Dihypril 20+12,5 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
09-10-2017

Aktiv bestanddel:

HYDROCHLORTHIAZID, LISINOPRILDIHYDRAT

Tilgængelig fra:

ratiopharm GmbH

ATC-kode:

C09BA03

INN (International Name):

HYDROCHLORTHIAZID, LISINOPRILDI HYDRATE

Dosering:

20+12,5 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Produktets egenskaber

                4. OKTOBER 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DIHYPRIL, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
21472
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dihypril
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Dihypril 10 mg/12,5 mg: 1 tablet indeholder lisinoprildihydrat
svarende til 10 mg vandfrit
lisinopril og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
Dihypril 20 mg/12,5 mg: 1 tablet indeholder lisinoprildihydrat
svarende til 20 mg vandfrit
lisinopril og 12,5 mg hydrochlorthiazid.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Dihypril 10 mg/12,5 mg: Ferskenfarvede, runde tabletter med en
diameter på 6 mm og
mærket LH på den ene side.
Dihypril 20 mg/12,5 mg: Hvide, runde tabletter med en diameter på 8
mm med delekærv
på den ene side og mærket LH på den anden side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af essentiel hypertension.
Lisinopril/hydrochlorthiazid-kombinationen med
faste doser (10 mg lisinopril og 12,5 mg hydrochlorthiazid eller 20 mg
lisinopril og 12,5
mg hydrochlorthiazid) er indiceret til patienter, som ikke opnår
tilstrækkelig
blodtrykskontrol med lisinopril alene (eller hydrochlorthiazid alene).
_33934_spc.doc_
_Side 1 af 19_
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Anvendelse til v
oksne:
Ved behandling af hypertension fastsættes doseringen af lisinopril og
hydrochlorthiazid ud
fra en klinisk bedømmelse af patienten.
Lisinopril/hydrochlorthiazid-kombinationen skal tages en gang daglig.
Sædvanligvis anbefales administration af et kombinationspræparat med
faste doser af
lisinopril og hydrochlorthiazid efter dosistitrering af de enkelte
komponenter.
Når det er klinisk relevant, kan det overvejes at skifte direkte fra
monoterapi til den faste
kombination.
Tabletter med 10 mg/12,5 mg kan administreres til patienter, som ikke
opnår tilstrækkelig
blodtrykskontrol med 10 mg lisinopril alene.
Tabletter med 20 mg/12,5 mg kan administreres til patienter, som ikke
opnår tilstrækkelig
blodtrykskontrol med 20 mg lisinopril alene.
Overskridelse af en maksimal døgndosis på 40 mg lisinopril/25 mg
hydrochlorthiazid
frarå
                
                Læs hele dokumentet