Escitalopram "Teva" 15 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-08-2017

Aktiv bestanddel:

Escitalopramoxalat

Tilgængelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

N06AB10

INN (International Name):

escitalopram oxalate

Dosering:

15 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2011-06-01

Indlægsseddel

                1
Indlægsseddel: Information til patienten
ESCITALOPRAM TEVA 5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM TEVA 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM TEVA 15 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM TEVA 20 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Escitalopram Teva til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemiddel til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Teva
3.
Sådan skal du tage Escitalopram Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Escitalopram Teva indeholder det aktive stof escitalopram.
Escitalopram Teva hører til en gruppe af
antidepressive lægemidler, der kaldes selektive
serotoningenoptagshæmmere (SSRI’er). Disse
lægemidler virker på serotoninsystemet i hjernen ved at øge
serotoninniveauet. Forstyrrelser i
serotoninsystemet anses for en vigtig faktor i udviklingen af
depression og relaterede sygdomme.
Escitalopram Teva anvendes til behandling af depression (svære
depressioner) og angsttilstande (f.eks.
panikangst med eller uden agorafobi, socialangst, generaliseret angst
og tvangstanker, også kaldet
OCD).
Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved
med at tage Escitalopram Teva, selv
om det tager nogen tid, før du mærker en bedring af din tilstand.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
Lægen kan have foreskrevet 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                21. AUGUST 2017
PRODUKTRESUME
FOR
ESCITALOPRAM ”TEVA”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25815
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Escitalopram ”Teva”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Escitalopram ”Teva” 5 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder 5
mg escitalopram
(som oxalat).
Escitalopram ”Teva” 10 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder
10 mg escitalopram
(som oxalat).
Escitalopram ”Teva” 15 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder
15 mg escitalopram
(som oxalat).
Escitalopram ”Teva” 20 mg: Hver filmovertrukken tablet indeholder
20 mg escitalopram
(som oxalat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
Escitalopram ”Teva” 5 mg: Hvid, filmovertrukket, bikonveks tablet,
præget med "93" på
den ene side og "7414" på den anden side.
Escitalopram ”Teva” 10 mg: Hvid, filmovertrukket, bikonveks tablet
med delekærv på den
ene side og præget med "9" på venstre side af delekærven og "3" på
højre side af
delekærven. Den anden side af tabletten er præget med "7462".
Tabletten kan deles i to lige store dele.
Escitalopram ”Teva” 15 mg: Hvid, filmovertrukket, bikonveks tablet
med delekærv på den
ene side og præget med "S" på venstre side af delekærven og "C" på
højre side af
delekærven. Den anden side af tabletten er præget med "15".
Delekærven er der for at tabletten kan deles, så den er nemmere at
sluge, ikke for at kunne
dosere to halve tabletter.
_42902_spc.doc_
_Side _
_1 af 17_
Escitalopram ”Teva” 20 mg: Hvid, filmovertrukket, bikonveks tablet
med delekærv på den
ene side og præget med "9" på venstre side af delekærven og "3" på
højre side af
delekærven. Den anden side af tabletten er præget med "7463".
Tabletten kan deles i to lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af svære depressive episoder.
Behandling af panikangst med eller uden agorafobi.
Behandling af socialangst (socialfobi).
Behandling af generaliseret angst.
Behandling af obsessiv-kompulsiv
                
                Læs hele dokumentet