Cinqaero

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2019

Aktiv bestanddel:
Reslizumab
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
R03DX08
INN (International Name):
reslizumab
Terapeutisk gruppe:
Andre systemiske lægemidler mod obstruktiv sygdomme,
Terapeutisk område:
Astma
Terapeutiske indikationer:
Cinqaero er indiceret som add-on-behandling hos voksne patienter med alvorlig eosinofil astma utilstrækkeligt kontrolleret trods inhalationskortikosteroider med høj dosis plus et andet lægemiddel til vedligeholdelsesbehandling.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003912
Autorisation dato:
2016-08-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/003912

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

02-09-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

CINQAERO 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

reslizumab

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få CINQAERO

Sådan får du CINQAERO

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

CINQAERO er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof reslizumab, et monoklonalt antistof (en

type protein), der genkender og binder til et specifikt stof i kroppen.

Sådan virker CINQAERO

CINQAERO blokerer aktiviteten af interleukin-5 og nedsætter antallet af eosinofile celler i blodet og

lungerne. Eosinofile celler er hvide blodceller, der er involveret i inflammation (betændelseslignende

reaktioner) i forbindelse med astma. Interleukin-5 er et protein, der dannes i kroppen, og det spiller en

vigtig rolle ved inflammation i forbindelse med astma, da det aktiverer de eosinofile celler.

Anvendelse

CINQAERO anvendes til at behandle svær eosinofil astma hos voksne patienter (fra 18 år), når

sygdommen ikke er velkontrolleret trods behandling med høj dosis af inhaleret kortikosteroid og et

andet astmalægemiddel. Eosinofil astma er en type astma, hvor patienterne har for mange eosinofile

celler i blodet eller lungerne. CINQAERO anvendes sammen med andre lægemidler til at behandle

astma (inhalerede kortikosteroider plus andre astmalægemidler).

Hvad er fordelen ved at anvende CINQAERO

CINQAERO nedsætter hyppigheden af pludselig opblussen af astma, hjælper dig til nemmere at

trække vejret og nedsætter dine astmasymptomer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få CINQAERO

Du må ikke få CINQAERO:

hvis du er allergisk over for reslizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i CINQAERO

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får CINQAERO:

hvis du har en parasitinfektion (indvoldsorm), hvis du bor i områder, hvor parasitinfektioner er

almindelige, eller hvis du rejser til sådanne steder, da dette lægemiddel kan svække kroppens

evne til at bekæmpe infektion med visse parasitter.

Kontakt også lægen eller sygeplejersken, når du får CINQAERO:

hvis din astma ikke kommer under kontrol eller bliver værre under behandlingen med dette

lægemiddel,

hvis du får symptomer på en allergisk reaktion (f.eks. kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende

vejrtrækning, feber, kulderystelser, svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastning, mavebesvær,

hududslæt, rødme eller hævelse). Alvorlige allergiske reaktioner er opstået hos patienter, der

har fået dette lægemiddel (se punkt 4 ”Bivirkninger”).

Børn og unge

Dette lægemiddel er IKKE beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med CINQAERO

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller

planlægger at bruge anden medicin.

Dette er især vigtigt:

hvis du får andre lægemidler, som påvirker dit immunsystem

hvis du er blevet vaccineret for nylig, eller hvis det er sandsynligt, at du har behov for at blive

vaccineret.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Det aktive stof i dette lægemiddel kan udskilles i mælken, men kun de første par dage efter fødslen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at CINQAERO vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

CINQAERO indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan får du CINQAERO

Følg altid lægens anvisning nøjagtigt. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Dosis afhænger af din legemsvægt. Lægen vil beregne den rette dosis for dig. Den maksimale dosis er

3 mg pr. kg legemsvægt. Du vil få CINQAERO hver 4. uge. En læge eller sygeplejerske vil give dig

CINQAERO som en infusion (drop) i en vene. Infusionen tager omkring 20 til 50 minutter.

Mere end én dosis kan være nødvendig, før dine astmasymptomer bliver bedre.

Lægen eller sundhedspersonerne vil observere dig nøje under og efter infusionen for tegn på en

allergisk reaktion.

Hvis du har glemt at få en planlagt dosis CINQAERO

Hvis du glemmer at få en planlagt dosis CINQAERO, skal du spørge lægen om, hvornår du skal have

din næste behandling.

Hvis du holder op med at få CINQAERO

Du må IKKE stoppe behandlingen med CINQAERO, medmindre lægen fortæller dig det, heller ikke

selv om du får det bedre. Hvis du afbryder eller stopper behandlingen med dette lægemiddel, kan det

evt. medføre, at dine astmasymptomer vender tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige allergiske reaktioner:

Alvorlige allergiske reaktioner kan forekomme med hyppigheden "ikke almindelig" (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 personer), mens du får CINQAERO eller bagefter. Lægen

eller sundhedspersonerne vil observere dig nøje for tegn på en reaktion. Du skal

straks

fortælle

det til lægen eller sygeplejersken, hvis du får nogen som helst symptomer på en allergisk

reaktion (f.eks. kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsende vejrtrækning, feber, kulderystelser,

svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastning, mavegener, hududslæt, rødme eller hævelse).

Andre bivirkninger

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Forhøjet niveau af et enzym i blodet (kreatinkinase).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Muskelsmerter (myalgi).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre æske og på etiketten efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

CINQAERO indeholder:

Aktivt stof: reslizumab.

En ml koncentrat indeholder 10 mg reslizumab (10 mg/ml). Hvert 2,5 ml hætteglas indeholder

25 mg reslizumab, og hvert 10 ml hætteglas indeholder 100 mg reslizumab.

Øvrige indholdsstoffer: natriumacetat, koncentreret eddikesyre, saccharose og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

CINQAERO er en klar til let uigennemsigtig, farveløs til let gul koncentrat til infusionsvæske,

opløsning (sterilt koncentrat). Der kan være partikler i koncentratet. CINQAERO leveres i hætteglas

med 2,5 ml eller 10 ml.

CINQAERO fås i pakninger med 1 eller 2 hætteglas med 2,5 ml og i pakninger med 1 eller 2 hætteglas

med 10 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Fremstiller

UAB Teva Baltics

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Litauen

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 0203

България

Актавис ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

CINQAERO leveres som koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i et engangshætteglas.

Infusionsvæsken er kun beregnet til intravenøs anvendelse efter fortynding og skal fremstilles med

aseptisk teknik på følgende måde:

Fremstilling af infusionsvæske

CINQAERO fjernes fra køleskabet. Hætteglasset må ikke omrystes.

Lægemidlet skal inspiceres visuelt inden brug. Koncentratet er klart til let uigennemsigtigt og

farveløst til svagt gult. Koncentratet kan indeholde proteinholdige partikler, der fremstår som

gennemsigtige til hvide amorfe partikler, hvor nogle kan se fibrøse ud. Dette er ikke

usædvanligt for proteinholdige opløsninger. Koncentratet må ikke anvendes, hvis det er farvet

(undtagen hvis det er let gulligt), eller hvis der er fremmedlegemer til stede.

Der skal anvendes en egnet injektionssprøjte til at trække den nødvendige mængde af

koncentratet op af hætteglasset/hætteglassene (se punkt 4.2 i Produktresuméet).

Indholdet af sprøjten/sprøjterne overføres langsomt til en infusionspose med 50 ml

natriumchlorid-infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Vend forsigtigt posen på hovedet for at blande

opløsningen. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Koncentratet indeholder ingen konserveringsstoffer. Al koncentrat, der er tilbage i hætteglasset,

skal bortskaffes.

Det anbefales, at infusionsvæsken administreres umiddelbart efter fremstilling. Opløsninger af

CINQAERO, fortyndet med natriumchlorid-invusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) kan opbevares i

køleskab ved 2 °C-8 °C (eller ved temperaturer ikke over 25 °C, hvis fortyndingen har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser) og beskyttet mod lys i op til

16 timer.

CINQAERO er kompatibelt med infusionsposer af polyvinylchlorid (PVC) eller polyolefin

(PO).

Anvisninger for administration

CINQAERO skal administreres af sundhedspersoner, som er uddannet til at behandle

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi (se punkt 4.4 i Produktresuméet). Patienten skal

observeres under hele infusionen, og i en passende periode derefter. Patienterne skal instrueres i

at genkende symptomer på alvorlige allergiske reaktioner.

Hvis infusionsvæsken er blevet opbevaret i køleskab, skal den have tid til at opnå

stuetemperatur (15 °C-25 °C).

Infusionsvæsken skal gives som intravenøs infusion i løbet af 20-50 minutter. Infusionstiden

kan variere, afhængigt af det totale volumen, der skal gives.

Infusionsvæsken må ikke gives samtidigt med andre lægemidler i den samme intravenøse

slange. Der er ikke udført fysiske eller biokemiske kompatibilitetsstudier for at evaluere

administration af reslizumab sammen med andre lægemidler.

Der skal anvendes et infusionssæt med et in-line sterilt, ikke-pyrogent filter med lav

proteinbinding (porestørrelse på 0,2 µm) til infusionen. CINQAERO er kompatibelt med in-line

infusionsfiltre af polyethersulfon (PES), polyvinylidenfluorid (PVDF), nylon, celluloseacetat

(CA) med lav proteinbinding.

Når infusionen er gennemført, skal infusionssættet skylles med steril natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) for at sikre, at al CINQAERO-infusionsvæske er blevet

administreret.

For doseringsanvisninger, se punkt 4.2 i Produktresuméet.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

CINQAERO 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml koncentrat indeholder 10 mg reslizumab (10 mg/ml).

Hvert 2,5 ml hætteglas indeholder 25 mg reslizumab.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 100 mg reslizumab.

Reslizumab er et humaniseret monoklonalt antistof, som fremstilles i myelomceller (NS0) fra musved

rekombinant dna-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert 2,5 ml hætteglas indeholder 0,05 mmol (1,15 mg) natrium.

Hvert 10 ml hætteglas indeholder 0,20 mmol (4,6 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (koncentrat, sterilt).

Klar til let uigennemsigtig, farveløs til let gullig opløsning med pH 5,5. Kan indeholde proteinholdige

partikler.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

CINQAERO er indiceret som tillægsbehandling til voksne patienter med utilstrækkeligt kontrolleret

svær eosinofil astma på trods af højdosis inhalerede kortikosteroider plus et andet lægemiddel til

vedligeholdelsesbehandling (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

CINQAERO skal ordineres af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af ovenstående

indikation (se pkt. 4.1).

Dosering

CINQAERO gives som en intravenøs infusion én gang hver 4. uge.

Patienter under 35 kg eller over 199 kg

Den anbefalede dosis er 3 mg/kg legemsvægt. Det nødvendige volumen (i ml) fra

hætteglasset/hætteglassene skal beregnes på følgende måde: 0,3 x patientens legemsvægt (i kg).

Patienter fra 35 kg til 199 kg

Den anbefalede dosis opnås med det hætteglas-baserede doseringsskema, der er vist i tabel 1 nedenfor.

Den anbefalede dosis er baseret på patientens legemsvægt, og må kun justeres for signifikante

ændringer i legemsvægten.

Tabel 1: Hætteglas-baseret doseringsskema* for patienter med en legemsvægt fra 35 kg til

199 kg

Legemsvægt

(kg)

Reslizumab total dosis

(mg)

Antal af hvert hætteglas**

Hætteglas med

10 ml koncentrat

(100 mg reslizumab)

Hætteglas med

2,5 ml koncentrat

(25 mg reslizumab)

35-41

42-49

50-58

59-66

67-74

75-83

84-91

92-99

100-108

109-116

117-124

125-133

134-141

142-149

150-158

159-166

167-174

175-183

184-191***

192-199***

* Dette doseringsskema er baseret på en maksimal dosis på 3 mg/kg.

** Det nominelle volumen af hætteglassene (10 ml eller 2,5 ml for hvert hætteglas) skal anvendes.

*** Patienter, der vejer over 188 kg, blev ikke undersøgt.

Behandlingsvarighed

CINQAERO er beregnet til langtidsbehandling.

Mindst én gang årligt skal det på baggrund af sygdommens sværhedsgrad og af, i hvor høj grad

patientens eksacerbationer er under kontrol, besluttes, om behandlingen skal fortsætte.

Glemt dosis

Hvis en infusion med reslizumab glemmes på den planlagte dato, skal doseringen genoptages snarest

muligt med den angivne dosis og behandlingsprogram. Der må ikke administreres en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Særlige populationer

Ældre

Der er begrænsede data for anvendelse af reslizumab hos patienter over 75 år. Da der er observeret

sammenlignelige eksponeringer for reslizumab hos patienter over 65 år og patienter mellem 18 og <65

år, anbefales dosisjustering ikke (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

CINQAEROs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen op til 17 år er ikke klarlagt ved

indikationen for CINQAERO. Der foreligger ingen data for børn i alderen op til 11 år. De foreliggende

data hos unge i alderen 12 til 17 år er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Intravenøs anvendelse.

CINQAERO er kun til intravenøs infusion. Det må ikke administreres subkutant, oralt eller

intramuskulært.

Det passende volumen CINQAERO skal overføres til en infusionspose med 50 ml natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Det fortyndede lægemiddel skal administreres som en 20-50 minutters intravenøs infusion gennem et

sterilt, ikke-pyrogent engangsinfusionsfilter med lav proteinbinding (0,2 µm). CINQAERO må ikke

administreres som bolusinjektion eller som ufortyndet koncentrat.

Infusionen skal afbrydes straks, hvis patienten oplever en overfølsomhedsreaktion over for reslizumab

eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 4.4).

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Reslizumab bør ikke anvendes til behandling af akutte eksacerbationer af astma.

Astmarelaterede symptomer eller eksacerbationer kan forekomme under behandlingen. Patienterne

skal informeres om at kontakte lægen, hvis deres astma stadig er ukontrolleret eller bliver værre, efter

behandlingen er påbegyndt.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhed og reaktioner i forbindelse med administration

Der er blevet rapporteret akutte systemiske reaktioner, herunder anafylaktiske reaktioner, i forbindelse

med reslizumab (se pkt. 4.8). Disse bivirkninger blev observeret under infusionen eller inden for

20 minutter efter afsluttet infusion. Patienterne bør monitoreres under administration af reslizumab og

i et passende tidsrum derefter. Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion, skal infusionen stoppes straks

og passende behandling gives, og reslizumab skal seponeres permanent (se pkt. 4.3).

Parasitinfektioner (indvoldsorm)

Eosinofile celler kan være involveret i det immunologiske respons på nogle infektioner med

indvoldsorme. Patienter med ormeinfektioner skal behandles, før de påbegynder behandlingen med

reslizumab. Hvis patienten bliver inficeret under behandling med reslizumab og ikke responderer på

behandlingen mod ormeinfektionen, bør det overvejes at afbryde behandlingen midlertidigt.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle kliniske lægemiddelinteraktionsstudier med reslizumab.

In vitro-

data

indikerer, at det ikke er sandsynligt, at IL-5 og reslizumab påvirker aktiviteten af CYP1A2, 3A4 og

2B6. Baseret på reslizumabs karakteristika forventes der ikke lægemiddelinteraktioner. Resultater fra

farmakokinetiske populationsanalyser bekræfter, at samtidig anvendelse af enten leukotrien-

antagonister eller systemiske kortikosteroider ikke påvirker farmakokinetikken af reslizumab (se

pkt. 5.2).

Reslizumab er ikke blevet undersøgt hos patienter, der samtidigt tager andre immunsuppressive

lægemidler end orale kortikosteroider (OCS). Derfor er sikkerheds- og virkningsprofilen for

reslizumab ukendt hos disse patienter.

Reslizumab er ikke blevet undersøgt hos patienter, der fik levende vacciner. Der foreligger ingen data

for sekundær transmission af infektion fra personer, der får levende vacciner, til patienter, der får

reslizumab, eller for responset på nye immuniseringer hos patienter, der får reslizumab.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data (færre end 300 graviditetsudfald) fra anvendelse af reslizumab

til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad

angår reproduktionstoksicitet. Som en sikkerhedsforanstaltning foretrækkes det, at CINQAERO

undgås under graviditet. Reslizumab har en lang halveringstid (se pkt. 5.2), hvilket der skal tages

hensyn til.

Amning

Det er ukendt, om reslizumab udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at reslizumab udskilles i mælk. Hos

mennesker kan der overføres antistoffer til det nyfødte barn via mælken i de første par dage efter

fødslen. I denne korte periode kan en risiko for det ammede barn ikke udelukkes. Derefter kan

CINQAERO anvendes under amning, hvis det er relevant.

Fertilitet

Der foreligger ingen fertilitetsdata for mennesker. De tilgængelige non-kliniske data tyder ikke på

påvirkning af fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

CINQAERO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning under behandlingen var forhøjet kreatinkinase i blodet, hvilket

opstod hos ca. 2 % af patienterne. Anafylaktisk reaktion (se pkt. 4.4) opstod hos under 1 % af

patienterne.

I de kontrollerede kliniske studier var andelen af patienter, der seponerede behandlingen på grund af

en bivirkning, 5 %, både i gruppen med 3 mg/kg reslizumab og placebogruppen.

Skema over bivirkninger

Samlet fik 2.195 personer mindst en dosis reslizumab, hvoraf 1.006 astmapatienter blev eksponeret i

mindst 6 måneder, 759 i mindst 1 år og 237 i over 2 år (op til 3 år). Nedenstående bivirkninger er

blevet rapporteret med reslizumab i placebokontrollerede astmastudier med op til 52 ugers behandling

med en dosis på 3 mg/kg givet intravenøst (1.028 patienter). Bivirkningerne er opstillet nedenfor i

tabel 2 efter systemorganklasse og hyppighed (hyppighederne er defineret som: meget almindelig

(> 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Tabel 2: Bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke almindelig

Anafylaktisk reaktion*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi*

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet kreatinkinase i blodet*

*Se afsnittet “Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” nedenunder

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Anafylaktisk reaktion

Den alvorlige bivirkning anafylaktisk reaktion, blev rapporteret og anset for at være relateret til

reslizumab hos 3 patienter (0,19 %) i placebokontrollerede og open-label astmastudier. Disse

reaktioner blev observeret under eller inden for 20 minutter efter infusion af reslizumab og blev

rapporteret så tidligt som under den anden dosis af reslizumab. Reaktionerne forsvandt helt med

standardbehandling uden residuale effekter. Manifestationerne omfattede involvering af hud og

mukosa, dyspnø, hvæsende vejrtrækning, gastrointestinale symptomer samt kulderystelser. Disse

tilfælde medførte seponering af behandlingen. Da symptomerne overlapper, var det ikke muligt at

skelne mellem en anafylaktisk reaktion, en anden overfølsomhedsreaktion og en infusionsrelateret

reaktion i alle tilfælde (se pkt. 4.4).

Myalgi

I de placebokontrollerede astmastudier blev myalgi rapporteret hos 0,97 % af patienterne (10 ud af

1.028) i gruppen med 3 mg/kg reslizumab, sammenlignet med 0,55 % af patienterne (4 ud af 730) i

placebogruppen.

Forhøjet kreatinkinase i blodet

Forhøjelser af kreatinkinase i blodet var forbigående og asymptomatiske og medførte ikke seponering.

Maligniteter

I placebokontrollerede kliniske studier rapporterede 6 ud af 1.028 patienter (0,6 %), der fik 3 mg/kg

reslizumab, mindst en malign neoplasme, sammenlignet med 2 ud af 730 patienter (0,3 %) i

placebogruppen. De observerede maligniteter hos patienter behandlet med reslizumab var

forskelligartede og kan ikke henføres til særlige væv.

Pædiatrisk population

Erfaringen hos pædiatriske patienter er begrænset (se pkt. 5.1). Data indikerede ikke forskel i

reslizumabs sikkerhedsprofil hos pædiatriske patienter sammenlignet med profilen hos voksne

patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Den højeste rapporterede intravenøse enkeltdosis er 12,1 mg/kg, som ikke havde kliniske følger for

patienten. I tilfælde af en overdosis anbefales det at overvåge patienten for symptomer på bivirkninger

og give relevant symptomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod obstruktiv lungesygdom, andre systemiske midler mod

obstruktiv lungesygdom, ATC-kode: R03DX08

Virkningsmekanisme

Reslizumab er et humaniseret monoklonalt antistof (IgG4, κ) mod humant interleukin-5 (IL-5).

Reslizumab binder specifikt til IL-5 og interfererer med IL-5-bindingen til dennes receptor på

celleoverfladen. IL-5 er et vigtigt cytokin, der er ansvarligt for differentiering, modning, rekruttering

og aktivering af humane eosinofile celler. Reslizumab binder til humant IL-5 med pikomolær affinitet

og blokerer dennes biologiske funktion, hvorfor overlevelsen og aktiviteten af eosinofile celler

reduceres.

Farmakodynamisk virkning

Virkning på eosinofile celler i sputum

Reslizumabs virkning hos patienter med astma og forhøjet eosinofiltal i sputum (mindst 3 %) blev

evalueret i et 15 ugers randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret klinisk fase II-studie med

reslizumab 3 mg/kg. Eosinofile celler i sputum blev målt i en subgruppe med 38 voksne patienter ved

behandlingens afslutning. I dette studie var procentdelen af eosinofile celler i sputum i reslizumab-

gruppen reduceret med 82 % ved behandlingens afslutning fra en gennemsnitsværdi ved

baseline

17,4 % (standardafvigelse 15,9 %).

Virkning på eosinofile celler i blodet

I det kliniske studie I- og II med reslizumab 3 mg/kg blev der observeret en reduktion af eosinofiler i

blodet efter den første dosis, hvilket blev opretholdt til og med behandlingsuge 52 uden nogen tegn på

takyfylaksi. I de samlede data var de gennemsnitlige eosinofiltal 0,655 x 10

/l (n = 476) og 0,654 x

/l (n = 477) for henholdsvis placebogruppen og reslizumabgruppen ved

baseline

og 0,514 x 10

(n = 405) og 0,061 x 10

/l (n = 407) ved uge 52. Eosinofile celler begyndte at vende tilbage til

baseline

-niveau hos de reslizumabpatienter, der gennemførte en 90-dages opfølgende vurdering

(0,394 x 10

/l, n = 36). Reduktionen af eosinofile celler i blodet var relateret til reslizumabniveauet.

Reslizumabs reduktion af eosinofiltallet i blodet hos anti-reslizumab-antistof-positive patienter var

ikke forskelligt fra patienter, der var anti-reslizumab-antistof-negative.

Klinisk virkning og sikkerhed

Oversigt over klinisk virkning

Reslizumabs virkning på eosinofil astma (eosinofile celler i blodet ≥ 0,400 x 10

/l) blev evalueret i tre

randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studier (studie I til III) af en varighed fra 16 til

52 uger med 1.268 patienter med moderat til svær astma, der var utilstrækkeligt kontrolleret på

medium- til højdosis inhalerede kortikosteroider (ICS) (mindst 440 μg fluticasonpropionat dagligt eller

ækvivalent hermed) med eller uden andre forebyggende midler. Tidligere stabil allergenspecifik

immunbehandling var tilladt.

Studie I og II var 52-ugers randomiserede, placebokontrollerede studier hos patienter, som havde haft

mindst en astmaeksacerbation, der krævede systemisk kortikosteroid, inden for de seneste 12 måneder.

Vedligeholdelsesbehandling med OCS (ækvivalent med op til 10 mg prednison dagligt) var tilladt.

Patienterne fik enten placebo eller reslizumab 3 mg/kg én gang hver 4. uge, administreret 13 gange.

Studie III var et 16-ugers randomiseret, placebokontrolleret studie. Der var ikke et krav til tidligere

astmaeksacerbationer i dette studie. Vedligeholdelsesbehandling med OCS var ikke tilladt. Patienterne

fik enten placebo eller reslizumab 0,3 mg/kg eller 3 mg/kg én gang hver 4. uge, administreret 4 gange.

Tabel 3 viser demografiske karakteristika og

baseline-

karakteristika for studie I, II og III.

Tabel 3: Demografiske karakteristika og baseline-karakteristika for astmastudie I-III

Demografiske eller

baseline-

karakteristika

Studie I

(n = 489)

Studie II

(n = 464)

Studie III

(n = 315)

Demografi

Alder, gennemsnit i år

46,65

46,97

43,89

Astmavarighed,

gennemsnit i år

19,28

18,41

20,35

Lungefunktionsprøver

før

bronkodilatator,

gennemsnit % af

forventet

64,31

69,21

70,14

Eosinofiltal

Gennemsnitligt blod-

eosinofiltal ved

baseline

, x 10

0,660

0,649

0,614

Tidligere

eksacerbationer

Gennemsnitligt antal

eksacerbationer det

seneste år

1,99

1,94

2,03

Andel af patienter i

GINA trin 4 og 5

c

GINA 4, %

GINA 5, %

< 1

Patienter med

refraktær astma

d

= forceret eksspiratorisk volumen i det første sekund

NA = ikke tilgængeligt

GINA-klassifikationen er baseret på

Global Initiative for Asthma

(GINA)-definitionen:

GINA trin 4-patienter fik medium- til højdosis-ICS plus et andet forebyggende middel.

GINA trin 5-patienter fik derudover i tillæg vedligeholdelsesbehandling med OCS.

Procentdelen af patienter med refraktær astma (baseret på definitionen fra

American Thoracic

Society

[ATS] /

European Respiratory Society

[ERS] 2000 workshop om refraktær astma) fra

studie I og II blev analyseret

post hoc

Studie I og II

Det primære virkningsmål for både studie I og II var hyppigheden af astmaeksacerbationer for hver

patient i løbet af behandlingsperioden på 52 uger. I begge studier blev en astmaeksacerbation defineret

som en forværring af astma, der krævede følgende medicinsk intervention:

1) anvendelse af systemisk kortikosteroid eller en øget anvendelse af ICS i 3 eller flere dage, og/eller

2) astmarelateret akutbehandling, herunder mindst ét af følgende: et ikke planlagt besøg hos læge eller

sundhedsperson for behandling med nebulisator eller anden akutbehandling for at hindre forværring af

astmasymptomer; besøg på skadestue for astmarelateret behandling eller astmarelateret indlæggelse.

Samlet population

I studie I og II havde patienter, der fik reslizumab 3 mg/kg, signifikante reduktioner i

astmaeksacerbationer (hhv. 50 % og 59 %) sammenlignet med placebogruppen (se tabel 4). Den

samlede reduktion var 54 %.

Tabel 4: Hyppigheden af astmaeksacerbationer i løbet af behandlingsperioden på 52

uger –

studie I og II, integrerede data (studie I og II) for den samlede population og for undergruppe

med GINA 4 og 5

Behandlingsarme

(n)

Astmaeksacerbationsr

ate

a

% reduktion

Data pr. studie

Studie I

Reslizumab 3 mg/kg

(n = 245)

0,90

50 %

(p < 0,0001)

Placebo

(n = 244)

1,80

Studie II

Reslizumab 3 mg/kg

(n = 232)

0,86

59 %

(p < 0,0001)

Placebo

(n = 232)

2,12

Integrerede studier I og II

Samlet population

Reslizumab 3 mg/kg

(n = 477)

0,84

54 %

(p < 0,0001)

Placebo

(n = 476)

1,81

Undergruppe

GINA 4 og 5

Reslizumab 3 mg/kg

(n = 383)

95 % CI

0,85

(0,64; 1,12)

56 %

Placebo

(n = 380)

95 % CI

1,95

(1,50; 2,53)

Raten er justeret for stratifikationsfaktorer (anvendelse af OCS ved

baseline

og geografisk region).

CI = Konfidensinterval

I undergruppen med patienter, der havde behov for behandling med OCS for astmaeksacerbationer,

blev det vist, at reslizumab nedsatte hyppigheden af astmaeksacerbationer med hhv. 56 % (p < 0,0001)

og 60 % (p < 0,0001) i studie I og studie II. Der blev observeret en reduktion i astmaeksacerbationer,

som medførte indlæggelse eller besøg på skadestue, med reslizumab 3 mg/kg; reduktionen var ikke

statistisk signifikant (34 % [p = 0,2572] og 31 % [p = 0,4020] i studie I og studie II).

Andelen af patienter, der ikke oplevede en astmaeksacerbation i løbet af behandlingsperioden på

52 uger, var højere i gruppen med reslizumab 3 mg/kg (62 % og 75 %) sammenlignet med

placebogruppen (46 % og 55 %) i hhv. studie I og II.

Patienter med svær eosinofil astma

I studie I og II er svær eosinofil astma defineret som astma hos patienter, der kan allokeres til GINA

trin 4 og 5 (medium- til højdosis-ICS [≥ 440 µg fluticasonpropionat] og et andet forebyggende middel,

med eller uden vedligeholdelsesbehandling med OCS) med blod-eosinofiltal ≥ 0,400 x 10

/l ved

behandlingsstart. En kohorte på 763 patienter i studie I og II opfyldte dette kriterium. Det primære

virkningsresultat er angivet i tabel 4. I de integrerede studier I og II havde patienterne, der fik

reslizumab 3 mg/kg, signifikante reduktioner i antal astmaeksacerbationer (56 % for undergruppe

GINA 4 og 5), sammenlignet med placebo.

Virkningen af reslizumab 3 mg/kg administreret én gang hver 4. uge på de sekundære endepunkter,

herunder FEV

, score i spørgeskema vedrørende livskvalitet ved astma (

Asthma Quality of Life

Questionnaire

(AQLQ)) og astmakontrol (

Asthma Control Questionnaire

(ACQ)) samt

astmasymptomer (

Asthma Symptom Utility Index

(ASUI)) støtter yderligere virkningen af reslizumab

3 mg/kg sammenlignet med placebo. Forbedringer blev observeret så tidligt som 4 uger efter den

første dosis reslizumab (AQLQ ved uge 16) og blev opretholdt til og med uge 52.

Resultater for FEV

, ACQ og AQLQ er vist i tabel 5 nedenfor for den samlede population og for

undergruppe GINA 4 og 5.

Tabel 5: Behandlingsforskel i gennemsnitlig ændring fra baseline for udvalgte sekundære

virkningsmål – integrerede data (studie I og II) for den samlede population og for undergruppe

GINA 4 og 5

Samlet population

Undergruppe GINA 4 og 5

Virkningsmål

a

Over 16 uger

Over 52 uger

Over 16 uger

Over 52 uger

(ml)

Gennemsnitli

g forskel

(95 % CI

(p-værdi)

(73; 160)

(p < 0,0001)

(66; 154)

(p < 0,0001)

(94; 192)

(80; 179)

Gennemsnitl

ig forskel

(95 % CI)

(p-værdi)

-0,232

(-0,325; -0,139)

-0,250

(-0,343; -0,156)

-0,321

(-0,424; -0,218)

-0,330

(-0,433, -0,226)

AQLQ

Gennemsnitl

ig forskel

(95 % CI)

(p-værdi)

0,226

(0,094; 0,359)

(p < 0,0001)

0,272

(0,155; 0,388)

(p < 0,0001)

0,295

(0,151; 0,438)

0,346

(0,219; 0,473)

Værdierne repræsenterer behandlingsforskellen mellem placebo og reslizumab 3 mg/kg baseret på

justerede gennemsnit over den specificerede tidsperiode for hver behandlingsgruppe undtagen for

ændringen til uge 16 for AQLQ, som var det første tidspunkt, hvor AQLQ blev vurderet.

CI = Konfidensinterval.

Patienter med svær refraktær eosinofil astma

Reslizumab fremviste signifikant reduktion i antal astmaeksacerbationer i forhold til placebo hos den

refraktære population (59 %) og hos den ikke-refraktære population (49 %). Resultaterne blev støttet

af de sekundære virkningsendepunkter og stemte overens med resultaterne for den samlede

population.

Studie III

Det primære endepunkt var ændringen i FEV

over 16 uger i forhold til

baseline

. I studie III havde

patienterne, der fik reslizumab 3 mg/kg, signifikant større stigninger i FEV

baseline

sammenlignet

med placebogruppen (behandlingsforskel 160 ml, p = 0,0018). Der blev bemærket forbedringer i FEV

4 uger efter den første dosis reslizumab.

Immunogenicitet

I placebokontrollerede fase III-studier med en varighed på 16 til 52 uger blev der detekteret ofte-

forbigående anti-reslizumab-antistoffer med lav titer hos 53 ud af 983 astmapatienter (5 %), som fik

reslizumab 3 mg/kg. I et open-label fase III-forlængelsesstudie blev der detekteret ofte- forbigående

anti-reslizumab-antistoffer med lav titer hos 49 ud af 1.014 astmapatienter (5 %), som fik 3 mg/kg

reslizumab i op til 36 måneder. Den systemiske eksponering for reslizumab forekommer at være

upåvirket af anti-reslizumab-antistoffer. Antistofferne påvirkede ikke den kliniske farmakodynamik,

virkningen eller sikkerheden.

Etnicitet

Populationsfarmakokinetiske analyser indikerede, at reslizumabs farmakokinetik ikke er signifikant

forskellig mellem etniske grupper (hvide, sorte og asiater). Der er begrænsede sikkerhedsdata hos

ikke-kaukasiske etniske populationer.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med CINQAERO i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med astma (se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

39 pædiatriske astmapatienter i alderen 12 til 17 år blev randomiseret til reslizumab 0,3 mg/kg,

reslizumab 3 mg/kg eller placebo som del af to eksacerbationsstudier på 52 uger (studie I og II) og et

lungefunktionsstudie på 16 uger (studie III). Kun i studie I og II var det et krav, at patienterne havde

haft mindst en astmaeksacerbation, hvor systemisk kortikosteroid var nødvendig i året før

studieinklusion. Astmaeksacerbationer blev kun evalueret i eksacerbationsstudierne (studie I og II:

reslizumab 3 mg/kg [n = 14] og placebo [n = 11]). Der blev ikke observeret nogen virkning af

behandlingen for denne aldersgruppe (forhold mellem antal astmaeksacerbationer

[reslizumab/placebo] på 2,09). Grundet det lille antal patienter og ubalancer ved

baseline

, der stammer

fra undergruppeanalysen, kan der ikke drages nogen konklusioner om virkningen på astma hos den

pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Maksimale serumkoncentrationer på ca. 80 µg/ml bliver typisk observeret ved infusionens afslutning.

Reslizumabkoncentrationen i serum falder generelt fra den maksimale koncentration på en bifasisk

måde. Efter flere doser akkumuleres reslizumab til serumkoncentrationer, der er ca. 1,5 til 1,9 gange

højere. Der blev ikke bemærket nogen tydelig afvigelse fra dosisproportional reslizumab-

farmakokinetik over dosisintervallet fra 0,3 mg/kg til 3,0 mg/kg. Inter-individuel variabilitet i

maksimal og samlet eksponering er ca. 20-30 %.

Baseret på en populationsfarmakokinetisk analyse synes den systemiske eksponering for reslizumab at

være upåvirket af cirkulerende anti-reslizumab-antistoffer.

Fordeling

Reslizumab har et fordelingsvolumen på ca. 5 l, hvilket tyder på minimal fordeling til de

ekstravaskulære væv.

Biotransformation

Som for andre monoklonale antistoffer antages det, at reslizumab nedbrydes til små peptider og

aminosyrer ved enzymatisk proteolyse. Da reslizumab binder til et target i opløsning, forventes en

lineær ikke-target-medieret clearance.

Elimination

Reslizumabs clearance er ca. 7 ml/time. Reslizumab har en halveringstid på ca. 24 dage.

Særlige populationer

Ældre

Farmakokinetikken for reslizumab var sammenlignelig hos voksne (18-65 år, n = 759) og ældre

patienter (over 65 år, n = 30).

Pædiatrisk population

Intervallet for den systemiske eksponering hos patienter fra 12 til under 18 år (n = 15) overlappede

eksponeringen hos de andre grupper, selvom medianværdien var lidt lavere end hos voksne (18-65 år,

n = 759) og ældre patienter (over 65 år, n = 30).

Køn

Reslizumabs farmakokinetik var ikke signifikant forskellig mellem mænd og kvinder.

Etnicitet

Populationsfarmakokinetiske analyser indikerer, at reslizumabs farmakokinetik ikke er signifikant

forskellig mellem etniske grupper (hvide, sorte og asiater).

Nedsat leverfunktion

Reslizumab er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Det forventes ikke, at

leverfunktionen har nogen direkte indvirkning på reslizumabs farmakokinetik, da antistoffer primært

udskilles via katabolisme. I en populationsfarmakokinetisk analyse blev patienterne klassificeret efter

leverfunktionsniveau ved

baseline

. De fleste patienter havde normale leverfunktionsprøver (n = 766,

ca. 95 %) eller let forhøjede leverfunktionsprøver (enten, i det første tilfælde, total-bilirubin > øvre

normalgrænse [ULN], men ≤ 1,5 gange ULN, eller i det andet tilfælde, aspartat-aminotransferase >

ULN, og total-bilirubin ≤ ULN; n = 35, ca. 4 %). Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel i

reslizumabs farmakokinetik på tværs af disse grupper.

Nedsat nyrefunktion

Reslizumab er et antistof med en molekylmasse på 147 kDaltons, og det forventes derfor ikke, at det

udskilles i urinen. De fleste patienter i den populationsfarmakokinetiske analyse havde normal

nyrefunktion (estimeret glomerulær filtrationshastighed [eGFR]) ≥ 90 ml/min/1,73 m

; n = 294, ca.

37 %), let nedsat nyrefunktion (eGFR 60-89 ml/min/1,73 m

; n = 446, ca. 56 %) eller moderat nedsat

nyrefunktion (eGFR 30-59 ml/min/1,73 m

; n = 63, ca. 8 %). Der blev ikke observeret nogen

bemærkelsesværdige forskelle i reslizumabs farmakokinetik mellem disse grupper. Reslizumab er ikke

blevet undersøgt hos patienter med svær nyresygdom eller nyresygdom i slutstadiet.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, karcinogent potentiale samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumacetattrihydrat

Koncentreret eddikesyre

Saccharose

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Fortyndet lægemiddel

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist ved 2 °C-8 °C og ved 25 °C i natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) og beskyttet mod lys, i op til 16 timer.

Fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet anvendes straks. Hvis det ikke anvendes straks, er

opbevaringstid og -betingelser før anvendelse brugerens ansvar, og det vil normalt ikke være over

16 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede

aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

2,5 ml koncentrat i et gennemsigtigt type I-hætteglas lukket med en

poly(ethylen-co-tetrafluorethylen)-belagt prop af butylgummi med en aluminiumforsegling samt en

hvid

flip-off

-plastikhætte.

10 ml koncentrat i et gennemsigtigt type I-hætteglas lukket med en poly(ethylen-co-tetrafluorethylen)-

belagt prop af butylgummi med en aluminiumforsegling samt en blå

flip-off

-plastikhætte.

Pakningsstørrelser:

1 hætteglas på 2,5 ml

2 hætteglas på 2,5 ml

1 hætteglas på 10 ml

2 hætteglas på 10 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

CINQAERO leveres som koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i et engangshætteglas.

Infusionsvæsken er kun beregnet til intravenøs anvendelse efter fortynding og skal fremstilles med

aseptisk teknik på følgende måde:

Fremstilling af infusionsvæske

CINQAERO fjernes fra køleskabet. Hætteglasset må ikke omrystes.

Lægemidlet skal inspiceres visuelt inden brug. Koncentratet er klart til let uigennemsigtigt og

farveløst til svagt gult. Koncentratet kan indeholde proteinholdige partikler, der fremstår som

gennemsigtige til hvide amorfe partikler, hvor nogle kan se fibrøse ud. Dette er ikke

usædvanligt for proteinholdige opløsninger. Koncentratet må ikke anvendes, hvis det er farvet

(undtagen hvis det er let gulligt), eller hvis der er fremmedlegemer til stede.

Der skal anvendes en egnet injektionssprøjte til at trække den nødvendige mængde af

koncentratet op af hætteglasset/hætteglassene (se pkt. 4.2).

Indholdet af sprøjten/sprøjterne overføres langsomt til en infusionspose med 50 ml

natriumchlorid-infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %). Vend forsigtigt posen på hovedet for at blande

opløsningen. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %).

Koncentratet indeholder ingen konserveringsmidler. Al koncentrat, der er tilbage i hætteglasset,

skal bortskaffes.

Det anbefales, at infusionsvæsken administreres umiddelbart efter fremstilling. Opløsninger af

CINQAERO, fortyndet med natriumchlorid-infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), kan opbevares i

køleskab ved 2 °C-8 °C (eller ved temperaturer ikke over 25 °C, hvis fortyndingen har fundet

sted under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser) og beskyttet mod lys i op til

16 timer.

CINQAERO er kompatibelt med infusionsposer af polyvinylchlorid (PVC) eller polyolefin

(PO).

Anvisninger for administration

CINQAERO skal administreres af sundhedspersoner, som er uddannet til at behandle

overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi (se pkt. 4.4). Patienten skal observeres under

hele infusionen og i en passende periode derefter. Patienterne skal instrueres i at genkende

symptomer på alvorlige allergiske reaktioner.

Hvis infusionsvæsken er blevet opbevaret i køleskab, skal den have tid til at opnå

stuetemperatur (15 °C-25 °C).

Infusionsvæsken skal gives som intravenøs infusion i løbet af 20-50 minutter. Infusionstiden

kan variere, afhængigt af det totale volumen, der skal gives.

Infusionsvæsken må ikke gives samtidigt med andre lægemidler i den samme intravenøse

slange. Der er ikke udført fysiske eller biokemiske kompatibilitetsstudier for at evaluere

administration af reslizumab sammen med andre lægemidler.

Der skal anvendes et infusionssæt med et in-line sterilt, ikke-pyrogent filter med lav

proteinbinding (porestørrelse på 0,2 µm) til infusionen. CINQAERO er kompatibelt med in-line

infusionsfiltre af polyethersulfon (PES), polyvinylidenfluorid (PVDF), nylon, celluloseacetat

(CA) med lav proteinbinding.

Når infusionen er gennemført, skal infusionssættet skylles med steril natriumchlorid-

infusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) for at sikre, at al CINQAERO-infusionsvæske er blevet

administreret.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1125/001 1 hætteglas på 10 ml

EU/1/16/1125/002 - 1 hætteglas på 2,5 ml

EU/1/16/1125/003 - 2 hætteglas på 10 ml

EU/1/16/1125/004 - 2 hætteglas på 2,5 ml

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. august 2016.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450050/2016

MEA/H/C/003912

EPAR – Sammendrag for offentligheden

Cinqaero

reslizumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cinqaero. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cinqaero bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cinqaero, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cinqaero, og hvad anvendes det til?

Cinqaero er et astmalægemiddel til at behandle voksne med en særlig form for astma, eosinofil astma.

Det anvendes som supplerende behandling til voksne med svær astma, der ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt med en kombination af højdosis-binyrebarkhormon indtaget ved inhalation plus et andet

lægemiddel, der anvendes til at forebygge astma. Lægemidlet indeholder det aktive stof reslizumab.

Hvordan anvendes Cinqaero?

Lægemidlet Cinqaero udleveres kun efter recept og bør ordineres af en læge med erfaring i at

behandle eosinofil astma. Det fås som et koncentrat til fremstilling af en opløsning, der indgives i en

vene med drop (infusion). Den anbefalede dosis er 3 mg/kg legemsvægt. Infusionen bør gives én gang

hver fjerde uge, så længe patienten findes at have gavn af den. Lægen bør mindst én gang om året

revurdere, om behandlingen skal fortsættes. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Cinqaero?

Symptomerne ved eosinofil astma hænger sammen med, at der er for mange hvide blodlegemer af

typen eosinofil, og at der er slim i lungerne. Det aktive stof i Cinqaero, reslizumab, er et monoklonalt

antistof, der er udformet, så det bindes til stoffet interleukin-5, som stimulerer de eosinofile

Cinqaero

EMA/450050/2016x

Side 2/2

blodlegemers vækst og aktivitet. Når stoffet binder sig til interleukin-5 og blokerer dets aktivitet,

nedsætter Cinqaero antallet af eosinofile blodlegemer i blodet og i lungerne. Dette hjælper til at

mindske inflammationen, så antallet af astmaanfald mindskes, og symptomerne bedres.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cinqaero?

Fordelene ved Cinqaero er påvist i to hovedundersøgelser, der omfattede 953 patienter med eosinofili

astma, der ikke var velkontrolleret med inhalerede binyrebarkhormoner eller anden astmamedicin til at

forebygge sygdommen. Cinqaero blev sammenlignet med en virkningsløs behandling (placebo), idet

begge blev givet hver 4. uge gennem et år. Det vigtigste mål for behandlingens virkning var antallet af

episoder med opblussen af astmaen under behandlingen. Opblussen sås hos 32 % (151 ud af 477) af

de patienter, som fik Cinqaero, sammenholdt med 50 % (237 ud af 476) af dem, som fik placebo. Hos

de patienter, der fik Cinqaero, var der desuden tegn på bedring i lungefunktionen og

astmasymptomerne og et fald i antallet af eosinofile blodceller. Støttende data tydede på, at den

gavnlige virkning varede ved i op til to år.

Hvilke risici er der forbundet med Cinqaero?

Den hyppigste bivirkning ved Cinqaero (som kan forekomme hos omkring 2 ud af 100 personer) er en

stigning i blodets indhold af enzymet kreatinfosfokinase (et mål for mulig muskelskade). Svære

allergiske (anafylaktiske) reaktioner kan forekomme hos mindre end 1 ud af 100 personer.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Cinqaero fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Cinqaero godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Cinqaero

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Den reduktion i antal episoder

med opblussen af sygdommen og forbedringen i lungefunktionen, der sås med Cinqaero, blev fundet

klinisk relevant, navnlig for patienter, som ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med høje doser af

binyrebarkhormoner til inhalation sammen med et andet lægemiddel til at forebygge astma.

Overordnet tåltes lægemidlets godt, og der er iværksat passende foranstaltninger til at overvåge og

håndtere risiciene.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cinqaero?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cinqaero.

Andre oplysninger om Cinqaero

Den fuldstændige EPAR for Cinqaero findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cinqaero, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information