Clozapin "Accord" 25 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

20-04-2020

Aktiv bestanddel:
CLOZAPIN
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
N05AH02
INN (International Name):
clozapine
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisationsnummer:
54767
Autorisation dato:
2017-02-16

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til patienten

Clozapin Accord

25 mg tabletter

Clozapin Accord 100 mg tabletter

clozapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Accord

Sådan skal du tage Clozapin Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Clozapin Accord er clozapin, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes for

antipsykotika (medicin, der bruges til at behandle psykiske sygdomme, som fx psykoser).

Clozapin Accord anvendes til behandling af mennesker med skizofreni, hvor anden medicin ikke har

virket.

Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker, hvordan du tænker, føler og opfører dig. Du bør kun

tage denne medicin, hvis du allerede har prøvet mindst to andre slags antipsykotiske lægemidler,

herunder en af de nyere atypiske antipsykotika til behandling af skizofreni, og disse ikke har virket eller

ikke kunne tåles pga. bivirkninger, der ikke kunne behandles.

Kun ved 25 mg og 100 mg tabletter:

Clozapin Accord anvendes desuden til behandling af svære forstyrrelser i tanker, følelser og opførsel

hos patienter med Parkinsons sygdom, hvor anden behandling ikke har virket.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clozapin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clozapin Accord

hvis du er allergisk over for clozapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver

hvis du nogensinde har fået at vide, at du har et lavt antal hvide blodceller (fx leukopeni eller

agranulocytose), særligt hvis medicin var årsag til det. Dette gælder dog ikke, hvis du har haft lavt

antal hvide blodceller pga. kemoterapi

hvis du tidligere har været nødt til at stoppe med at tage Clozapin Accord pga. alvorlige

bivirkninger (fx agranulocytose eller hjerteproblemer)

hvis du bliver eller er blevet behandlet med langtidsvirkende indsprøjtninger af antipsykotisk

medicin

hvis du har en sygdom i knoglemarven eller nogensinde har haft en sygdom i knoglemarven

hvis du lider af ukontrolleret epilepsi (kramper eller anfald)

hvis du lider af en akut psykisk sygdom forårsaget af alkohol eller stoffer (fx narkotika)

hvis du lider af nedsat bevidsthed og voldsom døsighed

hvis du lider af kredsløbssvigt, som kan være forårsaget af alvorligt chok

hvis du lider af en alvorlig nyresygdom

hvis du lider af myokarditis (betændelse af hjertemusklen)

hvis du lider af nogen anden alvorlig hjertesygdom

hvis du har symptomer på en aktiv leversygdom som fx gulsot (gulfarvning af huden og øjnene,

kvalme og appetitløshed)

hvis du lider af en anden alvorlig leversygdom

hvis du lider af blokering af tarmsystemet (din tarm virker ikke ordentligt og du har svær

forstoppelse)

hvis du tager medicin, der forhindrer, at din knoglemarv fungerer ordenligt

hvis du tager medicin, der nedsætter antallet af hvide blodceller

Fortæl det straks til din læge og tag ikke Clozapin Accord, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Clozapin Accord må ikke gives til nogen, der er bevidstløs eller i koma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Sikkerhedsforanstaltningerne i dette afsnit er meget vigtige. Du skal følge dem for at minimere

risikoen for alvorlige livstruende bivirkninger.

Før du starter behandling med Clozapin Accord

, så fortæl din læge, hvis du har eller tidligere har

haft:

blodpropper eller nogen i familien har haft blodpropper, da lægemidler som dette kan være

forbundet med dannelse af blodpropper

øget tryk i øjet (grøn stær, glaukom)

diabetes. Forhøjede (nogle gange betydeligt) blodsukkerniveauer er forekommet hos patienter med

eller uden sukkersyge i deres sygdomshistorik (se afsnit 4)

problemer med blærehalskirtlen (prostata) eller svært ved at lade vandet

nogen form for hjerte-, nyre- eller leversygdom

kronisk forstoppelse eller hvis du tager medicin, der kan give kronisk forstoppelse (fx antikolinerg

medicin)

galactoseintolerans, Lapp Lactase Deficiency eller glucose/galactosemalabsorption

kontrolleret epilepsi

sygdomme i tyktarmen

operation i maveregionen

en hjertesygdom, eller hvis nogen i familien har haft overledningsforstyrrelser i hjertet (kaldet

”forlængelse af QT-intervallet”)

risiko for at få slagtilfælde, fx hvis du har for højt blodtryk, hjerte-kar-problemer eller problemer

med blodkarrene i hjernen

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Accord:

hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine

symptomer er forbundet med din medicin

hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre

til bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning,

som kræver omgående behandling

hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken

åndenød

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist

hvis du oplever kvalme, opkastning og/eller appetitløshed. Din læge vil kontrollere dine levertal.

hvis du har

alvorlig forstoppelse.

Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer

Lægeundersøgelser og blodprøver

Før du starter med at tage dette lægemiddel, vil din læge spørge dig ud om din sygdomshistorik og tage

en blodprøve for at sikre, at dit antal af hvide blodceller er normalt. Det er vigtigt at undersøge dette, da

din krop har brug for hvide blodceller til at bekæmpe infektioner.

Sørg for, at du får taget regelmæssige blodprøver, før du starter behandlingen, under

behandlingen og efter du stopper behandlingen med Clozapin Accord.

Din læge vil fortælle dig helt præcist hvor og hvornår, du skal have taget prøverne. Du må kun tage

Clozapin Accord hvis dine blodprøver er normale.

Dette lægemiddel kan forårsage et alvorligt fald i antallet af hvide blodceller (agranulocytose). Kun

regelmæssige blodprøver kan vise din læge, om du er i risiko for at udvikle agranulocytose.

I de første 18 uger af behandlingen er blodprøver nødvendige hver uge. Derefter er blodprøver

nødvendige mindst én gang om måneden.

Hvis der er et fald i antallet af hvide blodceller, skal du straks stoppe med at tage clozapin. Antallet

af hvide blodceller bør derefter vende tilbage til normalt.

Du skal have taget blodprøver i yderligere 4 uger efter, at du er stoppet med clozapin-behandlingen.

Du skal også til en fysisk undersøgelse hos lægen, før du starter behandlingen. Din læge vil muligvis

lave et elektrokardiodiagram (EKG) for at kontrollere dit hjerte, men kun hvis dette er nødvendigt, eller

du har nogen særlige problemer.

Hvis du har en leversygdom, skal du regelmæssigt have lavet en test af din leverfunktion, så længe du

tager dette lægemiddel.

Hvis du har for højt blodsukker (diabetes), vil din læge måske regelmæssigt undersøge dit

blodsukkerniveau.

Dette lægemiddel kan forårsage ændringer i dit niveau af fedtstoffer i blodet. Dette lægemiddel kan

forårsage vægtøgning. Din læge vil måske holde øje med din vægt og niveauet af fedtstoffer i dit blod.

Hvis dette lægemiddel får dig til at føle dig svimmel, rundtosset eller svag, skal du være forsigtig, når

du rejser dig fra siddende eller liggende stilling.

Hvis du skal have foretaget en operation, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan være

oppegående i længere tid, skal du fortælle din læge, at du tager dette lægemiddel. Du kan være i risiko

for trombose (blodprop i en blodåre).

Børn og unge under 16 år

Hvis du er under 16 år, bør du ikke tage Clozapin Accord, da der ikke er nok information om brugen til

denne aldersgruppe.

Ældre (60 år og derover)

Ældre personer (60 år og derover) kan have større risiko for følgende bivirkninger under behandlingen:

svaghed eller svimmelhed efter ændring af stilling, svimmelhed, hurtig hjerterytme, svært ved at lade

vandet og forstoppelse.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du lider af en tilstand som kaldes demens.

Brug af anden medicin sammen med Clozapin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og

mineraler. Du skal muligvis tage en anden dosis af din medicin eller tage en anden medicin.

Tag ikke Clozapin Accord sammen med medicin, der kan nedsætte knoglemarvsfunktionen

og/eller nedsætte antallet af blodceller, der bliver lavet af kroppen,

som fx:

carbamazepin, medicin der bruges mod epilepsi

visse antibiotika: chloramphenicol, sulfonamider, som fx co-trimoxazol

visse smertestillende midler: pyrazolon analgetika, som fx phenylbutazon

penicillamin, medicin der bruges mod leddegigt

cytotoksiske midler, medicin der bruges til kemoterapi

langtidsvirkende depot-injektioner med antipsykotisk medicin

Disse lægemidler øger din risiko for at udvikle agranulocytose (mangel på hvide blodceller).

Hvis du tager Clozapin Accord

samtidigt med anden medicin, kan det have indflydelse på

effekten af Clozapin Accord

og/eller effekten af den anden medicin. Fortæl din læge, hvis du

planlægger at tage, hvis du tager (selvom behandlingen næsten er slut), eller hvis du for nylig er

stoppet med at tage noget af følgende medicin:

medicin til behandling af depression, som fx lithium, fluvoxamin, tricykliske antidepressiva,

MAO-hæmmere, citalopram, paroxetin, fluoxetin og sertralin

anden antipsykotisk medicin til behandling af psykiske sygdomme, som fx perazin

benzodiazepiner og anden medicin til behandling af angst eller søvnproblemer

narkotiske stoffer eller anden medicin, som kan påvirke dit åndedræt

medicin, der bruges til at kontrollere epilepsi, som fx phenytoin og valproat

medicin mod for højt eller for lavt blodtryk, som fx adrenalin og noradrenalin

warfarin, medicin til forebyggelse af blodpropper

antihistaminer, medicin mod forkølelse eller allergier, som fx høfeber

antikolinerg medicin, som anvendes mod mavekramper, spasmer og køresyge

medicin til behandling af Parkinsons sygdom

digoxin, medicin til behandling af hjerteproblemer

medicin mod hurtig eller uregelmæssig hjerterytme

visse typer medicin mod mavesår, som fx omeprazol eller cimetidin

visse typer antibiotika, som fx erythromycin og rifampicin

visse typer medicin mod svampeinfektioner (som fx ketoconazol) eller virusinfektioner (som fx

proteasehæmmere, der bruges til behandling af HIV-infektioner)

atropin, medicin som kan være i nogle øjendråber eller hoste- og forkølelsesmedicin

adrenalin, medicin der bruges i nødsituationer

hormonel prævention (p-piller)

Denne liste er ikke komplet. Din læge eller apotekspersonalet har mere information om medicin, du skal

være forsigtig med eller undgå at tage sammen med Clozapin Accord. De ved også, om den medicin, du

tager, tilhører nogen af de ovenstående medicingrupper. Tal med dem.

Brug af Clozapin Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du er i behandling med dette lægemiddel. Fortæl det til din læge, hvis

du ryger, og hvor tit du drikker koffeinholdige drikke (kaffe, te, cola). Pludselige ændringer i dine

rygevaner eller i dit sædvanlige koffeinindtag kan ændre virkningen af dette lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Din læge vil diskutere fordele og mulige

risici af at tage medicinen under graviditet med dig. Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet,

hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Clozapin Accord.

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget clozapin i sidste trimester

(de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed,

ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer

skal du kontakte din læge.

Nogle kvinder, som tager medicin mod psykiske sygdomme, har uregelmæssige eller ingen

menstruation. Hvis dette gælder for dig, så kan din menstruation muligvis vende tilbage, når din

medicin bliver skiftet til Clozapin Accord. Det betyder, at du skal bruge sikker prævention.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med dette lægemiddel. Clozapin, det aktive stof i Clozapin

Accord, kan blive udskilt i modermælken og påvirke dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan, især i begyndelsen af behandlingen, virke trættende, sløvende og give kramper.

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, eller arbejde med værktøj eller maskiner, mens du har

disse symptomer.

Clozapin Accord

indeholder lactose

Clozapin Accord indeholder lactose. Hvis din læge eller apotekspersonalet har fortalt dig, at du ikke kan

tåle visse sukkerarter, skal du drøfte dette med din læge, inden du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Clozapin Accord

For at minimere risikoen for lavt blodtryk, krampeanfald og sløvhed er din læge nødt til at øge din dosis

gradvist. Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er vigtigt, at du ikke ændrer din dosering eller holder op med at tage dette lægemiddel, uden at tale

med din læge først. Fortsæt med at tage tabletterne, så længe din læge siger, du skal. Hvis du er 60 år og

derover, vil din læge måske starte din behandling med en lavere dosis og langsomt øge doseringen, da

du muligvis har en større risiko for at udvikle bivirkninger (se afsnit 2 ”Det skal du vide, før du

begynder at tage Clozapin Accord”).

Hvis du ikke kan få den ordinerede dosis med denne styrke, er der andre styrker tilgængelige af dette

lægemiddel, som kan hjælpe dig med at opnå den korrekte dosering.

25 mg: tabletten kan deles i to lige store doser.

100 mg: tabletten kan deles i to lige store doser.

Behandling af skizofreni

Den normale startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) én eller to gange daglig den første dag,

efterfulgt af 25 mg én eller to gange daglig den anden dag. Synk tabletten med vand. Hvis du tåler

medicinen godt, vil din læge langsomt øge doseringen i trin af 25-50 mg over de næste 2 til 3 uger,

indtil en dosering på 300 mg daglig er opnået. Derefter, hvis nødvendigt, kan doseringen øges i trin på

50-100 mg hver halve uge eller, helst, med ugentlige intervaller.

Den effektive daglige dosering er normalt mellem 200 mg og 450 mg, opdelt i flere individuelle doser

dagligt. Nogle mennesker kan have behov for mere. En daglig dosis på op til 900 mg er tilladt. Øgede

bivirkninger (særligt kramper) kan forekomme ved daglige doser på over 450 mg. Tag altid den for dig

lavest effektive dosis. De fleste patienter tager en del af deres dosis om morgenen og en del af deres

dosis om aftenen. Din læge vil fortælle dig nøjagtig, hvordan du skal dele din daglige dosis. Hvis din

daglige dosering kun er 200 mg, kan du tage denne som en enkeltdosis om aftenen. Når du har taget

Clozapin Accord med gode resultater i et stykke tid, vil din læge muligvis prøve at sætte din dosis ned.

Du skal tage dette lægemiddel i mindst 6 måneder.

Kun ved 25 mg og 100 mg tabletter:

Behandling af alvorlige tankeforstyrrelser hos patienter med Parkinsons sygdom

Den normale startdosis er 12,5 mg (en halv 25 mg tablet) om aftenen. Synk tabletten med vand. Din

læge vil gradvist øge doseringen i trin af 12,5 mg, ikke hurtigere end to trin om ugen, op til en

maksimum-dosering på 50 mg i slutningen af den anden uge. Stigningerne i dosis bør stoppes eller

udskydes, hvis du føler dig svag, svimmel eller forvirret. For at undgå sådanne symptomer vil dit

blodtryk blive målt i løbet af de første uger af behandlingen.

Den effektive daglige dosis er normalt mellem 25 mg og 37,5 mg, taget som en enkeltdosis om aftenen.

Doser på 50 mg daglig bør kun overskrides i særlige tilfælde. Den maksimale daglige dosis er 100 mg.

Tag altid den for dig lavest effektive dosis.

Hvis du har taget for meget Clozapin Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clozapin Accord,

end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis en anden

person har taget nogle af dine tabletter.

Symptomerne på overdosering er:

Døsighed, træthed, manglende energi, bevidstløshed, koma, forvirring, hallucinationer, oprevethed,

usammenhængende tale, stive arme og/eller ben, rystende hænder, kramper, øget produktion af spyt,

store pupiller, sløret syn, lavt blodtryk, kollaps, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme,

vejrtrækningsbesvær eller vejrtrækningssvigt.

Hvis du har glemt at tage Clozapin Accord

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du

snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over og tag den næste dosis

på det rigtige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt

din læge snarest muligt, hvis du ikke har taget Clozapin Accord i over 48 timer.

Hvis du holder op med at tage Clozapin Accord

Hold ikke op med at tage Clozapin Accord uden først at spørge din læge, da du i så fald kan få

abstinenser. Disse omfatter svedudbrud, hovedpine, kvalme, opkastning og diarré.

Hvis du får nogle af

disse symptomer, skal du straks kontakte din læge. Disse symptomer kan blive efterfulgt af flere

alvorlige bivirkninger, medmindre du straks kommer under behandling.

Dine oprindelige

symptomer kan vende tilbage. Hvis du er nødt til at stoppe behandlingen, tilrådes en gradvis nedsættelse

af dosis på trin af 12,5 mg over en til to uger. Din læge vil informere dig om, hvordan du skal nedsætte

din daglige dosis. Hvis du er nødt til at stoppe behandlingen med Clozapin Accord pludseligt, skal du

undersøges af din læge.

Hvis din læge genstarter behandlingen med dette lægemiddel, og du fik din sidste dosis af Clozapin

Accord for mere end to dage siden, skal din behandling startes med 12,5 mg.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel, så spørg din læge eller

apotekspersonalet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræve omgående lægehjælp:

Fortæl det straks til din læge, inden du tager den næste Clozapin Accord:

Meget almindelig

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

hvis du har

alvorlig forstoppelse.

Din læge vil behandle dig for dette for at undgå yderligere

komplikationer.

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

hvis du får tegn på

forkølelse, feber, influenza-lignende symptomer, ondt i halsen eller anden

infektion.

Du skal hurtigst muligt have taget en blodprøve for at få kontrolleret, om dine

symptomer er forbundet med din medicin.

hvis du får krampeanfald.

Ikke almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

hvis du får en pludselig og hurtig stigning af kropstemperaturen samt stive muskler, som kan føre

til bevidstløshed (neuroleptisk malignt syndrom), da du kan være udsat for en alvorlig bivirkning,

som kræver omgående behandling

Sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

hvis du får tegn på infektion i de øvre luftveje eller lungebetændelse, som fx feber, hoste,

vejrtrækningsproblemer, besværet åndedræt.

hvis du oplever

kvalme, opkastning

og/eller

appetitløshed

. Din læge vil kontrollere dine levertal.

Sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

eller

meget sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af

10.000 personer):

hvis du har

hurtige og uregelmæssige hjerteslag

, selv når du hviler,

hjertebanken

åndenød

smerter i brystkassen

eller

uforklaret træthed

. Din læge vil kontrollere dit hjerte og om

nødvendigt straks henvise dig til en hjertespecialist

Meget sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

hvis du er en mand og får vedvarende smertefuld rejsning af penis. Dette kaldes priapisme. Hvis du

har en rejsning, der varer mere end 4 timer, kan omgående medicinsk behandling være nødvendig

for at undgå yderligere komplikationer.

Hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

hvis du får dundrende brystsmerter, fornemmelse af, at brystet strammer sammen, trykkende eller

knugende fornemmelse (brystsmerten kan stråle ud i venstre arm, kæbe, nakke og øverste del af

maven), åndenød, svedeture, svaghed, svimmelhed, kvalme, opkastning og hjertebanken

(symptomer på hjerteanfald). Kontakt skadestuen med det samme.

hvis du får trykken for brystet, følelsen af tunghed, følelsen af stramhed, knugende, brændende

eller kvælende fornemmelse (symptomer på for lidt blod og ilt til hjertemusklen). Din læge skal

undersøge dit hjerte.

hvis du får tegn på blodprop i venerne, især i benene (symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødmen på benene), som kan bevæge sig gennem blodkarrene til lungerne og give brystsmerter

samt åndedrætsbesvær.

hvis du får voldsom svedproduktion, hovedpine, kvalme, opkast og diarre (symptomer på cholinerg

syndrom).

hvis du får kraftigt nedsat urinproduktion (tegn på nyresvigt).

hvis du får en allergisk reaktion (hævelse hovedsageligt i ansigt, mund og hals, såvel som tungen,

hvilket kan være kløende eller smertefuldt).

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, skal du oplyse det til din læge med det samme, inden du tager

den næste Clozapin Accord.

Andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer):

Døsighed, svimmelhed, øget hjerterytme, øget produktion af spyt.

Almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):

Højt antal hvide blodceller (leukocytose), højt antal af en bestemt type hvide blodceller (eosinofili),

vægtøgning, sløret syn, hovedpine, rysten, stivhed, rastløshed, kramper, pludselige ryk/spjæt, unormale

muskelbevægelser, ude af stand til at bevæge sig, ude af stand til at forblive ubevægelig, ændringer i

EKG, for højt blodtryk, svaghed eller svimmelhed ved stillingsskift, pludselig tab af bevidsthed,

kvalme, opkastning, appetitløshed, mundtørhed, mindre anormaliteter ved leverfunktionstests, mistet

kontrol over blæren, svært ved at lade vandet, træthed, feber, øget svedproduktion, øget

kropstemperatur, talebesvær (fx sløret tale).

Ikke almindelig

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):

Mangel på hvide blodceller (agranulocytose), talebesvær (fx stammen).

Sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer):

Lavt antal røde blodceller (blodmangel), rastløshed, rastløs uro, forvirring, febervildelse,

kredsløbskollaps, uregelmæssig hjerterytme, betændelse i hjertemusklen (myokarditis) eller i

hjertesækken (perikarditis), samling af væske omkring hjertemusklen (perikardiel effusion),

synkebesvær (fx. mad i den gale hals), højt blodsukkerniveau, sukkersyge, blodprop i lungerne

(thromboembolisme), leverbetændelse (hepatitis), gulsot (huden bliver gul/mørk urin/kløe), betændelse

i bugspytkirtlen, der fører til alvorlige øvre mavesmerter, forhøjet niveau af enzymet kreatinin-

phosphokinase i blodet.

Meget sjælden

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer):

Øget antal blodplader med mulighed for blodprop i blodkarrene, fald i antallet af blodplader,

ukontrollable bevægelser med munden/tungen og ben eller arme, tvangstanker og tvangshandlinger

(obsessive kompulsive symptomer), hudreaktioner, hævelse foran øret (forstørrelse af spytkirtler),

vejrtrækningsbesvær, komplikationer på grund af ukontrolleret blodsukker (f.eks koma eller

ketoacidose), meget højt indhold af triglycerider eller kolesterol i blodet, sygdom i hjertemuskulaturen

(kardiomyopati), hjertestop, svær forstoppelse med mavesmerter og mavekramper forårsaget af

obstruktion af tarmen (paralytisk ileus), opsvulmet mave, mavesmerter, alvorlige leverskader (fulminant

nekrose), betændelse i nyrerne, pludselig uforklarlig død.

Hyppigheden er ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Leversygdomme herunder fedtlever, død af leverceller, levertoksicitet/-skade, leversygdomme, der

medfører udskiftning af normalt levervæv med arvæv, der fører til tab af leverfunktion, herunder

levertilfælde der medfører livstruende konsekvenser såsom leversvigt (som medføre død), leverskader

(skadede leverceller, skadet galdegang i leveren, eller begge dele) og levertransplantation, ændringer i

EEG-undersøgelse), diarre, mavegener, halsbrand, mavegener efter et måltid, muskelsvaghed,

muskelkramper, muskelsmerte, tilstoppet næse, natlig sengevædning, pludselig ukontrollabel stigning i

blodtryk (pseudofæokromocytom), ukontrolleret sidelæns bøjning af kroppen (pleutotonus), problemer

med at få udløsning, da sæden trænger ind i blæren i stedet for ud gennem penis (tør orgasme eller

tilbagegående udløsning), udslæt, purpurrøde pletter, feber eller kløe pga. betændelse i blodkar,

betændelse i tarmen, hvilket kan give diarre, mavesmerter, feber, ændring i hudfarve, ”sommerfugl-

udslæt” i ansigtet, ledsmerter, muskelsmerter, feber og appetitløshed (lupus erythematosus).

Hos ældre mennesker med demens er der rapporteret en lille øgning i dødelighed blandt patienter, der

anvender antipsykotika sammenlignet med patienter der ikke anvender antipsykotika.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakning og blisterstrip efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker, at pakningen er beskadiget eller viser tegn på

manipulation.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse foranstaltninger vil bidrage til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clozapin Accord

indeholder

Aktivt stof: clozapin.

25 mg: hver tablet indeholder 25 mg clozapin.

100 mg: hver tablet indeholder 100 mg clozapin.

De øvrige indholdsstoffer er lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon K30, kolloid vandfri silica,

magnesiumstearat og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

25 mg: lysegul til gul, rund, ca. 6,0 mm i diameter, ikke-filmovertrukne tabletter, præget med ”FC” på

den ene halvdel af delekærven og "1" på den anden halvdel og glat på den anden tabletside.

100 mg: lysegul til gul, rund, ca. 10,0 mm i diameter, ikke-filmovertrukne tabletter, præget med ”FC”

på den ene halvdel af delekærven og "3" på den anden halvdel og glat på den anden tabletside.

25 mg: tabletten kan deles i to lige store doser.

100 mg: tabletten kan deles i to lige store doser.

Clozapin Accord fås i aluminium - PVC/PVDC-blisterpakninger.

Pakningsstørrelser:

25 mg: 7, 14, 28, 30, 40, 50, 100 eller 500 tabletter i blister

100 mg: 14, 28, 30, 40, 50, 60, 84, 100 eller 500 tabletter i blister

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Laboratori Fundacio DAU,

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

Barcelona, 08040

Spanien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2021.

Læs hele dokumentet

14. april 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Clozapin "Accord", tabletter

Clozapin kan forårsage agranulocytose. Brugen bør begrænses til patienter:

med skizofreni som ikke responderer på, eller er intolerante over for antipsykotisk

medicinering, eller patienter med psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom,

når anden behandling ikke har haft effekt (se pkt. 4.1),

som initialt har normale leukocyt- (≥ 3500/mm

(3,5x10

/l) og neutrofilocyttal (≥

2000/mm

(≥2,0x10

/l)) samt

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres som

følger: ugentligt i løbet af de første 18 uger af behandlingen og herefter mindst

hver 4. uge gennem hele behandlingen. Monitorering skal fortsætte gennem hele

behandlingen og i 4 uger efter fuldstændig seponering af clozapin (se pkt. 4.4).

Ordinerende læger skal følge de angivne forholdsregler fuldstændig. Ved hver

konsultation skal patienten i behandling med clozapin mindes om straks at kontakte

den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man skal være

særlig opmærksom på influenzalignende klager, så som feber eller ondt i halsen,

samt andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni (se pkt. 4.4).

Clozapin skal ordineres under streng medicinsk kontrol i overensstemmelse med

officielle anbefalinger (se pkt. 4.4).

Myokarditis

Clozapin er forbundet med øget risiko for myokarditis, som i sjældne tilfælde har

været fatalt. Den øgede risiko for myokarditis er størst i de første to måneder af

behandlingen. Der er ligeledes indberettet sjældne tilfælde af fatal kardiomyopati (se

pkt. 4.4).

Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter, som oplever

vedvarende takykardi under hvile, særligt i de første to måneder af behandlingen, og/

eller palpitationer, arytmier, smerter i brystet og andre tegn og symptomer på

hjertesvigt (f.eks. uforklaret træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner

myokardieinfarkt (se pkt. 4.4).

Ved mistanke om myokarditis eller kardiomyopati, skal behandling med clozapin

straks seponeres og patienten henvises straks til en kardiolog (se pkt. 4.4).

Patienter med clozapin-induceret myokarditis eller kardiomyopati må ikke få

genoptaget behandlingen med clozapin (se pkt. 4.3 og 4.4).

0.

D.SP.NR.

29458

dk_hum_54767_spc.doc

Side 1 af 24

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Clozapin "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

25 mg: Hver tablet indeholder 25 mg clozapin.

100 mg: Hver tablet indeholder 100 mg clozapin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Lactose

25 mg: Hver tablet indeholder 46 mg lactose.

100 mg: Hver tablet indeholder 182 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

25 mg

Lysegul til gul, rund, ca. 6,0 mm i diameter, ikke-filmovertrukket tablet, præget med ”FC”

på den ene halvdel af delekærven og "1" på den anden halvdel og glat på den anden

tabletside.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

100 mg

Lysegul til gul, rund, ca. 10,0 mm i diameter, ikke-filmovertrukket tablet, præget med

”FC” på den ene halvdel af delekærven og "3" på den anden halvdel og glat på den anden

tabletside.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandlingsresistent skizofreni

Clozapin er indiceret til behandlingsresistente, skizofrene patienter samt til skizofrene

patienter, som oplever svære, ubehandlelige neurologiske bivirkninger ved andre

antipsykotiske lægemidler, inklusiv et atypisk antipsykotika.

Behandlingsresistens defineres som manglende tilfredsstillende klinisk bedring, til trods

for brug af tilstrækkelige doser af mindst to forskellige antipsykotiske lægemidler, inklusiv

et atypisk antipsykotika, ordineret igennem en tilstrækkelig periode.

Psykose i forbindelse med Parkinsons sygdom

Clozapin er også indiceret ved psykotiske forstyrrelser, der opstår i forbindelse med

Parkinsons sygdom, hvis der er manglende effekt ved standardbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

dk_hum_54767_spc.doc

Side 2 af 24

Dosis skal justeres individuelt. Den enkelte patient bør have laveste effektive dosis.

Forsigtig titrering og opdelt doseringsskema er nødvendigt for at minimere risikoen for

hypotension, krampeanfald og sedation.

Påbegyndelse af behandling med clozapin skal begrænses til patienter med leukocyttal

≥3500/mm

(3,5x10

/l) og neutrofilocyttal ≥2000/mm

(2,0x10

/l) inden for

standardiserede normalgrænser.

Dosisjustering er indiceret til patienter, der samtidig får medicin med farmakodynamisk og

farmakokinetisk interaktion med clozapin, så som benzodiazepiner og SSRI’er (selective

serotonin re-uptake inhibitors) (se pkt. 4.5).

Skift fra tidligere antipsykotisk behandling til clozapin

Det anbefales generelt ikke at anvende clozapin i kombination med andre antipsykotika.

Når behandling med clozapin initieres hos en patient, der allerede er i oral antipsykotisk

behandling, anbefales det først at seponere det andet antipsykotika ved at nedtitrere dosis.

Følgende doser anbefales:

Behandlingsresistente skizofrene patienter

Påbegyndelse af behandling

12,5 mg én eller to gange den første dag, efterfulgt af 25 mg én eller to gange den anden

dag. Hvis dette er veltolereret, kan daglig dosis langsomt øges med 25-50 mg ad gangen,

indtil der inden for 2-3 uger nås et dosisniveau på op til 300 mg/dag. Om nødvendigt, kan

dosis herefter yderligere øges med 50-100 mg ad gangen i intervaller på halve eller, helst,

hele uger.

Terapeutisk dosisspænd

Antipsykotisk effekt kan, hos de fleste patienter, forventes ved 200-450 mg/dag, givet som

delte doser. Den totale daglige dosis kan fordeles ujævnt, med den største dosis ved

sengetid.

Maksimal dosis

For at opnå fuld terapeutisk effekt, kan enkelte patienter have behov for større doser, i

hvilket tilfælde hensigtsmæssige øgninger (ikke over 100 mg) er tilladt op til 900 mg/dag.

Man bør dog være opmærksom på den øgede risiko for bivirkninger (særligt kramper) ved

doser over 450 mg/dag.

Vedligeholdelsesdosis

Efter der er opnået maksimal terapeutisk effekt, kan mange patienter behandles effektivt

ved lavere doser. Omhyggelig nedtitrering anbefales derfor. Behandlingen bør opretholdes

i mindst 6 måneder. Hvis den daglige dosis ikke overstiger 200 mg, kan administration 1

gang daglig om aftenen være hensigtsmæssig.

dk_hum_54767_spc.doc

Side 3 af 24

Seponering af behandling

Hvis der planlægges seponering af behandling med clozapin, anbefales gradvis reduktion i

dosis over en periode på 1-2 uger. Hvis akut seponering er nødvendig, bør patienten

omhyggeligt observeres for optræden af seponeringsreaktioner (se pkt. 4.4).

Genbehandling

Hos patienter, hvor der er gået mere end 2 dage siden sidste dosis af clozapin, bør

behandlingen genstarte med 12,5 mg én eller to gange den første dag. Hvis denne dosis er

veltolereret, kan det muligvis lade sig gøre at titrere dosis til terapeutisk niveau hurtigere

end det anbefales ved initial behandling. Patienter der tidligere har oplevet

vejrtrækningsstop eller hjertestop ved initial dosering (se pkt. 4.4.), men efterfølgende

kunne titreres med succes til terapeutisk dosis, bør dog re-titreres med stor forsigtighed.

Psykotiske forstyrrelser i forbindelse med Parkinsons sygdom, i tilfælde af

behandlingssvigt ved standardregime

Påbegyndelse af behandling

Startdosis må ikke overstige 12,5 mg/dag taget om aftenen. Efterfølgende dosisøgninger

skal ske i trin af 12,5 mg, med maksimalt to trin pr. uge, op til maksimalt 50 mg - en dosis,

der først kan nås ved afslutningen af den anden uge. Den totale daglige dosis bør helst

gives som enkeltdosis om aftenen.

Terapeutisk dosisspænd

Den gennemsnitlige effektive dosis er som regel mellem 25 og 37,5 mg/dag. Hvis

behandling i mindst én uge med en dosis på 50 mg ikke giver tilfredsstillende terapeutisk

respons, kan dosis forsigtigt øges i trin af 12,5 mg/uge.

Maksimal dosis

Doser på 50 mg/dag bør kun overskrides i særlige tilfælde, og den maksimale dosis på 100

mg/dag må aldrig overskrides.

Dosisstigninger bør begrænses eller udsættes hvis der opstår ortostatisk hypotension,

voldsom sedering eller konfusion. Blodtrykket skal monitoreres i løbet af de første ugers

behandling.

Vedligeholdelsesdosis

Ved fuldstændig remission af psykotiske symptomer i mindst 2 uger, kan anti-

parkinsonmedicinen øges, hvis dette er indiceret på baggrund af motorisk status. Hvis dette

resulterer i recidiv af psykotiske symptomer, kan dosis af clozapin øges i trin af 12,5

mg/uge, op til maksimalt 100 mg/dag, taget i én eller to delte doser (se ovenfor).

Seponering af behandling

Der anbefales en gradvis reduktion af dosis i trin af 12,5 mg over en periode på mindst én

uge (helst to).

Behandlingen skal straks seponeres i tilfælde af neutropeni eller agranulocytose (se pkt.

4.4). Det er i denne situation vigtigt at monitorere patienten omhyggeligt psykiatrisk, da

symptomer kan recidivere meget hurtigt.

dk_hum_54767_spc.doc

Side 4 af 24

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal modtage clozapin med forsigtighed med

regelmæssig monitorering af leverfunktionstests (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Der er ikke blevet udført pædiatriske studier. Sikkerheden og effekten af clozapin hos børn

og unge under 16 år er ikke blevet fastslået. Det bør ikke bruges i denne gruppe før

yderligere data bliver tilgængelig.

Patienter på 60 år og ældre

Ved initiering af behandling anbefales en speciel lav dosis (12,5 mg gives en gang daglig

den første dag), med efterfølgende dosisstigninger begrænset til 25 mg/dag.

Administration

Clozapin "Accord" administreres oralt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Patienter der ikke er i stand til at få foretaget regelmæssige blodprøver.

Toksisk eller idiosynkratisk granulocytopeni/agranulocytose i anamnesen (med

undtagelse af granulocytopeni/agranulocytose fra tidligere kemoterapi).

Clozapin-induceret agranulocytose i anamnesen.

Behandling med clozapin må ikke påbegyndes samtidig med lægemidler, der vides at

have betydeligt potentiale for at medføre agranulocytose; samtidig brug af depot-

antipsykotika frarådes.

Nedsat knoglemarvsfunktion.

Ukontrolleret epilepsi.

Alkoholisk eller andre toksiske psykoser, påvirkning af stoffer, komatøse tilstande.

Kredsløbskollaps og/eller CNS-depression af enhver årsag.

Svære nyre- eller hjertelidelser (fx myokarditis).

Aktiv leversygdom forbundet med kvalme, anoreksi eller gulsot; progressiv

leversygdom, leversvigt.

Paralytisk ileus.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Agranulocytose

Clozapin kan forårsage agranulocytose. Forekomsten af agranulocytose og

dødelighedsraten hos de patienter, som udvikler agranulocytose, er faldet markant efter

indførelse af monitorering af leukocyt- og neutrofilocyttallene. Følgende

sikkerhedsmæssige forholdsregler er derfor påkrævede og bør udføres i overensstemmelse

med officielle anbefalinger.

dk_hum_54767_spc.doc

Side 5 af 24

På grund af de risici, der er forbundet med clozapin, skal brugen begrænses til patienter,

hvor behandling er indiceret som angivet i pkt. 4.1 og:

som initialt har normale leukocyttal (≥3500/mm

(3,5x10

/l)) og neutrofilocyttal

(≥2000/mm

(2,0x10

/l)) samt

hvor regelmæssige målinger af leukocytter og neutrofilocytter kan udføres ugentlig i

løbet af de første 18 uger af behandlingen og herefter mindst hver 4. uge.

Monitoreringen bør forsætte gennem hele behandlingen og i 4 uger efter fuldstændig

seponering af clozapin.

Før påbegyndelse af behandling med clozapin skal patienterne have taget blodprøver (se

“agranulocytose”), have en anamnese og gennemført en fysisk undersøgelse. Patienter med

hjertesygdom eller abnorme kardielle resultater af undersøgelser i anamnesen bør henvises

til en specialist til yderligere undersøgelser, som kan inkludere et EKG, og patienten bør

kun behandles hvis de forventede fordele klart opvejer risikoen (se pkt. 4.3). Den

ordinerende læge bør overveje at foretage et EKG før behandling.

Ordinerende læger skal følge de angivne forholdsregler fuldstændig.

Inden påbegyndelse af behandling skal lægen, så godt det er muligt, sikre sig, at

patienten ikke tidligere har oplevet hæmatologiske bivirkninger i forbindelse med

clozapin, der medførte behov for seponering. Lægemidlet bør ikke ordineres for længere

perioder end intervallet mellem to blodprøver.

Akut seponering af Clozapin "Accord" er påkrævet hvis leukocyttallet er mindre end

3000/mm

(3,0x10

/l) eller neutrofilocyttallet er mindre end 1500/mm

(1,5x10

/l) på et

hvilket som helst tidspunkt i løbet af behandlingen med clozapin. Patienter som har fået

seponeret Clozapin "Accord" på baggrund af fald i leukocytter eller neutrofilocytter må

ikke genoptage behandlingen med clozapin.

Ved hver konsultation skal patienten i behandling med clozapin mindes om straks at

kontakte den behandlende læge, hvis der opstår nogen form for infektion. Man bør være

særlig opmærksom på influenzalignende klager, så som feber eller ondt i halsen, samt

andre tegn på infektion, som kan være en indikation på neutropeni. Patienten og

patientens plejere skal informeres om, at patienten i sådanne tilfælde straks skal have

foretaget blodtælling. Ordinerende læger opfordres til at registrere alle patientens

blodprøveresultater og at tage de nødvendige skridt i forhold til at forhindre, at disse

patienter uforsætlig behandles med stoffet i fremtiden.

Patienter med primære knoglemarvsforstyrrelser i anamnesen bør kun behandles, hvis

det vurderes, at fordelene opvejer risikoen. De bør vurderes omhyggeligt af en

hæmatolog inden påbegyndelse af behandling med clozapin.

Behandling af patienter med lavt leukocyttal på grund af benign etnisk neutropeni bør

overvejes grundigt, og bør kun startes på clozapin efter aftale med en hæmatolog.

Monitorering af leukocytter og neutrofilocytter

Inden for 10 dage før påbegyndelse af behandling med clozapin, skal der måles leukocytter

og differentierede blodværdier for at sikre, at kun patienter med normalt leukocyttal og

neutrofilocyttal (leukocyttal ≥ 3500/mm

(3,5x10

/l) og neutrofilocyttal ≥ 2000/mm

dk_hum_54767_spc.doc

Side 6 af 24

(2,0x10

/l)) bliver behandlet med clozapin. Efter påbegyndelse af behandling med clozapin

skal leukocytter og neutrofilocytter monitoreres ugentligt igennem de første 18 uger og

herefter mindst hver 4. uge.

Monitoreringen skal fortsætte gennem hele behandlingen og 4 uger efter fuldstændig

seponering af clozapin eller indtil laboratorieværdierne er normaliserede (se ’Lavt

leukocyttal/neutrofilocyttal’ nedenfor). Ved hver konsultation, skal patienten mindes om

straks at kontakte ordinerende læge, hvis der opstår nogen form for infektion, feber, ondt i

halsen eller andre influenzalignende symptomer. Hvis et eller flere af disse symptomer

eller tegn på infektion opstår, skal der straks måles leukocyttal og udføres differentierede

blodværdier.

Lavt leukocyttal og neutrofilocyttal

Hvis leukocyttallet falder til mellem 3500/mm

(3,5x10

/l) og 3000/mm

(3,0x10

og/eller neutrofilocyttallet til mellem 2000/mm

(2,0x10

/l) og 1500/mm3 (1,5x10

/l) ved

behandling med clozapin, skal der måles laboratorieværdier mindst to gange om ugen

indtil patientens leukocyt- og neutrofilocyttal er stabiliseret inden for henholdsvis 3000-

3500/mm

(3,0-3,5x10

/l) og 1500-2000/mm

(1,5-2,0x10

/l) eller højere.

Behandling med Clozapin "Accord" skal straks seponeres hvis enten leukocyttallet i løbet

af behandlingen er mindre end 3000/mm

(3,0x10

/l) eller neutrofilocyttallet er mindre end

1500/mm

(1,5x10

/l). Leukocyttal og differentierede blodværdier bør da måles dagligt, og

patienten skal omhyggeligt monitoreres for influenzalignende symptomer eller andre

symptomer, der tyder på infektion.

Blodværdier bør bekræftes ved to blodprøver på to på hinanden følgende dage; clozapin

bør dog seponeres efter den første blodprøve.

Hæmatologisk vurdering efter seponering af clozapin er påkrævet, indtil der er konstateret

hæmatologisk remission.

Tabel 1

Blodværdier

Påkrævet handling

Leukocytter/mm

(/l)

Neutrofilocytter/mm

(/l)

≥ 3500 (≥ 3,5x10

≥ 2000 (≥ 2,0x10

Fortsæt clozapin-behandling

Mellem ≥ 3000 og <

3500

(≥ 3,0x10

og <

3,5x10

Mellem ≥ 1500 og < 2000

(≥ 1,5x10

og < 2,0x10

Fortsæt clozapin-behandling, tag

blodprøver to gange ugentligt

indtil værdierne stabiliseres eller

øges.

< 3000 (< 3,0x10

< 1500 (< 1,5x10

Seponér straks clozapin-

behandling; tag blodprøver dagligt

indtil værdierne normaliseres;

monitorér for infektion. Genoptag

ikke behandlingen.

Hvis clozapin seponeres, og der ses yderligere fald i leukocytter til under 2000/mm

3

(2,0x10

9

/l) og/eller fald i neutrofilocytter til under 1000/mm

3

(1,0x10

9

/l), bør

behandlingen varetages af en erfaren hæmatolog.

dk_hum_54767_spc.doc

Side 7 af 24

Seponering af behandling af hæmatologiske årsager

Patienter som har fået seponeret Clozapin "Accord" på baggrund af fald i leukocytter eller

neutrofilocytter (se ovenstående) må ikke genoptage behandlingen med clozapin.

Ordinerende læger opfordres til at registrere alle patientens blodprøveresultater og at tage

de nødvendige skridt i forhold til at forhindre, at patienten uforsætlig behandles med stoffet

i fremtiden.

Seponering af behandling af andre årsager

Patienter, der har været i behandling med clozapin i mere end 18 uger, og som har fået

behandlingen seponeret i mere end 3 dage, men mindre end 4 uger, bør monitoreres

ugentligt med henblik på leukocytter og neutrofilocytter i yderligere 6 uger. Hvis der ikke

opstår hæmatologiske abnormiteter, kan monitoreringsintervallerne på 4 uger genoptages.

Hvis clozapin-behandling har været afbrudt i 4 uger eller mere, skal der monitoreres

ugentligt i de følgende 18 ugers behandling og dosis re-titreres (se pkt. 4.2).

Andre forsigtighedsregler

Dette lægemiddel indeholder lactose

Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance, Lapp lactasemangel eller glucose-

galactose malabsorption bør ikke anvende dette lægemiddel.

Eosinofili

I tilfælde af eosinofili, anbefales det at seponere clozapin, hvis eosinofiltallet stiger til over

3000/mm

(3,0x10

/l), og først at påbegynde behandlingen igen efter eosinofiltallet er

faldet til under 1000/mm

(1,0x10

/l).

Trombocytopeni

I tilfælde af thrombocytopeni anbefales det at seponere behandling med clozapin, hvis

thrombocyttallet falder til under 50.000/mm

(50x10

/l).

Kardiovaskulære lidelser

Ortostatisk hypotension, med eller uden synkope, kan forekomme under behandling med

clozapin. Kollaps kan i sjældne tilfælde være udtalt og kan være ledsaget af hjertestop

og/eller vejrtrækningsstop. Der er større risiko for sådanne tilfælde ved samtidig brug af

benzodiazepiner og andre psykotropiske midler (se pkt. 4.5) og under den initiale titrering i

forbindelse med hurtig dosisstigning; i meget sjældne tilfælde er de opstået efter den første

dosis. Patienter, der starter behandling med clozapin, skal derfor være under tæt medicinsk

supervision. Monitorering af stående blodtryk og ryglejeblodtryk er nødvendigt i løbet af

de første ugers behandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Analyse af sikkerhedsdatabaser tyder på, at brug af clozapin er forbundet med en øget

risiko for myokarditis, særligt under, men ikke begrænset til, de første to måneders

behandling. Nogle tilfælde af myokarditis har været fatale. Der er også rapporteret

perikarditis/perikardieeffusion og kardiomyopati i forbindelse med anvendelse af

clozapin; disse rapporter indeholder også fatale tilfælde.

Myokarditis eller kardiomyopati bør mistænkes hos patienter, som oplever vedvarende

takykardi under hvile, særligt i de første to måneder af behandlingen, og/eller palpitationer,

arytmier, smerter i brystet og andre tegn og symptomer på hjertesvigt (f.eks. uforklaret

træthed, dyspnø, takypnø) eller symptomer, der ligner myokardieinfarkt. Andre symptomer

dk_hum_54767_spc.doc

Side 8 af 24

som kan være tilstede, ud over de ovenfor nævnte, inkluderer influenzalignende

symptomer. Hvis der er mistænke om myokarditis eller kardiomyopati skal clozapin-

behandlingen seponeres omgående og patienten henvises straks til en kardiolog.

Patienter med clozapin-induceret myokarditis eller kardiomyopati bør ikke genoptage

behandlingen med clozapin.

Myokardieinfarkt

Desuden er der efter markedsføring rapporteret om tilfælde af myokardieinfarkt, som kan

resultere i død. Vurdering af årsagen var svær i de fleste tilfælde pga. alvorlig tidligere

hjertesygdom og plausible alternative årsager.

Forlængelse af QT interval

Som med anden antipsykotika anbefales det at udvise forsigtighed hos patienter med kendt

hjertekarsygdom eller arvelig QT-forlængelse.

Som med anden antipsykotika anbefales det at udvise forsigtighed når clozapin ordineres

sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet.

Cerebrovaskulære bivirkninger

I randomiserede placebo-kontrollerede kliniske studier, er der blevet set en ca. 3 gange

øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen med nogle atypiske

antipsykotika. Mekanismen for denne øgede risiko er ikke kendt. En øget risiko kan ikke

udelukkes for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Clozapin skal bruges

med forsigtighed i patienter med øget risiko for slagtilfælde.

Risiko for tromboembolisme

Da clozapin kan være forbundet med tromboembolisme, skal immobilisering af patienter

undgås.

Der er blevet rapporteret tilfælde af venøs tromboembolisme (VTE) med antipsykotiske

lægemidler. Da patienter behandlet med antipsykotika ofte er forbundet med

sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE

identificeres før og under behandling med clozapin og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

Kramper

Patienter med epilepsi i anamnesen bør monitoreres tæt under behandling med clozapin, da

der er rapporteret dosisrelaterede kramper. I sådanne tilfælde bør dosis reduceres (se pkt.

4.2), og om nødvendigt bør antikonvulsiv behandling påbegyndes.

Antikolinerge effekter

Clozapin udøver antikolinerg aktivitet, hvilket kan give bivirkninger fra hele kroppen.

Omhyggelig supervision er indiceret i tilfælde af forstørret prostata og snævervinklet

glaukom. Clozapin er, sandsynligvis på grund af dets antikolinerge egenskaber, forbundet

med varierende grader af nedsat intestinal peristaltik fra obstipation til intestinal

obstruktion, fæcal ophobning og paralytisk ileus (se pkt. 4.8). Dette har i sjældne

tilfælde været fatalt. Særlig omhyggelighed er nødvendig hos patienter i samtidig

behandling med medicin, der vides at forårsage obstipation (specielt lægemidler med

antikolinerge egenskaber så som antipsykotika, antidepressiva og antiparkinsonmidler) og

hos patienter med colonsygdom eller indgreb i nedre abdomen i anamnesen, da dette kan

forværre situationen. Det er vigtigt, at obstipationen erkendes og behandles aktivt.

dk_hum_54767_spc.doc

Side 9 af 24

Feber

Patienterne kan under behandling med clozapin opleve forbigående temperaturstigninger

over 38 °C, med de højeste temperaturer inden for de første tre ugers behandling. Denne

feber er sædvanligvis benign. Den kan lejlighedsvist være forbundet med en øgning eller et

fald i leukocytter. Patienter med feber bør omhyggeligt undersøges med henblik på at

udelukke muligheden for en underliggende infektion eller udvikling af agranulocytose. I

tilfælde af høj feber, bør muligheden for neuroleptisk malignt syndrom (NMS)

overvejes. Hvis diagnosen NMS bliver bekræftet, skal clozapin øjeblikkeligt seponeres og

passende medicinsk behandling skal iværksættes.

Metaboliske ændringer

Atypiske antipsykotiske lægemidler, inklusiv clozapin, har været forbundet med

metaboliske ændringer, der kan øge den kardiovaskulær/cerebrovaskulær risiko. Disse

metaboliske ændringer kan omfatte hyperglykæmi, dyslipidæmi og vægtøgning. Atypiske

antipsykotiske lægemider kan forårsage metaboliske ændringer, men hver klasse har dets

egen specifikke profil.

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde rapporteret nedsat glukosetolerance og/eller forværring af diabetes

mellitus i forbindelse med behandling med clozapin. Der er endnu ikke fastlagt en

mekanisme for den mulige sammenhæng. Der er i meget sjældne tilfælde rapporteret svær

hyperglykæmi med ketoacidose eller hyperosmolært koma hos patienter uden tidligere

tilfælde af hyperglykæmi i anamnesen. Nogle tilfælde har været fatale. Da opfølgningsdata

blev tilgængelige, medførte seponering af clozapin oftest remission af den nedsatte

glucosetolerance, og genoptagelse af clozapin medførte recidiv. Patienter med veletableret

diabetes mellitus, som er begyndt at tage atypiske antipsykotika, skal monitoreres

regelmæssigt for forværret glucosekontrol.

Patienter med risikofaktorer for diabetes mellitus (f.eks. overvægt, familieanamnese med

diabetes mellitus) som skal begynde at tage atypiske antipsykotika, skal have målt fastende

blodsukker ved begyndelsen af behandlingen og regelmæssigt under behandling. Patienter,

der udvikler symptomer på hyperglykæmi under behandling med atypiske antipsykotika

skal have målt fastende blodsukker. I nogle tilfælde er hyperglykæmi forsvundet efter

seponering af atypiske antipsykotika, men nogle patienter krævede fortsat antidiabetisk

behandling på trods af seponering af det mistænkte lægemiddel. Seponering af clozapin

bør overvejes hos patienter, hvor aktiv behandling af hyperglykæmi ikke har haft effekt.

Dyslipidæmi

Uønskede ændringer i lipider er blevet set hos patienter behandlet med antipsykotika,

inklusiv clozapin. Klinisk monitorering, inklusiv baseline og periodisk opfølgning af

forhøjede lipider hos patienter, der tager clozapin, anbefales.

Vægtøgning

Vægtning er blevet set med atypiske antipsykotika, inklusiv clozapin. Klinisk monitorering

af vægten anbefales.

Ophørs- og seponeringseffekter

Der er rapporteret om akutte seponeringsreaktioner som følge af pludselig ophør med

clozapin, hvorfor gradvis seponering anbefales. Hvis pludseligt ophør er nødvendigt (f.eks.

på grund af leukopeni), bør patienten observeres nøje for tilbagevenden af psykotiske

dk_hum_54767_spc.doc

Side 10 af 24

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information