Dipyridamol "2care4" 200 mg depotkapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-06-2016

Aktiv bestanddel:
Dipyridamol
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
B01AC07
INN (International Name):
dipyridamole
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
depotkapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57677
Autorisation dato:
2016-05-24

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dipyridamol 2care4 200 mg, hårde depotkapsler

Dipyridamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Dipyridamol 2care4

3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipyridamol 2care4 nedsætter blodpladernes evne til

at klistre sammen og forhindrer derved dannelsen af

blodpropper.

Dipyridamol 2care4 bruges til at forebygge

blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en

blodprop i hjernen eller har haft forbigående

lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller

transitorisk iskæmisk attak - TIA).

Du kan tage kapslerne sammen med anden

forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene,

hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Dipyridamol 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Dipyridamol 2care4

– hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol 2care4

(angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Dipyridamol 2care4, hvis du har:

– En alvorlig hjerte-karsygdom

– En sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

Hvis du skal have foretaget en test af din

hjertefunktion, så skal du fortælle lægen, at du tager

Dipyridamol 2care4. Behandling med Dipyridamol

2care4 kan påvirke resultatet af testen.

For at få et korrekt resultat kan det være nødvendigt

at holde pause med Dipyridamol 2care4, inden testen

foretages.

Børn

Dipyridamol 2care4 bør ikke anvendes til børn, da

der ikke er tilstrækkelig erfaring med dipyridamol til

børn.

Brug af anden medicin sammen med Dipyridamol

2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Alternativ dosering ved utålelig hovedpine:

Hvis du får utålelig hovedpine i begyndelsen af

behandlingen med Dipyridamol 2care4, skal du måske

have en anden dosis. Tal med lægen.

Der kan forsøgsvis doseres med 1 kapsel ved sengetid

og en lav dosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da

hovedpinen normalt forsvinder ved regelmæssig

dosering, rådes du kraftigt til at vende tilbage til din

normale dosering inden for en uge.

Brug til børn

Det frarådes at anvende Dipyridamol 2care4 til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Hvis du har taget for mange Dipyridamol 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Dipyridamol 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du kan få symptomer på overdosering, såsom

varmefornemmelse, rødmen, svedtendens, uro,

følelse af svaghed, svimmelhed og hovedpine, hvis

du har taget for mange Dipyridamol 2care4. Du kan

også få hurtig puls, hurtigt åndedræt, lavt blodtryk,

hjertekramper, bevidstløshed, mavebesvær, svækket

vejrtrækning med blåfarvning af læber og negle,

forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Hvis du har glemt at tage Dipyridamol 2care4

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag

aldrig dobbelt dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Hvis du holder op med at tage Dipyridamol 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og

hovedpine. I de fleste tilfælde forsvinder disse

bivirkninger ved fortsat brug.

06-2016

P129448-1

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

– Muskelsygdommen myasthenia gravis.

– Forhøjet blodtryk

– Uregelmæssig hjerterytme (medicin indeholdende

adenosin). Det kan være nødvendigt at ændre

dosis.

– Astma eller KOL (f.eks. theophyllin eller andre

xantiner).

– Anden medicin til forebyggelse af blodpropper

(f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre).

Brug af Dipyridamol 2care4 sammen med mad og

drikke

Du kan tage Dipyridamol 2care4 i forbindelse med et

måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Dipyridamol 2care4, hvis du er

gravid, medmindre lægen vurderer, at det er strengt

nødvendigt. Tal med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Dipyridamol 2care4,

da dipyridamol bliver udskilt i modermælken. Tal med

lægen.

Frugtbarhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af dipyridamols

virkning på frugtbarheden hos mennesker. I

dyreforsøg blev der ikke set nogen skadelige

virkninger på frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipyridamol 2care4 kan give bivirkninger som

hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastning,

der i større eller mindre grad kan påvirke

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert

i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på,

hvordan medicinen påvirker dig.

Dipyridamol indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4

Tag altid Dipyridamol 2care4 nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne

Den sædvanelige dosis er 1 kapsel 2 gange daglig,

som regel én kapsel om morgenen og én kapsel om

aftenen.

Kapslen kan tages i forbindelse med eller uafhængig

af måltider. Kapslerne skal synkes hele og må ikke

tygges.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Alvorlige bivirkninger:

Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kræve

øjeblikkelig behandling. Kontakt lægen eller

nærmeste skadestue så hurtigt som muligt.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 behandlede):

– Angina pectoris (smerter i brystet, evt. med

udstråling til arm eller hals og åndenød).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

– Hurtig puls.

– Et blodproblem, der hedder ”trombocytopeni”,

og som kan forårsage blå mærker og langvarig

blødning fra sår.

– Øget blødning under eller efter operation.

– Allergiske reaktioner (overfølsomhed) med

strammen for brystet og åndenød, hududslæt og

kløe, hævelse af tunge, læber og ansigt.

– Galdesten med pludselige og hurtigt tiltagende

smerter i midten af maven eller under højre

brystben.

– Bronkospasme (vejrtrækningsbesvær,

astmalignende anfald).

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 behandlede):

– Kvalme, hovedpine, svimmelhed, diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 behandlede):

– Opkastning.

– Muskelsmerter.

– Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

– Svimmelhed eller besvimelse på grund af lavt

blodtryk.

– Hedeture.

– Nældefeber (urtikaria).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod

fugt.

Åbn ikke beholderen, før du skal starte med at tage

kapslerne. Hvis der er nogen kapsler tilbage efter 6

uger, skal de ikke bruges.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

Tag ikke Dipyridamol 2care4 efter den udløbsdato,

der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Dipyridamol indeholder:

– Aktivt stof: 200 mg dipyridamol.

– Øvrige indholdsstoffer: 96 % vinsyre-pellets

(2 % saccharose og 2 % povidon K-30s);

hypromellose E15; talcum; aakaciegummi,

spraytørret; triacetin; povidon (PVP K30);

simeticon-emulsion indeholdende: simeticon,

macrogolcetostearylether, natriumbenzoat, renset

vand; methacrylsyre-ethylacrylat copolymer;

hypromellosephthalat P55.

Kapselskal:

gelatine; titandioxid (E 171); rød og

gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hårde orange gelatinekapsler med rød hætte.

Dimension: 7,66 x 23,1 mm.

Kapslerne indeholder små gule pellets med langsom

udløsning.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder indeholdende 2 stk. tørremiddel.

Pakningsstørrelse: 60 hårde depotkapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Dipyridamol 2care4 svarer til Dipyridamol Alternova.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2016

7. juni 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Dipyridamol ”2care4”, hårde depotkapsler (2care4)

0.

D.SP.NR.

28332

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Dipyridamol ”2care4”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depotkapsel indeholder dipyridamol 200 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde depotkapsler (2care4).

Udseende:

Hårde, orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension 7,66 mm x 23,1 mm.

Kapslen indeholder gule pellets med langsom udløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi eller iskæmisk

apopleksi.

Dipyridamol ”2care4” anvendes som monoterapi eller i kombination med acetylsalicylsyre.

Dipyridamol ”2care4” er indiceret til voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration.

57677_spc.docx

Side 1 af 8

Dosering

Den anbefalede dosis er 1 kapsel to gange daglig, sædvanligvis én om morgenen og én om

aftenen.

Kapslerne kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider. Kapslerne skal synkes

hele og må ikke tygges.

Pædiatrisk population

Dipyridamol ”2care4” bør ikke anvendes til børn, da der ikke foreligger tilstrækkelige data

vedrørende sikkerhed og virkning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis.

Alternativ dosering i tilfælde af utålelig hovedpine:

I tilfælde af utålelig hovedpine i starten af behandlingen kan der forsøgsvis doseres 1

kapsel ved sengetid og en lav dosis af acetylsalicylsyre om morgenen.

Da der er utilstrækkelige effektdata vedrørende denne alternative dosering, og da

hovedpine som regel forsvinder ved regelmæssig dosering, skal patienten hurtigt (inden for

en uge) vende tilbage til den normale dosering.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dipyridamol er en potent vasodilatator. Dipyridamol skal derfor anvendes med

forsigtighed hos patienter med svær koronararteriesygdom (inklusive ustabil angina og

nyligt myokardieinfarkt), obstruktion i venstre ventrikels udløbsdel eller hæmodynamisk

ustabilitet (f.eks. dekompenseret hjertesvigt).

Hos patienter med myastenia gravis kan det være nødvendigt at justere behandlingen efter

ændringer i dipyridamoldoseringen (se pkt. 4.5).

Hos ældre patienter er der i nogle få tilfælde set varierende mængder af dipyridamol i

galdesten (op til 70 % af stenens vægt) med tegn på ascenderende cholangitis, som har

været i oral dipyridamolbehandling i adskillige år. Der er ingen evidens for, at dipyridamol

er den initierende faktor for disse galdesten. Det er muligt, at forekomsten af dipyridamol i

galdesten skyldes bakteriel deglucuronidering af konjugeret dipyridamol i galden.

Klinisk erfaring tyder på, at patienter, der bliver behandlet med oral dipyridamol, og som

samtidig har brug for farmakologisk stresstest med intravenøs dipyridamol, bør have

lægemidler indeholdende oral dipyridamol seponeret i 24 timer inden stresstest. Hvis dette

ikke overholdes vil følsomheden af stresstesten blive påvirket.

57677_spc.docx

Side 2 af 8

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Adenosin

Dipyridamol øger indholdet af adenosin i plasma og adenosins kardiovaskulære virkninger.

Det skal overvejes at justere dosis af adenosin.

Antihypertensiva

Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af blodtrykssænkende længemidler.

Cholinesterasehæmmere

Dipyridamol kan hæmme virkningen af cholinesterasehæmmere, hvilket kan medføre en

forværring af myasthenia gravis.

Antikoagulantia og trombocythæmmere

Når dipyridamol anvendes i kombination med antikoagulantia eller trombocythæmmere,

skal der tages højde for oplysninger om intolerans og risici vedrørende disse præparater.

Tilføjelse af dipyridamol til acetylsalicylsyre øger ikke forekomsten af blødningshændelser

men forstærker sådanne hændelser. Når dipyridamol blev administreret samtidig med

warfarin, optrådte blødning ikke med større hyppighed eller sværhedsgrad, end når

warfarin blev administreret alene.

Theophyllin og andre xanthiner

Xanthiner kan nedsætte virkningen af dipyridamol. Der skal især tages højde for dette ved

intravenøs administration af theophyllin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke udført studier af dipyridamols effekt på fertiliteten hos mennesker. Prækliniske

forsøg med dipyridamol viste ingen uønskede virkninger på fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet

Dipyridamol “2care4” må kun administreres på tvingende indikation. Der er utilstrækkelig

erfaring med brug af dipyridamol under graviditet. Prækliniske forsøg har ikke vist nogen

risiko (se pkt. 5.3). Dyreforsøg har ikke påvist nogen risiko for fosterskader. Ikke desto

mindre bør der ikke anvendes lægemidler under graviditeten, særligt i det første trimester

af graviditeten, medmindre den forventede gavnlige effekt opvejer den mulige risiko for

fostret.

Amning

Dipyridamol må kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. Dipyridamol

udskilles i human mælk.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Dipyridamol ”2care4” kan på grund af bivirkninger, såsom hovedpine, svimmelhed,

kvalme og opkastning, påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

mindre eller moderat grad.

57677_spc.docx

Side 3 af 8

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er kvalme og hovedpine. Disse bivirkninger indtræder

oftest hurtigt efter indledning af behandlingen og kan forsvinde ved fortsat behandling. Det

må forventes, at 6 % af de behandlede patienter får bivirkninger.

Frekvens

Organklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 to <1/10)

Ikke kendt* (kan

ikke estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Blod og lymfesystem

Thrombocytopeni.

Immunsystemet

Overfølsomhedsreak

tioner, angioødem.

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed.

Hjerte

Angina pectoris.

Takykardi.

Vaskulære sygdomme

Hypotension,

hedeture.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Bronkospasme.

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, diarré.

Opkastning.

Hud og subkutane

væv

Udslæt.

Urticaria.

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi.

Kirurgiske og

medicinske

procedurer

Øget blødning under

eller efter kirurgi.

*: Denne bivirkning er set efter markedsføringen. Der er 95 % sandsynlighed for, at

hyppigheden ikke overstiger “ikke almindelig”, og den kan være lavere. Det er ikke muligt

at fastsætte den præcise hyppighed, da denne bivirkning ikke blev set i en klinisk

forsøgsdatabase med 1654 patienter.

Der er fundet dipyridamol i galdesten (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

På grund af det lave antal observationer er erfaringen med overdosering af dipyridamol

begrænset.

57677_spc.docx

Side 4 af 8

Toksicitet:

Toksiciteten er sandsynligvis lav. 37,5 mg hos 2-årige forårsagede mild intoksikation,

medens 75-150 mg hos 1- til 3-årige efter administration af kul ikke forårsagede nogen

symptomer. 1 g som en enkeltdosis og 2,8 g pr. 24 timer hos voksne forårsagede ingen

udtalte symptomer. Dog medførte 1,75 g hos voksne svær intoksikation, og 5 g hos voksne

kan fremme hjerteanfald.

Symptomer:

Symptomer såsom varmefornemmelse, rødme, øget svedtendens, uro, svaghed,

svimmelhed og hovedpine. Øget puls og fald i blodtrykket kan også forekomme. Takypnø,

takykardi, angina pectoris, koma, bronkospasme, respirationsdepression, gastrointestinale

gener, forlænget blødningstid og gulfarvning af huden.

Behandling:

Om nødvendigt anbefales symptomatisk behandling.

Ventrikeltømning skal overvejes

Administration af xanthinderivater (f.eks. aminophyllin) kan reversere de hæmodynamiske

virkninger af dipyridamoloverdosering.

På grund af dipyridamols udtalte distribution til vævene og dets overvejende hepatiske

elimination er det usandsynligt, at dipyridamol kan fjernes ved hjælp af

eliminationsforstærkende procedurer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 01 AC 07. Trombocytaggregationshæmmere eksklusive heparin.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dipyridamols virker primært ved at øge niveauet af adenosin, der er en potent

vasodilatator, via hæmning af optagelsen heraf i trombocytterne, de røde blodlegemer og

endotelcellerne i karvæggen. Dette resulterer via flere trin i en hæmning af

trombocytaktiveringen på grund af reducerede calciumkoncentrationer.

Dipyridamol reducerer nedbrydningen af ATP til ADP og hæmmer derved den ADP-

medierede trombocytaggregation. Samtidig øges og stabiliseres det intracellulære niveau af

nitrogenoxid i cellerne.

Dipyridamol stimulerer også frigivelsen af prostacyklin fra karvæggen. Derved hæmmes

trombocytaggregationen og trombedannelsen.

Kliniske forsøg:

ESPS-2-forsøget viste, at Asasantin Retard to gange daglig reducerede risikoen for

iskæmisk apopleksi med 23,1 % i forhold til acetylsalicylsyre (ASA) 25 mg to gange

daglig, med 24,7 % i forhold til Persantin Retard to gange daglig, og med 37 % i forhold til

57677_spc.docx

Side 5 af 8

placebo. Asasantin Retard er et kombinationspræparat, der svarer til Persantin Retard tilsat

25 mg acetylsalicylsyre.

Resultatet fra ESPS-2-forsøget understøttes af resultaterne fra ESPRIT-forsøget, hvor der

var et kombineret kardiovaskulært endepunkt, som udover slagtilfælde og død også

inkluderede myokardieinfarkt og svær blødning. I dette forsøg blev der set en

risikoreduktion på 20 % med kombinationsbehandling med dipyridamol 400 mg og ASA

30-325 mg i forhold til behandling med ASA alene.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Den absolutte biotilgængelighed er ca. 70 %.

De maksimale plasmakoncentrationer nås 2-3 timer efter administration. I steady state med

en daglig dosis på 40 mg (2 x 200 mg) ses der en gennemsnitlige maksimal koncentration

på 1,98 mikrogram/ml og en minimal koncentration på 0,53 mikrogram/ml.

Fødeindtagelse påvirker ikke i klinisk relevant grad farmakokinetikken af dipyridamol

depotkapsler.

Fordeling:

Dipyridamol har høj lipofilicitet og fordeles derfor til mange organer.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen i det centrale kompartment Vc er ca. 5 l. Det

tilsyneladende fordelingsvolumen i steady state er ca. 100 l, hvilket afspejler fordeling til

andre kompartments.

Dipyridamol passerer ikke blod-hjerne-barrieren i signifikant grad.

Dipyridamol har meget lav passage via placenta.

Dipyridamol har en proteinbindingsgrad på 97-99 %. Det bindes primært til alfa-1-

glykoprotein og albumin.

Biotransformation:

Dipyridamol metaboliseres via leveren. Dipyridamol metaboliseres via konjugering til

glucuronidsyre, primært for at danne monoglucuronid og kun i lav grad diglucuronider. I

plasma findes omkring 80 % af den totale mængde som det primære produkt, medens 20 %

findes som monoglucuronid efter oral administration. Dipyridamolglucuroniders

farmakodynamiske aktivitet er signifikant lavere end dipyridamols.

Elimination:

Den dominerende halveringstid efter oral administration er ca. 40 minutter.

Den renale udskillelse af dipyridamol er ubetydelig (< 0,5 %), og den renale udskillelse af

glucuronidmetabolitter er lav (5 %). Glucuroniderne udskilles primært (95 %) via galden

med fæces, tilsyneladende med enterohepatisk recirkulation.

Den totale clearance er ca. 250 ml/min.

Der er set en forlænget terminal halveringstid på ca. 13 timer. Denne eliminationsfase er af

mindre betydning, idet den repræsenterer en lille andel af det totale AUC. Steady state

opnås i løbet af 2 dage ved dosering to gange daglig. Der er ikke set signifikant

akkumulation af lægemidlet efter gentagen dosering.

Kinetik hos ældre patienter:

Plasmakoncentrationerne efter behandling med Asasantin Retard (svarende til Persantin

Retard plus 25 mg acetylsalicylsyre) er 30 % højere hos ældre patienter (> 65 år) end hos

57677_spc.docx

Side 6 af 8

unge patienter (< 55 år). Forskellen i plasmakoncentrationerne skyldes primært reduceret

udskillelse. Der er ingen tilsyneladende forskel i absorptionen.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion:

Da den renale udskillelse er meget lav (5 %), forventes der ingen ændringer i

farmakokinetikken hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion. I ESPS-2 blev der ikke

set farmakokinetiske ændringer vedrørende dipyridamol og glucuronidmetabolitter hos

patienter med kreatininclearance fra 15 ml/min. til > 100 ml/min., når resultaterne blev

korrigeret for aldersforskelle.

Kinetik hos ældre patienter med nedsat leverfunktion:

Hos patienter med nedsat leverfunktion blev der ikke set nogen ændringer i

plasmakoncentrationerne af dipyridamol men en øget koncentration af (farmakologisk

inaktive) glucunorider.

Det anbefales at dosere dipyridamol uden restriktioner, så længe der ikke er tegn på

leversvigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dipyridamol har meget lav akut toksicitet. Toksiciteten efter intravenøs administration hos

hunde og rotter er markant højere, hvilket tyder på ringe absorption efter oral

administration af høje doser. Dødsårsagen blev anset for at være kardiovaskulært svigt.

I studier af toksicitet efter gentagne doser var dipyridamol veltolereret hos alle de

undersøgte dyrearter. NOEL efter oral administration var 10 mg/kg/dag hos hunde, 50

mg/kg/dag hos rotter og 60 mg/kg/dag hos bavianer. Hos rotter medførte doser på op til

600 mg/kg ikke alvorlige toksiske virkninger efter 18 måneders daglig administration. I

forsøgene med bavianer blev den toksiske dosis ikke nået.

I forsøg med hunde blev der set dosisafhængige toksiske virkninger på hjertet, blodkarrene

og nyrerne efter doser på 20 mg/kg/dag og derover. Disse ændringer er blevet beskrevet

ved brug af fosfodiesterasehæmmere og vasodilatatorer og vurderes at afspejle en særlig

følsomhed hos hunde. Der forventes ikke lignende virkninger hos mennesker. Den renale

toksicitet menes at være sekundær til ændringer i de hæmodynamiske parametre.

Der er ingen embryotoksicitet/føtotoksicitet i den organogenesiske eller peri- eller

postnatale fase. NOEL vedrørende embryotoksicitet/føtotoksicitet var 40 mg/kg/dag hos

kaniner, 125 mg/kg/dag hos mus og 1.000 mg/kg/dag hos rotter. I de peri-/postnatale

studier af rotter efter doser på mere end 100 mg/kg/dag blev der set øget perinatal

mortalitet og reduceret legemsvægt hos afkommet. Fertiliteten hos rotter blev ikke påvirket

af doser på op til 1.250 mg/kg/dag. Det anslås, at cirka 0,032 % af en dosis på 25 mg

dipyridamol udskilles i kaninmælk.

Genotoksicitetsstudier in vivo og in vitro viste ingen mutagene eller klastogene virkninger

op til den mulige maksimumkoncentration. I studier af cancerogeniciteten ved doser på op

til 75 mg/kg/dag hos rotter og mus blev der ikke set noget tumorigent potentiale.

57677_spc.docx

Side 7 af 8

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

96 % vinsyre-pellets (2 % saccharose og 2 % povidon K-30s); hypromellose E 15; talcum;

akaciegummi, spraytørret; triacetin; povidon (PVP K30); simeticon-emulsion

indeholdende: simeticon, macrogolcetostearylether, natriumbenzoat, renset vand;

methacrylsyre-ethylacrylat copolymer; hypromellosephthalat P55

Kapslens skal: Gelatine; titandioxid (E 171); rød og gul jernoxid (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet: 30 måneder.

Efter åbning: Kassér resterende kapsler 6 uger efter første åbning.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30º C.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper

HDPE-beholder (hvid polyethylen dåse) med PP-låg.

Tabletbeholder indeholdende

tørremiddel

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57677

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. maj 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57677_spc.docx

Side 8 af 8

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information