Doxx-Sol 500 mg/g pulver til anvendelse i drikkevand/mælk

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
24-01-2020

Aktiv bestanddel:

DOXYCYCLINHYCLAT

Tilgængelig fra:

Huvepharma NV

ATC-kode:

QJ01AA02

INN (International Name):

doxycycline hyclate

Dosering:

500 mg/g

Lægemiddelform:

pulver til anvendelse i drikkevand/mælk

Terapeutisk gruppe:

Fjerkræ, Kvæg, Svin

Autorisation dato:

2016-01-02

Produktets egenskaber

                17. JANUAR 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DOXX-SOL, PULVER TIL ANVENDELSE I DRIKKEVAND/MÆLK
0.
D.SP.NR.
29059
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Doxx-Sol
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Et gram indeholder:
AKTIVT STOF
Doxycyclinhyclat 500 mg (svarende til 433 mg doxycyclin).
HJÆLPESTOFFER
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til anvendelse i drikkevand/mælk (mælkeerstatning).
Gult pulver.
Klar opløsning, når pulveret er opløst i vand.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kalve (inden den drøvtyggende alder)
Svin
Kyllinger (slagtekyllinger, avlshøns, unghøns)
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af infektioner i luftvejene og fordøjelseskanalen
forårsaget af
mikroorganismer, der er følsomme over for doxycyclin.
Kalve (inden den drøvtyggende alder)
-
Bronchopneumoni og pleuropneumoni forårsaget af _Pasteurella spp.,
Streptococcus _
_spp., Trueperella pyogenes, Histophilus somni _og_ Mycoplasma spp._
_dk_hum_53423_spc.doc_
_Side 1 af 7_
Svin
-
Atrofisk rhinitis forårsaget af _Pasteurella multocida _og
_Bordetella bronchiseptica_.
-
Bronchopneumoni forårsaget af _Pasteurella multocida_, _Streptococcus
suis _og
_Mycoplasma hyorhinis_.
-
Pleuropneumoni forårsaget af _Actinobacillus pleuropneumoniae_.
Kyllinger (slagtekyllinger, avlshøns, unghøns)
-
Luftvejsinfektioner forårsaget af _Mycoplasma spp_., _Escherichia
coli_, _Haemophilus _
_paragallinarum _og _Bordetella avium_.
-
Enteritis forårsaget af _Clostridium perfringens _og _Clostridium
colinum_.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for
tetracycliner eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til dyr med svært nedsat lever- eller
nyrefunktion.
Bør ikke anvendes, når der er konstateret tetracyclinresistens i
besætningen/flokken på grund
af risikoen for krydsresistens.
Bør ikke anvendes til drøvtyggende kvæg.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ingen
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Der
                
                Læs hele dokumentet