Escitalopram "Actavis" 20 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
26-02-2018

Aktiv bestanddel:

Escitalopramoxalat

Tilgængelig fra:

Actavis Group PTC ehf.

ATC-kode:

N06AB10

INN (International Name):

escitalopram oxalate

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2010-01-25

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ESCITALOPRAM ACTAVIS 5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM ACTAVIS 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM ACTAVIS 15 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ESCITALOPRAM ACTAVIS 20 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
escitalopram
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Actavis
3.
Sådan skal du tage Escitalopram Actavis
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Escitalopram Actavis er et antidepressiv lægemiddel, som tilhører
SSRI-gruppen (selektive
serotoningenoptagshæmmere). Denne type medicin påvirker
serotoninsystemet i hjernen ved at øge
serotoninniveauet. Forstyrrelser i serotoninsystemet anses for at
være en væsentlig faktor for udviklingen af
depression og relaterede sygdomme.
Escitalopram Actavis anvendes mod:
-
depressive lidelser (svære depressive episoder)
-
panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. angst for at forlade
hjemmet, gå ind i butikker, store
folkemængder og offentlige steder)
-
socialangst (socialfobi)
-
generaliseret angst
-
obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering angivet i
denne information. Følg altid lægens
anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ESCITALOPRAM ACTAVIS
TAG IKK
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                26. FEBRUAR 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ESCITALOPRAM ”ACTAVIS”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25693
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Escitalopram ”Actavis”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
_Escitalopram ”Actavis”_ _5 mg_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg escitalopram (som oxalat).
_Escitalopram ”Actavis” 10 mg_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg escitalopram (som
oxalat).
_Escitalopram ”Actavis” 15 mg_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 15 mg escitalopram (som
oxalat).
_Escitalopram ”Actavis” 20 mg_
Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg escitalopram (som
oxalat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
_Escitalopram ”Actavis” 5 mg_
Rund, bikonveks, hvid, filmovertrukket tablet (6 mm i diameter)
mærket med ’E’ på den
ene side.
_Escitalopram ”Actavis” 10 mg_
Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukket tablet (6,4 x 9,25 mm) med
delekærv på den ene
side, sidekærv og mærket ’E’ på modsatte side. Tabletten kan
deles i to lige store doser.
_42628_spc.doc_
_Side 1 af 18_
_Escitalopram ”Actavis” 15 mg_
Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukket tablet (7,3 x 10,6 mm) med
delekærv på den ene
side, sidekærv og mærket ’E-’ på modsatte side. Tabletten kan
deles i to lige store doser.
_Escitalopram ”Actavis” 20 mg_
Oval, bikonveks, hvid, filmovertrukket tablet (8 x 11,7 mm) med
delekærv på den ene side,
sidekærv og mærket ’E’ på modsatte side. Tabletten kan deles i
to lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af
-
svære depressive episoder
-
panikangst med eller uden agorafobi
-
socialangst (socialfobi)
-
generaliseret angst
-
obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Administrationsmetode
Sikkerheden ved dagsdoser på over 20 mg er ikke påvist.
Escitalopram ”Actavis” indgives som en enkelt dagsdosis og kan
indtages med eller uden
fødevarer.
Dosering
_Svære depressive episoder_
Normal dosis er 10 mg en gang
                
                Læs hele dokumentet