Equasym Depot 50 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
23-04-2018

Aktiv bestanddel:

METHYLPHENIDATHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

ATC-kode:

N06BA04

INN (International Name):

methylphenidate

Dosering:

50 mg

Lægemiddelform:

kapsler med modificeret udløsning, hårde

Autorisation dato:

2014-05-01

Produktets egenskaber

                13. APRIL 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
EQUASYM DEPOT, HÅRDE KAPSLER MED MODIFICERET UDLØSNING 10 MG, 20 MG,
30 MG, 40 MG, 50 MG
OG 60 MG
0.
D.SP.NR.
22004
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Equasym Depot
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver kapsel indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
8,65 mg
methylphenidat.
Hver kapsel indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
17,30 mg
methylphenidat.
Hver kapsel indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
25,94 mg
methylphenidat.
Hver kapsel indeholder 40 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
34,59 mg
methylphenidat.
Hver kapsel indeholder 50 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
43,24 mg
methylphenidat.
Hver kapsel indeholder 60 mg methylphenidathydrochlorid svarende til
51,89 mg
methylphenidat.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
45 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 10 mg
90 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 20 mg
135 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 30 mg
180 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 40 mg
225 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 50 mg
270 mg saccharose/kapsel til Equasym Depot 60 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
_50038_spc.docx_
_Side 1 af 19_
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler med modificeret udløsning.
Equasym Depot 10 mg: Kapslen har en mørkegrøn, uigennemsigtig
overdel mærket med
“S544” i hvidt og en hvid, uigennemsigtig underdel mærket med
“10 mg” i sort.
Equasym Depot 20 mg: Kapslen har en blå, uigennemsigtig overdel
mærket med “S544” i
hvidt og en hvid, uigennemsigtig underdel mærket med “20 mg” i
sort.
Equasym Depot 30 mg: Kapslen har en rødbrun, uigennemsigtig overdel
mærket med
“S544” i hvidt og en hvid, uigennemsigtig underdel mærket med
“30 mg” i sort.
Equasym Depot 40 mg: Kapslen har en gullig, ugennemsigtig overdel
mærket med ”S544”
i sort og en hvid, ugennemsigtig underdel mærket med ”40 mg” i
sort.
Equasym Depot 50 mg: Kapslen har en lilla, ugennemsigtig overdel
mærket med ”S544” i
hvidt og e
                
                Læs hele dokumentet