Canesten 500 mg vaginaltabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-06-2015

Aktiv bestanddel:

CLOTRIMAZOL

Tilgængelig fra:

Paranova Danmark A/S

ATC-kode:

G01AF02

INN (International Name):

clotrimazole

Dosering:

500 mg

Lægemiddelform:

vaginaltabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2006-01-06

Indlægsseddel

                Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De
begynder at bruge dette lægemiddel, da den
indeholder vigtige oplysninger.
Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som
beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de
anvisninger lægen eller apotekspersonalet har
givet Dem.
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis
De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
• Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis
De ikke får det bedre i løbet af 7 dage.
Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på
www.indlægsseddel.dk
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge
Canesten
®
3. Sådan skal De bruge Canesten
®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Canesten
®
er et svampedræbende middel.
De kan bruge Canesten
®
mod betændelse i skeden,
der skyldes svampe, som Canesten
®
virker på.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse
eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE
BEGYNDER AT BRUGE CANESTEN
®
Brug ikke Canesten
®
, hvis De:
• er allergisk over for clotrimazol eller et af de
øvrige indholdsstoffer i Canesten
®
(angivet i
punkt 6).
Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De
bruger Canesten
®
, hvis De:
• er under 15 år.
• er i eller efter overgangsalderen.
• har gentagne betændelser over længere tid.
Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme,
som kan give svampeinfektioner.
Kontakt lægen, hvis De får:
• Feber.
• Smerter i den nedre del af maven.
• Rygsmerter.
• Ildelugtende udflåd.
• Kvalme.
• Blødning fra skeden.
• Smerter i skulderen ved brug af Canesten
®
.
• Symptomer, som varer i mere end 7 dage.
Brug ikke Canesten
®
sammen med kondom el
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                29. MAJ 2015
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CANESTEN, VAGINALTABLETTER (PARANOVA)
0.
D.SP.NR.
3105
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Canesten
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Clotrimazol 500 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Vaginaltabletter (Paranova)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Vulvo-vaginale infektioner forårsaget af clotrimazolfølsomme
mikroorganismer hovedsagelig
gærsvampe (Candida albicans).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Lægemiddelstyrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte
doseringsmuligheder/
anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor
indlægssedlen bør informere
brugeren om dette.
Vaginaltabletter skal om aftenen indføres så dybt som muligt i
vagina (se instruktion
nedenfor). Indføringen sker bedst ved at kvinden ligger ned med
benene trukket let op.
Canesten-vaginaltabletter har brug for fugtigheden i vagina for at
blive opløst. Hvis der ikke
er nok fugtighed, kan uopløste tabletstykker falde ud af vagina. For
at undgå dette er det
vigtigt at indføre tabletten så dybt som muligt i vagina ved
sengetid. Hvis vaginaltabletten
ikke bliver opløst fuldstændigt i løbet af natten, bør kvinden
overveje at anvende
vaginalcreme i stedet.
_dk_hum_38637_spc.doc_
_Side 1 af 6_
Vaginitis:
6 dages behandling: 1 vaginaltablet 100 mg indføres dybt i vagina ved
sengetid i 6 dage.
1 dags behandling: 1 vaginaltablet 500 mg indføres dybt i vagina ved
sengetid som
engangsdosis.
Ved samtidig vulvitis appliceres Canesten-creme eller 1% vaginalcreme
tyndt (i tillæg til
intravaginal behandling) på det inficerede område 2-3 gange dagligt
i 1-2 uger.
Seksualpartner bør kun behandles, hvis der er symptomer (f.eks. kløe
og inflammation), og
efter samråd med lægen. Canesten-creme eller 1% vaginalcreme
appliceres tyndt 2-3 gange
daglig i 1-2 uger.
Generelt:
Hvis symptomerne varer ved i mere end 7 dage, har patienten måske en
underliggende
lidelse, der kræver behandling af en læge.
Behandlingen kan gentages hvis nødvendigt, men
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt