Clearspot 400 mg spot-on, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-01-2015

Aktiv bestanddel:

Imidacloprid

Tilgængelig fra:

Norbrook Laboratories Ltd.

ATC-kode:

QP53AX17

INN (International Name):

Imidacloprid

Dosering:

400 mg

Lægemiddelform:

spot-on, opløsning

Produktets egenskaber

                12. DECEMBER 2014
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CLEARSPOT, SPOT-ON, OPLØSNING 400 MG
0.
D.SP.NR.
28580
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Clearspot
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En 4,0 ml pipette indeholder:
AKTIVT STOF:
Imidacloprid
400 mg
HJÆLPESTOFFER:
Butylhydroxytoluen (E321)
4,0 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Spot-on, opløsning.
En klar lysegul til gul opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til hunde på 25 kg eller derover:
Forebyggelse og behandling af loppeangreb (_Ctenocephalides felis_).
Lægemidlet viser umiddelbar insekticid effekt og vedvarende
insekticid aktivitet i op til 4
uger på hunde. Lægemidlet kan anvendes som en del af en
behandlingsstrategi til kontrol
af loppeallergidermatitis (FAD), hvor dette tidligere er
diagnosticeret af en dyrlæge.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til hvalpe, som ikke er vænnet fra, og som er
yngre end 8 uger.
Bør ikke anvendes til dyr, der vides at være overfølsomme over for
det aktive stof eller
over for et eller flere af hjælpestofferne.
_51634_spc.docx_
_Side 1 af 7_
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Nyt angreb af nye lopper i omgivelserne kan fortsat forekomme i seks
uger eller længere
efter, at behandlingen er indledt. Det kan derfor være nødvendigt
med mere end én
behandling, afhængigt af mængden af lopper i omgivelserne. For at
hjælpe med til at
reducere belastningen af omgivelserne anbefales det desuden at benytte
en egnet
behandling af omgivelserne mod voksne lopper og deres udviklingstrin.
For yderligere at
reducere belastningen af omgivelserne anbefales det, at alle hunde,
katte og kaniner i
husstanden behandles med et egnet lægemiddel.
Behandling af diegivende tæver kontrollerer loppeangreb på både
moderdyret og
afkommet.
Efter 48 timer virker lægemidlet stadig, hvis dyret bliver vådt. Men
i tilfælde af hyppig
svømning, badning eller shamponering kan fornyet behandling blive
nødvendig, afhængigt
af tilstedeværelsen af lopper i omgivelserne. I s
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt