Capecitabin "Rivopharm" 500 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-01-2022

Aktiv bestanddel:

CAPECITABIN

Tilgængelig fra:

Rivopharm Limited

ATC-kode:

L01BC06

INN (International Name):

capecitabine

Dosering:

500 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2012-06-18

Indlægsseddel

                1
2020_02_name change check NB
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CAPECITABIN RIVOPHARM 150 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CAPECITABIN RIVOPHARM 500 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
capecitabin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de
samme symptomer,
som du har.
-
Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Capecitabin Rivopharm
3.
Sådan skal du tage Capecitabin Rivopharm
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Capecitabin Rivopharm tilhører en gruppe lægemidler som kaldes
“cytostatika”, som standser
væksten af kræftceller. Capecitabin Rivopharm indeholder
capecitabin, som i sig selv ikke
virker cytostatisk. Kun når det er optaget i kroppen ændres det til
et aktivt anti-cancer
lægemiddel (mere i svulstvæv end i almindeligt væv).
Capecitabin Rivopharm bruges læger til behandling af kræft i
tyktarm, endetarm, mave eller
bryst. Desuden bruges Capecitabin Rivopharm af læger til at forebygge
at tyktarmskræft
vender tilbage efter fuldstændig fjernelse af svulsten ved operation.
Capecitabin Rivopharm kan anvendes enten alene eller i kombination med
andre lægemidler.
Lægen kan have givet dig Capecitabin Rivopharm for noget andet. Følg
altid lægens
anvisning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CAPECITABIN RIVOPHARM
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg altid lægens an
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt