Carvedilol "Aristo" 12,5 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-01-2015

Aktiv bestanddel:

CARVEDILOL

Tilgængelig fra:

Aristo Pharma GmbH

ATC-kode:

C07AG02

INN (International Name):

carvedilol

Dosering:

12,5 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation dato:

2010-05-05

Produktets egenskaber

                16. FEBRUAR 2015
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CARVEDILOL ”AMNEAL”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25665
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Carvedilol ”Amneal”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Carvedilol ”Amneal”
3,125
mg filmovertrukne tabletter
:
Hver tablet indeholder 3,125 mg carvedilol
Hjælpestoffer:
Hver tablet indeholder 28,625 mg lactosemonohydrat og 0,625 mg
saccharose
Carvedilol ”Amneal”
6,25
mg filmovertrukne tabletter
:
Hver tablet indeholder 6,25 mg carvedilol
Hjælpestoffer:
Hver tablet indeholder 57,25 mg lactosemonohydrat og 1,250 mg
saccharose
Carvedilol ”Amneal”
12,5
mg filmovertrukne tabletter
:
Hver tablet indeholder 12,5 mg carvedilol
Hjælpestoffer:
Hver tablet indeholder 114,5 mg lactosemonohydrat og 2,5 mg saccharose
Carvedilol ”Amneal”
25
mg filmovertrukne tabletter:
Hver tablet indeholder 25 mg carvedilol
Hjælpestoffer:
Hver tablet indeholder 229 mg lactosemonohydrat og 5 mg saccharose
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
Carvedilol ”Amneal”
3,125
mg filmovertrukne tabletter
:
Hvide til råhvide, ovale filmovertrukne tabletter præget med ”E”
på den ene side og ”01”
på den anden side.
_42559_spc.doc_
_Side 1 af 14_
Carvedilol ”Amneal”
6,25
mg filmovertrukne tabletter
:
Hvide til råhvide, ovale filmovertrukne tabletter præget med
”F57” på den ene side og dyb
delekærv på den anden side.
Tabletterne kan deles i to lige store dele.
Carvedilol ”Amneal”
12,5
mg filmovertrukne tabletter:
Hvide til råhvide, ovale filmovertrukne tabletter præget med
”F58” på den ene side og dyb
delekærv på den anden side.
Tabletterne kan deles i to lige store dele. .
Carvedilol ”Amneal”
25
mg filmovertrukne tabletter:
Hvide til råhvide, ovale filmovertrukne tabletter præget med
”F59” på den ene side med
dyb delekærv på den anden side.
Tabletterne kan deles i to lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Essentiel hypertension.
Kronisk stabil angina pectoris
Supp
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt