Ceftriaxon "Navamedic" 1 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
23-01-2024

Aktiv bestanddel:

Ceftriaxonnatrium

Tilgængelig fra:

Navamedic ASA

ATC-kode:

J01DD04

INN (International Name):

ceftriaxone sodium

Dosering:

1 g

Lægemiddelform:

pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2005-10-06

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CEFTRIAXON NAVAMEDIC 1 G
PULVER TIL INJEKTIONS-/INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
CEFTRIAXON NAVAMEDIC 2 G, PULVER TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
ceftriaxon
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT BRUGE
MEDICINEN, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil
vide.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller hvis De får
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De får Ceftriaxon Navamedic
3. Sådan bliver De behandlet med Ceftriaxon Navamedic
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Ceftriaxon er et antibiotikum, der gives til voksne og børn (også
nyfødte spædbørn). Det
virker ved at slå de bakterier, der forårsager infektioner, ihjel.
Det tilhører gruppen af
lægemidler kaldet cefalosporiner.
Ceftriaxon kan anvendes til at behandle infektioner i:
•
hjernen (meningitis)
•
lungerne
•
mellemøret
•
maven og bugvæggen (bughindebetændelse)
•
urinveje og nyrer
•
knogler og led
•
hud og bløddele
•
blodet
•
hjertet
Det kan gives til at:
•
behandle visse kønssygdomme (gonoré og syfilis).
•
behandle patienter med lavt indhold af hvide blodlegemer (neutropeni),
som har feber på
grund af en bakterieinfektion.
•
behandle akut forværring af kronisk bronkitis hos voksne.
•
behandle Lymes-sygdom (som skyldes skovflåtbid) hos voksne og børn,
herunder
nyfødte fra de er 15 dage gamle.
•
forebygge infektioner i forbindelse med operation.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE FÅR CEFTRIAXON NAVAMEDIC
DE FÅR IKKE CEFTRIAXON NAVAMEDIC, HVIS:
•
De er allergisk over for ceft
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                22. JANUAR 2024
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CEFTRIAXON "NAVAMEDIC", PULVER TIL INJEKTIONS-/INFUSIONSVÆSKE,
OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
22696
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Ceftriaxon "Navamedic"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hvert hætteglas indeholder 1 g ceftriaxon (som
ceftriaxondinatrium-hemiheptahydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hvert gram indeholder 82,8 mg natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Hvidt til svagt gulligt hvidt, krystallinsk pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Ceftriaxon er indiceret til behandling af følgende alvorlige
infektioner hos voksne og børn,
inklusive spædbørn født til termin (fra fødslen):

Bakteriel meningitis

Ikke-nosokomiel pneumoni

Nosokomiel pneumoni

Akut otitis media

Intra-abdominal infektion

Kompliceret urinvejsinfektion (inklusiv pyelonefritis)

Infektioner i knogler og led

Kompliceret hud- og bløddelsinfektion

Gonorré

Syfilis
_dk_hum_37396_spc.doc_
_Side 1 af 20_

Bakteriel endokarditis
Ceftriaxon kan anvendes til:

Behandling af akut eksacerbation af kronisk obstruktiv lungesygdom hos
voksne

Behandling af dissemineret Lyme-borreliose (tidlig (stadie II) og sen
(stadie III)) hos
voksne og børn, herunder nyfødte fra 15 dage og ældre.

Profylaktisk mod infektioner før kirurgiske indgreb

Behandling af neutropene patienter med feber, hvor der er mistanke om
bakteriel
infektion

Behandling af patienter med bakteriæmi, der opstår i forbindelse med
eller hvor der er
mistanke om forbindelse med nogen af ovenstående infektioner.
Ceftriaxon skal administreres sammen med andre antibiotika, når de
formodede kausale
bakterier ikke falder inden for dets spektrum (se pkt. 4.4).
Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende
hensigtsmæssig brug af
antibiotika.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte
doseringsmuligheder/
anv
                
                Læs hele dokumentet