Carvedilol "Sandoz" 25 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-03-2018

Aktiv bestanddel:
CARVEDILOL
Tilgængelig fra:
Sandoz GmbH
ATC-kode:
C07AG02
INN (International Name):
carvedilol
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32939
Autorisation dato:
2003-01-23

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Carvedilol Sandoz 3,125 mg tabletter

Carvedilol Sandoz 6,25 mg tabletter

Carvedilol Sandoz 12,5 mg tabletter

Carvedilol Sandoz 25 mg tabletter

carvedilol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Carvedilol Sandoz til dig personligt. Lad derfor være med at give

det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol Sandoz

Sådan skal du tage Carvedilol Sandoz

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Carvedilol Sandoz anvendes til behandling af

Forhøjet blodtyk

Kronisk, stabil angina pectoris

, en lidelse der er kendetegnet ved brystsmerter

Moderat til svært, stabilt hjertesvigt

i tillæg til anden behandling.

Carvedilol Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes betablokkere. De forebygger

hurtig hjerterytme og udvider blodkarrene.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Carvedilol Sandoz

are registered trademarks of Novartis.

Tag ikke Carvedilol Sandoz:

Hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for carvedilol eller et af de øvrige

indholdstoffer (se afsnit 6 "Yderligere oplysninger” for en fuldstændig liste over

hjælpestoffer).

Hvis du har

alvorligt hjertesvigt

, som kræver behandling med særlig medicin, der

gives som indsprøjtninger i en blodåre, eller som forårsager en shock-lignende

tilstand.

Hvis du har

vejrtrækningsproblemer

i forbindelse med forsnævrede luftveje, der

kræver medicinsk behandling, f.eks. astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Hvis du har

alvorlige leverlidelser.

Hvis du har visse

hjertelidelser

, der er kendt som ”syg sinus-syndrom”, ”sinoatrial

blok” og ”2. eller 3. grads AV-blok”.

Hvis du har en

meget langsom

puls

(under 50 slag i minuttet).

Hvis du har

meget lavt

blodtryk (

systolisk

blodtryk under 85 mmHg: Det første tal

ved blodtryksmålinger).

Hvis du lider af en sygdom, der hedder ”

Prinzmetal angina

”.

Hvis du har en

ubehandlet tumor i binyremarven

, der kaldes ”fæokromocytom”

der forårsager forhøjet blodtryk..

Hvis du har

forhøjet syreindhold i blodet

på grund af en stofskiftesygdom

(metabolisk acidose).

Hvis du har

dårligt blodomløb i arme og ben

(Raynauds syndrom, claudicatio

intermittens).

Hvis du får behandling med

verapamil eller diltiazem givet som indsprøjtninger i

en blodåre

(Se “Brug af anden medicin”).

Vær ekstra forsigtig med at tage Carvedilol Sandoz

Lægen vil holde dig under observation i 2 timer ved behandlingens start eller ved

dosisøgning, hvis du:

har alvorligt hjertesvigt.

har salt- eller væskemangel.

er over 65 år.

har for lavt blodtryk inden behandlingen.

Lægen vil kontrollere din nyrefunktion ved dosisøgning, hvis du er i behandling for

hjertesvigt og lider af:

lavt blodtryk.

nedsat blodforsyning til hjertet.

almen åreforkalkning.

problemer med nyrerne.

Vær ekstra forsigtig:

Hvis du har

diabetes

Carvedilol Sandoz kan maskere (skjule) tegn på lavt blodsukker, såsom hurtigt

hjerteslag og rysten.

Hvis du har

vejrtrækningsprobleme

r med forsnævring af luftveje. Det kan være

nødvendigt at justere din dosis.

Hvis du har

øget aktivitet i skjoldbruskkirtlen

. Carvedilol Sandoz kan maskere

are registered trademarks of Novartis.

(skjule) tegnene på hyperaktivitet, såsom rysten eller hurtig puls.

Hvis din puls falder til mindre end 55 slag i minuttet

. Carvedilol Sandoz kan sænke

pulsen yderligere.

Hvis du har en

mild form for hjertelidelse

, der kaldes 1. grads AV-blok. Carvedilol

Sandoz kan forværre dine symptomer.

Hvis du har

dårligt blodomløb i arme og ben (f.eks.

Raynaud’s syndrom

) kan

Carvedilol Sandoz kan forværre dine symptomer.

Hvis du har eller tidligere har haft

psoriasis

. Carvedilol Sandoz kan forværre

symptomerne i din hud.

Hvis du har eller tidligere har haft

alvorlig allergi

, eller hvis du er i

desensibiliseringsbehandling

. Carvedilol Sandoz kan forstærke din reaktion på

pollen eller andre ting, du er overfølsom over for.

Hvis du bruger

kontaktlinser

. Carvedilol Sandoz kan nedsætte tåresekretionen,

hvilket kan give tørre øjne.

Hvis du ved, at du

omsætter visse

lægemidler (debrisoquin) langsomt

, fordi du

mangler et bestemt enzym, da kan det være nødvendigt med yderligere lægekontrol

ved behandlingens start.

Hvis du skal i fuld narkose

Fortæl narkoselægen, at du tager Carvedilol Sandoz, da

det kan øge risikoen for lavt blodtryk.

Hvis du har

pludselige udsving i dit blodtryk

. Der er begrænset erfaring med brug af

Carvedilol Sandoz til personer med denne lidelse.

Hvis du

har forhøjet blodtryk på grund af anden sygdom

. Der er begrænset

erfaring med brug af Carvedilol Sandoz til personer med denne lidelse.

Hvis dit

blodtryk falder, når du rejser dig

. Der er begrænset erfaring med brug af

Carvedilol Sandoz til personer med denne lidelse.

Hvis du har

akut hjertebetændelse

. Der er begrænset erfaring med brug af

Carvedilol Sandoz til personer med denne lidelse.

Hvis du har

forsnævring af hjerteklapper eller aorta

. Der er begrænset erfaring med

brug af Carvedilol Sandoz til personer med denne lidelse.

Dette lægemiddel indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Du må ikke afbryde behandlingen brat eller uden at tale med din læge om det først.

Fortæl det til lægen, hvis en eller flere af de ovennævnte tilstande gælder for dig, eller

tidligere har været gældende for dig.

Børn og unge (under 18 år):

Carvedilol Sandoz bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af manglende

dokumentation for sikkerhed og virkning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept

Visse lægemidler kan påvirke/påvirkes af Carvedilol Sandoz. Det er især vigtigt, at du

fortæller det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Calcium kanal blokkere

, såsom verapamil, diltiazem, amlodipin, felodipin, lacidipin,

are registered trademarks of Novartis.

nifedipin, nicardipin, nimodipin, nitrendipin (lægemidler mod uregelmæssig puls).

Nitrater

(lægemidler mod hjertelidelser).

Clonidin, reserpin, guanethin, methyldopa, guanfacin

(lægemidler mod

hjerteproblemer). Spørg lægen til råds, inden du stopper behandlingen med clonidin.

Alfablokkere

såsom prazosin, terazosin, doxazosin, alfusozin, urapidil og tamsulosin

(lægemidler mod forhøjet blodtryk og/eller forstørret prostata.

Amiodaron, quinidin, hydroquinidin, cibenzolin, flecainid, disopyramid, lidocain,

mexiletin, propafenon

(lægemidler mod hjerterytmeforstyrrelser)

.

Digoxin og digitoxin

(Lægemidler mod svækket hjerte).

Barbiturater

(lægemidler mod epileptiske anfald eller søvnforstyrrelser).

Phenothiaziner

(lægemidler mod psykiske lidelser).

Tricykliske antidepressiva

(såsom amitriptylin og imipramin),

monoaminooxidasehæmmere

(MAO-hæmmere) (såsom trancypramin og

moclobemid),

fluoxetin

(lægemiddel mod depression).

Lecardipin

(lægemiddel der

udvider blodkarrene).

Insulin eller tabletter mod sukkersyge.

Carvedilol Sandoz kan nedsætte virkningen

af disse lægemidler.

Visse smertestillende og betændelseshæmmende lægemidler (såkaldte

NSAID’er),

såsom ibuprofen, ketoprofen eller acetylsalicylsyre.

Ergotamin

eller

dihydroergotamin

(lægemidler mod migræne og for lavt blodtryk).

Cyclosporin

(lægemiddel til forebyggelse af udstødelsesreaktioner efter en

organtransplantation).

Østrogener

(kvindelige hormoner).

Kortikosteroider

såsom prednisolon og

methylprednisolon (anvendes mod sygdomme i immunforsvaret, svulster, hudlidelser

og betændelsessygdomme).

Bedøvelsesmidler,

såsom bedøvelsesmidler, til inhalering

eller

lægemidler med

muskelafslappende virkning.

Sympatomimetika

, der er lægemidler mod astma, tilstoppet næse, øjenlidelser (såsom

øget tryk i øjet) og alvorlige og akutte overfølsomhedsreaktioner.

Rifampicin

(lægemiddel mod tuberkulose).

Cimetidin

(lægemiddel mod for meget mavesyre).

Ketoconazol

, der er et lægemiddel mod svampeinfektioner.

Haloperidol

(lægemiddel mod psykiske lidelser).

Erythromycin

(lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er

gravid

, må du kun tage Carvedilol Sandoz, hvis din læge mener, at det er

strengt nødvendigt, da det kan skade barnet.

Amning

frarådes under behandlingen med Carvedilol Sandoz.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Carvedilol Sandoz kan medføre træthed eller svimmelhed, særligt i begyndelsen af

behandlingen, når dosis ændres eller i kombination med alkohol.

Hvis det er tilfældet for dig, skal du undlade at føre motorkøretøj eller at betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Carvedilol Sandoz

are registered trademarks of Novartis.

Dette lægemiddel indeholder lactose og saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Carvedilol Sandoz

Tag altid Carvedilol Sandoz nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

3,125 mg: Carvedilol Sandoz fås som tabletter med et højere indhold af det aktive stof.

6,25/12,5/25 mg: Carvedilol Sandoz fås som tabletter med et højere eller lavere indhold af det

aktive stof.

Behandling af forhøjet blodtryk

Voksne:

Startdosis:

12,5 mg én gang dagligt i de første to dage.

Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg én gang dagligt.

Maksimal dosis:

50 mg to gange dagligt.

Ældre

Startdosis:

12,5 mg én gang dagligt.

Dosis kan øges gradvist efter behov.

Maksimal dosis:

50 mg to gange dagligt.

Behandling af hjertekramper (angina pectoris)

Startdosis:

12,5 mg to gange dagligt i de første to dage.

Derefter fortsættes behandlingen med 25 mg to gange dagligt.

Maksimal dosis:

100 mg to gange dagligt.

Ældre personer bør ikke tage mere end 25 mg to gange dagligt.

Behandling af hjertesvigt

Startdosis:

3,125 mg to gange dagligt.

Afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen, kan dosis øges gradvist efter to uger

eller mere til: 6,25 mg to gange dagligt, derefter til 12,5 mg to gange dagligt og derefter

til 25 mg to gange dagligt.

Maksimal dosis:

25 mg to gange dagligt.

Den maksimale dosis til personer, der vejer mere end 85 kg, og som har hjertesvigt, der

ikke er alvorligt, er 50 mg to gange dagligt.

Din læge vil følge dig nøje efter behandlingens start og i tilfælde af dosisøgning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Lægen tilpasser dosis til hver enkelt patient.

Indtagelsesmåde

Tag tabletterne med et glas vand sammen med eller uden mad. Hvis du tager Carvedilol

Sandoz mod hjertesvigt, er det bedst at tage tabletterne sammen med mad.

are registered trademarks of Novartis.

Behandlingsvarighed

Lægen fastsætter behandlingsvarigheden.

Hvis du har taget for mange Carvedilol Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Carvedilol Sandoz tabletter,

end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Symptomerne på en

overdosis er:

Stærkt nedsat puls.

Meget lavt blodtryk.

Åndenød.

Hjertesvigt, der kan forårsage en shock-lignende tilstand.

Hjertestop.

Nedsat bevidsthedsniveau og hurtige rystelser i kroppen forårsaget af krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Carvedilol Sandoz

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage blot tage næste dosis til sædvanlig tid. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Carvedilol Sandoz

Behandlingen med Carvedilol Sandoz bør generelt ikke afsluttes brat.

Lægen vil som regel gradvist nedsætte dosis over to uger eller erstatte Carvedilol Sandoz med

et andet lægemiddel.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Carvedilol Sandoz kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Symptomer, der er mærket med et asterisk-tegn (*) forekommer især i starten af

behandlingen.

Hvis du får en af følgende

alvorlige bivirkninger

, skal du stoppe med at tage medicinen og

straks kontakte lægen eller skadestuen.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Hjertesvigt eller forværring af eksisterende hjertesvigt med symptomer som

åndedrætsbesvær og ødemer (væskeophobninger) i benene.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Åndedrætsbesvær (astmatisk dyspnø).

Vandladningsbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Uregelmæssigt hjerteslag (AV-blok).

Brystsmerter (angina).

are registered trademarks of Novartis.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktioner, såsom pludselig hvæsende vejrtrækning,

åndedrætsbesvær, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber.

Derudover er følgende bivirkninger set med følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Fald i blodtrykket.

Svimmelhed*.

Hovedpine*.

Svækkelse.

Træthed*.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Langsom puls*.

Hævelser og væskeophobning i f.eks. arme, hænder, ben, fødder og kønsorganer.

Blodtryksfald, når du rejser dig hurtigt op* (ortostatisk hypotension).

Dårligt blodomløb i arme og ben

Forhøjet blodsukker hos personer med diabetes.

Forhøjet kolesterol.

Vægtøgning.

Mavesmerter.

Opkastning.

Diarré.

Kvalme.

Forstoppelse.

Nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre bleg hud og svækkelse eller

åndenød.

Smerter i arme og ben.

Nedsat nyrefunktion.

Depression.

Bronkitis.

Lungebetændelse.

Infektioner i de øvre luftveje.

Urinvejsinfektioner.

Tørre øjne.

Synsforstyrrelser.

Øjenirritation.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Søvnforstyrrelser.

Besvimelse* (synkope).

Snurrende fornemmelse i huden (paræstesi).

Muskelsvækkelse.

Diverse hudlidelser, såsom overfølsomhedsudslæt, kløe og betændelse.

Psoriasis-lignende hudreaktioner eller forværring af eksisterende psoriasis.

are registered trademarks of Novartis.

Hårtab.

Impotens.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Tilstoppet næse.

Nedsat antal blodplader.

Appetitløshed, vægttab.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Tør mund.I

Sukkersyge.

Inkontinens hos kvinder.

Mindre påvirkning af blodglukose målinger.

Nedsat antal hvide blodlegemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Carvedilol Sandoz efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i original emballage.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester.

6.

Yderligere oplysninger

Carvedilol Sandoz indeholder:

Aktivt stof

Carvedilol Sandoz 3,125 mg tabletter.

Hver tablet indeholder 3,125 mg carvedilol.

Carvedilol Sandoz 6,25 mg tabletter. Hver tablet indeholder 6,25 mg carvedilol.

Carvedilol Sandoz 12,5 mg tabletter. Hver tablet indeholder 12,5 mg carvedilol.

Carvedilol Sandoz 25 mg tabletter. Hver tablet indeholder 25 mg carvedilol.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat.

Crospovidon.

Povidon K25.

Kolloid, vandfri silica.

Magnesiumstearat.

are registered trademarks of Novartis.

Saccharose.

Carvedilol Sandoz’ udseende og pakningsstørrelse

Carvedilol Sandoz 3,125 mg tabletter: Runde, let hvælvede, hvide tabletter med skrå kanter.

Carvedilol Sandoz 6,25 mg tabletter: Ovale, let hvælvede, hvide tabletter præget S2 på den

ene side og delekærv på den anden side.

Carvedilol Sandoz 12,5 mg tabletter: Ovale, let hvælvede, hvide tabletter præget S3 på den

ene side og delekærv på den anden side.

Carvedilol Sandoz 25 mg tabletter: Runde, let hvælvede, hvide tabletter med skrå kanter og

delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Carvedilol Sandoz fås i blisterpakninger (lamineret OPA-/Al-/PVC-folie – aluminiumsfolie)

og HDPE-beholdere (PP-låg og PE-tørrekapsel fyldt med silicagel) med 7, 10, 14, 28, 30, 32,

50, 56, 60, 98, 100, 100x1, 120 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser eller pakningstyper er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Østrig.

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige:

Carvedilol Sandoz 3,125/6,25/12,5/25 mg

Italien:

Carvedilolo Sandoz 6,25/25 mg compresse

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10. november 2010.

Læs hele dokumentet

15. december 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Carvedilol “Sandoz”, tabletter

0.

D.SP.NR.

21093

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Carvedilol “Sandoz”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder 6,25 mg eller 25 mg carvedilol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

6,25 mg:

Oval, let bikonveks, hvid tablet præget S2 på den ene side og delekærv på den

modsatte

25 mg:

Rund, let bikonveks, hvid tablet med skrå kant, delekærv på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Essentiel hypertension.

Kronisk stabil angina pectoris.

Supplerende behandling af moderat til svær stabil kronisk hjerteinsufficiens.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Essentiel hypertension

Carvedilol kan anvendes til behandling af hypertension alene eller i kombination med

andre antihypertensiva, særlig thiaziddiuretika. Dosering en gang daglig anbefales, dog er

den maksimalt anbefalede enkeltdosis 25 mg, og den anbefalede maksimale daglige dosis

er 50 mg.

32939_spc.doc

Side 1 af 18

Voksne

Den anbefalede initialdosis er 12,5 mg en gang daglig i de første to dage. Derefter

fortsættes behandlingen med dosering på 25 mg daglig. Om nødvendigt kan dosis gradvist

øges yderligere med intervaller på to uger eller mere.

Ældre

Den anbefalede initialdosis til hypertension er 12,5 mg en gang daglig, hvilket også kan

være tilstrækkeligt til fortsat behandling. Hvis det terapeutiske respons er utilstrækkeligt

ved denne dosis, kan dosis dog gradvist øges yderligere med intervaller på to uger eller

mere.

Kronisk stabil angina pectoris

Et regime med to gange daglig anbefales.

Voksne

Initialdosis er 12,5 mg to gange daglig i de første to dage. Derefter fortsættes behandlingen

med en dosis på 25 mg to gange daglig. Om nødvendigt kan dosis gradvist øges yderligere

med intervaller på to uger eller mere op til den anbefalede maksimaldosis på 100 mg

daglig fordelt på to doser (to gange daglig).

Ældre

Den anbefalede begyndelsesdosis er 12,5 mg to gange daglig i to dage. Derefter fortsættes

behandlingen med en dosis på 25 mg to gange daglig, hvilket er den anbefalede maksimale

daglige dosis.

Hjerteinsufficiens

Carvedilol anvendes til moderat til svær hjerteinsufficiens som supplement til konventionel

basisbehandling med diuretika, ACE-hæmmere, digitalis og/eller vasodilatatorer. Patienten

bør være klinisk stabil (ingen ændring i NYHA-klasse, ingen hospitalsindlæggelse som

følge af hjerteinsufficiens) og basisbehandlingen skal være stabiliseret mindst 4 uger forud

for behandling. Derudover bør patienten have en reduceret venstre ventrikel

uddrivningsfraktion, pulsen bør være

50 per minut og det systoliske blodtryk

85 mm

Hg (se pkt. 4.3).

Initialdosis er 3,125 mg to gange daglig i to uger. Hvis denne dosis tåles, kan dosis øges

langsomt med intervaller på ikke mindre end to uger til 6,25 mg to gange daglig, derpå til

12,5 mg to gange daglig og til sidst til 25 mg to gange daglig. Dosis bør øges til det højest

tålte niveau. Den maksimalt anbefalede dosis er 25 mg to gange daglig til patienter med

legemsvægt mindre end 85 kg og 50 mg to gange daglig til patienter med legemsvægt over

85 kg, forudsat der ikke er svær hjerteinsufficiens. En øgning af dosis til 50 mg to gange

daglig bør forsigtigt foretages med tæt medicinsk overvågning af patienten.

Forbigående forværring af symptomerne på hjerteinsufficiens kan forekomme i

begyndelsen af behandling eller som følge af stigning i dosis, særlig hos patienter med

svær hjerteinsufficiens og/eller ved høje doser diuretika. Dette nødvendiggør normalt ikke

ophør med handling, men dosis bør ikke øges. Patienten bør følges af en læge/kardiolog i

to timer efter behandlingen er påbegyndt eller dosis er øget. Før hver dosisforøgelse skal

foretages en undersøgelse for potentielle symptomer på forværring af hjerteinsufficiens

32939_spc.doc

Side 2 af 18

eller for symptomer på udtalt vasodilatation (f.eks. nyrefunktion, legemsvægt, blodtryk,

hjertets puls og hjerterytme). Forværring af hjerteinsufficiens eller væskeretention

behandles ved at øge dosis af diuretika, og dosis af carvedilol bør ikke øges før patienten er

stabiliseret. Hvis der forekommer bradykardi eller i tilfælde med forlænget AV

overledning, skal digoxinniveau først kontrolleres. Lejlighedsvis kan det være nødvendigt

at reducere carvediloldosis eller midlertidigt afbryde behandling fuldstændigt. Optitrering

af carvedilol kan ofte selv i disse tilfælde fortsættes med held.

Nyrefunktion, thrombocytter og glukose (i tilfælde med NIDDM og/eller IDDM) bør

kontrolleres regelmæssigt under dosistitrering. Efter dosistitrering kan hyppigheden af

målinger dog nedsættes.

Hvis carvedilol har været seponeret i mere end to uger, bør behandlingen genoptages med

3,125 mg to gange daglig og øges gradvist i overensstemmelse med ovenstående

anbefalinger.

Nyreinsufficiens

Dosis skal fastsættes individuelt for hver patient, men i overensstemmelse med

farmakoterapeutiske parametre er der ikke evidens for, at dosisjustering af carvedilol er

nødvendig. Patienter med hjerteinsufficiens, se pkt. 4.4.

Moderat hepatisk dysfunktion

Der kan være behov for dosisjustering.

Børn og unge (

18 år)

Der er utilstrækkelig dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Ældre patienter kan være mere følsomme over for carvedilols virkning og bør monitoreres

mere omhyggeligt.

Som ved andre beta-blokkere og især hos patienter med coronarsygdomme bør carvedilol

seponeres gradvist (se pkt. 4.4).

Administration

Tabletterne bør tages med tilstrækkelig væske. Det er ikke nødvendigt at tage tabletterne

sammen med mad. Det anbefales dog, at patienter med hjerteinsufficiens tager carvedilol

samtidig med mad for at nedsætte absorptionshastigheden og for at reducere risikoen for

ortostatisk hypotension.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carvedilol eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Ustabilt/ukompenseret hjertesvigt.

Klinisk manifest hepatisk dysfunktion.

AV-blok af 2. og 3. grad (medmindre patienten har permanent pacemaker).

Svær bradykardi (< 50 slag/min.).

Syg sinus-syndrom (inklusive sinoatrialt blok).

32939_spc.doc

Side 3 af 18

Svær hypotension (systolisk blodtryk < 85 mmHg).

Kardiogent shock.

Bronkospasme eller astma i anamnesen.

Prinzmetals angina.

Ubehandlet fæokromocytom.

Alvorlig perifer arteriel kredsløbsforstyrrelse.

Metabolisk acidose.

Samtidig intravenøs behandling med verapamil eller diltiazem (se pkt.

4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler, som især skal overvejes hos patienter med hjertesvigt

Hos patienter med kronisk hjertesvigt administreres carvedilol primært som tillæg til

diuretika, ACE-hæmmere, digitalis og/eller vasodilatatorer. Behandling skal påbegyndes

under overvågning af en hospitalslæge.

Behandling bør først indledes, når patienten er stabiliseret på konventionel

grundbehandling i minimum 4 uger. Patienter med alvorlig hjerteinsufficiens, salt- og

volumendepletion, ældre eller patienter med generelt lavt blodtryk skal overvåges i ca. to

timer efter første dosis eller efter dosisforøgelse, da der kan forekomme hypotension.

Hypotension på grund af kraftig vasodilatation behandles i første omgang ved

dosisreduktion af diuretika. Hvis symptomerne varer ved, kan dosis af ACE-hæmmer

reduceres.

Ved påbegyndelse af behandling eller under optitrering af carvedilol kan forværring af

hjertesvigt eller væskeretention forekomme. I disse tilfælde skal dosis af diuretika øges.

Det vil dog undertiden være nødvendigt at reducere eller seponere carvedilol. Dosis af

carvedilol bør ikke øges igen, før symptomerne på forværring af hjertesvigt eller

hypotension på grund af vasodilatation er under kontrol.

Nyrefunktion ved kongestivt hjertesvigt

Der er set reversibel forværring af nyrefunktion under carvedilolbehandling hos patienter

med hjertesvigt og lavt blodtryk (systolisk ≤ 100 mmHg), iskæmisk hjertesygdom og

generaliseret aterosklerose og/eller underliggende nyreinsufficiens. Hos patienter med

hjertesvigt med disse risikofaktorer bør nyrefunktionen monitoreres under optitreringen af

carvedilol. Ved signifikant forværring af nyrefunktion bør dosis af carvedilol reduceres

eller behandlingen afbrydes.

Dysfunktion af venstre ventrikel efter akut myokardieinfarkt

Inden der indledes behandling med carvedilol, skal patienten være klinisk stabil og have

modtaget en ACE-hæmmer i mindst 48 timer, og dosis af ACE-hæmmeren skal have været

stabil i de sidste 24 timer.

1. grads AV-blok

På grund af den negative dromotrope effekt skal carvedilol administreres med forsigtighed

til patienter med 1. grads AV-blok.

32939_spc.doc

Side 4 af 18

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) med en bronkospastisk komponent, som ikke får oral eller inhaleret

medicin, og kun hvis den potentielle gavnlige virkning opvejer den potentielle risiko.

Hos patienter med tendens til bronkospasmer kan der opstå vejrtrækningsbesvær som følge

af potentielt øget luftvejsmodstand. Patienterne skal monitoreres nøje ved opstart og

optitrering af carvedilol, og dosis af carvedilol bør reduceres, hvis der ses tegn på

bronkospasmer under behandlingen.

Diabetes

Carvedilol skal administreres med forsigtighed hos patienter med diabetes mellitus, da det

kan maskere eller svække de tidlige tegn og symptomer på akut hypoglykæmi. Hos

patienter med kronisk hjertesvigt og diabetes kan brug af carvedilol være forbundet med

forværring af blodglucosekontrollen.

Perifer vaskulær sygdom

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med perifer vaskulær sygdom, da

betablokkere kan fremskynde eller forværre symptomer på arteriel insufficiens.

Raynaud's syndrom

Carvedilol bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der lider af perifer

kredsløbssygdom (f.eks. Raynauds syndrom), da symptomerne kan forværres.

Tyreotoksikose

Carvedilol kan sløre symptomerne på tyreotoksikose.

Anæstesi og større kirurgiske indgreb

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der skal i generel anæstesi, på grund af

synergistiske negative inotrope virkninger af carvedilol og anæstesimidler.

Bradykardi

Carvedilol kan inducere bradykardi. Hvis patientens pulsfrekvens falder til under 55 slag i

minuttet, bør dosis af carvedilol reduceres.

Cimetidin

Cimetidin bør kun administreres samtidigt med forsigtighed, idet effekter af carvedilol kan

blive forstærket (se pkt. 4.5).

Overfølsomhed

Der bør udvises forsigtighed ved administration af carvedilol til patienter med alvorlige

overfølsomhedsreaktioner i anamnesen og hos patienter, som er i

desensibiliseringsbehandling, da betablokkere kan øge både følsomheden over for

allergener og alvorlighedsgraden af anafylaktiske reaktioner.

Psoriasis

Hos patienter med betablokker-relateret psoriasis i anamnesen bør carvedilol kun anvendes

efter afvejning af risici og fordele.

32939_spc.doc

Side 5 af 18

Samtidig brug af calciumblokkere

Der skal udføres nøje monitorering af EKG og blodtryk hos patienter, der får samtidig

behandling med calciumblokkere af verapamil- eller diltiazemtypen eller andre

antiarytmika.

Fæokromocytom

Hos patienter med fæokromocytom bør der indledes behandling med en alfablokker, før

der indledes behandling med en betablokker. Selvom carvedilol har både alfa- og

betablokerende farmakologiske virkninger, er der ingen erfaring med brug ved denne

sygdom. Der skal derfor udvises forsigtighed ved administration af carvedilol hos patienter

med formodet fæokromocytom.

Prinzmetals angina

Lægemidler med ikke-selektiv betablokerende virkning kan fremprovokere brystsmerter

hos patienter med Prinzmetals angina. Der er ingen klinisk erfaring med brug af carvedilol

hos sådanne patienter, selvom den alfablokerende virkning af carvedilol eventuelt kan

forebygge sådanne symptomer. Der skal dog udvises forsigtighed ved administration af

carvedilol til patienter med formodet Prinzmetals angina.

Kontaktlinser

Kontaktlinsebrugere bør være opmærksomme på en mulig reduktion af

tårevæskesekretionen.

Patienter med ringe debrisoquin-metabolisme

Patienter med ringe debrisoquin-metabolisme bør monitoreres nøje under indledning af

behandlingen (se pkt. 5.2).

Begrænset erfaring

På grund af begrænset klinisk erfaring bør carvedilol ikke administreres til patienter med

labil eller sekundær hypertension, ortostase, akut inflammatorisk hjertesygdom,

hæmodynamisk relevant blokering af hjerteklapper eller udløbsveje, perifer arteriesygdom

i slutstadiet, eller samtidig behandling med

1-receptorantagonist eller

receptorantagonist

Seponeringssyndrom

Carvedilolbehandling bør ikke seponeres brat, særligt hos patienter, der lider af iskæmisk

hjertesygdom. Carvedilol bør seponeres gradvist (over en periode på to uger).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase Deficiency)

eller glucose-/galactosemalabsorption.

Saccharose

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose-/galactosemalabsorption eller sucrase-isomaltasemangel.

32939_spc.doc

Side 6 af 18

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Carvedilol er et substrat og en hæmmer af P-glykoprotein. Derfor kan biotilgængeligheden

af lægemidler, der transporteres af P-glykoprotein, være øget ved samtidig administration

af carvedilol. Derudover kan induktorer eller hæmmere af P-glykoprotein ændre

biotilgængeligheden af carvedilol.

Lægemidler, som inducerer eller hæmmer cytokrom P450-enzymer

Patienter, som får medicin, som inducerer (f.eks. rifampicin og barbiturater) eller hæmmer

(f.eks. cimetidin, ketoconazol, fluoxetin, haloperidol, verapamil, erythromycin) cytokrom

P450-enzymer, skal overvåges nøje under samtidig behandling med carvedilol, da

carvedilolkoncentrationer i serum kan reduceres af de første stoffer og forøges af

enzymhæmmerne.

Digoxin

Digoxinkoncentrationerne øges med cirka 15 %, når digoxin og carvedilol administreres

samtidig. Både digoxin og carvedilol sinker AV-ledningen. Det anbefales at øge

monitoreringen af digoxinniveauerne ved opstart, justering eller seponering af carvedilol

(se pkt. 4.4).

Rifampicin

I et studie med 12 raske frivillige medførte administration af rifampicin et fald i

plasmaniveauerne af carvedilol på cirka 70 %. Dette skyldtes sandsynligvis induktion af P-

glykoprotein og et deraf følgende fald i den intestinale absorption af carvedilol.

Ciclosporin

I to studier med nyre- og hjertetransplanterede patienter, der fik oral ciclosporin, blev der

set øgede plasmakoncentrationer af ciclosporin efter opstart af carvedilolbehandling. Hos

cirka 30 % af patienterne måtte ciclosporindosis reduceres for at fastholde

ciclosporinkoncentrationerne inden for det terapeutiske område, hvorimod det ikke var

nødvendigt med dosisjusteringer hos de resterende patienter. Ciclosporindosis blev i

gennemsnit nedsat med 20 % hos disse patienter. Da der er stor forskel på, hvilken

dosisjustering, der er påkrævet hos den enkelte patient, anbefales det at monitorere

ciclosporinkoncentrationerne nøje efter indledning af carvedilolbehandling og at justere

ciclosporindosis efter behov.

Amiodaron

Hos patienter med hjertesvigt nedsætter amiodaron clearance af S-carvedilol, sandsynligvis

som følge af hæmning af CYP2C9. Den gennemsnitlige plasmakoncentration af R-

carvedilol var uændret. Derfor er der en potentiel risiko for øget betablokade som følge af

øgede plasmakoncentrationer af S-carvedilol.

Fluoxetin

I et randomiseret overkrydsningsstudie med 10 patienter med hjertesvigt resulterede

samtidig administration af fluoxetin, der er en stærk CYP2D6-hæmmer, i stereoselektiv

hæmning af carvedilolmetabolismen med en stigning på 77 % i gennemsnitligt AUC af

32939_spc.doc

Side 7 af 18

R(+)-enantiomeren. Der blev dog ikke set nogen forskelle i bivirkninger, blodtryk eller

hjertefrekvens imellem behandlingsgrupperne.

Farmakodynamiske interaktioner

Insulin eller orale hypoglykæmika

Lægemidler med betablokerende egenskaber kan øge den blodsukkersænkende virkning af

insulin og orale hypoglykæmika. Tegnene på hypoglykæmi kan maskeres eller svækkes

(især takykardi). Det anbefales derfor at kontrollere blodglucoseniveauerne regelmæssigt

hos patienter, der tager insulin eller orale hypoglykæmika.

Katekolamindepleterende lægemidler

Patienter, der både tager lægemidler med betablokerende egenskaber og et lægemiddel, der

kan reducere katekolaminer (f.eks. reserpin og monoaminooxidasehæmmere), bør

observeres nøje for tegn på hypotension og/eller svær bradykardi.

Digoxin

Kombineret brug af betablokkere og digoxin kan resultere i additiv forlængelse af den

atrioventrikulære (AV) ledningstid.

Verapamil, diltiazem, aminodaron eller andre antiarytmika

Kombination med carvedilol kan øge risikoen for AV-ledningsforstyrrelser (se pkt. 4.4).

Guanethidin, methyldopa, guanfacin

Samtidig behandling med guanethidin, methyldopa og guanfacin kan medføre yderligere

fald i hjertefrekvens. Monitorering af vitale tegn anbefales.

Dihydropyridiner

Administration af dihydropyridiner og carvedilol skal foretages under tæt overvågning, da

der er rapporteret om hjertesvigt og kraftig hypertension.

Nitrater

Øget hypotensiv effekt.

Hjerteglykosider

En stigning i digoxinniveau ved steady-state på ca. 16 % og i digitoxin på ca. 13 % er

observeret hos patienter med hypertension i forbindelse med samtidig brug af carvedilol og

digoxin. Monitorering af plasmakoncentrationer af digoxin anbefales ved start, seponering

eller justering af behandling med carvedilol.

Clonidin

Samtidig administration af clonidin og lægemidler med betablokerende egenskaber kan

forstærke blodtryks- og hjertefrekvenssænkende virkninger. Når samtidig behandling med

lægemidler med betablokerende egenskaber og clonidin skal afsluttes, skal betablokkeren

seponeres først. Clonidinbehandlingen kan seponeres nogle dage senere ved gradvis

reduktion af dosis.

Calciumblokkere (se pkt. 4.4)

32939_spc.doc

Side 8 af 18

Der er set enkeltstående tilfælde af ledningsforstyrrelser (i sjældne tilfælde med

blodstrømningsforstyrrelser) ved samtidig behandling med carvedilol og diltiazem. Hvis

carvedilol skal administreres oralt sammen med calciumblokkere af verapamil- eller

diltiazemtypen, anbefales det at monitorere EKG og blodtryk, ligesom det gælder for alle

andre lægemidler med betablokerende lægemidler.

Andre antihypertensiva

Carvedilol kan forstærke effekten af andre antihypertensiva (f.eks. α1-receptorantago-

nister), som administreres samtidigt, samt midler med antihypertensive bivirkninger som

f.eks. barbiturater, fenotiaziner, tricykliske antidepressiva, vasodilatationsmidler og

alkohol

Anæstetika

Det anbefales at monitorere de vitale tegn omhyggeligt under anæstesi på grund af de

synergistiske negative inotrope og hypotensive virkninger af carvedilol og anæstetika (se

pkt. 4.4).

NSAID'er, østrogener og kortikosteroider

Carvedilols antihypertensive effekt reduceres på grund af væske- og natriumretention.

Bronkodilatatorer af beta-agonisttypen

Ikke-kardioselektive betablokkere modvirker de bronkodilaterende virkninger af

bronkodilatatorer af beta-agonisttypen. Det anbefales at monitorere patienterne nøje.

Sympatomimetika med alfamimetisk og betamimetisk effekt

Risiko for hypertension og udtalt bradykardi.

Ergotamin

Øget vasokonstriktion.

Neuromuskulære blokkere

Øget neuromuskulær blokade.

4.6

Graviditet og amning

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af carvedilol til gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige, hvad angår virkningerne på graviditet, embryoføtal

udvikling, fødsel og postnatal udvikling (se pkt. 5.3) Den potentielle risiko hos mennesker

kendes ikke.

Carvedilol bør ikke anvendes under graviditet, medmindre den potentielle gavnlige

virkning opvejer den potentielle risiko.

Betablokkere reducerer den placentale perfusion, hvilket kan resultere i intrauterin

fosterdød og umoden og præmatur fødsel. Der kan desuden opstå bivirkninger (især

hypoglykæmi og bradykardi) hos fostret eller det nyfødte barn. Der kan være en øget risiko

for hjerte- og lungekomplikationer hos den nyfødte i den postnatale periode. Dyreforsøg

har ikke vist konkret evidens for teratogenicitet med carvedilol (se også pkt. 5.3).

Dyreforsøg har vist, at carvedilol eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Det vides

ikke, hvorvidt carvedilol udskilles i human mælk. Amning er derfor frarådet under

behandling med carvedilol.

32939_spc.doc

Side 9 af 18

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier af carvedilols virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Reaktioner (f.eks. svimmelhed eller træthed) varierer individuelt. Evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner kan derfor være nedsat. Dette gør sig især gældende i

starten af behandlingen, ved dosisøgninger, ved produktskift og i kombination med alkohol.

4.8

Bivirkninger

(a) Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Bivirkningshyppigheden er ikke dosisafhængig, med undtagelse af svimmelhed,

synsforstyrrelser og bradykardi.

(b) Liste over

bivirkninger

i tabelform

Risikoen for de fleste bivirkninger af carvedilol er ensartet ved de forskellige indikationer.

Undtagelser er beskrevet i underafsnit (c).

Hyppighedskategorier:

Meget almindelig ≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100 til < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til < 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 til <

1/10

Ikke

almindelig

(

1/1.000

til < 1/100

Sjælden

(

1/10.000

til < 1/1.000

Meget

sjælden

(< 1/10.000)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Bronkitis,

pneumoni,

øvre

luftvejsinfekti

oner,

urinvejsinfekt

ioner.

Blod og

lymfesystem

Anæmi.

Trombocytop

eni.

Leukopeni.

Immun-

systemet

Overfølsomh

ed (aller-

giske

reaktioner).

Metabolisme

og ernæring

Vægtøgning,

hyperkolester

Obstipation.

Anoreksi.

32939_spc.doc

Side 10 af 18

olæmi, nedsat

blodglukosek

ontrol

(hyperglykæ

hypoglykæmi

) hos

patienter med

diabetes.

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

nedtrykthed.

Søvnforstyrr

elser.

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine.

Præsynkope,

synkope,

paræstesi.

Øjne

Synsnedsætte

lse, nedsat

tåresekretion

(tørre øjne),

øjenirritation.

Hjerte

Hjerteinsuffic

iens.

Bradykardi,

ødem,

hypervolæmi,

væskeoverbel

astning.

Atrioventrik

ulært blok,

angina

pectoris.

Perifert

ødem.

Vaskulære

sygdomme

Hypotension.

Ortostatisk

hypotension,

forstyrrelser i

det perifere

kredsløb

(kolde fingre

og tæer,

perifer

vaskulær

sygdom,

forværring af

claudicatio

intermittens

og Raynaud's

fænomen).

Forværring af

symptomer

hos patienter,

som lider af

intermitteren

de claudicatio

intermittens

eller

Raynaud's

fænomen.

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø,

lungeødem,

astma hos

disponerede

patienter.

Tilstoppet

næse.

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

diarré,

opkastning,

dyspepsi,

Mundtørhed.

32939_spc.doc

Side 11 af 18

mavesmerter.

Lever og

galdeveje

Stigninger i

alaninaminotr

ansferase

(ALAT),

aspartatamino

transferase

(ASAT) og

gammagluta

myltransferas

e (GGT).

Hud og

subkutane væv

Hudreaktion

er (f.eks.

allergisk

eksantem,

dermatitis,

urticaria,

pruritus,

psoriasis- og

lichen

planus-

lignende

hudlæsioner)

, alopeci.

Svære kutane

bivirkninger

(f.eks.

erythema

multiforme,

Stevens-

Johnson's

syndrom,

toksisk

epidermal

nekrolyse).

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Smerter i

ekstremiteter

Muskelatrofi.

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt og

abnorm

nyrefunktion

hos patienter

med diffus

vaskulær

sygdom

og/eller

underliggend

nyreinsufficie

vandladningsf

orstyrrelser.

Urininkontine

ns hos

kvinder.

Det

reproduktive

system og

mammae

Genitalt

ødem.

Erektil

dysfunktion.

Almene

symptomer og

Asteni

(træthed).

Smerter.

32939_spc.doc

Side 12 af 18

reaktioner på

administration

sstedet

Undersøgelser

Stigning i

serumtransa

minase,

vægttab.

(c) Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Svimmelhed, synkope, hovedpine og asteni optræder som regel i mild grad og er mere

sandsynlige i starten af behandlingen.

Hos patienter med kongestivt hjertesvigt kan hjertesvigt forværres, eller der kan opstå

væskeretention, når carvedilol optitreres (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt er en almindeligt indberettet bivirkning, både hos placebo- og

carvedilolbehandlede patienter (hhv. 14,5 % og 15,4 % hos patienter med dysfunktion af

venstre ventrikel efter akut myokardieinfarkt).

Der er set reversibel forværring af nyrefunktionen i forbindelse med carvedilolbehandling

hos patienter med kronisk hjertesvigt og lavt blodtryk, iskæmisk hjertesygdom og diffus

vaskulær sygdom og/eller underliggende nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

Som klasse kan betaadrenerge receptorblokkere forårsage, at latent diabetes bliver

manifest, at manifest diabetes forværres, og at blodglucosereguleringen hæmmes.

Carvedilol kan forårsage urininkontinens hos kvinder. Dette forsvinder efter seponering af

lægemidlet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsper-

sonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

Overdosering kan forårsage svær hypotension, bradykardi, hjerteinsufficiens, kardiogent

shock og hjertestop. Der kan også forekomme respirationsproblemer, bronkospasmer,

opkastning, nedsat bevidsthed og generaliserede kramper.

Behandling

Der ydes almen understøttende behandling, og de vitale parametre monitoreres og

korrigeres, om nødvendigt på intensivafsnit.

32939_spc.doc

Side 13 af 18

Der kan anvendes atropin mod udtalt bradykardi, hvorimod det anbefales at støtte den

ventrikulære funktion med intravenøs glucagon eller sympatomimetika (dobutamin,

isoprenalin).

Hvis der er behov for en positiv inotrop effekt, bør det overvejes at give

phosphodiesterasehæmmere (PDE).

Hvis toksicitetsprofilen er domineret af perifer vasodilatation, bør der administreres

norfenephrin eller noradrenalin under kontinuerlig monitorering af kredsløbet. I tilfælde af

lægemiddelresistent bradykardi, bør der indledes pacemakerbehandling.

Bronkospasmer bør behandles med β-sympatomimetika (som aerosol eller intravenøst),

eller der kan gives aminophyllin via langsom intravenøs injektion eller infusion. I tilfælde

af krampeanfald anbefales det at give langsom intravenøs injektion af diazepam eller

clonazepam.

Carvedilol har en høj proteinbinding. Det kan derfor ikke elimineres ved dialyse.

I tilfælde af svær overdosering med symptomer på shock bør den understøttende

behandling fortsættes i tilstrækkelig lang tid, dvs. indtil patientens tilstand er blevet

stabiliseret, da der må forventes forlængelse af eliminationshalveringstiden og

omfordelingen af carvedilol fra dybere fordelingsrum.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode:C 07 AG 02. Alfa- og betablokkere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carvedilol er en vasodilaterende non-selektiv beta-blokker, som reducerer perifer vaskulær

modstand ved selektiv alfa 1-receptor blokade og undertrykker renin-angiotensin ved non-

selektiv betablokade. Renin-aktiviteten i plasma reduceres, og væskeretention er sjælden.

Carvedilol har ingen intrinsisk, sympatomimetisk aktivitet (ISA). Som propranolol har det

membramstabiliserende egenskaber.

Carvedilol er en raceblanding af to stereoisomere. Begge entiomere blev i dyremodeller

fundet at have alfa-adrenerg blokerende aktivitet. Non-selektiv beta

- og beta

adrenoceptor blokade er hovedsagelig tilknyttet den S(-)entiomere.

De antioxidative egenskaber af carvedilol og dets metabolitter er vist i dyrestudier in vitro

og in vivo samt i et antal humane celletyper in vitro.

Hos hypertensive patienter er en reduktion i blodtrykket ikke ledsaget af en samtidig

stigning i den perifere modstand, som det er set ved rene beta-blokerende stoffer.

Hjertefrekvensen er let nedsat. Slagvolumenen forbliver uændret. Den renale

blodgennemstrømning og nyrefunktionen forbliver normal, ligesom den perifere

blodgennemstrømning. Derfor ses sjældent kolde ekstremiteter, som ellers ofte ved beta-

32939_spc.doc

Side 14 af 18

blokkere. Hos hypertensive patienter øger carvedilol plasma koncentrationen af

noradrenalin.

Ved langvarig behandling af patienter med angina, har carvedilol vist at have en

antiiskæmisk effekt og at ophæve smerte. Hæmodynamiske studier har vist, at carvedilol

reducerer ventrikulær pre- og afterload. Hos patienter med venstre ventrikulær dysfunktion

eller kongestiv hjerteinsufficiens, har carvedilol vist gunstig effekt på hæmodynamik samt

på venstre ventrikel uddrivningsfraktion og dimensioner.

Carvedilol har ingen negativ effekt på serumlipidprofilen eller elektrolytter. Forholdet

mellem HDL (high-density-lipoproteiner) og LDL (low-density-lipoproteiner) forbliver

normalt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generel beskrivelse

Den absolutte biotilgængelighed af oralt administreret carvedilol er ca. 25 %. Det

maksimale plasmaniveau nås cirka 1 time efter indgift. Der er lineær korrelation mellem

dosis og plasmakoncentrationer. Hos patienter med langsom hydroxylering af debrisoquin

er plasmakoncentrationer af carvedilol forhøjet 2-3 gange sammenlignet med patienter med

hurtig metabolisering af debrisoquin. Føde påvirker ikke biotilgængeligheden selv om

tiden, inden den maksimale plasmakoncentration nås, er forsinket. Carvedilol en stærk

lipofil forbindelse. Ca. 98 % til 99 % af carvedilol er bundet til plasmaproteiner. Dets

fordelingsvolumen er cirka 2 l/kg. First-pass-effekten efter oral indgift er omtrent 60-75 %.

Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid for carvedilol er mellem 6 og 10 timer.

Plasma clearance er cirka 590 ml/min. Eliminationen sker hovedsagelige via galden. Den

primære udskillelsesvej af carvedilol er via fæces. En mindre del elimineres via nyrerne

som metabolitter. Carvedilol metaboliseres i stor udstrækning til forskellige metabolitter,

som hovedsagelig udskilles via galden. Carvedilol metaboliseres i leveren primært ved

oxidation af den aromatiske ring og glukuronidation. Demethylering og hydroxylering ved

fenolringen giver i tre aktive metabolitter med beta-blokerende aktivitet. Sammenlignet

med carvedilol har disse tre aktive metabolitter en svag vasodilaterende effekt. På basis af

prækliniske studier, er fundet at 4’-hydroxyfenolmetabolitten har en beta-blokerende

aktivitet, der er 13 gange mere potent end den for carvedilol.

Metabolitkoncentrationen hos mennesker er dog omtrent 10 gange lavere end af

koncentrationen af carvedilol. To af carvedilols hydroxycarbasol metabolitter er yderst

potente antioxidanter og sammenlignet med carvedilol 30-80 gange mere potente.

Patientegenskaber

Carvedilols farmakokinetik påvirkes af alder. Plasmaniveauer af carvedilol er ca. 50 %

højere hos ældre sammenlignet med unge. I et studie med patienter med levercirrhose var

biotilgængelighed for carvedilol fire gange højere, den maksimale plasmakoncentration

fem gange højere og fordelingsvolumen tre gange højere end hos raske forsøgspersoner.

Hos nogle af de hypertensive patienter med moderat (kreatininclearance 20-30 ml/min.)

eller svær (Kreatininclearance < 20 ml/min.) nyreinsufficiens blev set en stigning i

plasmakoncentrationerne for carvedilol på cirka 40-55 % sammenlignet med patienter med

normal nyrefunktion. Der var dog store variationer i resultaterne.

32939_spc.doc

Side 15 af 18

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Studier udført på rotter og mus viste ingen tegn på carcinogent potentiale for carvedilol ved

doser på 75 mg/kg og 200 mg/kg (38-100 gange den maksimale daglige dosis til

mennesker).

Der blev ikke påvist noget mutagen potentiale i studier udført på pattedyr eller andre dyr in

vitro eller in vivo.

Ved administration af høje doser af carvedilol til drægtige rotter (

200 mg/kg =

gange den maksimale daglige dosis til mennesker), blev der set bivirkninger ved

graviditeten og fertiliteten. Fosterets fysiske vækst og udvikling blev forsinket ved doser

60 mg/kg (

30 gange den maksimale daglige dosis hos mennesker). Der forekom

embryotoksicitet (øget dødelighed efter implantation af embryofostret), men der var ingen

deformiteter hos rotter eller kaniner ved doser på henholdsvis 200 mg/kg og 75 mg/kg (38-

100 gange den maksimale daglige dosis til mennesker).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Lactosemonohydrat

Povidon K25

Silica kolloid, vandfri

Crospovidon

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning (lamineret OPA-/Al-/PVC-folie -aluminiumsfolie)

HDPE-beholder (med PP-låg og PE-tørrekapsel med silicagel)

Pakningsstørrelser: 7, 10, 14, 28, 30, 32, 50, 56, 60, 98, 100, 100 x 1, 120 og 250 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

32939_spc.doc

Side 16 af 18

A-6250 Kundl

Østrig

32939_spc.doc

Side 17 af 18

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

6,25 mg:

32937

25 mg:

32939

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. januar 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. december 2015

32939_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information