Ciprofloxacin "Krka" 750 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023

Aktiv bestanddel:

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrat)

Tilgængelig fra:

Krka Sverige AB

ATC-kode:

J01MA02

INN (International Name):

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID (monohydrate)

Dosering:

750 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2006-07-11

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CIPROFLOXACIN KRKA 250 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CIPROFLOXACIN KRKA 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CIPROFLOXACIN KRKA 750 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ciprofloxacin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Ciprofloxacin Krka til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Ciprofloxacin Krka
3.
Sådan skal du tage Ciprofloxacin Krka
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Ciprofloxacin Krka er et antibiotikum, der tilhører
fluoroquinolon-gruppen. Det aktive stof er
ciprofloxacin. Ciprofloxacin virker ved at dræbe bakterier, der
forårsager infektioner. Det virker kun
på visse bakterier.
_Voksne _
Ciprofloxacin Krka bruges til voksne til at behandle følgende
infektioner, som skyldes bakterier:
-
luftvejsinfektioner
-
langvarige eller tilbagevendende infektioner i ører og bihuler
-
urinvejsinfektioner
-
infektion af kønsdelene hos mænd og kvinder
-
infektioner i mave-tarm-kanal og bughule
-
infektioner i hud og bløddele
-
infektioner i knogler og led
-
forebyggelse af infektioner, som skyldes bakterien
_Neisseria meningitidis_
-
udsættelse for indånding af miltbrandbakterier
Ciprofloxacin kan anvendes til behandling af patienter med et lavt
antal hvide blodlegemer
(neutropeni), der har feber, som formodes at skyldes en bakteriel
infektion.
Hvis du har en svær infektion
                
                Læs hele dokumentet