Biocillin 1000 mg/g pulver til anvendelse i drikkevand

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
22-08-2016

Aktiv bestanddel:

AMOXICILLINTRIHYDRAT

Tilgængelig fra:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

ATC-kode:

QJ01CA04

INN (International Name):

amoxicillin trihydrate

Dosering:

1000 mg/g

Lægemiddelform:

pulver til anvendelse i drikkevand

Terapeutisk gruppe:

Fjerkræ

Autorisation dato:

2016-08-19

Produktets egenskaber

                19. AUGUST 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BIOCILLIN, PULVER TIL ANVENDELSE I DRIKKEVAND
0.
D.SP.NR.
29614
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Biocillin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1,0 g pulver indeholder:
Aktivt stof
Amoxicillin trihydrat 1000 mg (svarende til 871 mg Amoxicillin)
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver til anvendelse i drikkevand
Hvidt, krystallinsk pulver.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kylling
And
Kalkun
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af infektioner hos kyllinger, kalkuner og ænder
forårsaget af
amoxicillinfølsomme bakterier.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til behandling af infektioner forårsaget af
bakterier, der producerer
enzymet beta laktamase.
_55390_spc.docx_
_Side 1 af 6_
Bør ikke anvendes til kaniner, hamstere, ørkenrotter, marsvin eller
andre små planteædere.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for penicillin
eller andre ß-laktam-
antibiotika.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Ingen
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Officielle, nationale og regionale antimikrobielle retningslinier bør
tages i betragtning, når
produktet anvendes.
Anvendelse af produktet bør baseres på resistensbestemmelse af
bakterier isoleret fra dyret.
Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokale
(regionale, gårdbaserede),
epidemiologiske oplysninger om modtagelighed af målbakterierne.
Anvendelse af produktet, der afviger fra instruktionerne i
produktresuméet, kan øge
forekomsten af bakteriel resistens over for amoxicillin og kan
nedsætte dets effektivitet.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage overfølsomhed
(allergi) efter injektion,
indånding, indtagelse og hudkontakt. Overfølsomhed over for
penicilliner kan føre til
krydsreaktioner med cephalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner
over for disse
stoffer kan undertiden være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom,
elle
                
                Læs hele dokumentet