Camoxip 7,5 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-05-2020

Aktiv bestanddel:

MELOXICAM

Tilgængelig fra:

Hexal AG

ATC-kode:

M01AC06

INN (International Name):

meloxicam

Dosering:

7,5 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

2003-10-31

Produktets egenskaber

                5. MAJ 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CAMOXIP, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
21578
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Camoxip
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
7,5 mg
Hver tablet indeholder 7,5 mg meloxicam.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 40,9 mg lactose (som lactosemonohydrat).
15 mg
Hver tablet indeholder 15 mg meloxicam.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 81,7 mg lactose (som lactosemonohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Lysegule, runde, flade tabletter med skrå kanter uden filmovertræk
med delekærv på den
ene side og glat på den anden side.
7,5 mg
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at
sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.
15 mg
Tabletten kan deles i to lige store doser.
_dk_hum_34194_spc.doc_
_Side 1 af 16_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
-
Kortvarig symptomatisk behandling af forværring af osteoarthritis.
-
Langvarig symptomatisk behandling af arthritis rheumatoides eller af
spondylitis
ankylopoietica.
Camoxip er indiceret til voksne og børn på 16 år og derover.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Den totale daglige mængde bør tages som en enkeltdosis.
Bivirkningerne ved Camoxip kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i
så kort tid og
med så lav dosis som muligt (se pkt. 4.4). Patientens behov for
symptomlindring og
responsen på behandlingen skal reevalueres med jævne mellemrum,
især hos patienter med
osteoartrit.
Forværring af osteoarthritis
7,5 mg en gang daglig.
I tilfælde af udebleven virkning kan dosis øges til 15 mg en gang
daglig hvis nødvendigt.
Arthritis rheumatoides
, spondylitis
ankylopoietica
15 mg en gang daglig (se også afsnittet "Specielle
befolkningsgrupper").
Alt efter den terapeutiske virkning kan dosis reduceres til 7,5 mg
daglig.
OVERSKRID IKKE DOSIS PÅ 15 MG PER DAG.
Specielle befolkningsgrupper
_Ældre patienter (se pkt. 5.2)_
Hos ældre patiente
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt