Bupivacain "Accord" 2,5 mg/ml injektionsv?ske, opl?sning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-10-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
07-10-2019

Aktiv bestanddel:

Bupivacainhydrochlorid monohydrat

Tilgængelig fra:

Accord Healthcare B.V.

ATC-kode:

N01BB01

INN (International Name):

Bupivacain hydrochloride monohydrate

Dosering:

2,5 mg/ml

Lægemiddelform:

injektionsvæske, opløsning

Autorisation dato:

1970-01-01

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
BUPIVACAIN ACCORD 2,5MG/ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
BUPIVACAIN ACCORD 5 MG/ML INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
BUPIVACAINHYDROCHLORID VANDFRI
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT FÅ DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide om Bupivacain Accord
3. Sådan bliver du behandlet med Bupivacain Accord
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Bupivacain Accord indeholder det aktive stof bupivacainhydrochlorid.
Det tilhører en gruppe
lægemidler, der kaldes amid-type lokalanæstetika.
Bupivacain Accord bruges til at lamme (bedøve) dele af kroppen. Det
bruges til at standse, at der sker
smertepåvirkning eller til at give smertelindring. Det kan bruges til
at:
-
gøre dele af kroppen følelsesløs ifm. kirurgi hos voksne og børn
over 12 år.
-
lindre smerter under fødslen.
-
lindre smerter hos voksne, spædbørn og børn over 1 år
2. DET SKAL DU VIDE OM BUPIVACAIN ACCORD
DU MÅ IKKE FÅ BUPIVACAIN ACCORD:
-
hvis du er allergisk over for bupivacainhydrochlorid eller et af de
øvrige indholdsstoffer i dette
lægemiddel (angivet i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for andre lokalbedøvende midler af samme
klasse (såsom lidocain eller
ropivacain).
-
hvis du har en hudinfektion tæt på, hvor injektionen skal gives.
-
hvis du har noget, der hedder kardiogent chok (en tilstand, hvor
hjertet ikke er i stand til at
levere nok blod til kroppen).
-
hvis du har noget, der hedder hypovolæmisk chok (meget lavt blodtryk,
der fører til kollaps).
-
hvis dit blod ikke størkner på korrekt vi
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                3. OKTOBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BUPIVACAIN "ACCORD", INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
29494
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Bupivacain "Accord"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
2,5 mg/ml:
Hver ml indeholder 2,5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 5 ml indeholder 12,5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 10 ml indeholder 25 mg bupivacainhydrochlorid(som monohydrat)
Hver 20 ml indeholder 50 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
5 mg/ml:
Hver ml indeholder 5 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 2 ml indeholder 10 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 4 ml indeholder 20 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 5 ml indeholder 25 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 10 ml indeholder 50 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hver 20 ml indeholder 100 mg bupivacainhydrochlorid (som monohydrat)
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Hver ml Bupivacain "Accord" 2,5mg/ml injektionsvæske, opløsning
indeholder 0,15 mmol
(3,4 mg) natrium. Hver ml Bupivacain "Accord" 5 mg/ml
injektionsvæske, opløsning
indeholder 0,14 mmol (3,2 mg) natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning
Klar, farveløs eller næsten farveløs opløsning.
Opløsningens pH-værdi er fra 4,0 til 6,5.
Opløsningens osmolalitet er 270-320 mOsmol/kg H2O
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
_Bupivacain Accord, injektionsvæske, opløsning 2,5 mg-ml og 5 mg-ml_
_Side 1 af 18_
Bupivacain er indiceret til:

Kirurgisk anæstesi til voksne og børn over 12 år

Akut smertelindring til voksne, spædbørn og børn over 1 år
Bupivacain anvendes til opnåelse af langvarig lokal anæstesi ved
perkutan infiltration,
intraartikulær blokade, perifer nerveblokade(r) og central neural
blokade (kaudal eller
epidural). Bupivacain anvendes også til smertelindring under fødsel.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Dosis varierer og afhænger af det område, der skal bedøves,
vævsvaskulari
                
                Læs hele dokumentet