Delepsine 500 mg enterotabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023

Aktiv bestanddel:

NATRIUMVALPROAT

Tilgængelig fra:

Orion Corporation

ATC-kode:

N03AG01

INN (International Name):

sodium

Dosering:

500 mg

Lægemiddelform:

enterotabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1982-03-03

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DELEPSINE 100 MG, 300 MG OG 500 MG ENTEROTABLETTER
natriumvalproat
▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
ADVARSEL
Delepsine, valproat kan skade et ufødt barn alvorligt, når det tages
under graviditeten. Hvis du er en
kvinde, der er i stand til at få børn, skal du anvende effektiv
svangerskabsforebyggelse (prævention)
uden afbrydelse under hele din behandling med Delepsine. Din læge vil
gennemgå dette med dig, men
du skal også følge vejledningen i punkt 2 i denne indlægsseddel.
Få hurtigst muligt en konsultation hos din læge, hvis du ønsker at
blive gravid, eller hvis du tror, du er
gravid.
Du må ikke stoppe med at tage Delepsine, medmindre din læge beder
dig om det, da din tilstand kan
blive forværret.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Delepsine
3.
Sådan skal du tage Delepsine
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Det aktive stof i Delepsine er natriumvalproat.
Delepsine bruges i behandlingen af epilepsi, hvor det forhindrer eller
dæmper krampetilfælde.
Delepsine bruges ogs
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt