Clarithromycin "Krka" 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Aktiv bestanddel:
CLARITHROMYCIN
Tilgængelig fra:
KRKA d.d. Novo mesto
ATC-kode:
J01FA09
INN (International Name):
CLARITHROMYCIN
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57193
Autorisation dato:
2016-11-11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Clarithromycin Krka 250 mg filmovertrukne tabletter

Clarithromycin Krka 500 mg filmovertrukne tabletter

clarithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Clarithromycin Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Krka

Sådan skal du tage Clarithromycin Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Clarithromycin Krka tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes makrolidantibiotika. Antibiotika

stopper væksten af bakterier, der forårsager infektioner.

Clarithromycin Krka anvendes, til voksne og unge over 12 a

r, til behandling af følgende infektioner:

Infektioner i brystet så som bronkitis og lungebetændelse

Infektioner i hals og bihuler

Infektioner i hud og bløddele

Helicobacter pylori

infektioner forbundet med sa

r på tolvfingertarmen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Clarithromycin Krka hvis:

du er

allergisk

over for clarithromycin, andre makrolidantibiotika, så som erythromycin eller

azithromycin, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

du tager medicin af typen ergot-alkaloider f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin tabletter

eller bruger ergotamin-inhalator mod migræne. Spørg lægen til råds om alternativ medicin.

hvis du tager simvastatin eller lovastatin (kendt som stationer, der anvendes til at sænke et

forhøjet fedtniveau i blodet, så som triglycerider).

du tager medicin kaldet terfenadin eller astemizol (mod høfeber eller allergier) eller cisaprid

(mod maveproblemer) eller pimozid (til behandling af mentale problemer) da en kombination af

disse lægemidler undertiden kan forårsage alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. Spørg lægen til

råds om alternativ medicin.

du tager anden medicin, som kan give alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen.

du tager medicin kaldet ticagrelor eller ranolazin (mod angina eller til forebyggelse af

hjerteanfald eller slagtilfælde).

du tager medicin kaldet colchicin (til behandling af urinsyregigt).

du har unormalt lave niveauer af kalium i blodet (hypokaliæmi).

du tager oralt midazolam (til behandling af epilepsi).

du har problemer med lever og/eller nyre.

du eller nogen i din familie tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulær arytmi,

herunder torsade de pointe) eller ændringer i hjerteaktivitet i et elektrokardiogram (EKG,

elektronisk måling af hjertet) såkaldt “QT-forlængelse”.

Clarithromycin Krka 250 mg, 500 mg filmovertrukne tabletter er ikke egnet til børn under 12

år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Clarithromycin Krka.

hvis du har problemer med hjertet

hvis du er gravid eller ammer

hvis du har brug for intravenøs midazolam

hvis du har unormalt lave niveauer af magnesium i blodet (hypomagnesiæmi).

Kontakt

straks

lægen med det samme hvis du udvikler alvorlig længerevarende diarre

, under eller

efter du har fået Clarithromycin Krka, da dette kan være et symptom på en mere alvorlig tilstand, så

som pseudomembranøs colitis eller clostridium difficile associeret diarre

Hvis du udvikler symptomer på lever dysfunktion, så som anoreksi (tab af appetit), gulfarvning af

huden eller det hvide i øjnene, mørk urin, kløende eller øm mave, skal du

straks

stoppe med at tage

Clarithromycin Krka og kontakte lægen med det samme.

Tal med din læge før du tager Clarithromycin Krka hvis du har problemer med nyrerne.

Længerevarende brug af Clarithromycin Krka kan give infektion med resistente bakterier og svampe.

Børn og unge

Clarithromycin Krka er ikke egnet til behandling af børn under 12 år.

Brug af anden medicin sammen med Clarithromycin Krka

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder specielt hvis du tager følgende lægemidler:

digoxin, kinidin eller disopyramid (til behandling af hjerteproblemer). Dit hjerte skal eventuelt

monitoreres (EKG test) eller du skal eventuelt have taget blodprøver hvis du tager

clarithromycin sammen med anden medicin, der bruges til behandling af hjerteproblemer.

warfarin eller andre antikoagulanter (blodfortyndende medicin). Det kan være nødvendigt at få

taget blodprøver for at se, om dit blod koagulerer tilstrækkeligt.

omeprazol (til behandling af fordøjelsesbesvær og mavesår) med mindre din læge har ordineret

det til behandling af

Helicobacter pylori

infektion i sammenhæng med sår på tolvfingertarmen

ergot-alkaloider så som ergotamin eller dihydroergotamin (til behandling af migræne)

colchicin (til behandling af urinsyregigt). Din læge vil eventuelt monitorere dig

theofylin (til behandling af patienter der har åndedrætsbesvær så som astma)

terfenadin eller astemizol (til behandling af høfeber eller allergi)

trizolam, alprazolam eller midazolam (beroligende midler)

cilostazol (mod dårlig blodcirkulation)

cisaprid eller cimetidin (mod maveproblemer)

carbamazepin, valproat, phenytoin eller phenobarbital (til behandling af epilepsi)

methylprednisolon (et kortokosteroid)

vinblastin (til behandling af kræft)

ciclosporin, tacrolimus eller sirolimus (immunundertrykkende midler til behandling ved

organtransplantation og svær eksem)

primozid eller perikum (til behandling af mentale problemer)

rifabutin, rifampicin, rifapentin, fluconazol og itraconazol (til behandling af infektioner)

verapamil, amlodipine eller diltiazem (til behandling af forhøjet blodtryk)

tolterodin (til behandling af overaktiv blære)

simvastatin og lovastatin (kendt som HMG-CoA-reduktase hæmmere til behandling af forhøjet

kolesterol)

ritonavir, efavirenz, nevirapin, atazanavir, saquinavir, etravirin og zidovudin (anti-virale eller

lægemidler mod HIV)

sildenafil, vardenafil og tadalafil (til behandling af impotens hos voksne mænd eller til

behandling af pulmonal arteriel hypertension – forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne)

insulin, repaglinid, rosiglitazon, pioglitazon eller nateglinid (til behandling af diabetes)

aminoglycosider (en type antibiotika), så som gentamycin, streptomycin, tobramycin, amikacin,

netilmicin.

Brug af Clarithromycin Krka sammen med mad og drikke

Clarithromycin Krka kan tages sammen med eller uden mad.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Sikkerheden ved brug af clarithromycin under graviditet og amning er ikke fastlagt.

Det anbefales derfor ikke at bruge Clarithromycin Krka under graviditet uden omhyggeligt at afveje

de mulige fordele i forhold til risici. Clarithromycin udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarithromycin Krka kan bevirke svimmelhed, vertigo, forvirring og desorientering. Hvis du er

påvirket, skal du ikke fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Clarithromycin Krka indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre en 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Clarithromycin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Til behandling af brystinfektioner, hals- eller sinusinfektioner samt hud- og

bløddelsinfektioner:

Den sædvanlige dosis, af Clarithromycin Krka filmovertrukne tabletter til voksne og børn over 12 år,

er 250 mg to gange dagligt i 6-14 dage. Det vil sige en Clarithromycin Krka filmovertrukket tablet om

morgenen og en tidligt om aftenen. Ved alvorlige infektioner kan din læge forhøje dosis af

Clarithromycin Krka til 500 mg to gange dagligt.

Clarithromycin Krka tabletter skal synkes sammen med mindst et halvt glas vand.

Til behandling af Helicobacter pylori infektion i forbindelse med sår på tolvfingertarmen:

Der findes en række effektive behandlingskombinationer til behandling af

Helicobacter pylori

hvor

Clarithromycin Krka tabletter tages sammen med et eller to andre lægemidler.

Disse kombinationer inkluderer følgende:

En Clarithromycin Krka 500 mg tablet to gange daglig sammen med amoxicillin 1000 mg to

gange daglig og lansoprazol 30 mg to gange daglig.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablet to gange daglig sammen med lansoprazol 30 mg to

gange daglig og metronidazol 400 mg to gange daglig.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablet to gange daglig sammen med amoxicillin 1000 mg to

gange daglig eller metronidazol 400 mg to gange daglig og omeprazol 40 mg daglig.

En Clarithromycin Krka 500 mg tablet to gange daglig gives sammen med amoxicillin 1000 mg

to gange daglig og omeprazol 20 mg daglig.

En Clarithromycin Krka 500 mg tre gange daglig sammen med omeprazol 40 mg daglig.

Den behandlingskombination du får kan afvige en smule fra det ovenstående. Din læge vil vurdere,

hvilken behandlingskombination der er den bedste for dig. Kontakt din læge hvis du er usikker på, hvilke

tabletter du skal tage, og hvor længe du skal tage dem.

Brug til børn og unge

Giv ikke disse tabletter til børn under 12 år. Din læge vil udskrive en anden passende medicin til dit

barn.

Hvis du har taget for meget Clarithromycin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Clarithromycin Krka, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis et barn ved et uheld har slugt nogen tabletter. En

overdosis af Clarithromycin Krka tabletter vil sandsynligvis give opkastning og mavesmerter.

Hvis du har glemt at tage Clarithromycin Krka

Hvis du glemmer at tage en dosis af dine tabletter, skal du tage en tablet, så snart du kommer i tanker

om det. Tag ikke flere tabletter på en dag end lægen har sagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Clarithromycin Krka

Stop ikke med at tage dine tabletter selvom du føler dig bedre. Det er vigtigt at tage tabletterne så

længe som din læge har fortalt dig, ellers kan problemet vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du lider af nogen af følgende bivirkninger på noget tidspunkt under behandlingen skal du

STOPPE med at tage tabletterne og kontakte lægen med det samme:

alvorlig eller langvarig diarre

, der indeholder blod eller slim. Diarre

kan forekomme over to

måneder efter behandlingen med clarithromycin i hvilket tilfælde du bør kontakte din læge.

udslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse eller hævelse af ansigt og hals. Dette er tegn på at du kan

have udviklet en allergisk reaktion.

gulfarvning af huden (gulsot), hudirritation, lys afføring, mørk urin, øm mave eller

appetitløshed. Dette kan være tegn på at din lever ikke er velfungerende.

alvorlig hudreaktion, så som blæredannelse i hud, mund, læber, øjne og kønsorganer

(symptomer på en sjælden allergisk reaktion kaldet Steven-Johnson syndrom/toksisk epidermal

nekrolyse):

rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs

pustulose). Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

muskelsmerter eller svaghed kendt som rhabdomyolyse (en tilstand, som nedbryder muskelvæv,

hvilket kan forårsage nyreskade).

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

søvnbesvær

smagsforstyrrelser

hovedpine

maveproblemer så som kvalme, opkastning, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarre

unormale testresultater for leverfunktion

hududslæt, overdreven sveden, rødmen

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

infektioner i huden eller vagina (svampeinfektion)

ændring i antallet af hvide blodlegemer (hvilket kan øge risikoen for infektioner)

ændring i antallet af blodplader (hvilket kan øge risikoen for blå mærker, blødning eller

blodpropper)

allergisk reaktion

nedsat appetit

angst, nervøsitet, skrig

besvimelse, svimmelhed, søvnighed, rysten, ufrivillige bevægelser af tunge, ansigt, læber eller

lemmer

følelse af at snurre rundt (vertigo), ringen for ørerne (tinnitus), nedsat hørelse

hurtigt bankende hjerte (palpitationer), ændringer i hjerterytme eller hjertestop

åndedrætsbesvær (astma), næseblod

blodpropper i lungerne

maveproblemer, så som oppustethed, forstoppelse, luft i maven, bøvsen, hjertebrand eller

analsmerte

betændelse i mave-tarm-kanalen eller spiserøret (røret der forbinder din mund med din mave)

øm mund, mundtørhed, betændelse i tungen

leverproblemer så som hepatitis eller cholestase, som kan give gulfarvning af huden (gulsot), lys

afføring eller mørk urin

forhøjet niveau af leverenzymer

kløe, nældefeber, betændelse i huden

stivhed, smerter eller spasmer i musklerne

nyreproblemer, så som forhøjede niveauer af protein, som normalt udskilles af nyrerne eller

forhøjet nyreenzymer i blodet.

feber, kulderystelser, svaghed, træthed, brystsmerte eller generel utilpashed

unormale testresultater

Ikke kendt: hyppighed kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data

betændelse i tarmen

infektion i huden

psykiske lidelser, forvirring, forandret realitetssans, depression, desorientering, hallucinationer,

mareridt, mani

krampeanfald

forandring eller tab af smags- og/eller lugtesans

paræstesi (snurrende eller brandende fornemmelse i huden, følelsesløshed, følelse af prikken og

stikken i huden

døvhed

blødning

betændelse i bugspytkirtlen

misfarvning af tunge og tænder

leversvigt, gulsot (gulfarvning af huden)

sjælden allergisk reaktion så som DRESS (som kan forårsage alvorlig sygdom med udslæt, feber

og betændelse af de indre organer)

akne

muskelsygdom (myopati)

nyrebetændelse (som kan forårsage hævede ankler og forhøjet blodtryk) eller nyresvigt

Tal straks med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får nogen af disse bivirkninger, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forhold vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Clarithromycin Krka indeholder:

Aktivt stof: clarithromycin

250 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg clarithromycin.

500 mg: Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg clarithromycin.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, povidon

K30, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, talcum, stearinsyre.

Filmovertræk:

titandioxid E171,

hypromellose, hydroxypropylcellulose, gult jernoxid E172 og propylenglycol.

Udseende og pakningsstørrelser

250 mg: ovale, bikonvekse, svagt brun-gule filmovertrukne tabletter, som måler 15-15,2 mm i

længden og 8 mm i bredden.

500 mg: ovale, bikonvekse, svagt brun-gule filmovertrukne tabletter, som måler 19,5-19,8 mm i

længden og 10 mm i bredden.

Clarithromycin Krka 250 mg fås i blister indeholdende 10, 12, 14, 16, 20 filmovertrukne tabletter.

Clarithromycin Krka 500 mg fås i blister indeholdende 7, 10, 14, 16, 20, 21 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information