Dibiglim 3 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
22-05-2018

Aktiv bestanddel:

GLIMEPIRID

Tilgængelig fra:

1A Farma A/S

ATC-kode:

A10BB12

INN (International Name):

glimepiride

Dosering:

3 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

2008-07-14

Produktets egenskaber

                14. MAJ 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DIBIGLIM, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25088
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dibiglim
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg glimepirid
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver tablet indeholder 142,22 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
1 mg tabletter:
Lyserød, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv
på begge sider og præget 'G1'
på den ende side.
2 mg tabletter:
Grøn, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på
begge sider og præget 'G2' på
den ene side.
3 mg tabletter:
Lysegul, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv
på begge sider og præget 'G3'
på den ene side.
4 mg tabletter:
Blå, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kant, delekærv på
begge sider og præget 'G4' på
den ene side.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at
sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.
_40994_spc.doc_
_Side 1 af 13_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Glimepirid er indiceret til behandling af type II diabetes mellitus,
hvor diæt, motion og
vægtreduktion alene ikke er tilstrækkelig.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Til oral anvendelse.
Grundlaget for en effektiv behandling af diabetes er en god diæt,
regelmæssig motion samt
regelmæssig kontrol af blod og urin. Tabletter eller insulin kan ikke
kompensere for, at
patienten ikke følger den anbefalede diæt.
Dosis bestemmes ud fra resultaterne af blod- og uringlukosemålinger.
Startdosis er 1 mg glimepirid daglig. Hvis der opnås god regulering,
anvendes denne dosering
som vedligeholdelsesbehandling.
Til de forskellige anbefalede doser findes der passende styrker.
I tilfælde af utilstrækkelig regulering øges dosis i henhold til
glykæmisk kontrol trinvist i
intervaller på ca. 1-2 uger mellem hvert trin til 2, 3 eller 4 mg
glimepirid daglig.
En dosis på mere end 4 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt