Delepsine 500 mg enterotabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Aktiv bestanddel:
NATRIUMVALPROAT
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N03AG01
INN (International Name):
sodium
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
enterotabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
10295
Autorisation dato:
1980-03-27

Indlægsseddel: Information til brugeren

Delepsine 100 mg, 300 mg og 500 mg enterotabletter

natriumvalproat

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

ADVARSEL

Delepsine, valproat kan skade et ufødt barn alvorligt, når det tages under graviditeten. Hvis du er en

kvinde, der er i stand til at få børn, skal du anvende effektiv svangerskabsforebyggelse (prævention)

uden afbrydelse under hele din behandling med Delepsine. Din læge vil gennemgå dette med dig, men

du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne indlægsseddel.

Få hurtigst muligt en konsultation hos din læge, hvis du ønsker at blive gravid, eller hvis du tror, du er

gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge beder dig om det, da din tilstand kan

blive forværret.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine

Sådan skal du tage Delepsine

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Delepsine er natriumvalproat.

Delepsine bruges i behandlingen af epilepsi, hvor det forhindrer eller dæmper krampetilfælde.

Delepsine bruges også til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset,

entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes ”bipolar

sygdom”. Delepsine kan bruges, når lithium ikke kan bruges.

Du kan tage Delepsine alene eller sammen med andre lægemidler til behandling af forskellige typer af

epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi) og mani.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Delepsine:

hvis du er allergisk over for natriumvalproat, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Delepsine (angivet i punkt 6).

hvis du har sygdom i leveren eller bugspytkirtlen.

hvis du eller dine nære slægtninge har haft leversygdom på grund af lægemiddel.

hvis du har en sjælden form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri).

hvis du har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni).

hvis du har unormal tendens til blødning (hæmoragisk diatese).

hvis du har en arvelig lidelse, der medfører en mitokondriel sygdom (f.eks. Alpers-Huttenlocher

syndrom).

hvis du lider af forstyrrelser i omsætningen af urinsyre (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine,

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele

behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller din prævention, før

du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere (se nedenfor under ”

Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til kvinder”).

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine hvis du er gravid, medmindre intet andet virker for dig.

Ved epilepsi må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele

behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller afbryde din

prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere (se

nedenfor under ” Graviditet, amning og frugtbarhed - Vigtig information til kvinder”).

Hvis du mener, at du fejler noget af ovenstående, eller hvis du generelt er i tvivl, skal du tale med din

læge før du tager Delepsine.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Delepsine

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsi-lægemidler, som for eksempel

valproat, har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Hvis du på noget tidspunkt

får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Behandling med Delepsine kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion samt

andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol. Oplys altid ved blod- og

urinprøvekontrol, at du er i behandling med Delepsine.

Kontakt lægen før du tager Delepsine,

hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).

hvis du har nedsat leverfunktion.

hvis du har nedsat nyrefunktion. Din læge vil muligvis tage en blodprøve eller ændre din dosis.

hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlægen.

hvis du lider af diabetes.

hvis du lider af knogleskørhed.

hvis du lider af bindevævssygdommen systemisk lupus erythematosus.

hvis du lider af en enzymforstyrrelse i urinstofcyklus.

hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.

hvis du er hiv-positiv.

hvis du tager på i vægt.

hvis du mangler et enzym kaldet carnitin palmitoyltransferase (CPT) type II og får kraftige

muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne.

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, og du evt. planlægger at blive gravid

hvis du ved, at der i familien er et arveligt problem, som medfører en mitokondriel sygdom.

Som med andre lægemidler mod epilepsi, kan kramper blive værre eller forekomme oftere, mens du

tager andre lægemidler. Hvis dette sker, kontakt straks lægen.

Tal med lægen, hvis dit barn under 3 år får Delepsine og har svær epilepsi, især hvis barnet samtidig

har nedsat leverfunktion, hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser,

stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller

urinsyre eller det får andre lægemidler mod epilepsi.

Hvis dit barn er under 3 år, skal Delepsine ikke tages sammen med acetylsalicylsyre.

KONTAKT ØJEBLIKKELIGT LÆGEN, hvis følgende symptomer optræder, især hvis de optræder i

de første 6 måneder af behandlingen: Uforklarlig svækkelse af den generelle tilstand, forlænget

blødningstid, appetitløshed, utilpashed, døsighed og træthed, som kan forekomme sammen med

gentagne opkastninger og mavesmerter, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, hævede ben og

ved pludselig forværring af kramper. Delepsine kan påvirke leveren (og i sjældne tilfælde

bugspytkirtlen) hos meget få patienter.

Hold ikke brat op med at tage Delepsine. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med lægen.

Børn og unge

Delepsine bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Delepsine

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre

lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er

købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Delepsine, og Delepsine kan påvirke virkningen af andre

lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager:

lægemidler mod smerter (acetylsalicylsyre) (særligt for børn under 3 år).

lægemidler mod mavesår (cimetidin).

andre lægemidler mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital,

phenytoin, primidon, ethosuximid, topiramat, rufinamid, zonisamid).

lægemidler mod malaria (mefloquin).

lægemidler mod hiv-virus og aids (zidovudin, lopinavir, ritonavir).

blodfortyndende lægemidler (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre).

sovemedicin eller lægemidler mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner, olanzapin,

quetiapin, MAO-hæmmere, antidepressiva).

lægemidler mod betændelse (erythromycin, panipenem, meropenem, imipenem, rifampicin)

(antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner). Kombinationen af valproat og

carbapenemer skal undgås, da det kan reducere effekten af natriumvalproat.

lægemidler mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

lægemidler mod kræft (cisplatin, adriamycin).

lægemidler mod forhøjet tryk i øjnene (grøn stær) eller højdesyge (acetazolamid).

østrogenholdig lægemidler (herunder nogle p-piller).

Delepsine kan øge virkningen af følgende lægemidler:

nimodipin (lægemidler mod hjerte-karsygdom).

Tal med din læge, hvis du skal have lægemidler til bedøvelse (propofol).

Brug af Delepsine sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør tage Delepsine umiddelbart efter et måltid. Du skal tage Delepsine enterotabletter med et glas

vand.

Delepsine kan forstærke effekten af alkohol. Det frarådes at indtage alkohol i forbindelse med

behandling med Delepsine.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Vigtig information til kvinder

Bipolar lidelse

Ved bipolar lidelse må du ikke tage Delepsine, hvis du er gravid.

Ved bipolar lidelse, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage

Delepsine, medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse

(prævention) under hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine

eller din prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Epilepsi

Ved epilepsi må du ikke tage Delepsine hvis du er gravid, medmindre intet andet virker for dig.

Ved epilepsi, må du, hvis du er en kvinde, der er i stand til at få børn, ikke tage Delepsine

medmindre du anvender en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under

hele behandlingen med Delepsine. Du må ikke stoppe med at tage Delepsine eller afbryde din

prævention, før du har diskuteret det med din læge. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Risici ved valproat, når det tages under graviditet (uanset sygdommen, som valproat anvendes til)

Tal straks med din læge, hvis du planlægger at få et barn eller er gravid.

Valproat indebærer en risiko, hvis det tages under graviditet. Jo højere dosis, desto højere risici,

men alle doser indebærer en risiko.

Det kan forårsage alvorlige fosterskader og kan påvirke måden, som barnet udvikler sig på,

efterhånden som det vokser. Fødselsdefekter, der er rapporteret, omfatter

spina bifida

(hvor

knoglerne i rygsøjlen ikke er korrekt udviklet); ansigts- og kraniemisdannelser; misdannelser af

hjerte, nyre, urinveje og kønsorganer; defekte lemmer (arme og ben). Der er rapporteret

høreproblemer eller døvhed hos børn, der har været udsat for valproat under graviditeten.

Hvis du tager valproat under graviditet, har du større risiko end andre kvinder for at få et barn

med fosterskader, der kræver medicinsk behandling. Fordi valproat er blevet anvendt i mange

år, ved vi, at hos kvinder, der tager valproat, vil omkring 10 børn ud af 100 have fosterskader.

Dette kan sammenlignes med 2 til 3 børn ud af 100 født af kvinder, der ikke har epilepsi.

Det anslås, at op til 30-40% af førskolebørn, hvis mødre tog valproat under graviditeten, kan få

problemer med den tidlige udvikling i barndommen. Berørte børn kan være langsomme til at gå

og tale, have lavere intelligens end andre børn, og have problemer med sprog og hukommelse.

Autismespektrumforstyrrelser er oftere diagnosticeret hos børn udsat for valproat, og der er

nogle tegn på, at børn har øget risiko for at udvikle symptomer på ADHD (Attention Deficit

Hyperactivity Disorder).

Inden dette lægemiddel bliver ordineret til dig, vil din læge have forklaret, hvad der kan ske

med dit barn, hvis du bliver gravid, mens du tager valproat. Hvis du senere beslutter dig for, at

du vil have et barn, må du ikke stoppe med at tage dit lægemiddel eller afbryde din prævention,

før du har diskuteret det med din læge.

Hvis du er forælder til eller plejer af en pige, der bliver behandlet med valproat, skal du

kontakte lægen, når dit barn, der bruger valproat, får sin første menstruation.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du prøver at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der er ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader, som er forbundet med brug af

valproat.

Find og læs om de situationer, der gælder for dig ud fra de situationer, der er beskrevet

nedenfor:

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

JEG ER GRAVID, OG JEG TAGER DELEPSINE

JEG BEGYNDER BEHANDLING MED DELEPSINE

Hvis det er første gang, du har fået ordineret Delepsine, vil din læge have forklaret risikoen for et

ufødt barn, hvis du bliver gravid. Når du engang er i stand til at få et barn, skal du sørge for at bruge

en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under din behandling med Delepsine. Tal med din

læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for råd om prævention.

De vigtigste budskaber:

Graviditet skal udelukkes inden behandlingsstart med Delepsine med resultatet af en

graviditetstest, som er bekræftet af din læge

Du skal bruge en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine.

Du skal diskutere passende metoder til svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge.

Din læge vil informere dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i

rådgivning om prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditeten.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER IKKE AT FÅ ET BARN

Hvis du fortsætter behandlingen med Delepsine, men ikke har planer om at få et barn, skal du sørge

for at bruge en effektiv præventionsmetode uden afbrydelse under hele din behandling med Delepsine.

Tal med din læge eller familieplanlægningsklinik, hvis du har brug for vejledning om prævention.

De vigtigste budskaber:

Du skal anvende en effektiv metode til svangerskabsforebyggelse (prævention) under hele din

behandling med Delepsine.

Du skal diskutere svangerskabsforebyggelse (prævention) med din læge. Din læge vil informere

dig om forebyggelse af graviditet og kan henvise dig til en specialist i rådgivning om

prævention.

Du skal have regelmæssige (mindst årlige) konsultationer med en specialist, der har erfaring

med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi. Under dette besøg vil din læge sørge for, at du

er klar over og har forstået alle de risici og vejledninger, der er forbundet med anvendelse af

valproat under graviditet.

Fortæl det til din læge, hvis du ønsker at få et barn.

Fortæl det øjeblikkeligt til din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Nogle p-piller (østrogenholdige p-piller) kan sænke niveauet af valproat i dit blod. Sørg for at

tale med din læge om den form for prævention, der passer bedst til dig.

JEG TAGER DELEPSINE OG PLANLÆGGER AT FÅ ET BARN

Hvis du planlægger at få et barn, skal du først have en konsultation hos din læge.

Stop ikke med at tage Delepsine eller din prævention, før du har diskuteret dette med din læge. Din

læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende. Din læge vil henvise dig til en

specialist, der har erfaring med behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, således at andre

behandlingsmuligheder kan evalueres tidligt. Din specialist kan sætte flere tiltag i gang, så din

graviditet går så glat som muligt, og eventuelle risici for dig og dit ufødte barn reduceres så meget som

muligt.

Din specialist kan beslutte at ændre dosis af Delepsine eller skifte dig til en andre lægemidler eller

stoppe behandlingen med Delepsine, længe før du bliver gravid - dette er for at sikre, at din sygdom er

stabil.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre, når du planlægger at få et barn. Folsyre kan sænke den

generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidlig abort, der eksisterer ved alle graviditeter. Det

er dog usandsynligt, at det vil mindske risikoen for fosterskader forbundet med brug af valproat.

De vigtigste budskaber:

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge siger det.

Du må ikke stoppe med at bruge din svangerskabsforebyggelse (prævention), før du har talt

med din læge, og I sammen har lagt en plan for at sikre, at dit helbred og din graviditet er

overvåget, og risikoen for dit barn er begrænset.

Få først en konsultation med din læge. Ved dette besøg vil din læge sørge for, at du er klar over

og har forstået alle risici og vejledninger, der er forbundet med brug af valproat under graviditet.

Din læge vil forsøge at skifte dig til en andre lægemidler eller stoppe behandlingen med

Delepsine, længe før du bliver gravid.

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

JEG ER GRAVID, OG JEG TAGER DELEPSINE

Stop ikke med at tage Delepsine, medmindre din læge beder dig om det, da din sygdom kan blive

forværret. Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er

gravid. Din læge vil rådgive dig yderligere.

Børn født af mødre, der har været behandlet med valproat, er i alvorlig fare for fosterskader og

problemer med udviklingen, der kan være alvorligt invaliderende.

Du vil blive henvist til en specialist med erfaring i behandling af bipolar lidelse eller epilepsi, så andre

behandlingsmuligheder kan overvejes.

I de ganske særlige tilfælde, hvor Delepsine er den eneste tilgængelige behandlingsmulighed under

graviditet, vil du blive overvåget meget tæt både for at styre din underliggende sygdom og for at

kontrollere, hvordan dit ufødte barn udvikler sig. Du og din partner kan få vejledning og støtte

vedrørende graviditeten, som er udsat for valproat.

Spørg din læge til råds om at tage folsyre. Folsyre kan sænke den generelle risiko for

spina bifida

(rygmarvsbrok) og tidligt abort, der er ved alle graviditeter. Det er dog usandsynligt, at det vil mindske

risikoen for fosterskader, som er forbundet med anvendelse af valproat.

De vigtigste budskaber:

Få straks en konsultation hos din læge, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge siger det.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist, der har erfaring med behandling af epilepsi,

bipolar lidelse for at vurdere behovet for andre behandlingsmuligheder.

Du skal have grundig vejledning om risikoen ved Delepsine under graviditet, herunder

teratogenicitet (misdannelser) og påvirkning af udviklingen hos børn.

Sørg for, at du bliver henvist til en specialist i prænatal (foster) overvågning for at opdage

mulige forekomster af misdannelser.

Sørg for at læse den patientvejledning, du modtager fra din læge. Din læge vil gennemgå den

årlige kvittering for information om risiko med dig og vil bede dig om at underskrive den og

beholde den. Du vil også modtage et patientkort fra apoteket for at minde dig om risici ved

valproat under graviditet.

Børn født af mødre, der har taget Delepsine under sidste del af graviditeten (3. trimester), kan få

abstinenssymptomer såsom uro, irritabilitet, usædvanlig pirrelighed, skælven/uro, øget bevægelse,

andre bevægelsesforstyrrelser, rysten, kramper og spiseforstyrrelser.

Amning

En lille mængde valproat går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Delepsine efter

aftale med lægen. Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Delepsine er nødvendig. Tal

med lægen.

Frugtbarhed

Valproat kan påvirke din frugtbarhed, både hvis du er kvinde eller mand. Se punkt 4. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Dette betyder, at Delepsine, på grund af bivirkninger (f.eks. træthed) kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig, når man udfører disse aktiviteter.

Delepsine indeholder natrium

Delepsine indeholder natrium: 14 mg pr. 100 mg enterotablet, 42 mg pr. 300 mg enterotablet og 70 mg

pr. 500 mg enterotablet. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du tage Delepsine

Tag altid Delepsine nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Din læge vil fastsætte, hvilken dosis der passer til dig. Dosis afhænger af din alder, vægt og hvor

svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis kan du få taget en blodprøve, som viser, hvor

meget Delepsine du har i blodet.

Behandling med Delepsine skal startes og overvåges af en læge med speciale i behandling af epilepsi

eller bipolar lidelse.

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får

dine anfald under kontrol.

Den sædvanlige dosis er:

Epilepsi:

Voksne:

600-1.200 mg daglig, det svarer til:

6-12 tabletter på 100 mg,

2-4 tabletter på 300 mg eller

2 tabletter på 500 mg. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

20-30 mg/kg dagligt. Hvis barnet f.eks. vejer 20 kg, vil den daglige dosis være

400-600 mg. Det svarer til:

4-6 tabletter på 100 mg,

1-2 tabletter på 300 mg eller

1 tablet på 500 mg. Følg lægens anvisning.

Mani:

Den daglige dosis skal fastsættes og kontrolleres individuelt af din læge.

Startdosis

: Den anbefalede daglige startdosis er 750 mg.

Gennemsnitlig daglig dosis

: De anbefalede daglige doser er normalt på mellem 1.000 mg og

2.000 mg.

Indgivelsesmåde

Tag tabletterne med et glas vand.

Du bør tage tabletterne umiddelbart efter et måltid.

Du skal synke enterotabletter hele.

Hvis du har taget for meget Delepsine

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Delepsine, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små pupiller, forvirring,

sløvhed, nedsat åndedræt og koma, lavt blodtryk og shock. Desuden kan man opleve tørst pga. for højt

natrium i blodet efter overdosering.

Hvis du har glemt at tage Delepsine

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den

sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge, hvis du har glemt at tage Delepsine flere gange i træk.

Hvis du holder op med at tage Delepsine

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal langsomt

nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt læge eller skadestue, hvis du oplever en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blødningstendens.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Kramper.

Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos børn og kan forekomme i løbet af de

første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarré, mavesmerter og

evt. gulfarvning af huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og

hvide blodlegemer og blodplader).

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lidt natrium i blodet og

væskeophobning samt ledsagende symptomer som forvirring og kramper (Schwartz-Bartter

syndrom).

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen.

Dyb bevidstløshed (koma).

Pludselige smerter i ryggen og øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed og afkalkning af

knoglerne.

Smerter i brystet, åndenød, hoste og feber pga. væske i lungehinden.

Kvalme, opkastning, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Forhøjet mandligt hormon (androgen). Dette kan føre til forandringer af den kvindelige

organisme i mandlig retning, øget behåring af mandlig type hos kvinder, akne, hårtab i et

maskulint mønster (såsom høje tindinger osv.).

Nedsat kropstemperatur.

En forøgelse af antallet og sværhedsgraden af kramper.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom

systemisk lupus erythematosus

Cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring, udebleven

menstruation

(polycystisk ovariesyndrom).

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (

Stevens-Johnson’s syndrom

Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Forbigående slaphed, appetitløshed, muskelsvaghed, ødelæggelse af muskelvævet og forvirring

pga. for lidt fosfat i blodet (

Fanconi’s syndrom

Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, hårtab, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for

lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen).

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse.

Kraftige muskelsmerter, da det kan være tegn på beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse).

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Svigtende funktion af knoglemarven, som fører til blodmangel (Myelodyplastisk syndrom).

Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Kvalme.

Rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Let og forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at danne blod.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Forvirring.

Hallucinationer.

Svækket hukommelse.

Døsighed.

Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Når Delepsine tages sammen med andre lægemidler mod epilepsi, er der set træthed, døsighed,

ligegyldighed og usikre bevægelser.

Forbigående hårtab.

Negle- og neglerodslidelser.

Svimmelhed.

Overfølsomhed.

Hovedpine.

Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit.

Uregelmæssig menstruation

Tab af hørelsen.

Opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

Truende, evt. voldelig adfærd, rastløs uro, opmærksomhedsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du

straks kontakte læge.

Uro, rastløshed, irritation.

Udslæt (nældefeber) og hævelser.

Usikre bevægelser.

Søvnlignende sløvhedstilstand.

Øget spytdannelse.

Hævede fødder, ankler og hænder.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Udebleven menstruation.

Forbigående rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Vand i kroppen.

Forandringer af hår såsom ændret hårkvalitet og hårfarve og unormal hårvækst.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).

Mandlig infertilitet.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Udslæt pga. overfølsomhed overfor Delepsine (

DRESS syndrom

Svigtende eller nedsat hukommelse.

Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i hudens blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

Forhøjet ammonium i blodet.

Fedme.

Unormal opførsel, uro og rastløshed, besvær med at lære.

Biotin (B-vitamin) mangel.

Dobbeltsyn.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Susen for ørerne (tinnitus).

Sygdom i tandkødet, tandkødsfortykkelse.

Mundbetændelse

.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og

knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsi-

lægemidler, har knogleskørhed eller tager lægemidler med binyrebarkhormon.

Medfødte misdannelser og

udviklingsforstyrrelser

kan forekomme (se punkt 2 ”Advarsler og

forsigtighedsregler” og ”Graviditet, amning og frugtbarhed”).

Delepsine kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. ændringer i blodets sammensætning, som igen bliver normal,

når behandlingen ophører.

Yderligere bivirkninger hos børn

Nogle bivirkninger for valproat forekommer oftere hos børn og er mere alvorlige sammenlignet med

hos voksne. Disse inkluderer leverskader, betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis), truende, evt.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information