Doloproct 1+40 mg suppositorier

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
08-06-2020

Aktiv bestanddel:

Fluocortolonpivalat, LIDOCAINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Karo Pharma AB

ATC-kode:

C05AA08

INN (International Name):

Fluocortolone Pivalate, LIDOCAINHYDROCHLORID

Dosering:

1+40 mg

Lægemiddelform:

suppositorier

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1988-04-03

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DOLOPROCT
® 1 MG/40 MG SUPPOSITORIER
fluocortolon-21-pivalat / lidocainhydrochlorid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA
DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret Doloproct til dig personligt. Lad derfor være
med at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
•
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger,
som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Doloproct
3.
Sådan skal du bruge Doloproct
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Doloproct bruges til voksne til lindring af betændelse, smerter,
hævelse, brændende
fornemmelse og kløe på grund af hæmorider, rifter eller kløe ved
endetarmsåbningen.
Doloproct fjerner ikke årsagen til hæmorider. Du kan bruge Doloproct
før og efter operation
for hæmorider.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DOLOPROCT
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE DOLOPROCT HVIS:
-
Du har betændelse ved endetarmsåbningen, der skyldes bakterier,
virus eller svampe
eller vaccinationsreaktioner.
-
Du er allergisk over for fluocortolon-21-pivalat, lidocainhydrochlorid
eller et af de
øvrige indholdsstoffer i Doloproct (angivet i afsnit 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Doloproct:
•
Hvis latexprodukter såsom kondomer anvendes samtidigt i området der
behandles med
Doloproct, kan dets hjælpestoffer gøre skade på disse
latexp
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                4. JUNI 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DOLOPROCT, SUPPOSITORIER
0.
D.SP.NR.
6497
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Doloproct
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 suppositorie indeholder 1 mg fluocortolon-21-pivalat og 40 mg
lidocainhydrochlorid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Suppositorier
Udseende: gullig-hvide suppositorier
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til symptomatisk lindring af smerter, hævelse, brændende fornemmelse
og kløe i forbindelse
med hæmorider, analfissurer og analkløe.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Voksne_
1 suppositorie appliceres 2 gange dagligt, en gang om morgenen og en
gang om aftenen. I
begyndelsen af behandlingen kan appliceres 3 gange dagligt i de
første tre dage, hvis
generne er alvorlige. Når der indtræder bedring, er ét suppositorie
pr. dag eller hver anden
dag ofte tilstrækkeligt.
Doloproct bør appliceres efter defækation. Før suppositoriet langt
op i anus.
Bør kun anvendes i kortere periode eller intermitterende, for at
minimere risikoen for lokale
bivirkninger. Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger.
_dk_hum_12200_spc.doc_
_Side 1 af 7_
_Børn_
Doloproct bør ikke anvendes til børn under 18 år, da der ikke er
dokumentation for
sikkerhed og virkning hos denne patientgruppe.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Brugen af Doloproct er kontraindiceret i tilfælde med lokal
bakteriel, viral eller mykotisk
infektion, samt ved vaccinationsreaktioner i det berørte område.
Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller
flere af hjælpestofferne
anført i pkt. 6.1.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Da Doloproct suppositorier indeholder det aktive stof lidocain, og ca.
30 % af den påførte
dosis er systemisk tilgængelig, bør dette tages med i betragtning
hos patienter der får
medicin mod uregelmæssig hjerterytme (arytmi).
Hjælpestoffet (hårdfedt) i Doloproct suppositorier kan nedsætte
effektiviteten og
sikkerheden af latexprodukter såsom kondomer.
Det bør und
                
                Læs hele dokumentet