Aktiv bestanddel:

esomeprazolnatrium

Tilgængelig fra:

Accord Healthcare B.V.

ATC-kode:

A02BC05

INN (International Name):

esomeprazolnatrium

Dosering:

40 mg

Lægemiddelform:

pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Autorisation dato:

2015-10-12

Produktets egenskaber

                3. OKTOBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ESOMEPRAZOL "ACCORD", PULVER TIL INJEKTIONS-/INFUSIONSVÆSKE,
OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
28945
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Esomeprazol "Accord"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder 40 mg esomeprazol (som natriumsalt).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hvert hætteglas indeholder < 1 mmol natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Hvidt til råhvidt, lyofiliseret pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Esomeprazol "Accord" er indiceret til voksne til behandling af

gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er
mulig, som f.eks.:
-
gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) hos patienter med øsofagitis
og/eller svære
reflukssymptomer.
-
heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling.
-
forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med
NSAID-behandling
hos risikopatienter.

forebyggelse af gentagne blødninger efter terapeutisk endoskopi for
akut blødende ulcus
ventriculi eller ulcus duodeni.
_dk_hum_52998_spc.doc_
_Side 1 af 18_
Esomeprazol "Accord" er indiceret til b
ørn og unge i alderen 1-18 år
til behandling af

gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er
mulig, som f.eks.:
-
gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) hos patienter med erosiv
refluksøsofagitis
og/eller svære reflukssymptomer.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
VOKSNE
GASTRISK ANTISEKRETORISK BEHANDLING, NÅR ORAL ADMINISTRATION IKKE ER
MULIG
Patienter, som ikke kan indtage behandling oralt, kan behandles
parenteralt med 20–40 mg
én gang daglig. Patienter med refluksøsofagitis bør behandles med
40 mg én gang daglig.
Patienter, der behandles for symptomatisk reflukssygdom, bør
behandles med 20 mg én
gang daglig.
Til heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling er den
sædvanlige dosis
20 mg én gang daglig. Til forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus
du
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt