Equasym Retard 30 mg kapsler med modificeret udl?sning, h?rde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-07-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-09-2017

Aktiv bestanddel:

METHYLPHENIDATHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

N06BA04

INN (International Name):

methylphenidate

Dosering:

30 mg

Lægemiddelform:

kapsler med modificeret udløsning, hårde

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1970-01-01

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL
BRUGEREN
EQUASYM
®
RETARD 20 MG OG 30 MG, HÅRDE
KAPSLER MED MODIFICERET UDLØSNING
methylphenidat
Navnet på denne medicin er Equasym Retard, den indeholder det aktive
stof
‘methylphenidathydrochlorid’. Navnet ‘methylphenidat’ vil
også blive benyttet i denne
indlægsseddel.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU ELLER DIT BARN BEGYNDER
AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
−
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
−
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
−
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn
personligt. Lad derfor være med at
give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer, som
du har.
−
Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Equasym
Retard
3.
Sådan skal du tage Equasym Retard
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD DET ANVENDES TIL
Equasym Retard anvendes til at behandle sygdommen ‘attention deficit
hyperactivity disorder’
(ADHD).
−
Det anvendes til børn og unge i alderen fra 6 til 18 år.
−
Det anvendes kun efter andre behandlinger er blevet afprøvet, som
ikke omfatter medicin. Såsom
rådgivning og adfærdsterapi.
Equasym Retard anvendes ikke som behandling for ADHD hos børn under 6
år eller hos voksne. Det
vides ikke, om det er sikkert eller gavnligt for disse personer.
HVORDAN DET VIRKER
Equasym Retard forbedrer aktiviteten i visse dele af hjernen, som er
underaktive. Medicinen kan
forbedre opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde), koncentrationen
og reducere impulsiv
adfærd.
Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt
omfatter:
−
psykologisk
−
u
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                24. AUGUST 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
EQUASYM RETARD, HÅRDE KAPSLER MED MODIFICERET UDLØSNING (ORIFARM
A/S)
0.
D.SP.NR.
22004
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Equasym Retard
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Equasym Retard 20 mg
Hver kapsel indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
17,30 mg
methylphenidat.
Hjælpestof: 90 mg saccharose/kapsel.
Equasym Retard 30 mg
Hver kapsel indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
25,94 mg
methylphenidat.
Hjælpestof: 135 mg saccharose/kapsel.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler med modificeret udløsning (Orifarm A/S).
Equasym Retard 20 mg
Kapslen har en blå, ugennemskinnelig overdel mærket med "S544" i
hvidt og en hvid,
ugennemskinnelig underdel mærket med 20 mg i sort.
Equasym Retard 30 mg
Kapslen har en rødbrun, ugennemskinnelig overdel mærket med "S544 i
hvidt og en hvid,
ugennemskinnelig underdel mærket med 30 mg i sort.
_58311_spc.doc_
_Side 1 af 18_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
ADHD (ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER)
Methylphenidat anvendes som del af et omfattende behandlingsprogram
for sygdommen
ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) til børn over 6 år,
når afhjælpende tiltag
alene er utilstrækkelige. Behandling skal foretages under tilsyn af
en læge med speciale i
adfærdssygdomme hos børn. En diagnose skal foretages i
overensstemmelse med DSM-IV
kriterier eller retningslinjerne i ICD-10 og skal være baseret på en
komplet anamnese og
vurdering af patienten.
En diagnose kan ikke udelukkende baseres på tilstedeværelse af et
eller flere symptomer.
Syndromets specifikke ætiologi er ukendt og kan ikke diagnosticeres
på baggrund af en
enkelt diagnostisk test. En tilstrækkelig diagnose kræver brug af
medicinske og
specialiserede psykologiske, pædagogiske og sociale ressourcer.
Et omfattende behandlingsprogram inkluderer sædvanligvis
psykologiske, pædagogiske og
sociale tiltag samt farmakoterapi med det formål, at stabilisere
børn med e
                
                Læs hele dokumentet