Dentocaine 40+0,005 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
13-02-2023

Aktiv bestanddel:

ADRENALINTARTRAT, Articainhydrochlorid

Tilgængelig fra:

Inibsa Dental S.L.U.

ATC-kode:

N01BB58

INN (International Name):

ADRENALINTARTRAT, Articain hydrochloride

Dosering:

40+0,005 mg/ml

Lægemiddelform:

injektionsvæske, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2010-06-09

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DENTOCAINE 40 MG/ML + 5 MIKROGRAM/ML
INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
articainhydrochlorid/adrenalin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER..
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt tandlægen, lægen eller apotekspersonalet, hvis du får
bivirkninger, herunder bivirkninger,
som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge DENTOCAINE 40 mg/ml + 5
mikrogram/ml
3.
Sådan skal du bruge DENTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml
4.
Bivirkninger
5
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
DENTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml bruges til at bedøve mundhulen
under
tandlægebehandlinger.
Lægemidlet indeholder to aktive stoffer:
• articain, et lokalbedøvelsesmiddel, der forhindrer smerte, og
• adrenalin, en vasokonstriktor, som trækker blodkarrene på
indsprøjtningsstedet sammen og derved
forlænger virkningen af articain. Det nedsætter også blødning
under operationen.
Tandlægen vil give dig DENTOCAINE 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml eller
DENTOCAINE 40 mg/ml
+ 5 mikrogram/ml.
DENTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml er til børn over 4 år (ca. 20
kg i legemsvægt), unge og
voksne.
Afhængigt af hvilken tandlægebehandling, der udføres, vil
tandlægen vælge mellem de to lægemidler:
• DENTOCAINE 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml bruges normalt til simple og
korte
tandlægebehandlinger
• DENTOCAINE 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml er mere tilpasset
behandlinger, der varer længere eller
med mulig væsentlig blødning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DENTOCAINE 40 MG/ML + 5
MIKROGRAM/ML
BRUG IKKE DENTOCAINE 40 MG/ML + 5 MIKROGRAM/ML:
•
hvis du er allergisk over for articain eller adrenalin eller et af de
øvrige indholdsstoffer i
DENTOCAINE 40 mg/ml +
5
mikrogram/ml (angiv
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                7. FEBRUAR 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DENTOCAINE, INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
26070
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dentocaine
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Dentocaine 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning
1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 40 mg
articainhydrochlorid og 5 mikrogram
adrenalin (som adrenalintartrat).
Hver cylinderampul med 1,8 ml injektionsvæske, opløsning indeholder
72 mg
articainhydrochlorid og 9 mikrogram adrenalin (som adrenalintartrat).
Dentocaine 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning
1 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 40 mg
articainhydrochlorid og 10 mikrogram
adrenalin (som adrenalintartrat).
Hver cylinderampul med 1,8 ml injektionsvæske, opløsning, indeholder
72 mg
articainhydrochlorid og 18 mikrogram adrenalin (som adrenalintartrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
natriummetabisulfit (E223),
natriumchlorid, citronsyre monohydrat
Dentocaine indeholder 0,83 mg natrium pr. 1 ml opløsning, dvs. 1,5
mg/1,8 ml.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning.
Opløsningen er en klar, ikke-opaliserende, farveløs væske med en pH
værdi fra 3,0 til 5,0.
Opløsningens osmolalitet er ca. 290 mOsm/kg
Opløsningen er fri for synlige partikler.
_dk_hum_43559_spc.doc_
_Side 1 af 16_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Lokal og lokal-regional anæstesi ved tandlægeprocedurer.
Dentocaine er indiceret til voksne, unge og børn over 4 år (eller
fra 20 kg).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Må kun anvendes af læger eller tandlæger.
Dosering
Den laveste dosis, der fører til effektiv anæstesi, bør anvendes
til alle populationer. Den
påkrævede dosis skal bestemmes individuelt.
Ved en rutinemæssig procedure er den normale dosis for voksne
patienter én
cylinderampul, men indholdet af mindre end én cylinderampul kan være
tilstrækkeligt til
effektiv anæstesi. Efter tandlægens skøn kan det være påkrævet
med flere cylinderampuller
til 
                
                Læs hele dokumentet