Duloxetine "Accord" 30 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-09-2020

Aktiv bestanddel:
DULOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
N06AX21
INN (International Name):
duloxetine hydrochloride
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54677
Autorisation dato:
2015-09-25

Indlægsseddel: Information til brugeren

Duloxetine Accord 30 mg hårde entero-kapsler

Duloxetine Accord 60 mg hårde entero-kapsler

duloxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Duloxetine Accord

Sådan skal du tage Duloxetine Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Duloxetine Accord indeholder det aktive stof duloxetin. Duloxetine Accord øger niveauet af

serotonin og noradrenalin i nervesystemet.

Duloxetine Accord anvendes til voksne til behandling af:

depression

generaliseret angst (kronisk fornemmelse af angst og nervøsitet)

diabetisk neuropatisk smerte (ofte beskrevet som brændende, stikkende, sviende,

jagende eller ømt eller som et elektrisk stød. Der kan forekomme følelsesløshed i det

berørte område, eller fornemmelser såsom berøring, varme, kulde eller tryk kan

fremkalde smerte)

Duloxetine Accord begynder at virke hos de fleste personer med depression eller angst inden for

to uger efter behandlingens start, men det kan tage 2-4 uger, før du får det bedre. Fortæl din

læge, hvis du ikke begynder at føle dig bedre efter dette tidspunkt. Din læge kan fortsætte med

at give dig Duloxetine Accord, når du har fået det bedre for at forhindre, at din depression eller

angst skal vende tilbage.

Hos personer med diabetisk neuropatisk smerte kan det tage nogle uger, før du føler dig bedre.

Fortæl din læge, hvis du ikke begynder at føle dig bedre efter 2 måneder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Duloxetine Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

TAG IKKE Duloxetine Accord:

hvis du er overfølsom over for duloxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne

Duloxetine Accord (angivet i punkt 6).

hvis du har en leversygdom

hvis du har svær nyresygdom

hvis du tager, eller inden for de sidste 14 dage har taget, et andet lægemiddel kaldet en

MAO-hæmmer (se

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Accord

hvis du tager fluvoxamin, som normalt anvendes til behandling af depression,

ciprofloxacin eller enoxacin, som bruges til behandling af visse infektioner

hvis du tager andre lægemidler, der indeholder duloxetin (se 'Brug af anden medicin

sammen med Duloxetine Accord')

Tal med din læge, hvis du har forhøjet blodtryk eller hjertesygdomme. Din læge vil fortælle dig,

om du skal tage duloxetin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Følgende er grunde til hvorfor duloxetin måske ikke er egnet til dig. Tal med din læge, før du

tager Duloxetine Accord, hvis du:

tager andre lægemidler til behandling af depression (se 'Brug af anden medicin sammen

med Duloxetine Accord')

tager perikum, et naturlægemiddel

(Hypericum

perforatum)

har en nyresygdom

har haft anfald (kramper)

har haft mani

lider af bipolar lidelse

har øjenproblemer, såsom visse typer af grøn stær (forhøjet tryk i øjet)

tidligere har haft blødningsforstyrrelser (tendens til blå mærker), især hvis du er gravid

(se ”Graviditet og amning”)

er i risiko for lave natriumniveauer (for eksempel hvis du tager vanddrivende medicin,

især hvis du er ældre)

i øjeblikket i behandling med anden medicin, som kan forårsage leverskader

tager andre lægemidler, der indeholder duloxetin (se 'Brug af anden medicin sammen

med Duloxetine Accord')

Duloxetine Accord kan give en følelse af uro eller manglende evne til at sidde eller stå stille. Du

skal fortælle din læge, hvis dette sker for dig.

Lægemidler som Duloxetine Accord (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel

dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med

behandlingen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du har en depression og/eller lider af en angstsygdom, kan du af og til få tanker om at

skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan forstærkes især i starten af behandlingen

med antidepressiva, da det tager nogen tid før denne slags medicin virker, sædvanligvis omkring

to uger, men af og til længere.

Der er større sandsynlighed for, at du tænker på dette, hvis du:

tidligere har haft tanker om at begå selvmord eller at gøre skade på dig selv.

er en yngre person. Erfaringer fra kliniske forsøg har vist, at der er en øget risiko

forselvmordsadfærd hos unge under 25 år med en psykisk forstyrrelse, som bliver

behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at skade dig selv eller begå selvmord, skal du

straks kontakte din læge eller skadestuen.

Det kan være til hjælp for dig, hvis du fortæller en ven eller et familiemedlem, at du har

en depression eller en angstsygdom, og beder dem læse denne indlægsseddel.

Du kan

bede dem om at fortælle det til dig, hvis de synes din depression eller angstsygdom bliver værre,

eller hvis de er bekymrede over ændringer i din adfærd.

Børn og unge under 18 år

Duloxetine Accord bør normalt ikke bruges til behandling af børn og unge under 18 år. Du skal

også være klar over, at patienter under 18 år har en forøget risiko for bivirkninger såsom

selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende

adfærd og vrede), når de tager denne type af medicin. På trods af dette kan din læge ordinere

Duloxetine Accord til patienter under 18 år, hvis lægen skønner, at det er til patientens bedste.

Du bedes henvende dig til din læge, hvis din læge harudskrevet Duloxetine Accord til en patient

under 18 år, og du gerne vil diskutere dette. Du skal fortælle din læge, hvis et af ovenstående

symptomer opståreller forværres hos en patient under 18 år, som er i behandling med

Duloxetine Accord. Ydermere foreligger der endnu ikke data på langtidssikkerhedhos denne

aldersgruppe hvad angår vækst, modning, kognitiv- ogadfærdsudvikling ved brug af duloxetin.

Brug af anden medicin sammen med Duloxetine Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig, det gælder også for medicin, som ikke er på recept.

Det aktive stof (duloxetin) i Duloxetine Accord bruges i andre lægemidler modandre tilstande:

diabetiske neuropatiske smerter, depression, angst og urininkontinens

Brug af flere end ét af disse lægemidler samtidig bør undgås. Spørg din læge, hvis du allerede

tager andre lægemidler der indeholder duloxetin.

Din læge bør afgøre, om du kan tage Duloxetine Accord sammen med anden medicin.

Start

eller afbryd ikke behandlingen med medicin. Dette gælderogså for medicin, som ikke er på

recept samt naturlægemidler ogkosttilskud, før du har talt med din læge.

Du bør også fortælle din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

Du må ikke tage Duloxetine Accord sammen

med en MAO-hæmmer eller inden for 14 dage efter afsluttet behandling med en MAO-

hæmmer. Eksempler på MAO-hæmmere omfatter moclobemid (et antidepressiv) og linezolid

(et antibiotikum). Hvis du tager en MAO-hæmmer sammen med en række forskellige

receptpligtige lægemidler, heriblandt duloxetin, kan det medføre alvorlige og endda livstruende

bivirkninger. Du skal vente mindst 14 dage efter, at du er holdt op medat tage en MAO-

hæmmer, før du må begynde at tage Duloxetine Accord. Du skal ligeledes vente mindst 5 dage,

efter at du er holdt op med at tageDuloxetine Accord, før du må begynde at tage en MAO-

hæmmer.

Medicin der kan virke sløvende:

Dette omfatter receptpligtig medicin inklusive

benzodiazepiner, stærk smertestillende medicin, antipsykotika, phenobarbital og

antihistaminer.

Medicin der øger niveauet af serotonin:

Triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI-præparater

(såsom paroxetin og fluoxetin), SNRI-præparater (såsom venlafaxin), tricykliske antidepressiva

(såsom clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og MAO-hæmmere (såsom moclobemid

og linezolid). Disse typer medicin øger risikoen for bivirkninger. Oplever duuventede

virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammenmed Duloxetine Accord, skal du

kontakte din læge.

Orale antikoagulanter eller antitrombotiske midler:

Lægemidler, som fortynder blodet eller

forhindrer blodet i at størkne. Disse lægemidler kan øge risikoen for blødning.

Brug af Duloxetine Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Duloxetine Accord kan tages med og uden mad. Du bør udvise forsigtighed, hvis du drikker

alkohol, samtidig med, at du er i behandling med Duloxetine Accord.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Fortæl din læge, hvis du bliver gravid, eller hvis du prøver at blive gravid, mens du

tager Duloxetine Accord. Du må kun bruge Duloxetine Accord efter, at du har talt med

din læge om demulige fordele for dig og de mulige risici for dit ufødte barn.

Sørg din jordemoder og/eller læge ved, du er på Duloxetine Accord. Lignende

præparater (SSRI

er) kan, når de tages under graviditeten, øge risikoen for en alvorlig

lidelse kaldet persisterende pulmonal hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket gør

barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som

regel inden for de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din

jordemoder og/eller læge, hvis dette sker for dit barn.

Hvis du tager Duloxetine Accord i slutningen af graviditeten, kan dit barn udvise visse

symptomer, når det bliver født. Som regel opstår de ved fødslen eller inden for få dage

efter fødslen. Symptomerne omfatter slappe muskler, skælven, spjætteri,

spisebesvær,vejrtrækningsproblemer og krampeanfald. Du skal kontakte din læge eller

jordemoder med henblik på råd og vejledning, hvis dit barn udviser nogle af disse

symptomer efter fødslen, eller hvis du er bekymret for dit barns helbred.

Hvis du tager Duloxetine Accord i slutningen af graviditeten, er der en øget risiko for

kraftig vaginal blødning kort efter fødslen, især hvis du tidligere har haft

blødningsforstyrrelser. Din læge eller jordemoder skal gøres opmærksom på, at du tager

duloxetin, så de kan rådgive dig.

Fortæl din læge, hvis du ammer. Det anbefales ikke at bruge Duloxetine Accord, mens

du ammer. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Duloxetine Accord kan gøre dig søvnig og svimmel. Du må ikke køre bil eller arbejde med

værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Duloxetine Accord påvirker dig.

Duloxetine Accord indeholder saccharose

Duloxetine Accord indeholder

saccharose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle

visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Duloxetine Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Duloxetine Accord er til oral brug. Du skal synke kapslen hel og skylle den ned med et glas

vand. Må ikke knuses eller tygges.

Mod depression og diabetiske neuropatiske smerter:

Den anbefalede dosis af Duloxetine Accord er 60 mg én gang daglig. Din læge beslutter dog

den rette dosis for dig.

Mod generaliseret angst:

Den sædvanlige startdosis af Duloxetine Accord er 30 mg en gang daglig, hvorefter de fleste

patienter vil få 60 mg en gang daglig, men din læge vil fastlægge den dosis, som passer til dig.

Dosis kan justeres op til 120 mg daglig afhængigt af dit respons på Duloxetine Accord.

Det kan være lettere at huske at tage Duloxetine Accord, hvis du tager det på samme tidspunkt

hver dag.

Tal med din læge om, hvor længe du skal blive ved med at tage Duloxetine Accord. Du må kun

stoppe behandlingen med Duloxetine Accord eller ændre dosis efter aftale med lægen. For at du

kan få det bedre, er det vigtigt, at din sygdom behandles korrekt Hvis den ikke behandles, vil du

måske ikke få det bedre, og din tilstandkan forværres og blive sværere at behandle.

Hvis du har taget for meget Duloxetine Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Duloxetine Accord,

end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler

Dem/dig utilpas).

Kontakt omgående lægen eller apoteket, hvis du har taget mere Duloxetine Accord, end lægen

har ordineret. Symptomer på overdosering omfatter søvnighed, koma, serotoninsyndrom (en

sjælden bivirkning, som kan forårsage en unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens og muskelstivhed), krampeanfald,

opkastning og hurtig puls.

Hvis du har glemt at tage Duloxetine Accord

Glemmer du at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

allerede er blevet tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og blot tage en

enkelt dosis, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Du må ikke tage mere Duloxetine Accord pr. dag, end lægen har ordineret.

Hvis du holder op med at tage Duloxetine Accord

DU MÅ IKKE holde op med at tage kapslerne uden at have konsulteret din læge, heller ikke

selv om du har fået det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere behøver at tage Duloxetine

Accord, vil lægen bede dig nedsætte dosis over mindst 2 uger, før du stopper behandlingen helt.

Nogle patienter, som pludselig holdt op med at tage Duloxetine Accord, oplevede symptomer

som:

svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover eller følelse af elektriske stød (især i

hovedet), søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), træthed, søvnighed,

rastløshed eller uro, angst, kvalme eller opkastning, rystelser (tremor), hovedpine,

muskelsmerter, irritation, diaré, forøget tendens til at svede eller svimmelhed.

Disse symptomer er normalt ikke alvorlige og forsvinder inden for få dage, men hvis du oplever

meget generende symptomer, skal du rådføre dig med lægen.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne er normalt milde til moderate og forsvinder ofte efter få uger.

Meget almindelige bivirkninger (kan ske hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine, søvnighed

kvalme, mundtørhed

Almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10 personer)

appetitmangel

søvnbesvær, ophidselse, mindre lyst til sex, angst, problemer med at opnå orgasme,

mærkelige drømme

svimmelhed, følelse af ugidelighed, rysten, følelsesløshed inklusive følelsesløshed eller

prikken/snurren i huden

sløret syn

tinnitus (opfattelse af lyd i øret, når der ingen lyd er)

følelse af at hjertet pumper i brystet,

forhøjet blodtryk, rødmen

øget tendens til at gabe

forstoppelse, diarré, mavesmerter, opkastning, halsbrand eller fordøjelsesbesvær, luft i

maven

øget svedtendens, (kløende) udslæt

muskelsmerter, muskelkramper

smertefuld vandladning, hyppig vandladning

problemer med at få en erektion, ændringer i ejakulation

fald (oftest hos ældre mennesker), træthed

vægttab

Børn og unge under 18 år med depression, som blev behandlet med dette lægemiddel, oplevede

et vægttab i begyndelsen af behandlingen. Efter 6 måneders behandling var vægten steget, så

den svarede til deresjævnaldrendes af samme køn.

Ikke almindelige bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 100 personer)

halsbetændelse, som forårsager hæs stemme

selvmordstanker, søvnbesvær, tænderskæren eller sammenbidte tænder, desorientering,

manglende motivation

pludselig ufrivillig spjætten eller sitren i musklerne, følelse af rastløshed eller

manglende evne til at sidde eller stå stille, nervøsitet, koncentrationsbesvær, ændret

smagsoplevelse, problemer med at styre sine bevægelser f.eks. koordinationsbesvær

eller ufrivillige muskelbevægelser, restless legs syndrom (stærk uro og krybende

fornemmelse i underbenene), dårlig søvnkvalitet

store pupiller, synsforstyrrelser

følelse af at være

rundtosset

(vertigo), ørepine

hurtig og/eller uregelmæssig puls

besvimelse, svimmelhed, uklarhed eller besvimelse efter at have rejst sig op, kolde

fingre og/eller tæer

sammensnørret hals, næseblod

opkastning af blod eller sort, tjærefarvet afføring (på grund af blod i afføringen), mave-

tarmkatar, bøvsen, synkebesvær

betændelse i leveren, som kan give mavesmerter og gulfarvning af huden eller det hvide

i øjnene

natlig sveden, nældefeber, koldsved, øget følsomhed over for sollys, øget tendens til blå

mærker

muskelstivhed, muskelkramper

besværet eller manglende evne til at lade vandet, besvær med at påbegynde

vandladning, behov for vandladning i løbet af natten, behov for hyppigere vandladning

end normalt, nedsat urinmængde

unormal vaginalblødning, unormal menstruation herunder voldsom, smertefuld,

uregelmæssig eller forlænget blødning, usædvanlig sparsom eller manglende

menstruation, smerter i testiklerne eller pungen

brystsmerter, kuldefølelse, tørst, skælven, varmefølelse, unormal gangart

vægtøgning

Duloxetine Accord kan medføre bivirkninger, som du måske ikke er opmærksom på,

f.eks. forhøjede leverenzymer eller forhøjede værdier af kalium, kreatinfosfokinase,

sukker eller kolesterol i blodet

Sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 1.000 personer)

alvorlige allergiske reaktioner, som forårsager åndedrætsbesvær eller svimmelhed og

hævelse af tunge eller læber, allergiske reaktioner

nedsat aktivitet af skjoldbruskkirtelen, som kan forårsage træthed eller vægtøgning

dehydrering (væskemangel), lavt indhold af natrium i blodet (oftest hos ældre personer;

symptomerne omfatter bl.a. svimmelhed, svaghed, forvirring, søvnighed eller udpræget

træthed eller kvalme og opkastning; mere alvorlige symptomer er besvimelse,

krampeanfald eller fald), syndrom med uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk

hormon (SIADH)

selvmordsrelateret adfærd, mani (overaktivitet, tanker, der løber løbsk og nedsat behov

for søvn), hallucinationer, aggressivitet og vrede

Serotoninsyndrom (en sjælden bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed,

døsighed, klodsethed, rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, tendens til at svede

eller muskelstivhed), krampeanfald

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød, som kan være ledsaget af en høj temperatur

betændelse i mundhulen, frisk rødt blod i afføringen, dårlig ånde, betændelse i

tyktarmen (som fører til diarré)

leversvigt, gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Stevens-Johnsons syndrom (en alvorlig lidelse med blærer i huden, munden, øjnene og

på kønsorganerne), alvorlige allergiske reaktioner, som kan forårsage hævelse i ansigtet

eller halsen (angioødem)

sammentrækning af kæbemusklen

unormal urinlugt

symptomer på overgangsalder, unormal mælkeproduktion hos mænd og kvinder

kraftig vaginal blødning kort efter fødslen (postpartum blødning)

Meget sjældne bivirkninger (kan ske hos op til 1 ud af 10.000 personer)

betændelse i blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Bortskaf ikke medicinrester via afløbet eller husholdningsaffald. Spørg på apoteket, hvordan du

skal bortskaffe medicinrester, som du ikke længere bruger. Disse foranstaltninger vil bidrage til

at beskytte miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Duloxetine Accord indeholder

- Aktivt stof: Duloxetin

Hver kapsel indeholder 30 eller 60 mg duloxetin som hydrochlorid.

- Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

sukkerkugler (indeholdende majsstivelse og saccharose), hypromellose 2910

(E464), crospovidon (type B), talcum, saccharose, carboxymethylcellulose ethyl cellulose,

povidon, titandioxid (E171), Macrogol (E1521), polysorbat 80 (E433)

(se sidst i afsnit 2 for

yderligere information om saccharose).

Kapselskal (til 30 mg styrke):

gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, indigo carmin

(E132).

Kapselskal (til 60 mg styrke):

gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, indigo carmin

(E132), gul jernoxid (E172).

Spiselig guldblæk (30 mg styrke):

shellak (E904), propylenglycol, gul jernoxid (E172).

Spiselig hvid blæk (60 mg styrke):

shellak (E904), propylenglycol, kaliumhydroxid, titandioxid

(E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Duloxetine Accord er hårde entero-kapsler. Hver Duloxetine Accord kapsel indeholder pellets

med duloxetinhydrochlorid med en belægning, som beskytter dem mod mavesyre.

Duloxetine Accord findes i to styrker: 30 mg og 60 mg:

30 mg kapslerne har blå uigennemsigtig kapseltop og hvid uigennemsigtig kapselbund str

(15,80 ± 0,40 mm) præget med

på kapseltop og

på kapselbund, fyldt med hvide til

råhvide farvede kugler.

60 mg kapslerne har blå uigennemsigtig kapseltop og grøn uigennemsigtig kapselbund str

(19,30 ± 0,40 mm) præget med

på kapseltop og

på kapselbund, fyldt med hvide til

råhvide farvede kugler.

Duloxetine Accord fås i:

30 mg: blisterpakninger med 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

60 mg: blisterpakninger med 10, 14, 28, 28x1, 30, 90, 98, 98x1 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola

PLA 3000, Malta

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 09/2020

14. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Duloxetine ”Accord”, hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

29430

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Duloxetine ”Accord”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 30 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hver kapsel indeholder 60 mg duloxetin (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver 30 mg kapsel indeholder 96,25 mg saccharose.

Hver 60 mg kapsel indeholder 192,49 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler.

30 mg: Blå uigennemsigtig kapseltop og hvid uigennemsigtig kapselbund str ’3’ (15,80 ±

0,40 mm) hårde gelatinekapsler præget med ”H” på kapseltop og ”191” på kapselbund,

fyldt med hvide til råhvide farvede kugler.

60 mg: Blå uigennemsigtig kapseltop og grøn uigennemsigtig kapselbund str ’1’ (19,30 ±

0,40 mm) hårde gelatinekapsler præget med ”H” på kapseltop og ”192” på kapselbund,

fyldt med hvide til råhvide farvede kugler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af major depression (moderat til svær depression).

Behandling af perifere diabetiske neuropatiske smerter.

Behandling af generaliseret angst.

Duloxetine ”Accord” er indiceret til voksne.

Der henvises til pkt. 5.1 for yderligere oplysninger.

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 1 af 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Major depression (moderat til svær depression)

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Der er

dog ingen kliniske beviser for, at patienter, som ikke reagerer på den først anbefalede

dosis, har gavn af dosisoptitreringer.

Terapeutiske reaktioner på behandlingen ses sædvanligvis efter 2-4 ugers behandling.

Efter konsolidering af det antidepressive respons anbefales det at fortsætte behandlingen i

adskillige måneder for at undgå tilbagefald. Hos patienter, som responderer på duloxetin

og som tidligere gentagne gange har haft moderate til svære depressioner, bør yderligere

langtidsbehandling med en dosis på 60 til 120 mg/dag overvejes.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis til patienter med generaliseret angst er 30 mg én gang daglig

uden hensyntagen til måltider. Til patienter med utilstrækkeligt respons bør dosis øges til

60 mg, som er den normale vedligeholdelsesdosis til de fleste patienter.

Til patienter med samtidig moderat til svær depression er begyndelses- og

vedligeholdelsesdosis 60 mg én gang daglig (se også ovenstående dosisanbefaling).

Doser op til 120 mg daglig har vist virkning og er blevet evalueret fra et

sikkerhedsmæssigt perspektiv i kliniske studier. Hos patienter med utilstrækkeligt respons

på 60 mg kan mulig regulering op til 90 mg eller 120 mg derfor overvejes. Dosisregulering

bør baseres på klinisk respons og tolerabilitet.

Efter respons er konsolideret, tilrådes det at fortsætte i flere måneder for at undgå

tilbagefald.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter

Startdosering samt den anbefalede vedligeholdelsesdosering er 60 mg daglig uden

hensyntagen til måltider. Doseringer over 60 mg én gang daglig op til maksimaldosis på

120 mg daglig i ligeligt fordelte doser er evalueret ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv i

kliniske studier. Der ses store inter-individuelle variationer i plasmakoncentrationen af

duloxetin (se pkt. 5.2). Derfor kan nogle patienter, som ikke responderer tilstrækkeligt på

60 mg, drage nytte af en højere dosis.

Respons på behandlingen bør evalueres efter 2 måneder. Hos patienter med utilstrækkeligt

initialt respons er yderligere respons efter dette tidspunkt usandsynligt.

Den terapeutiske virkning vurderes med jævne mellemrum (mindst hver tredje måned) (se

pkt. 5.1).

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering ved behandling af ældre patienter udelukkende på grund af alder anbefales

ikke. Der bør dog som for al anden medicin udvises forsigtighed ved behandling af ældre,

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 2 af 20

især ved behandling med Duloxetine ”Accord” 120 mg daglig for moderate til svære

depressioner eller generaliseret angst, da der er begrænsede data tilgængelige for disse

indikationer (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Duloxetine ”Accord” må ikke gives til patienter med leversygdomme, som forårsager

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min). Duloxetine ”Accord” må ikke bruges til patienter med

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min, se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Duloxetin bør ikke anvendes til børn og unge i alderen op til 18 år til behandling af major

depression (moderat til svær depression) på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1).

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af generaliseret angst hos pædiatriske

patienter i alderen 7-17 år er ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1

og 5.2.

Duloxetins sikkerhed og virkning ved behandling af perifere diabetiske neuropatiske

smerter er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Afbrydelse af behandling

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Duloxetine

”Accord” skal dosis gradvis reduceres over en periode på mindst én til to uger for at

mindske risikoen for seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af

utålelige symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering af behandlingen kan

det overvejes at vende tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Som følge heraf bør lægen

fortsætte med nedsættelse af dosis, men mere gradvist.

Administration

Oral anvendelse. Må ikke knuses eller tygges. Synkes hele.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Duloxetine ”Accord” må ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoami-noxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (se pkt. 4.5).

Leversygdomme resulterende i nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Duloxetine ”Accord” må ikke anvendes sammen med fluvoxamin, ciprofloxacin og

enoxacin (dvs. potente CYP1A2-hæmmere), idet kombinationen resulterer i forhøjet

plasmakoncentration af duloxetin (se pkt. 4.5).

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance <30 ml/min.) (se pkt. 4.4).

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 3 af 20

For patienter med ukontrolleret hypertension, er der kontraindikation for opstart af

behandling med Duloxetine ”Accord”, da det kan udsætte patienterne for en potentiel

risiko for hypertensive kriser (se pkt. 4.4 og 4.8).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mani og krampeanfald

Duloxetine ”Accord” skal anvendes med forsigtighed til patienter med en anamnese med

mani eller en diagnose med bipolar forstyrrelse og/eller krampeanfald.

Mydriasis

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis i forbindelse med duloxetin, og der skal derfor

udvises forsigtighed ved ordination af duloxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk

eller til patienter med risiko for akut snævervinklet glaukom.

Blodtryk og hjertefrekvens

Duloxetin har været forbundet med en øgning af blodtrykket og klinisk signifikant

hypertension hos nogle patienter. Dette kan skyldes duloxetins noradrenerge virkning. For

duloxetin er der rapporteret tilfælde af hypertensive kriser, specielt hos patienter, der

tidligere har haft hypertension. Hos patienter med kendt hypertension og/eller anden

hjertelidelse anbefales det derfor, at blodtrykket monitoreres, særligt i løbet af den første

måned af behandlingen. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til patienter, hvis tilstand

kan bringes i fare ved øget hjertefrekvens eller øget blodtryk. Der bør ligeledes udvises

forsigtighed, når duloxetin bruges sammen med lægemidler, der kan forringe dets

metabolisme (se pkt. 4.5). Hos patienter som oplever et vedvarende forhøjet blodtryk under

behandling med duloxetin, bør enten reduktion af eller gradvis ophør med behandlingen

overvejes (se pkt. 4.8). Hos patienter med ukontrolleret hypertension bør behandling med

duloxetin ikke sættes i gang (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Forhøjede plasmakoncentrationer af duloxetin forekommer hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion i hæmodialyse (kreatininclearance <30 ml/min.). For patienter med svært

nedsat nyrefunktion se pkt. 4.3. For information om patienter med let til moderat

nyreinsufficiens se pkt. 4.2.

Serotoninsyndrom

Som ved andre serotonerge lægemidler kan den potentielt livstruende tilstand

serotoninsyndrom forekomme ved behandling med duloxetin, især i kombination med

andre serotonerge lægemidler (inklusive SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva og

triptaner), med lægemidler, som hæmmer metabolismen af serotonin som f.eks. MAO-

hæmmere, eller med antipsykotika eller andre dopaminantagonister, som kan påvirke de

serotonerge transmittersystemer (se pkt. 4.3 og 4.5).

Symptomer på serotoninsyndrom kan omfatte bl.a. ændringer i mentaltilstanden (f.eks.

agitation, hallucinationer, koma), autonom ustabilitet (f.eks. takykardi, ustabilt blodtryk,

hypertermi), neuromuskulære afvigelser (f.eks. hyperrefleksi, manglende koordination) og/

eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré).

Hvis samtidig behandling med duloxetin og andre serotonerge lægemidler, som kan

påvirke det serotonerge og/eller dopaminerge neurotransmittersystem, er klinisk påkrævet,

anbefales det nøje at følge patienten, særligt i starten af behandlingen og ved øgning af

dosis.

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 4 af 20

Perikon

Bivirkninger kan forekomme hyppigere ved samtidig brug af Duloxetine ”Accord” og

naturlægemidler samt kosttilskud indeholdende perikon (hypericum perforatum).

Selvmord

Moderate til svære depressioner og generaliseret angst: Depression er forbundet med en

øget risiko for selvmordstanker, at forvolde skade på sig selv og selvmord

(selvmordsrelaterede handlinger). Denne risiko varer ved, indtil der sker en signifikant

remission. Da der muligvis ikke sker nogen forbedring i tilstanden i de første få uger eller

mere af behandlingen, skal patienterne overvåges nøje, indtil der er sket en forbedring. Det

er generel klinisk erfaring med alle antidepressive behandlinger, at risikoen for selvmord

kan stige i de tidlige stadier af behandlingen.

Andre psykiske tilstande, som Duloxetine ”Accord” anvendes til, kan ligeledes være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede handlinger. Disse tilstande kan

yderligere være samtidige med moderate til svære depressioner. Ved behandling af

patienter med andre psykiatriske lidelser skal der derfor træffes de samme forholdsregler

som dem, der gælder for patienter med større depressiv lidelse.

Patienter, der tidligere har udført selvmordsrelaterede handlinger, eller patienter, der før

behandlingsstart har udvist en signifikant grad af selvmordsforestillinger, har en større

risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd og bør følges nøje under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier af antidepressive lægemidler til

behandling af psykiske lidelser viste en lille forøget risiko for selvmordsadfærd med

antidepressiva sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Der er blevet rapporteret tilfælde af selvmordstanker og -adfærd under

duloxetinbehandling eller tidligt efter behandlingens ophør (se pkt. 4.8).

Patienter, og specielt højrisikopatienter, i medicinsk behandling bør følges nøje, især tidligt

i behandlingen og efter dosisændringer. Det skal gøres klart for patienter og pårørende, at

det er nødvendigt at være opmærksom på enhver forværring af tilstanden,

selvmordsrelateret adfærd eller selvmordstanker, samt usædvanlige ændringer i opførsel,

og straks at søge lægehjælp, hvis disse symptomer viser sig.

Perifere diabetiske neuropatiske smerter: Som for andre lægemidler med lignende

farmakologisk virkning (antidepressiva) er der blevet rapporteret isolerede tilfælde af

selvmordsforestillinger og -adfærd under duloxetin-behandling eller kort efter

behandlingsophør. Se ovenstående angående risikofaktorer for selvmord under depression.

Læger bør opfordre patienter til at rapportere alle bekymrende tanker eller følelser, de

måtte have på et hvilket som helst tidspunkt.

Anvendelse til børn og unge under 18 år

Duloxetine ”Accord” bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år. I

kliniske studier blev selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og

fjendtlighed (overvejende aggression, modsættende adfærd og vrede) hyppigere observeret

hos børn og unge behandlet med antidepressiva sammenlignet med placebobehandlede.

Hvis der alligevel tages en beslutning om at behandle på baggrund af kliniske behov, skal

patienten nøje overvåges for opdukken af selvmordssymptomer (se pkt. 5.1). Derudover

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 5 af 20

mangler der data for langtidssikkerheden hos børn og unge hvad angår vækst, modning,

kognitiv udvikling og adfærdsudvikling (se pkt. 4.8).

Blødning

Blødningsabnormaliteter såsom ekkymose, purpura og gastrointestinal blødning er set ved

brug af selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) og

serotonin/noradrenalin-genoptagelseshæmmere (SNRI-præparater), herunder duloxetin.

Duloxetin kan øge risikoen for postpartum blødning (se pkt. 4.6). Det anbefales at udvise

forsigtighed hos patienter i behandling med antikoagulantia og/eller lægemidler (f.eks.

NSAID eller acetylsalicylsyre), og hos patienter med kendt blødningstendens.

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi, herunder tilfælde med serum-natriumværdier under 110 mmol/l, er blevet

rapporteret efter indgivelse af duloxetin. Hyponatriæmi kan skyldes et syndrom med

uhensigtsmæssig sekretion af anti-diuretisk hormon (SIADH). Hovedparten af

hyponatriæmitilfældene blev observeret hos ældre, især med nylige tilfælde af forstyrrelser

i væskebalancen eller med tilstande, som disponerer for dette. Der skal udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med øget risiko for hyponatriæmi, såsom ældre,

cirrotiske eller dehydrerede patienter samt patienter i behandling med diuretika.

Afbrydelse af behandling

Der kan opstå seponeringssymptomer ved behandlingsophør, især hvis behandlingen

stoppes pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske studier er der observeret utilsigtede hændelser

ved pludselig afbrydelse af behandlingen hos ca. 45% af patienterne behandlet med

Duloxetine ”Accord” og 23% af patienterne behandlet med placebo. Risikoen for

seponeringssymptomer set for SSRI’er og SNRI’er kan afhænge af flere faktorer blandt

andet behandlingsvarigheden, dosis og hvor hurtigt dosis reduceres. De mest almindelige

bivirkninger er anført under pkt. 4.8. Disse symptomer er generelt lette til moderate, for

nogle patienter kan de dog være svære i intensitet. Symptomerne vil sædvanligvis opstå

inden for de første fem dage efter behandlingsophør. Der har dog været sjældne rapporter

af tilfælde med disse symptomer hos patienter, der af vanvare har glemt en dosis. Generelt

er disse symptomer selvbegrænsende og forsvinder sædvanligvis inden for 2 uger, selvom

de i nogle tilfælde kan vare ved i længere tid (2-3 måneder eller flere). Ved afbrydelse af

behandling anbefales det derfor, at duloxetin gradvis nedtrappes over en periode på ikke

mindre end 2 uger i henhold til patientens behov (se pkt. 4.2).

Ældre

Der er begrænsede data for brug af Duloxetine ”Accord” 120 mg til ældre patienter med

moderat til svær depression eller generaliseret angst. Der bør derfor udvises forsigtighed

ved behandling af ældre patienter med maksimaldosis (se pkt. 4.2 og 5.2).

Akatisi/psykomotorisk uro

Brugen af duloxetin er forbundet med udvikling af akatisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehag eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt for patienter, der udvikler disse symptomer, at øge dosis.

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 6 af 20

Lægemidler indeholdende duloxetin

Duloxetin benyttes under forskellige varemærker til flere indikationer (behandling af

diabetiske neuropatiske smerter, moderate til svære depressioner, generaliseret angst og

stressinkontinens). Brug af mere end et af disse præparater samtidig bør undgås.

Hepatitis/forhøjede leverenzymer

Tilfælde af leverskade herunder svært forhøjede leverenzymer (>0 gange den normale øvre

grænse), hepatitis og gulsot er sjældent rapporteret for duloxetin (se pkt. 4.8). De fleste

skete inden for de første 4 måneder af behandlingen. Det mønster der tegner sig for

leverskade er overvejende hepatocellulært. Duloxetin bør bruges med forsigtighed til

patienter i behandling med andre lægemidler, som er forbundet med leverskade.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor

symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Saccharose

Duloxetine ”Accord” hårde enterokapsler indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til

patienter med hereditær fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-

isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere): På grund af risikoen for

serotoninsyndrom må duloxetin ikke anvendes sammen med ikke-selektive, irreversible

monoaminooxidasehæmmere (MAO- hæmmere) eller i mindst 14 dage efter afbrudt

behandling med en MAO-hæmmer. På baggrund af duloxetins halveringstid skal der gå

mindst 5 dage efter endt behandling med Duloxetine ”Accord”, før en behandling med en

MAO-hæmmer påbegyndes (se pkt. 4.3).

Samtidig brug af Duloxetine ”Accord” og selektive, reversible MAO-hæmmere, som f.eks.

moclobemid, anbefales ikke (se pkt. 4.4). Det antibiotiske lægemiddel linezolid er en

reversibel ikke-selektiv MAOI og bør ikke gives til patienter, der er i behandling med

duloxetin (se pkt. 4.4).

CYP1A2-hæmmere: Da CYP1A2 er involveret i metaboliseringen af duloxetin, vil

samtidig behandling med duloxetin og potente CYP1A2-hæmmere sandsynligvis medføre

højere koncentrationer af duloxetin. Fluvoxamin (100 mg én gang daglig), en potent

CYP1A2-hæmmer, mindskede den tilsyneladende plasmaclearance af duloxetin med

omtrent 77 % og øgede AUC0-t 6 gange. Duloxetine ”Accord” bør derfor ikke gives i

kombination med potente CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin (se pkt. 4.3).

CNS-lægemidler: Bortset fra de her i afsnittet nævnte interaktioner, er risikoen ved brug af

duloxetin i kombination med andre CNS-aktive lægemidler ikke blevet systematisk

undersøgt. Som konsekvens heraf anbefales det at udvise forsigtighed, når Duloxetine

”Accord” tages sammen med andre centralt virkende lægemidler eller stoffer, herunder

alkohol og sederende lægemidler (f.eks. benzodiazepiner, morphinlignende præparater,

antipsykotika, phenobarbital, sederende antihistaminer).

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 7 af 20

Serotonerge stoffer: Der er i sjældne tilfælde rapporteret om serotoninsyndrom hos

patienter i behandling med SSRI’er/SNRI’er sammen med serotonerge stoffer. Det

anbefales at udvise forsigtighed, hvis Duloxetine ”Accord” anvendes sammen med

serotonerge stoffer som SSRI’er, SNRI’er, tricykliske antidepressiva som clomipramin

eller amitriptylin, MAO-hæmmere såsom moclobemid eller linezolid, perikon (Hypericum

perforatum) eller triptaner, tramadol, pethidin og tryptophan (se pkt. 4.4).

Duloxetins virkning på andre lægemidler

Lægemidler, der metaboliseres via CYP1A2: Theophyllins (et CYP1A2-substrat)

farmakokinetik blev ikke påvirket signifikant ved samtidig behandling med duloxetin (60

mg to gange daglig).

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2D6: Duloxetin er en moderat CYP2D6-hæmmer.

Når duloxetin blev givet i doser af 60 mg to gange daglig sammen med en enkelt dosis af

desipramin, et CYP2D6-substrat, blev AUC for desipramin forøget 3 gange. Samtidig

behandling med duloxetin (40 mg to gange daglig) forøger steady state AUC for tolterodin

(2 mg to gange daglig) med 71 %, men påvirker ikke farmakokinetikken for dets aktive 5-

hydroxy-metabolit, og der anbefales ingen dosisjustering. Det anbefales at udvise

forsigtighed ved administration af Duloxetine ”Accord” sammen med præparater, som

hovedsageligt metaboliseres via CYP2D6 (risperidon, tricycliske antidepressiva [TCA’er]

såsom nortriptylin, amitriptylin og imipramin), specielt hvis disse præparater har et

snævert terapeutisk indeks (som f.eks. flecainid, propafenon og metoprolol).

P-piller og andre steroider: In vitro-studier viser, at duloxetin ikke inducerer CYP3A’s

nedbrydende aktivitet. Der er ikke udført specifikke in vivo interaktionsstudier.

Antikoagulanter og antitrombotiske midler: Der bør udvises forsigtighed, når duloxetin

gives sammen med orale antikoagulantia eller antitrombotiske midler på grund af en

potentiel øget risiko for blødning, der kan tilskrives en farmakodynamisk interaktion.

Endvidere er der rapporteret stigning i INR-værdier, når duloxetin blev givet til patienter,

der samtidigt blev behandlet med warfarin. Hos raske forsøgspersoner i et klinisk

farmakologisk studie resulterede co-administration af duloxetin med warfarin ved steady

state dog ikke i en klinisk signifikant ændring i INR fra baseline eller i farmakokinetikken

af R- eller S-warfarin.

Andre lægemidlers virkning på duloxetin

Antacida og H2-antagonister: Samtidig administration af duloxetin med aluminium- og

magnesiumholdige antacida eller med famotidin har ingen signifikant virkning på

absorptionshastigheden eller absorptionsfraktionen af duloxetin efter en oral dosis på 40

CYP1A2-induktorer: Befolkningsfarmakokinetiske analyser har vist, at rygere har næsten

50 % lavere plasmakoncentration af duloxetin sammenlignet med ikke-rygere.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I dyreforsøg, påvirker duloxetin ikke hanners fertilitet, og påvirkning af hunners fertilitet er

kun set ved doser, som forårsagede maternel toksicitet.

Graviditet

Data for anvendelse af duloxetin til gravide er utilstrækkelige. Dyrestudier har vist

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 8 af 20

reproduktionstoksicitet ved systemisk indgift af duloxetin i doser (AUC) mindre end den

maksimale kliniske dosis (se pkt. 5.3).

Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan øge risikoen for persisterende pulmonal hypertension hos nyfødte

(PPHN). Skønt der ikke foreligger studier, som har undersøgt sammenhængen mellem

PPHN og behandling med SNRI, kan risikoen herfor ikke udelukkes, når man tager

duloxetins lignende virkningsmekanisme i betragtning (hæmning af serotonin-

genoptagelse).

Som for andre serotonerge lægemidler kan seponeringssymptomer forekomme hos det

nyfødte barn, hvis moderen har indtaget duloxetin i den sidste del af graviditeten.

Seponeringssymptomer set i forbindelse med duloxetin kan omfatte hypotoni, tremor,

spjætteri, spisebesvær, åndedrætsbesvær og krampeanfald. De fleste tilfælde optrådte ved

fødslen eller inden for få dage efter fødslen.

Observationsdata har vist en øget risiko (under det dobbelte) for postpartum blødning efter

eksponering for duloxetin inden for 1 måned før fødslen. Duloxetine ”Accord” bør kun

bruges under graviditeten, hvis de potentielle behandlingsfordele opvejer de potentielle

risici for fosteret. Kvinder, der bliver gravide eller har planer om at blive gravide under

behandlingen, bør gøre deres læge opmærksom på dette.

Amning

Der udskilles meget lidt duloxetin i mælken hos ammende kvinder. Dette er baseret på et

studie med 6 mælkeproducerende patienter, der ikke ammede deres børn. Den anslåede

dosis i mg/kg, som et spædbarn ville modtage, er omkring 0,14 % af moderens dosis (se

pkt. 5.2). Eftersom sikkerheden af duloxetin hos spædbørn ikke er kendt, frarådes

behandling med Duloxetine ”Accord” i ammeperioden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Duloxetine ”Accord” kan være forbundet med sedation og svimmelhed.

Patienter bør informeres om, at hvis de oplever sedation eller svimmelhed, bør de undgå

potentielt farlige aktiviteter såsom bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

a. Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige rapporterede bivirkninger hos patienter i behandling med Duloxetine

”Accord” var kvalme, hovedpine, mundtørhed, søvnighed og svimmelhed. Imidlertid var

størstedelen af de hyppigst forekommende bivirkninger milde til moderate, de indtrådte

typisk i starten af behandlingen, og de fleste bivirkninger aftog ved fortsat behandling.

b. Resumé af bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser observerede bivirkninger fra spontane rapporter samt fra placebo-

kontrollerede kliniske studier.

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 9 af 20

Tabel 1: Bivirkninger

Frekvensestimat: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Infektioner og parasitære sygdomme

Laryngitis

Immunsystemet

Anafylaktisk

reaktion

Overfølsomhed

Det endokrine system

Hypothyroidism

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyperglykæmi (især

rapporteret hos diabetikere)

Dehydrering

Hyponatriæmi

SIADH

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Nedsat libido

Angst

Abnorm orgasme

Abnorme drømme

Selvmordstanker

Søvnforstyrrelser

Bruxismus

Desorientering

Apati

Selvmordsrelateret

adfærd

Mani

Hallucinationer

Aggression og

vrede

Nervesystemet

Hovedpine

Somnolens

Svimmelhed

Latargi

Tremor

Paræstesi

Myoklonus

Akatisi

Nervøsitet

Opmærksomhedsforstyrrelse

Smagsforstyrrelser

Dyskinesi

Uro i benene

Dårlig søvnkvalitet

Serotoninsyndrom

Kramper

Psykomotorisk uro

Ekstrapyramidale

symptomer

Øjne

Sløret syn

Mydriasis

Nedsat syn

Glaukom

Øre og labyrint

Tinnitus

Vertigo

Ørepine

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Supra-ventrikulær arytmi,

hovedsagelig atrieflimren

Vaskulære sygdomme

Blodtryksstigning

Rødmen

Synkope

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Perifer kuldefornemmelse

Hypertensiv krise

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben

Sammensnøret hals

Epistaxis

Interstitiel

lungesygdom

Duloxetine Accord, hårde enterokapsler 30 mg og 60 mg

Side 10 af 20

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information