Asasantin Retard 200 + 25 mg depotkapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
02-09-2019

Aktiv bestanddel:

ACETYLSALICYLSYRE, Dipyridamol

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

B01AC30

INN (International Name):

ACETYLSALICYLIC ACID, Dipyridamol

Dosering:

200 + 25 mg

Lægemiddelform:

depotkapsler, hårde

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

2005-11-29

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ASASANTIN RETARD.
3. SÅDAN SKAL DU TAGE ASASANTIN RETARD.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Du skal tage Asasantin Retard til at forebygge blodpropper i
hjernen og
hjerneblødning, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjernen
eller hjer-
neblødning (slagtilfælde) eller forbigående lammelser, talebesvær
eller
føleforstyrrelser (transitorisk cerebral iskæmi, TCI).
• Asasantin Retard virker ved at forhindre, at der dannes
blodpropper i
blodkarrene. Asasantin Retard forhindrer sammentrækning af blodkar-
rene, stimulerer udvidelse af blodkarrene samt nedsætter blodets evne
til
at størkne.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i
denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doser-
ingsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE
ASASANTIN RETARD
TAG IKKE ASASANTIN RETARD
• hvis du er overfølsom over for dipyridamol, acetylsalicylsyre,
salicylater,
eller et af de øvrige indholdsstoffer.
• hvis du har mavesår
• hvis du har en blødningslidelse (problemer med at få blodet til
at størkne)
• hvis du er i de sidste tre måneder af graviditeten
• hvis du ikke tåler visse sukkerarter
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN ELLER APOTEKSPERSONALET, FØR DU TAGER ASASANTIN RETARD
• hvis du har en alvorlig hjerte- eller karsygdom
• hvis du har sygdommen myastenia gravis (sjælden sygdom med øget
træthed af musklerne)
• hvis du er overfølsom over for antiinflammatorisk smertestillende
medicin
(NSAID)
• hvis du har astma, høfeber eller næsepolypper
• hvis du har kronisk eller tilbagevendende mavebesvær, f.eks. sure
opstød/
halsbrand
• hvis du har dårlige nyrer eller dårlig lever
• hvis du har mangel på enzymet glukose-6-fosfat-dehydrogenase.
• hvis du har øget risiko for blødning.
Hovedpine og migræneagtig hovedpine, 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                21. AUGUST 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ASASANTIN RETARD, HÅRDE DEPOTKAPSLER (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
9603
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Asasantin Retard
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 depotkapsel indeholder: dipyridamol 200 mg og acetylsalicylsyre 25
mg.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Lactose og saccharose (se pkt 4.4).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depotkapsler, hårde (Orifarm)
Kapselfarven er rødbrun/lysegul
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Forebyggelse af iskæmisk apopleksi hos patienter der tidligere har
haft transitorisk cerebral
iskæmi eller iskæmisk apopleksi.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Den anbefalede dosis er 1 depotkapsel to gange daglig, sædvanligvis 1
morgen og 1 aften.
Kapslen kan tages i forbindelse med et måltid eller alene.
Depotkapslerne skal synkes hele.
Alternativ dosering ved utålelig hovedpine:
Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis
doseres med 1
depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen. Da
der ikke findes
effekt data for denne alternative dosering, og da hovedpinen normalt
forsvinder ved fortsat
_dk_hum_38507_spc.doc_
_Side 1 af 14_
dosering, skal patienten hurtigst mulig skifte til normal dosering,
sædvanligvis indenfor en
uge (se pkt. 4.4 og 4.8).
Nedsat nyrefunktion:
Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes til patienter med alvorlig nedsat
nyrefunktion
(GFR<0,17 ml/s (10 ml/min) (se pkt. 5.2).
Nedsat leverfunktion:
Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes til patienter med alvorlig
leverinsufficiens (se pkt.
5.2).
_Pædiatrisk population_
Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da der ikke er dokumentation
for sikkerhed, effekt
og dosis hos børn.
Administration
Til oral administration.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Asasantin Retard er kontraindiceret i følgende tilfælde:

Overfølsomhed over for acetylsalicylsyre, dipyridamol, andre
salicylater eller over for
et eller flere af hjælpestofferne.

Patienter med aktivt mavesår ell
                
                Læs hele dokumentet