Ciprofloxacin "Sandoz" 250 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
17-03-2020

Aktiv bestanddel:

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, VANDFRIT

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

J01MA02

INN (International Name):

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, WATERFRIT

Dosering:

250 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2000-07-10

Indlægsseddel

                Sandoz
and
are registered trademarks of Novartis.
1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CIPROFLOXACIN SANDOZ 250 MG, 500 MG, 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ciprofloxacin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT INDEN DU BEGYNDER AT TAGE
MEDICINEN.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Ciprofloxacin Sandoz til dig personligt. Lad
derfor være med at give
Ciprofloxacin Sandoz til andre. Det kan være skadeligt for andre,
selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller
du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Sandoz
3.
Sådan skal du tage Ciprofloxacin Sandoz
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Lægen kan have givet dig Ciprofloxacin Sandoz for noget andet. Følg
altid lægens anvisning.
Ciprofloxacin Sandoz er et antibiotikum, som hører til
quinolonfamilien. Det aktive stof er
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som
forårsager infektionerne. Det virker
kun på visse bakterier.
_ _
_Voksne _
Ciprofloxacin Sandoz bruges til voksne til behandling af følgende
infektioner, som skyldes bakterier:
•
luftvejsinfektioner
•
kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler
•
urinvejsinfektioner
•
infektioner i testiklerne
•
underlivsinfektioner hos kvinder
•
infektioner i mave-tarm-kanal og bughule
•
hud- og bløddelsinfektioner
•
infektioner i knogler og led
•
behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide
blodlegemer (neutropeni)
•
forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide
blodlegemer (neutropeni)
•
forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien
_Neisseria meningitidis _
•
udsættelse for indånding af miltbrandbakterier
Hvis du har en svær infektion eller en infektion, s
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                9. MARTS 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CIPROFLOXACIN "SANDOZ", FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
20566
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Ciprofloxacin "Sandoz"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Ciprofloxacin "Sandoz" 250 mg:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg ciprofloxacin (som
hydrochloridmonohydrat).
Ciprofloxacin "Sandoz" 500 mg:
Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg ciprofloxacin (som
hydrochloridmonohydrat).
Ciprofloxacin "Sandoz" 750 mg:
Hver filmovertrukket tablet 750 mg ciprofloxacin (som
hydrochloridmonohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
Udseende:
Ciprofloxacin "Sandoz" 250 mg:
Hvide eller gullige, 11 mm runde, bikonvekse, filmovertrukne
tabletter. Tabletterne er
mærket C250 på den ene side og har delekærv på begge sider samt en
rille rundt i kanten.
Ciprofloxacin "Sandoz" 500 mg:
Hvide eller gullige, 8,2×17 mm ovale, bikonvekse, filmovertrukne
tabletter. Tabletterne er
mærket C500 på den ene side og har delekærv på den ene side samt
en rille rundt i kanten.
Ciprofloxacin "Sandoz" 750 mg:
Hvide eller gullige, 10×19 mm ovale, bikonvekse, filmovertrukne
tabletter. Tabletterne er
mærket C750 på den ene side og har delekærv på den ene side samt
en rille rundt i kanten.
_dk_hum_31486_spc.doc_
_Side 1 af 25_
Tabletterne kan deles i to lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
_Voksne_
Ciprofloxacin "Sandoz" er indiceret til behandling af følgende
infektioner (se pkt. 4.4 og
5.1). Før behandling påbegyndes, skal tilgængelige oplysninger om
resistens over for
ciprofloxacin nøje studeres.
_Voksne_

Infektioner i de nedre luftveje, som skyldes gramnegative bakterier
-
Akut forværring af kronisk, obstruktiv lungesygdom
o
Til akut forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom og ukompliceret
akut
cystitis bør Ciprofloxacin "Sandoz" kun anvendes, når det ikke anses
for at
være hensigtsmæssigt at anvende andre antibakterielle midler, der
almindeligvis anbefales til behandling af disse i
                
                Læs hele dokumentet