Aripiprazole "Teva" 10 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
27-11-2017

Aktiv bestanddel:

Aripiprazol

Tilgængelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

N05AX12

INN (International Name):

aripiprazole

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2016-09-04

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ARIPIPRAZOLE TEVA 5 MG TABLETTER
ARIPIPRAZOLE TEVA 10 MG TABLETTER
ARIPIPRAZOLE TEVA 15 MG TABLETTER
ARIPIPRAZOLE TEVA 30 MG TABLETTER
aripiprazol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Teva
3.
Sådan skal du tage Aripiprazole Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Aripiprazole Teva indeholder det aktive stof aripiprazol, som
tilhører en gruppe af lægemidler, der
kaldes antipsykotika.
Aripiprazole Teva bruges til at behandle voksne og unge i alderen 15
år og opefter for sygdom, der er
forbundet med at høre, se eller føle ting, som ikke er der,
mistænksomhed, misopfattelse,
usammenhængende tale og opførsel samt nedslået stemningsleje.
Mennesker, der har disse
symptomer, kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse, være
angste og anspændte.
Aripiprazole Teva bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13
år og ældre, som lider af en
sygdom, der er forbundet med symptomer som fx at føle sig "høj", at
have en overdreven mængde
energi, at have behov for meget mindre søvn end sædvanligt, at tale
meget hurtigt med et væld af idéer
og nogle gange at have voldsom irritabilitet. Hos voksne forebygger
det også, at tilstanden vender
tilbage hos patienter, der har haft god effekt af behandli
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                24. NOVEMBER 2017
FOR
ARIPIPRAZOLE "TEVA", TABLETTER
0.
D.SP.NR.
29326
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Aripiprazole "Teva"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 30 mg aripiprazol.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
5 mg: 29,5 mg lactose pr. tablet.
10 mg: 59,0 mg lactose pr. tablet.
15 mg: 88,5 mg lactose pr. tablet.
30 mg: 177,0 mg lactose pr. tablet.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
5 mg
Lysegul, rund, flad tablet med skrå kanter, præget med ”5” på
den ene side og uden
prægning på den anden side. Tablettens diameter er 5 mm.
10 mg
Pink til lys pink, aflang tablet, præget med ”10” på den ene
side og med delekærv på den
anden side. Tablettens mål er 8,1 mm x 4,5 mm.
Tabletten kan deles i to lige store doser.
15 mg
Lysegul, rund, flad tablet med skrå kanter, præget med ”15” på
den ene side og med
delekærv på den anden side. Tablettens diameter er 7,1 mm.
Tabletten kan deles i to lige store doser.
30 mg
Pink til lys pink, rund, bikonveks tablet, præget med ”30” på
den ene side og med
delekærv på den anden side. Tablettens diameter er 9 mm.
Tabletten kan deles i to lige store doser.
_54308_spc.docx_
_Side 1 af 22_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Aripiprazole "Teva" er indiceret til behandling af skizofreni hos
voksne og unge i alderen
15 år og opefter.
Aripiprazole Teva er indiceret til behandling af moderate til svære
maniske episoder ved
bipolar lidelse type 1 og til forebyggelsen af ny manisk episode hos
voksne, der
hovedsageligt har oplevet maniske episoder, og som i maniske episoder
har responderet på
behandling med aripiprazol (se pkt. 5.1).
Aripiprazole Teva er indiceret til behandling af moderate til svære
maniske episoder ved
bipolar lidelse type 1 i op til 12 uger hos unge i alderen 13 år og
ældre (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Voksne
_Skizofreni_
Den anbefalede startdosis for aripiprazol er 10 eller 15 mg/dag med en
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt