Clarithromycin "Krka" 500 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
20-04-2022

Aktiv bestanddel:

CLARITHROMYCIN

Tilgængelig fra:

KRKA d.d. Novo mesto

ATC-kode:

J01FA09

INN (International Name):

CLARITHROMYCIN

Dosering:

500 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2016-11-11

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CLARITHROMYCIN KRKA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CLARITHROMYCIN KRKA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
clarithromycin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Clarithromycin Krka til dig personligt. Lad
derfor være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Clarithromycin Krka
3.
Sådan skal du tage Clarithromycin Krka
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Clarithromycin Krka tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes
makrolidantibiotika. Antibiotika
stopper væksten af bakterier, der forårsager infektioner.
Clarithromycin Krka anvendes, til voksne og unge over 12 år, til
behandling af følgende infektioner:
-
Infektioner i brystet så som bronkitis og lungebetændelse
-
Infektioner i hals og bihuler
-
Infektioner i hud og bløddele
-
_ _
_Helicobacter pylori_
infektioner forbundet med sår på tolvfingertarmen.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CLARITHROMYCIN KRKA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE CLARITHROMYCIN KRKA HVIS
-
du er
ALLERGISK
over for clarithromycin, andre makrolidantibiotika, så som
erythromycin eller
azithromycin, eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt
6).
-
du tager medicin af typen ergot-alkaloider f.eks. ergotamin 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt