Dexacortone Vet. 0,5 mg tyggetabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-01-2018

Aktiv bestanddel:

DEXAMETHASON

Tilgængelig fra:

Le Vet Beheer B.V.

ATC-kode:

QH02AB02

INN (International Name):

dexamethasone

Dosering:

0,5 mg

Lægemiddelform:

tyggetabletter

Autorisation dato:

2018-12-01

Produktets egenskaber

                12. JANUAR 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DEXACORTONE VET., TYGGETABLETTER
0.
D.SP.NR.
30609
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Dexacortone Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver tablet indeholder 0,5 mg eller 2 mg dexamethason.
Hjælpestoffer
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tyggetabletter
0,5 mg
Lysebrun med brune prikker, rund og konveks 8 mm tablet med smag og en
krydsformet
delekærv på den ene side.
2 mg
Lysebrun med brune prikker, rund og konveks 13 mm tablet med smag og
en krydsformet
delekærv på den ene side.
Tabletterne kan deles i to eller fire lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund
Kat
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til symptomatisk behandling eller som tillægsbehandling af
inflammatoriske og allergiske
sygdomme hos hunde og katte.
_58915_spc.docx_
_Side 1 af 6_
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til dyr med virale eller mykotiske infektioner.
Bør ikke anvendes til dyr med diabetes mellitus eller
hyperadrenokorticisme.
Bør ikke anvendes til dyr med osteoporose.
Bør ikke anvendes til dyr med hjerte- eller nyredysfunktion.
Bør ikke anvendes til dyr med ulcerøs keratitis.
Bør ikke anvendes til dyr med ulcus i mave-tarm-kanalen.
Bør ikke anvendes til dyr med forbrændinger.
Bør ikke anvendes sammen med levende, attenuerede vacciner.
Bør ikke anvendes i tilfælde af glaukom.
Bør ikke anvendes under drægtighed (se pkt. 4.7).
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof, over for
kortikosteroider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Se også pkt. 4.8.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Administration af kortikoider har til formål at inducere en
forbedring i kliniske tegn i
stedet for helbredelse. Behandlingen skal kombineres med behandling af
den
underliggende sygdom og/eller miljøkontrol.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
I tilfælde, hvor det er blevet bedømt, at det er nødvendigt at
administrere præparatet, mens
en bakterie-, parasit- e
                
                Læs hele dokumentet