Atacand Zid 8 mg/12,5 mg 8+12,5 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
24-07-2023

Aktiv bestanddel:

CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID

Tilgængelig fra:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

ATC-kode:

C09DA06

INN (International Name):

CANDESARTANCILEXETIL, HYDROCHLORTHIAZID

Dosering:

8+12,5 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

1998-08-12

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ATACAND ZID 8 MG/12,5 MG TABLETTER
ATACAND ZID 16 MG/12,5 MG TABLETTER
ATACAND ZID 32 MG/12,5 MG TABLETTER
ATACAND ZID 32 MG/25 MG TABLETTER
Candesartancilexetil/hydrochlorthiazid
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel
til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Atacand Zid
3.
Sådan skal du tage Atacand Zid
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Lægemidlets navn er Atacand Zid. Det bruges til at behandle forhøjet
blodtryk (hypertension) hos
voksne patienter. Det indeholder to aktive stoffer:
Candesartancilexetil og hydrochlorthiazid. Begge
stoffer nedsætter dit blodtryk.
•
Candesartancilexetil tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
angiotensin II-
receptorantagonister. Det får dine blodårer til at slappe af og
udvide sig. Dette medvirker til, at
dit blodtryk falder.
•
Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
diuretika (vanddrivende medicin).
Det hjælper din krop med at udskille vand og salte som f.eks. natrium
i urinen. Dette medvirker
til, at dit blodtryk falder.
Din læge vil ordinere Atacand Zid, hvis dit blodtryk ikke har været
ordentligt kontrolleret med
candesartancilexetil eller hydrochlorthiazid alene.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ATACAND ZID
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse e
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                27. JULI 2023
1PRODUKTRESUMÉ
FOR
ATACAND ZID 8 MG/12,5 MG, TABLETTER
ATACAND ZID 16 MG/12,5 MG, TABLETTER
ATACAND ZID 32 MG/12,5 MG, TABLETTER
ATACAND ZID 32 MG/25 MG, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
20110
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Atacand Zid 8 mg/12,5 mg
Atacand Zid 16 mg/12,5 mg
Atacand Zid 32 mg/12,5 mg
Atacand Zid 32 mg/25 mg
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
8 mg/12,5 mg
En tablet indeholder 8 mg candesartancilexetil og 12,5 mg
hydrochlorthiazid.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 76,3 mg lactosemonohydrat.
16 mg/12,5 mg
En tablet indeholder 16 mg candesartancilexetil og 12,5 mg
hydrochlorthiazid.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 68 mg lactosemonohydrat.
32 mg/12,5 mg
En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 12,5 mg
hydrochlorthiazid.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 148,5 mg lactosemonohydrat.
32 mg/25 mg
En tablet indeholder 32 mg candesartancilexetil og 25 mg
hydrochlorthiazid.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Hver tablet indeholder 136 mg lactosemonohydrat.
_dk_hum_30284_spc.doc_
_Side _
_1 af 18_
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Atacand Zid 8 mg/12,5 mg er hvide, 4,5
mm x 9,5
mm, ovale, bikonvekse tabletter med en
delekærv og mærket
på den ene side og en delekærv på den anden side.
Atacand Zid 16 mg/12,5 mg er ferskenfarvede, 4,5 mm x 9,5 mm, ovale,
bikonvekse
tabletter med en delekærv og mærket
på den ene side og en delekærv på den anden
side.
Atacand Zid 32 mg/12,5 mg er gule, 6,5 mm x 11 mm ovale, bikonvekse
tabletter med en
delekærv og mærket
på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side.
Atacand Zid 32 mg/25 mg er pink, 6,5 mm x 11 mm ovale, bikonvekse
tabletter med en
delekærv og mærket
på den ene side og en trykfølsom kærv på den anden side.
Atacand Zid 32 mg/12,5 mg og Atacand Zid 32 mg/25 mg tabletter kan
deles i to lige store
doser.
4.
KLINISKE OPLYSNIN
                
                Læs hele dokumentet