Ciprofloxacin "Ratiopharm" 750 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
CIPROFLOXACIN
Tilgængelig fra:
ratiopharm GmbH
ATC-kode:
J01MA02
INN (International Name):
CIPROFLOXACIN
Dosering:
750 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
31391
Autorisation dato:
2000-07-10

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ciprofloxacin ratiopharm 250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter

Ciprofloxacin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Ciprofloxacin ratiopharm til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Indholdsfortegnelse

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin ratiopharm

Sådan skal du tage Ciprofloxacin ratiopharm

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere information

1.

Virkning og anvendelse

Ciprofloxacin ratiopharm er et antibiotikum, som hører til quinolonfamilien. Det aktive stof er

ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe de bakterier, som forårsager infektionerne. Det virker

kun på visse bakterier.

Voksne

Ciprofloxacin ratiopharm bruges til voksne til behandling af følgende infektioner, som skyldes

bakterier:

luftvejsinfektioner

kroniske eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler

urinvejsinfektioner

infektioner i testiklerne

underlivsinfektioner hos kvinder

infektioner i mave-tarm-kanal og bughule

hud- og bløddelsinfektioner

infektioner i knogler og led

behandling af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

forebyggelse af infektion hos patienter med et lavt antal hvide blodlegemer (neutropeni)

forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien

Neisseria meningitidis

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier.

Hvis du har en svær infektion eller en infektion, som skyldes mere end én bakterie, skal du måske

have anden antibiotisk behandling i tillæg til Ciprofloxacin ratiopharm.

Børn og unge

Ciprofloxacin ratiopharm bruges til børn og unge til behandling af følgende bakterieinfektioner under

nøje overvågning af en lægelig specialist:

lungeinfektioner og infektioner i bronkierne hos børn og unge, som har cystisk fibrose

komplicerede urinvejsinfektioner, herunder infektioner som har nået nyrerne (pyelonephritis)

udsættelse for indånding af miltbrandbakterier

Ciprofloxacin ratiopharm kan også anvendes til behandling af andre specielle, alvorlige infektioner

hos børn og unge efter et lægeligt skøn.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin ratiopharm

Tag ikke Ciprofloxacin ratiopharm, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof, ciprofloxacinhydrochlorid, over for anden

bakteriedræbende medicin (quinoloner), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ciprofloxacin

ratiopharm (se pkt. 6)

- hvis du tager tizanidin (se pkt. 2 Brug af anden medicin).

Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm

Inden du begynder at tage Ciprofloxacin ratiopharm skal du fortælle det til din læge:

hvis du nogensinde har haft problemer med nyrerne, da det så kan være nødvendigt at justere

behandlingen

hvis du har epilepsi eller andre sygdomme i nervesystemet

hvis du har haft problemer med senerne under tidligere behandling med antibiotika som f.eks.

Ciprofloxacin ratiopharm

hvis du har myasthenia gravis (en slags muskelsvaghed)

hvis du har haft unormal hjerterytme (arytmier)Du bør være forsigtig, når du tager denne slags

medicin, hvis du er født med eller én i familien har haft forlænget QT-interval (ses på EKG, måling af

hjertets elektriske aktivitet), har dårlig saltbalance i blodet (navnlig lavt niveau af kalium eller

magnesium i blodet), har meget langsom hjerterytme (kaldet ”bradykardi”), har et svagt hjerte

(hjertesvigt), har tidligere haft hjerteanfald (myokardieinfektion), du er kvinde eller ældre, eller du

tager andre lægemidler, som medfører abnorme ændringer i EKG (se afsnittet ”Brug af anden

medicin”).

Under behandling med Ciprofloxacin ratiopharm

Fortæl det omgående til din læge, hvis noget af følgende hænder,

mens du tager Ciprofloxacin

ratiopharm.

Lægen vil tage stilling til, om behandlingen med Ciprofloxacin ratiopharm skal stoppes.

Svær, pludselig allergisk reaktion

(en anafylaktisk reaktion/chok, angioødem). Selv efter den

første dosis er der en lille risiko for, at du kan udvikle en svær allergisk reaktion med følgende

symptomer: strammen om brystet, svimmelhed, almen utilpashed eller besvimelse, eller

svimmelhed, når du rejser dig op.

Hvis det sker, skal du omgående stoppe med at tage

Ciprofloxacin ratiopharm og straks kontakte lægen

Der kan af og til forekomme s

merter og hævelse i leddene samt seneskedehindebetændelse

(tendinitis),

især hvis du er ældre og også behandles med binyrebarkhormon. Ved det første tegn

på smerter eller betændelse skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin ratiopharm og holde det

smertefulde område i ro. Undgå unødvendige bevægelser, da det kan øge risikoen for senebrud

(seneruptur). Seneskedehindebetændelse og senebristning kan forekomme op til flere måneder

efter din behandling med Ciprofloxacin ratiopharm.

Hvis du har

epilepsi

eller andre

neurologiske sygdomme

som f.eks. nedsat ilttilførsel til hjernen

(cerebral iskæmi) eller slagtilfælde, kan du få bivirkninger fra centralnervesystemet. Hvis det sker,

skal du stoppe med at tage Ciprofloxacin ratiopharm og omgående kontakte lægen.

Du kan få

psykiske symptomer

første gang, du tager Ciprofloxacin ratiopharm. Hvis du har en

depression

eller

psykose,

kan symptomerne forværres under behandlingen med Ciprofloxacin

ratiopharm. Det kan endda ske, at du tænker på at gøre skade på dig selv. Hvis det sker, skal du

stoppe med at tage Ciprofloxacin ratiopharm og omgående kontakte lægen.

Du kan opleve symptomer på neuropati, som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, prikken og

stikken, følelsesløshed og/eller slaphed. Hvis du får disse symptomer, skal du holde op med at

tage Ciprofloxacin ratiopharm og kontakte din læge.

Der kan komme

diaré

, mens du tager antibiotika, herunder Ciprofloxacin ratiopharm, selv flere

uger efter, at du er stoppet med at tage dem. Hvis diaréen bliver svær eller fortsætter, eller hvis du

opdager, at der er blod eller slim i afføringen, skal du omgående stoppe med at tage Ciprofloxacin

ratiopharm, da det kan være livsfarligt. Tag ikke medicin, som stopper maven eller nedsætter

tarmbevægelserne og kontakt lægen.

Hvis du skal have taget

blod- eller urinprøve

, skal du fortælle til lægen eller

laboratoriepersonalet, at du tager Ciprofloxacin ratiopharm.

Ciprofloxacin ratiopharm kan give

leverskader

. Hvis du får symptomer som f.eks. appetitløshed,

gulfarvning af huden (gulsot), mørkfarvet urin, kløen eller spændinger i maven, skal du stoppe

med at tage Ciprofloxacin ratiopharm og omgående kontakte lægen.

Ciprofloxacin kan forårsage en nedsættelse af antallet af hvide blodlegemer og din

modstandskraft over for infektioner kan være nedsat

. Hvis du får en infektion med symptomer

som f.eks. feber og alvorlig forværring af din almentilstand, eller feber med lokale symptomer på

infektion som f.eks. ondt i halsen, svælget eller munden eller problemer med urinen, skal du

omgående kontakte lægen. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere, om antallet af hvide

blodlegemer er nedsat (agranulocytose). Det er vigtigt, at du oplyser lægen om din medicin.

Fortæl det til din læge, hvis du eller et af dine familiemedlemmer har mangel på glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PD), da du kan have risiko for at få blodmangel (anæmi), når du

tager ciprofloxacin.

Huden bliver mere

følsom over

sollys eller ultraviolet lys (UV-lys)

, når du tager

Ciprofloxacin ratiopharm. Undgå udsættelse for stærkt sollys eller kunstigt UV-lys som f.eks.

solarier.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke Ciprofloxacin ratiopharm sammen med tizanidin

, da det kan give bivirkninger som f.eks.

lavt blodtryk og søvnighed (se pkt. 2 "Tag ikke Ciprofloxacin ratiopharm").

Medicinen på listen nedenfor kan have indvirkning på Ciprofloxacin ratiopharm i kroppen. Hvis du

tager Ciprofloxacin ratiopharm sammen med en eller flere af disse slags medicin er der risiko for, at

medicintyperne påvirker hinanden gensidigt. Samtidigt indtag kan også øge risikoen for bivirkninger.

Fortæl det til din læge, hvis du tager:

warfarin eller andre blodfortyndingsmidler (orale antikoagulantia)

probenecid (mod urinsyregigt)

methotrexat (mod visse kræftformer, psoriasis, ledegigt (rheumatoid arthritis))

teofyllin (mod åndedrætsbesvær)

tizanidin (mod muskelspasticitet ved dissemineret sklerose)

clozapin (mod psykoser)

ropinirol (mod Parkinsons sygdom)

phenytoin (mod epilepsi)

lægemidler, som kan ændre din hjerterytme: lægemidler, som tilhører gruppen af antiarytmika

(f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricycliske

antidepressiva, nogle antimikrobielle lægemidler (som tilhører gruppen af makrolider), nogle

antipsykotika.

ciclosporin (til undertrykkelse af immunreaktioner)

glibenclamid (til behandling af diabetes).

Ciprofloxacin ratiopharm kan

øge

koncentrationen i blodet af følgende stoffer:

pentoxifyllin (forstyrrelser i blodomløbet)

koffein

lidocain (til behandling af hjerteproblemer og smerter)

sildenafil (til behandling af erektil dysfunktion)

duloxetin (et antidepressivt middel).

Nogen slags medicin

nedsætter

virkningen af Ciprofloxacin ratiopharm. Fortæl det til din læge, hvis

du tager eller ønsker at tage:

syreneutraliserende midler (mod for meget syre i maven)

omeprazol (til reduktion af syreproduktion i maven)

mineraltilskud

sukralfat (mod mavesyre)

en polymerisk fosfatbinder (f.eks. sevelamer)

medicin eller kosttilskud, som indeholder calcium, magnesium, aluminium eller jern.

Hvis det er vigtigt, at du tager disse præparater, skal du tage Ciprofloxacin ratiopharm enten omkring

to timer før eller tidligst fire timer efter, at du har taget disse præparater.

Brug af Ciprofloxacin ratiopharm sammen med mad og drikke

Medmindre du tager Ciprofloxacin ratiopharm under et måltid, må du ikke spise eller drikke

mejeriprodukter af nogen som helst slags (f.eks. mælk eller yoghurt) eller indtage drikke, som er tilsat

calcium, når du tager tabletterne, da det kan påvirke optagelsen af det virksomme stof.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin. Du må ikke tage

Ciprofloxacin ratiopharm, hvis du er gravid. Fortæl det til din læge, hvis du har planer om at blive

gravid.

Du må ikke tage Ciprofloxacin ratiopharm, hvis du ammer, fordi ciprofloxacin udskilles i

modermælken og kan være skadeligt for dit barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ciprofloxacin ratiopharm kan få dig til at føle dig mindre vågen. Du kan opleve forstyrrelser i

nervesystemet. Vær derfor sikker på, hvordan du reagerer på Ciprofloxacin ratiopharm, før du kører

bil, motorcykel, cykel eller betjener maskiner. Hvis du er i tvivl om noget, skal du spørge din læge.

3.

Sådan skal du tage Ciprofloxacin ratiopharm

Dosering

Din læge vil forklare dig nøjagtigt, hvor meget Ciprofloxacin ratiopharm, du skal tage, samt hvor tit

og i hvor lang tid. Det afhænger af hvilken infektion, du har, og hvor svær den er.

Fortæl det til din læge, hvis du har problemer med nyrerne, da det kan kræve, at dosis skal justeres.

Varighed af behandling

Behandlingen varer normalt fra 5 til 21 dage, men kan vare længere i tilfælde af svære infektioner.

Brugeranvisning

Tag tabletterne præcis, som din læge har anvist. Spørg lægen eller apoteket til råds, hvis du ikke er

sikker på, hvor mange tabletter, du skal tage, og hvordan du skal tage Ciprofloxacin ratiopharm.

a. Slug tabletterne med masser af væske. Lad være med at tygge tabletterne. De smager ikke godt.

b. Prøv at tage tabletterne på samme tid hver dag.

c. Du kan tage tabletterne til måltiderne eller mellem måltiderne. Hvis du tager calcium som en del af

et måltid, vil det ikke påvirke optagelsen væsentligt. Du

må dog ikke tage

Ciprofloxacin ratiopharm

tabletterne sammen med mælkeprodukter, som f.eks. mælk eller yoghurt, eller sammen med beriget

frugtjuice (f.eks. calciumberiget orangejuice).

Husk at drikke masser af væske, mens du tager Ciprofloxacin ratiopharm.

Hvis du har taget for meget Ciprofloxacin ratiopharm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ciprofloxacin ratiopharm, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag om muligt

tabletterne eller pakningen med til lægen.

Hvis du har glemt at tage Ciprofloxacin ratiopharm

Tag den normale dosis så hurtigt som muligt og fortsæt derefter som anvist. Hvis det imidlertid er

lige før, du skal tage næste dosis, skal du ikke tage den glemte dosis, men fortsætte som

sædvanligt. Tag ikke en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Sørg for at gennemføre hele

behandlingsforløbet komplet.

Hvis du holder op med at tage Ciprofloxacin ratiopharm

Det er vigtigt, at du

gennemfører hele behandlingsforløbet

, også selv om du begynder at føle dig

bedre efter nogle dage. Hvis du stopper med at tage medicinen for hurtigt, er infektionen måske

ikke forsvundet helt, og symptomerne kan vende tilbage eller forværres. Du kan også udvikle resistens

over for antibiotikummet.

Spørg lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål om brugen af denne medicin.

4.

Bivirkninger

Ciprofloxacin ratiopharm kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 100 personer):

- kvalme, diaré

- ledsmerter hos børn

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 1000 personer):

- svampeinfektioner

- høj koncentration af en bestemt slags hvide blodlegemer

- appetitløshed (anoreksi)

- uro og rastløshed

- hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser

- opkastning, mavesmerter, fordøjelsesforstyrrelser som f.eks. mavebesvær (fordøjelsesbesvær eller

halsbrand) eller luftafgang fra tarmen

- øgede mængder af visse stoffer i blodet (transaminaser og/eller bilirubin)

- udslæt, kløe eller nældefeber

- ledsmerter hos voksne

- nedsat nyrefunktion

- smerter i muskler og knogler, almen utilpashed (asteni) eller feber

- øget mængde af et bestemt stof i blodet (basisk fosfatase).

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 af hver 10.000 personer):

- tarmbetændelse (colitis) relateret til brug af antibiotika (kan i sjældne tilfælde være dødelig) (se

pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm)

- ændringer i blodtal (leukopeni, leukocytose, neutropeni, anæmi), øget eller nedsat mængde af en

bestemt blodstørkningsfaktor (trombocytter)

- allergisk reaktion, hævelser (ødemer) eller hurtig hævelse i hud og slimhinder (angioødem)

- øget blodsukker (hyperglykæmi)

- forvirring, desorientering, angst, mærkelige drømme, depression (se pkt. 2: Vær ekstra forsigtig med

at tage Ciprofloxacin ratiopharm) eller hallucinationer

- stikken og prikken, usædvanlig følsomhed over for sanseindtryk, nedsat hudfølsomhed, rysten,

krampeanfald (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm) eller svimmelhed

- synsforstyrrelser (f.eks. dobbeltsyn)

- øresusen (tinnitus), tab af hørelse, nedsat hørelse

- hurtige hjerteslag (takykardi)

- udvidelse af blodkarrene (vasodilation), lavt blodtryk eller besvimelse

- åndenød, herunder astmasymptomer

- leversygdom, gulsot (cholestatisk icterus) eller ikke-smitsom leverbetændelse

- lysfølsomhed (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm)

- muskelsmerter, betændelse i leddene (inflammation), øget spænding i en muskel eller kramper

- nyresvigt, blod eller krystaller i urinen (Se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin

ratiopharm), urinvejsinfektion

- ophobning af væske i kroppen (væskeretention) eller stærk svedtendens

- unormal koncentration af en bestemt blodstørkningsfaktor (protrombin) eller øget koncentration af

enzymet amylase

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos mindre end 1 af hver 10.000 personer):

- en speciel situation med et nedsat antal røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi), et farligt fald i

antallet af en speciel type hvide blodlegemer (agranulocytose), et fald i antallet af røde og hvide

blodlegemer samt blodplader (pancytopeni), som kan være dødelig, og en hæmning af

knoglemarven (knoglemarvsdepression), som også kan være dødelig (se pkt. 2 Vær ekstra

forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm).

- svære allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion eller anafylaktisk chok, som kan være dødelig -

serumsygdom) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm)

- psykiske forstyrrelser (psykotiske reaktioner) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage

Ciprofloxacin ratiopharm)

- migræne, besvær med at styre bevægelser, usikker gang, forøget følsomhed over for lugte

(olfaktorisk sygdom), tryk på hjernen (forhøjet intrakranielt tryk)

- forvrænget farvesyn

- betændelse i blodkarrenes væg (vasculitis)

- betændelse i bugspytkirtlen

- levercelledød (levernekrose), som lejlighedsvis kan medføre livsfarligt leversvigt

- små punktformede blødninger under huden (petekkier), forskellige hududbrud eller udslæt

(f.eks. det potentielt dødelige Stevens-Johnson syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse)

- muskelsvaghed, betændelse i en sene (inflammation), senebrud – især i den store sene på bagsiden

af anklen (akillessenen) (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage Ciprofloxacin ratiopharm);

forværring af symptomer på myasthenia gravis (se pkt. 2 Vær ekstra forsigtig med at tage

Ciprofloxacin ratiopharm)

Ukendt hyppighed

(kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige oplysninger)

- problemer i forbindelse med nervesystemet som f.eks. smerte, brændende fornemmelse, stikken og

prikken, følelsesløshed og/eller slaphed i arme/ben.

- unormalt hurtig hjerterytme, livstruende uregelmæssig hjerterytme, ændring af hjerterytme (kaldet

”forlængelse af QT-interval, hvilket ses på EKG, måling af elektrisk aktivitet i hjertet)

- pustuløs lægemiddelreaktion (akut generaliseret eksantematøs pustolose) – AGEP)

- ændringer i parametre for blodpropdannelse (forhøjet INR) hos patienter behandlet med vitamin K-

antagonister (f.eks. warfarin eller phenprocoumon)

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Ciprofloxacin ratiopharm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere information

Ciprofloxacin ratiopharm 250 mg, 500 mg og 750 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Det aktive stof er 250 mg henholdsvis 500 mg eller 750 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid

monohydrat)

De øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, vandfri kolloid silica,

magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400 og titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser:

Ciprofloxacin ratiopharm 250 mg: Runde, hvide filmovertrukne tabletter med delekærv på begge

sider.

Ciprofloxacin ratiopharm 500 mg: Aflange, hvide ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv på en

side.

Ciprofloxacin ratiopharm 750 mg: Aflange, hvide ovale, filmovertrukne tabletter mede delekærv på en

side.

PVC/aluminium blisterpakning: 10, 20 og 100 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland

Fremstiller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland

Repræsentant i Danmark

ratiopharm A/S, Slotsmarken 12, st. tv., 2970 Hørsholm

Tel.: 45 46 06 60

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2011.

Gode råd/sundhedsoplysninger

Antibiotika bruges til at helbrede infektioner, der skyldes bakterier. De virker ikke mod

virusinfektioner. Lægen har givet dig antibiotika til behandling af den sygdom, du lider af netop nu.

Selv om du får antibiotika, kan nogle bakterier blive modstandsdygtige og måske formere sig. Det

kaldes resistens og betyder, at behandling med visse antibiotika ikke længere er effektiv.

Misbrug af antibiotika giver øget resistens. Det kan endog medvirke til, at bakterierne bliver resistente,

så det tager længere tid, før du bliver rask, og virkningen af behandlingen nedsættes. Derfor skal du:

- tage den rette dosis

- tage medicinen til rette tid

- ikke holde op i utide.

For at sikre, at medicinen fortsat virker:

1 – Tag kun antibiotika, når lægen har ordineret det.

2 – Følg lægens anvisninger nøje.

3 – Brug ikke antibiotikarester, som ikke er ordineret til din aktuelle sygdom, selv om du fejler noget

lignende.

4 – Giv aldrig din antibiotika til andre. Måske virker medicinen ikke mod det, som de fejler.

5 – Aflever altid medicinrester på apoteket, når du er færdig med behandlingen, så de bliver

destrueret i henhold til retningslinjerne.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information