Cefuroxim "Sandoz" 250 mg pulver til injektionsvæske, opløsning/suspension

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
08-02-2021

Aktiv bestanddel:

CEFUROXIMNATRIUM

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

J01DC02

INN (International Name):

cefuroxime sodium

Dosering:

250 mg

Lægemiddelform:

pulver til injektionsvæske, opløsning/suspension

Autorisation dato:

2005-05-17

Produktets egenskaber

                8. FEBRUAR 2021
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CEFUROXIM "SANDOZ", PULVER TIL INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING/SUSPENSION
0.
D.SP.NR.
22661
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Cefuroxim "Sandoz"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder 250 mg cefuroxim (som cefuroximnatrium).
_Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder 12.9 mg natrium.
Hvert hætteglas indeholder 750 mg cefuroxim (som cefuroximnatrium).
_Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder 38.6 mg natrium.
Hvert hætteglas indeholder 1500 mg cefuroxim (som cefuroximnatrium).
_Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:_
Hvert hætteglas indeholder 77.3 mg natrium.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til injektionsvæske, opløsning/suspension
Hvidt til gulligt pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Cefuroxim "Sandoz" er indiceret til behandling af nedenstående
infektioner hos voksne og
børn, herunder nyfødte (fra fødslen) (se pkt. 4.4 og 5.1):

Samfundserhvervet pneumoni

Akutte eksacerbationer af kronisk bronkitis

Komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis

Bløddelsinfektioner: cellulitis, erysipelas og sårinfektioner
_dk_hum_37324_spc.doc_
_Side 1 af 15_

Intraabdominale infektioner (se pkt. 4.4)

Profylakse af infektion i forbindelse med gastrointestinal (inklusive
øsofageal),
ortopædisk, kardiovaskulær og gynækologisk kirurgi (inklusive
kejsersnit).
Ved behandling og forebyggelse af infektioner, hvor der er stor
sandsynlighed for at møde
anaerobe organismer, skal cefuroxim administreres sammen med andre
passende
antibakterielle midler.
Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende
hensigtsmæssig anvendelse af
antibiotika.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Tabel 1. Voksne og børn ≥ 40 kg_
INDIKATION
DOSERING
Samfundserhvervet pneumoni og akutte
eksacerbationer af kronisk bronkitis
750 mg hver 8. time (intravenøst
eller intramuskulært)
Bløddelsinfektioner:
                
                Læs hele dokumentet