Eltroxin 50 mikrogram tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
LEVOTHYROXINNATRIUM
Tilgængelig fra:
Aspen Pharma Trading Ltd.
ATC-kode:
H03AA01
INN (International Name):
levothyroxine sodium
Dosering:
50 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
10066
Autorisation dato:
1980-02-06

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eltroxin 50 mikrogram og100 mikrogram tabletter

Levothyroxinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Lægen har ordineret Eltroxin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

- Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin

3. Sådan skal du tage Eltroxin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning

og anvendelse

Tyroxin er et hormon, der produceres i skjoldbruskkirtlen, som er afgørende for vækst og

udvikling, og som regulerer stofskifte. Eltroxin indeholder levothyroxin, der er et syntetisk

fremstillet skjoldbruskkirtelhormon med samme effekt som naturligt tyroxin.

Eltroxin anvendes, når skjoldbruskkirtlen ikke producerer nok tyroxin (en tilstand kaldet

hypotyreose) og ved nogle tilfælde af forstørret skjoldbruskkirtel (struma).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Eltroxin

Tag ikke Eltroxin, hvis du

- er allergisk over for levothyroxinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

- lider af en overaktiv skjoldbruskkirtel, som producerer for meget tyroxin (tyreotoksikose)

og ikke er i behandling for det.

- har en sygdom, der påvirker binyrerne (du kan tjekke med din læge, hvis du ikke er sikker)

og ikke er i behandling for det.

- har forhøjet blodtryk og ikke er i behandling for det.

- har en sygdom der påvirker hypofysen og ikke er i behandling for det.

- har et problem med hjertet (for eksempel hjerteinfarkt eller akut hjertemuskelbetændelse).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Eltroxin.

En hurtig stigning i antallet af tabletter kan medføre bivirkninger (angivet i punkt 4).

Tal med din læge, hvis du får bivirkninger.

Brug ikke Eltroxin til behandling af fedme eller til vægttab. Store doser kan resultere i

alvorlige livstruende hændelser. Fortæl det til lægen, hvis du tager slankemedicin,

såsom orlistat.

Tal med lægen inden du tager Eltroxin, hvis du

- er over 50 år.

- har en hjertesygdom.

- har diabetes.

- er i overgangsalderen og har øget risiko for knogleskørhed.

- har symptomerne træthed, kuldskærhed, tør og fortykket hud, hårtab, langsom puls

(symptomer på hypotyreose).

- har nedsat stofskifte som led i en anden hormonsygdom.

- har myksødem (hvidlig hud og blød hævelse af hud og underhudsvæv).

- har et malabsorptionssyndrom.

- er gravid.

Brug af anden medicin sammen med Eltroxin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Eltroxin kan ændre virkningen af anden medicin, og anden medicin kan ændre virkningen af

Eltroxin.

Følgende medicin kan påvirke absorptionen af Eltroxin

medicin mod for højt kolesterol (cholestyramin, colestipol)

medicin mod mavesår (antacida, sucralfat)

jernholdig medicin og jerntilskud

kalk-, magnesium- og aluminiumstilskud

medicin mod for højt kalium i blodet (kayexalat, sevelamer, lanthanum,

polystyrensulfonater)

protonpumpehæmmere (anvendt til at reducere mængden af mavesyre)

slankemedicin såsom orlistat.

Adskil doserne af Eltroxin og ovennævnte medicin mest muligt for at undgå interaktion

mellem lægemidlerne i maven eller tyndtarmen.

Følgende medicin kan påvirke virkningen af Eltroxin

medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, barbiturater)

medicin til behandling af infektioner (rifampin)

blodtrykssænkende medicin (betablokkere)

medicin mod hjertesvigt (amiodaron)

medicin der indeholder litium eller jod

jodholdigt kontrastmiddel, som anvendes i forbindelse med røntgenundersøgelse

medicin mod forhøjet stofskifte (propylthiouracil)

binyrebarkhormoner til behandling af betændelse og allergiske reaktioner (kortisol,

dexamethason)

medicin mod kræft (tamoxifen, 5-fluoruracil, imatinib, sunitinib)

medicin mod depression (sertralin)

hormontilskud eller hvis du tager p-piller (østrogen)

metadon

medicin mod malaria (proguanil, chloroquin)

medicin mod for højt kolesterol (clofibrat, simvastatin, lovastatin)

medicin mod væskeophobning og for højt blodtryk (furosemid)

ritonavir — anvendes til at kontrollere hiv og kronisk hepatitis C

Mange lægemidler kan påvirke resultaterne af laboratorieundersøgelser eller funktionen af

skjoldbruskkirtlen.

Virkningen af følgende medicin kan være påvirket af Eltroxin

medicin mod diabetes (f.eks. insulin)

medicin til forebyggelse af blodpropper (antikoagulerende midler)

fenytoin (anvendt til at behandle epilepsi)

hjerteglykosider (anvendt til at behandle hjertesvigt)

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

sympatomimetiske midler (medicin der stimulerer det sympatiske nervesystem)

Hvis du tager følgende medicin, skal du kontakte din læge, da de kan påvirke visse

medicinske/laboratorieundersøgelser og muligvis forårsage falske testresultater.

hormontilskud eller medicin med indhold af testosteron (androgener, anabolske

steroider)

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre)

Brug af Eltroxin sammen med mad og drikke

Sojaholdige produkter og kost med et højt fiberindhold kan reducere absorptionen af

Eltroxin. Dosisjustering af Eltroxin kan især være nødvendigt ved start og afslutning af en

diæt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Skjoldbruskkirtlens funktion skal nøje overvåges under graviditet, da for lave eller for høje

niveauer af skjoldbruskkirtelhormoner kan være skadeligt for fosterets udvikling og trivsel.

Din læge vil afgøre, om dosen af Eltroxin skal justeres.

Små mængder af det aktive stof udskilles i modermælken. Fortæl lægen, hvis du ammer eller

planlægger at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Eltroxin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Eltroxin

Tag altid Eltroxin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Lægen vil vælge din dosis, som vil afhænge af resultaterne af dine

blodprøver.

Eltroxin bør tages på tom mave med et glas vand fx en halv time før morgenmad. Eltroxin må

ikke deles eller knuses.

Fortæl det til lægen, hvis du tager slankemidler, såsom Orlistat.

Voksne

Den sædvanlige startdosis er 50-100 mikrogram daglig, som øges med 50 mikrogram i

intervaller på 4 til 6 uger, indtil optimal respons på behandling forekommer. Dette kan kræve

doser på 100-200 mikrogram daglig. Det er vigtigt, at din dosis øges langsomt for at undgå

bivirkninger.

Ældre patienter og patienter med hjertesygdom

Den anbefalede dosis af Eltroxin til patienter på over 50 år er 50 mikrogram en gang om

dagen.

Den anbefalede startdosis af Eltroxin til patienter med hjertesygdom er 50 mikrogram hver

anden dag. Lægen kan derefter justere den daglige dosis taget af patienten hver anden dag

med 50 mikrogram, hver fjerde uge, indtil optimal respons på behandling forekommer.

Brug til børn

Den anbefalede startdosis af Eltroxin til spædbørn med medfødt hypotyreose er

50 mikrogram hver anden dag. Lægen kan derefter øge patientens daglige dosis med

50 mikrogram hver anden dag, hver anden til fjerde uge, indtil optimal respons på behandling

forekommer. Det samme doseringsregimen gælder også for børn med myksødem i

ungdommen, men den anbefalede startdosis til børn på over 1 år er fra 2,5 til 5 mikrogram

per kilogram kropsvægt per dag. Den faktiske daglige dosis vil blive beregnet af lægen og

afrundet til de nærmeste 25 mikrogram.

Hvis du har taget for meget Eltroxin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Eltroxin, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Du kan få hjertebanken (unormal hjerterytme), angst, rastløshed, irritabilitet, forvirring,

svedtendens, forstyrrelse i hjerterytmen (uregelmæssig/hurtig hjerterytme), ophidselse

(affekt), uro, ufrivillige bevægelser, store pupiller, meget hurtigt åndedræt, feber, kramper og

hovedpine. Tyrotoksisk krise forekommer i sjældne tilfælde efter kronisk overdosering, og

medfører uregelmæssig hjerterytme, hjertesvigt og koma.

Hvis du har glemt at tage Eltroxin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Eltroxin

Du må ikke pludselig stoppe helt med at tage denne medicin. Det kan betyde, at dine

oprindelige symptomer vender tilbage. Spørg altid lægen, når du overvejer at stoppe. Det kan

være nødvendigt at justere dosen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Hvis du får nogen af følgende bivirkninger, søg straks lægehjælp:

Tegn på en allergisk reaktion, såsom

- Åndenød. Hudreaktioner, såsom hududslæt og kløe.

- Rødme, hedeture.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 ud af 10.000 patienter):

- Falsk hjernesvulst (pseudotumor cerebri) (øget tryk i hovedet med hævelse af øjnene), især

hos børn.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Smerter i brystet (angina). Kontakt læge eller skadestue.

- Hjertebanken (ubehag som skyldes hurtig eller kraftig hjertebanken).

- Forstyrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig hjerterytme). Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

- Hjertesvigt.

- Hjerteinfarkt.

- Symptomer på overdosering som følge af forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen.

(hvis dosis ved start af behandling øges for hurtigt). Tal med lægen.

- Ved overdosering hos børn kan der forekomme kraniosynostose (for tidlig lukning af

kraniets knogleflader inden fuld udvikling af hjernen) og for tidlig lukning af epifyserne,

hvilket kan påvirke højden som voksen.

Andre bivirkninger kan forekomme

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hurtig hjerterytme. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller

bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

- Krampeanfald (muskeltrækninger, spasmer)

- Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.

- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk

er alvorligt.

- Muskelsvaghed, muskelkramper. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

- Irritabilitet

- Ophidselse (affekt), rysten (skælven), hovedpine, rastløshed, søvnløshed (søvnproblemer).

- Angst, følelsesmæssig stemningslabilitet, nervøsitet.

- Svedtendens, hårtab.

- Forøget appetit, mavesmerter, kvalme, diaré, opkastning.

- Uregelmæssig menstruation, infertilitet.

- Træthed (udmattelse), varmeintolerant, feber.

- Meget voldsomt vægttab.

Bivirkningerne forsvinder ofte når dosis nedsættes.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Eltroxin ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Eltroxin i original beholder, tæt tillukket.

Brug ikke Eltroxin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Eltroxin indeholder:

Aktivt stof: Levothyroxinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse, talcum, kolloid

vandfri silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Eltroxin tabletter er runde, hvide og hvælvede på begge sider.

50 mikrogram tabletten er mærket ”GS 11E” på den ene side og ”50” på den anden.

100 mikrogram tabletten er mærket ”GS 21C” på den ene side og ”100” på den anden.

Eltroxin fås som 100 stk. pakninger for begge styrker.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irland

Tel: +45 78 772 887

Fremstiller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den

lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Repræsentant

Aspen Nordic

Branch Office of Aspen Pharma Ireland Ltd.

Borupvg 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: +45 78772887

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2018.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens

hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk

Aspen Logo

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information