DesmoMelt 240 mikrogram frysetørret tablet

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
DESMOPRESSIN
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
H01BA02
INN (International Name):
desmopressin
Dosering:
240 mikrogram
Lægemiddelform:
frysetørret tablet
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
46230

Læs hele dokumentet

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmomelt

®

.

3. Sådan skal du tage Desmomelt

®

.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Desmomelt

virker ved at nedsætte produktionen af urin.

Du kan bruge Desmomelt

mod ufrivillig natlig vandladning hos børn (Enuresis nocturna),

mod hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi),

ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus).

Lægen kan have givet dig Desmomelt

for noget andet. Følg altid

lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmo-

melt

®

Tag ikke Desmomelt

®

hvis du

er overfølsom over for desmopressin eller et af de øvrige indholds-

stoffer.

har unormal stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.

har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får vanddrivende

medicin for.

har nyresygdom.

har kendt lavt natrium i blodet.

har for meget af et hormon, der nedsætter dannelse af urin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Desmomelt

®

hvis du er 65 år eller derover.

hvis dine nyrer ikke fungerer normalt.

Hvis du tager Desmomelt

mod ufrivillig natlig vandladning, skal

du drikke så lidt som muligt fra 1 time før du tager Desmomelt

næste morgen (mindst 8 timer). Behandling uden begrænsning af

væskeindtaget kan føre til væskeophobning i kroppen.

Du skal stoppe behandlingen og søge læge, hvis du får:

væskeophobning i kroppen (hovedpine, kvalme, opkastning,

vægtøgning og i alvorlige tilfælde kramper).

infektioner, feber eller betændelse i mave og tarm.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

Depression (tricykliske antipressiva, SSRI).

Sindssygdom (chlorpromazin).

Epilepsi (carbamazepin).

Smerter (NSAID).

Diaré (loperamid).

Diabetes (medicin i sulfonyluringruppen, især chlorpropamid).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Desmomelt

®

sammen med mad og drikke og alkohol

Du må ikke tage Desmomelt

i forbindelse med et måltid.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Desmomelt

efter aftale med

lægen.

Amning:

Du kan tage Desmomelt

, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmomelt

påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Desmomelt

®

Du skal lægge den frysetørrede tablet under tungen, hvor den oplø-

ses. Du må ikke drikke vand samtidig med, du tager den frysetørrede

tablet.

Den sædvanlige dosis er

Diabetes insipidus:

Voksne og børn:

Individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på 60 mikro-

gram tre gange dagligt. Ofte er den daglige vedligeholdelsesdosis på

1-2 frysetørrede tabletter (60-120 mikrogram) tre gange dagligt. Vær

opmærksom på at Desmomelt

ikke fås som 60 mikrogram frysetør-

rede tabletter.

Ufrivillig natlig vandladning (Enuresis nocturna):

Børn over 5 år:

Individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på 120 mikro-

gram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv kan dosis øges

til 2 frysetørrede tabletter på 120 mikrogram (240 mikrogram) ved

sengetid.

Du skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer

efter, at du har taget Desmomelt

Er du i langtidsbehandling, bør du hver 3. måned holde en pause

på 1 uge, for at vurdere om helbredelse er indtruffet. Tal evt. med

lægen, hvis du er i tvivl.

Hyppig natlig vandladning hos voksne (nocturi):

Individuelt. Startdosis er normalt 1 frysetørret tablet på 60 mikro-

gram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv kan dosis efter

en uge øges til 1 frysetørret tablet på 120 mikrogram. Herefter evt. 1

frysetørret tablet på 240 mikrogram. Vær opmærksom på at Desmo-

melt

ikke fås som 60 mikrogram frysetørrede tabletter.

Du skal drikke så lidt som muligt i perioden 1 time før til 8 timer

efter, at du har taget Desmomelt

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis ønsket virkning ikke er opnået efter 4 uger bør du kontakte din

læge.

Tag altid Desmomelt

nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apoteket.

Brugsanvisning

1 Fjern endestykket helt, startende

fra det hjørne hvor perforeringen

går helt ud til kanten.

2 Bræk blisterenheden fri langs

den perforerede linje.

3 Træk folien af. Start i hjørnet med

den printede pil. Den frysetørrede

tablet kan herefter fjernes fra

pakken.

4. For at få fat i den næste smelte-

tablet, trækkes blisterenheden fra

langs den vandrette stiplede linje.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DESMOMELT

®

120 mikrogram og 240 mikrogram frysetørrede tabletter

Desmopressin

1000095766-001-02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Desmomelt

til dig personligt. Lad derfor være med at give medici-

nen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Hvis du har taget for mange Desmomelt

®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Desmomelt

, end der står i denne information, eller flere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Væskeophobning i kroppen, hovedpine, kvalme, kramper og bevidst-

løshed kan optræde.

Hvis du har glemt at tage Desmomelt

®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Desmomelt

®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller

følger dig usikker på.

4. Bivirkninger

Desmomelt

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Ved behandling af voksne:

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt

natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne til-

fælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Svimmelhed, træthed.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Kvalme, mavesmerter, diaré, forstoppelse, opkastninger.

Symptomer fra blære og urinveje.

Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet.

For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjerte-

stop). Tal med lægen.

Søvnløshed, døsighed.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Synsforstyrrelser.

Hjertebanken.

Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller

fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

Sure opstød / halsbrand, luftafgang fra tarmen, oppustethed.

Svedetendens, kløe, udslæt, nældefeber.

Muskelkramper, muskelsmerter.

Utilpashed, brystsmerter, influenzalignende symptomer.

Vægtøgning.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Forvirring.

Allergisk eksem.

Hyppigheden er ikke kendt:

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga.

væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivir-

kning. Kontakt lægen.

Tørst pga. for højt natrium i blodet. Forhøjet natrium i blodet kan

i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper, bevidstløshed

og koma. Tal med lægen.

Kraftesløshed og svaghed.

Ved behandling af børn og unge:

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

Hævede fødder, ankler og hænder.

Kvalme, mavesmerter, diaré, opkastninger.

Symptomer fra blære og urinveje.

Humørsvingninger, truende, evt. voldelig adfærd. Tal med lægen.

Træthed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Angstsymptomer, mareridt, humørsvingninger.

Døsighed.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Irritation.

Hyppigheden er ikke kendt:

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt

natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med

lægen.

Abnormal adfærd, emotionelle forstyrrelser, søvnløshed, koncentra-

tionsforstyrrelser, uro i benene.

Depression, hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge

eller skadestue.

Næseblod.

Allergisk eksem, svedetendens, udslæt, nældefeber.

Desmomelt

kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprø-

ver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver nor-

male, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web-

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Desmomelt

utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Desmomelt

ved almindelig temperatur.

Opbevar Desmomelt

i original beholder, da det er følsomt for fugt.

Tag ikke Desmomelt

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desmomelt

®

, 120 mikrogram og 240 mikrogram, frysetørrede tablet-

ter indeholder:

Aktivt stof:

Desmopressin.

Øvrige indholdsstoffer:

Gelatine, mannitol E 421, vandfri citronsyre.

Pakningsstørrelser:

Desmomelt

fås i:

Desmomelt

120 og 240 mikrogram i pakninger med 30 og 100

frysetørrede tabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366

25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2015

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information