Ceftazidim "Sandoz" 500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
12-10-2020

Aktiv bestanddel:

CEFTAZIDIMPENTAHYDRAT

Tilgængelig fra:

Sandoz GmbH

ATC-kode:

J01DD02

INN (International Name):

CEFTAZIDIMPENTAHYDRAT

Dosering:

500 mg

Lægemiddelform:

pulver til injektionsvæske, opløsning

Autorisation dato:

2004-02-03

Produktets egenskaber

                5. OKTOBER 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CEFTAZIDIM ”SANDOZ”,
PULVER TIL INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING SAMT PULVER TIL
INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
22099
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Ceftazidim ”Sandoz”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
_500 mg pulver til injektionsvæske, opløsning:_
Hvert hætteglas indeholder 500 mg ceftazidim (som pentahydrat).
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:
Ceftazidim Sandoz 500 mg indeholder 25,2 mg natrium pr. hætteglas.
_1 g pulver til injektionsvæske/infusionsvæske, opløsning:_
Hvert hætteglas indeholder 1 g ceftazidim (som pentahydrat).
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:
Ceftazidim Sandoz 1 g indeholder 50,5 mg natrium pr. hætteglas.
_2 g pulver til injektionsvæske/infusionsvæske, opløsning:_
Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:
Ceftazidim Sandoz 2 g indeholder 101 mg natrium pr. hætteglas.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til injektionsvæske, opløsning.
Pulver til infusionsvæske, opløsning.
Pulveret er hvidt til cremefarvet.
_dk_hum_35736_spc.doc_
_Side 1 af 18_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Ceftazidim er indiceret til behandling af nedenstående infektioner
hos voksne og børn,
herunder nyfødte (fra fødslen)

Nosokomiel pneumoni

Bronkopulmonale infektioner ved cystisk fibrose

Bakteriel meningitis

Kronisk mellemørebetændelse

Nekrotiserende otitis externa

Komplicerede urinvejsinfektioner

Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner

Komplicerede intraabdominale infektioner

Knogle- og ledinfektioner

Peritonitis i forbindelse med dialyse hos patienter i
peritonealdialyse (CAPD)
Behandling af patienter med bakteriæmi, der opstår i forbindelse
med, eller hvor der er
mistanke om forbindelse med enhver af ovennævnte infektioner.
Ceftazidim kan anvendes til behandling af neutropene patienter med
feber, hvis der er
mistanke om, at denne skyldes en bakterieinfektion.
Ceftazidim kan an
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt