Aripiprazole "Aristo" 15 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-05-2018

Aktiv bestanddel:
Aripiprazol
Tilgængelig fra:
Aristo Pharma GmbH
ATC-kode:
N05AX12
INN (International Name):
aripiprazole
Dosering:
15 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54484
Autorisation dato:
2015-10-21

Læs hele dokumentet

Side 1 af 7

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aripiprazole Amneal 5 mg, tabletter

Aripiprazole Amneal 10 mg, tabletter

Aripiprazole Amneal 15 mg, tabletter

Aripiprazole Amneal 30 mg, tabletter

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg hos lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Amneal

3. Sådan skal du tage Aripiprazole Amneal

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aripiprazole Amneal indeholder det virksomme stof aripiprazol og tilhører en gruppe lægemidler, der

kaldes antipsykotika. Det anvendes til behandling af voksne samt unge fra 15 år, der lider af

sygdomme,

kendetegnes

symptomer

hallucinationer,

mistænksomhed

vrangforestillinger, usammenhængende tale og adfærd samt nedslået stemningsleje. Mennesker med

denne tilstand kan lide af depression, skyldfølelse, nervøsitet eller anspændthed.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Amneal

Tag ikke Aripiprazol Amneal

hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Aripiprazole Amneal

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forholdsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aripiprazole Amneal, hvis du lider af eller har lidt

af en eller flere af nedenstående tilstande eller sygdomme:

Højt blodsukker (kendetegnet af symptomer som overdreven tørst, udskillelse af store mængder

urin, øget appetit og en følelse af svaghed), eller hvis der er tilfælde af diabetes i familien.

Anfald.

Side 2 af 7

Ufrivillige, uregelmæssige muskelbevægelser, især i ansigtet.

Hjertekarsygdom,

hjertekarsygdom

familien,

slagtilfælde

eller

forbigående

slagtilfælde,

unormalt blodtryk.

Blodpropper eller hvis der har været tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika er kædet

sammen med dannelse af blodpropper.

Tidligere problemer med spilafhængighed.

Kontakt lægen hvis du tager på i vægt, begynder at bevæge dig unormalt, oplever døsighed, der

påvirker dine normale dagligdags aktiviteter, oplever synkebesvær eller symptomer på allergi.

Hvis du er ældre, som lider af demens (tab af hukommelse og andre mentale evner), skal du eller dine

pårørende fortælle din læge, hvis du har haft et slagtilfælde eller et forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen hvis du har tanker om at skade dig selv.

Der har været indberetninger om selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-

behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende fleksibilitet og høj feber,

svedeture, ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Børn og unge

Aripiprazole Amneal må ikke gives til børn og unge under 15 år. Spørg lægen eller på apoteket, før du

tager Aripiprazole Amneal.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazole Amneal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazole Amneal kan forøge virkningen af medicin, som anvendes

til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager blodtryksregulerende medicin.

Hvis du tager Aripiprazole Amneal sammen med visse typer medicin, skal din dosis af Aripiprazole

Amneal muligvis ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen hvis du tager:

Medicin, der regulerer hjerterytmen.

Antidepressiva eller naturlægemedicin, som anvendes til at behandle depression og angst.

Medicin mod svampeinfektion

Visse lægemidler til behandling af HIV-infektion.

Krampestillende lægemidler til behandling af epilepsi.

Medicin, som øger serotoninniveauet: triptaner, tramadol, tryptophan, SSRI'er (f.eks. paroxetin og

fluoxetin), tricykliske lægemidler (fx clomipramin, amitriptylin), pethidin, perikon og venlafaxin.

Disse lægemidler øger risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede symptomer, mens du tager et

eller flere af disse lægemidler sammen med Aripiprazole Amneal, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazole Amneal sammen med fødevarer, drikke og alkohol

Aripiprazole Amneal kan tages uafhængigt af måltider.

Du bør ikke indtage alkohol mens du er i behandling med Aripiprazole Amneal.

Graviditet, amning og fertilitet

Side 3 af 7

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan opstå hos nyfødte, hvor moderen har anvendt Aripiprazole Amneal i det

sidste

trimester

sidste

måneder

graviditeten):

rystelser,

muskelstivhed

og/eller

muskelsvaghed, døsighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og problemer med at die. Hvis dit barn

får et eller flere af disse symptomer, bør du kontakte din læge.

Det er vigtigt at du straks fortæller det til lægen, hvis du ammer. Du må ikke amme hvis du er i

behandling med Aripriprazol Amneal.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan Aripiprazole Amneal

påvirker dig.

Aripiprazole Amneal indeholder allura rød AC aluminium lak (E129)

Aripiprazole Amneal 10 mg og 30 mg tabletter indeholder azo-farvestoffet allura rød AC aluminium

lak (E129), der kan forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Aripiprazole Amneal

Tag altid Aripiprazole Amneal nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Forsøg at tage Aripiprazole Amneal på samme tidspunkt hver dag. De kan tages både med og uden

mad. Tabletten skal altid tages sammen med vand, og den skal synkes hel.

Den anbefalede dosis til voksne er 15 mg én gang dagligt.

Lægen kan dog ordinere en lavere eller

højere dosis op til maksimalt 30 mg én gang dagligt.

Brug til børn og unge

Aripiprazole kan startes som en lav dosis i oral opløsning (væskeform). Dosen kan øges gradvist til

den anbefalede dosis for unge på 10 mg én gang dagligt

. Lægen kan dog ordinere en lavere eller

højere dosis op til maksimalt 30 mg én gang dagligt.

(Der anvendes alternative produkter med samme indholdsstof til doser, der ikke kan opnås med dette

produkt)

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener at effekten af Aripiprazole Amneal er for kraftig eller for

svag.

Hvis du har taget for meget Aripiprazole Amneal

Hvis du opdager, at du har taget flere Aripiprazole Amneal tabletter, end din læge har anbefalet (eller

hvis en anden har taget dine aripiprazol-tabletter), skal du straks kontakte din læge. Hvis du ikke kan

komme i kontakt med lægen, skal du tage til det nærmeste hospital og medbringe pakningen.

Hvis du glemmer at tage Aripiprazole Amneal

Side 4 af 7

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den manglende dosis, straks når du kommer i tanke om det.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazole Amneal

Du må ikke ændre din dosis eller holde op med at tage Aripiprazole Amneal dagligt uden først tale

med din læge, selvom du har fået det bedre.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 patienter):

Ukontrollerbare rykkende eller spjættende bevægelser, hovedpine, træthed, kvalme, opkastning, en

ubehagelig fornemmelse i maven, forstoppelse, øget spytproduktion, svimmelhed, søvnproblemer,

rastløshed, ængstelse, døsighed, rystelser og sløret syn.

Ikke almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 100 patienter):

Nogle patienter kan føle svimmelhed, især når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling, eller

hurtig hjertefrekvens (puls) eller dobbeltsyn.

Nogle patienter kan føle nedtrykthed.

Øget niveau af hormonet prolaktin i blodet. Nogle patienter kan opleve ændret eller øget seksuel

interesse.

Følgende bivirkninger er rapporteret siden aripiprazol præparater kom på markedet, men hyppigheden

af dem er ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes på grundlag af tilgængelige data):

Ændring

niveauet

visse

blodceller,

unormalt

hjerteslag,

pludseligt

uforklarligt

dødsfald,

hjerteanfald, allergiske reaktioner (f.eks. hævelse i munden, tunge, ansigt og hals, kløe, udslæt), højt

blodsukker, opstået eller forværret diabetes, ketoacidose (ketoner i blod og urin) eller koma, lavt

natriumniveau i blodet, vægtøgning,

vægttab, appetitløshed, nervøsitet, ophidselse, angstfølelse,

overdreven

spilletrang

selvmordstanker,

selvmordsforsøg

selvmord,

taleforstyrrelse,

krampeanfald, serotoninsyndrom (en reaktion, der kan forårsage lykkefølelse, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedeture eller stive muskler), kombination af feber,

muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, svedeture, reduceret bevidsthed og pludselige ændringer i

blodtryk

hjertefrekvens,

besvimelse,

højt

blodtryk,

blodpropper

venerne

især

benene

(symptomerne er bl.a. hævelse, smerter og rødmen af benet), som kan bevæge sig via blodkar til

lungerne og forårsage brystsmerter og vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du oplever nogen af

disse symptomer), kramper i musklerne omkring talecentret, fejlsynkning af føde med risiko for

lungebetændelse, synkebesvær, inflammation i bugspytkirtlen, leversvigt, leverbetændelse, gulfarve i

hud og øjets hvide del, rapportering af unormale levertestværdier, ubehag i maven, diarré, udslæt og

lysfølsomhed, usædvanligt hårtab eller tyndt hår, kraftig svedproduktion, stivhed eller kramper,

muskelsmerter, svaghed, ufrivillig vandladning, vandladningsbesvær, langvarig og/eller smertefuld

erektion, problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen, brystsmerter, hævede

hænder, ankler eller fødder, aggression og hikke.

ældre

patienter

demens

der rapporteret

flere dødsfald

under

behandling

aripiprazol. Desuden er der rapporteret tilfælde af slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Andre bivirkninger hos børn og unge

Side 5 af 7

Unge på 15 år og derover har haft bivirkninger svarende i hyppighed og type til bivirkningerne hos

voksne. Dog var søvnighed, ukontrollerbare rykkende eller spjættende bevægelser, rastløshed og

træthed meget hyppige (flere end mellem 1 og 10 patienter), og smerter i den øvre maveregion, tør

mund, øget hjertefrekvens (puls), vægtøgning, øget appetit, sitren i muskler, ukontrolleret bevægelse

af lemmer og svimmelhed, især når patienten rejser sig fra liggende eller siddende stilling, var

”almindelige” (mere end mellem 1 og 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Aripripazole Amneal utilgængeligt for børn.

Brug ikke Aripiprazole Amneal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningens indhold og yderligere oplysninger

Aripiprazole Amneals indhold

Det virksomme stof er aripiprazol.

Aripiprazole Amneal 5 mg tablet indeholder 5 mg aripiprazol.

Aripiprazole Amneal 10 mg tablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Aripiprazole Amneal 15 mg tablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Aripiprazole Amneal 30 mg tablet indeholder 30 mg aripiprazol.

øvrige

indholdsstoffer

mikrokrystallinsk

cellulose

(E460),

vinsyre

(E334),

croscarmellosenatrium (E468), indigocarmin aluminiumlak (E132) (5 mg), allura rød ac aluminium

lak (E129) (10 og 30 mg), jernoxid gul (E172) (15 mg) og magnesiumstearat (E470b).

Aripiprazole Amneals udseende og pakningens indhold

Aripiprazole Amneal 5 mg, tabletter: Blå til lyseblå farve, modificeret rektangulær form, uglaseret

tablet med ‘A7’ og ‘5’ præget på den ene side og glat på den anden side.

Aripiprazole Amneal 10 mg, tabletter: Mørk til lys lyserød farve, modificeret rektangulær form,

uglaseret tablet med ‘A7’ og ‘

’ præget på den ene side og glat på den anden side.

Side 6 af 7

Aripiprazole Amneal 15 mg, tabletter: Gul til lys gul farve, rund uglaseret tablet med ‘A7’ og ‘2’

præget på den ene side og glat på den anden side.

Aripiprazole Amneal 30 mg, tabletter: Mørk til lys lyserød farve, rund uglaseret tablet med ‘A7’ og

‘7’ præget på den ene side og glat på den anden side.

Aripiprazole Amneal fås i blisterpakninger med 14, 28, 49, 56, 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringsstilladelsen:

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay,

Dublin 2,

Irland

Repræsentant

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark

Fremstiller:

Amneal Netherlands B.V.,

Emmaplein 4D,

’s-Hertogenbosch,

5211 VW,

Holland

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EØS-medlemslandene under følgende navne:

Land

Produktnavn

Holland

Aripiprazole Amneal 5 mg/10mg/15 mg/30 mg

Tabletten

Danmark

Aripiprazole Amneal

Tyskland

Aripiprazol Amneal 5 mg/10mg/15 mg/30 mg

Tabletten

Spanien

Aripiprazol Amneal 5 mg/10 mg/15 mg EFG

Comprimidos

Storbritannien

Aripiprazole 5 mg/10 mg/ 15 mg/ 30 mg Tablets

Sverige

Aripiprazole Amneal

Side 7 af 7

Norge

Aripiprazole Amneal

Finland

Aripiprazole Amneal

Denne indlægsseddel er senest revideret 06/2016

Læs hele dokumentet

23. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Aripiprazole ”Amneal”, tabletter

0.

D.SP.NR.

29387

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole ”Amneal”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Hver tablet indeholder 30 mg aripiprazol.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på:

10 mg: Allura Rød AC (E129): 0,12 mg

30 mg: Allura Rød AC (E129): 0,10 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

5 mg:

Blå til lyseblå, 6,5 x 3,6 mm modificeret rektangulær form, affasede kanter, tablet med

‘A7’ og ‘5’ præget på den ene side og glat på den anden side.

10 mg:

Mørk til lys lyserød, 8,0 x 4,5 mm modificeret rektangulær form, affasede kanter, tablet

med ‘AI008’ og ‘10’ præget på den ene side og glat på den anden side.

15 mg:

Gul til lys gul, 7,0 mm rund tablet, affasede kanter, med ‘AI009’ og ‘15’ præget på den ene

side og glat på den anden side.

30 mg:

Mørk til lys lyserød, 9,0 mm rund tablet, affasede kanter, med ‘AI010’ og ‘30’ præget på

den ene side og glat på den anden side.

54484_spc.docx

Side 1 af 19

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazole ”Amneal” er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne samt unge på

15 år og derover.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Skizofreni: Den anbefalede startdosis for aripiprazol er 10 eller 15 mg/dag med en

vedligeholdelsesdosis på 15 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis, der kan

tages uafhængigt af måltider.

Aripiprazol er effektiv i et dosisområde på 10-30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret

effekt ved doser over 15 mg daglig, selvom individuelle patienter kan have gavn af en

højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge på 15 år og derover:

Den anbefalede dosis aripiprazol er 10 mg/dag indgivet én gang daglig, med eller uden

mad. Behandlingen bør påbegyndes med 2 mg (ved brug af aripiprazol i oral opløsning 1

mg/ml) i 2 dage hvorefter der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage indtil den anbefalede

daglige dosis på 10 mg nås. I relevante tilfælde skal efterfølgende dosisforøgelser gives

trinvis med 5 mg uden at overskride den maksimale daglige dosis på 30 mg (se pkt. 5.1).

Aripiprazol er effektivt i et dosisinterval på 10 til 30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret

effekt ved doser over 10 mg daglig, selvom patienter individuelt kan have gavn af en

højere dosis.

Aripiprazol bør ikke anvendes til skizofrenipatienter under 15 år, da der ikke foreligger

tilstrækkelige data om sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8 og 5.1).

Irritabilitet associeret med autisme:

Sikkerheden og virkningen af aripiprazol hos børn og unge under 18 år er endnu ikke

fastslået. De aktuelt tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke angives en

anbefalet dosering.

Tics associeret med Tourettes syndrom:

Sikkerheden og virkningen af aripiprazol hos børn og unge mellem 6 og 18 år er endnu

ikke fastslået. De aktuelt tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

angives en anbefalet dosering.

Patienter med nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis for patienter med let til moderat nedsat

leverfunktion. De tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til at angive anbefalinger for

patienter med kraftigt nedsat leverfunktion. Hos disse patienter bør dosering administreres

med forsigtighed. Den maksimale daglige dosis på 30 mg bør dog anvendes med

forsigtighed til patienter med kraftigt nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

54484_spc.docx

Side 2 af 19

Patienter med nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis for patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre patienter

Virkningen af aripiprazol til behandling af skizofreni hos patienter på 65 år og derover er

ikke undersøgt. På grund af den større sensitivitet i denne population, bør en lavere

startdosis overvejes, når det er relevant i forhold til de kliniske faktorer (se pkt. 4.4).

Køn

Det er ikke nødvendigt at justere dosis for kvindelige patienter sammenlignet med

mandlige patienter (se pkt. 5.2).

Rygere

Ifølge den metaboliske bane for aripiprazol kræves ingen dosisjustering for rygere (se pkt.

4.5).

Dosisjusteringer på grund af interaktioner

Ved samtidig administration af potente CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol

bør dosis af aripiprazol reduceres. Når CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmerne seponeres fra

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges (se pkt. 4.5).

Ved samtidig administration af potente CYP3A4-induktorer og aripiprazol skal

aripiprazol-dosis forøges. Når CYP3A4-induktoren seponeres fra

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol reduceres til den anbefalede dosis (se

pkt. 4.5).

Administration

Tabletterne er til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra nogle dage og op til nogle uger, før patientens

kliniske tilstand forbedres. Patienten skal overvåges tæt i denne periode.

Selvmord

Psykotiske lidelser og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, der i nogle

tilfælde har været rapporteret kort tid efter påbegyndt eller ændret antipsykotisk

behandling, herunder behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8). Antipsykotisk behandling

skal ledsages af tæt overvågning af patienter i højrisikogruppen. Resultater af en

epidemiologisk undersøgelse har vist, at der ikke var øget risiko for selvmord med

aripiprazol sammenlignet med andre antipsykotika hos voksne patienter med skizofreni

eller bipolær sygdom. Der foreligger ikke tilstrækkelige data, der omhandler børn og unge,

til at risikoen hos yngre patienter (under 18 år) kan vurderes, men der er dokumentation

for, at risikoen for selvmord fortsætter ud over de første 4 behandlingsuger for atypiske

antipsykotika, herunder aripiprazol.

Hjertekarsygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt hjertekarsygdom

54484_spc.docx

Side 3 af 19

(myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller ledningsforstyrrelser i

anamnesen), cerebrovaskulær sygdom, tilstande, der gør patienten disponeret for

hypotension (dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler)

eller hypertension, herunder både accelereret og malign.

Der er rapporteret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i forbindelse med antipsykotiske

lægemidler. Da patienter, som behandles med antipsykotika ofte har risikofaktorer for

VTE, skal alle mulige risikofaktorer for VTE identificeres før og under behandling med

aripiprazol, og forebyggende tiltag skal gennemføres.

QT-forlængelse

I kliniske forsøg med aripiprazol var forekomsten af forlænget QT sammenlignelig med

placebo. Som med andre antipsykotika skal aripiprazol anvendes med forsigtighed hos

patienter med forlænget QT i familieanamnesen (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg med en varighed på højst et år, blev der sjældent rapporteret

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis tegn og

symptomer på tardiv dyskinesi opstår hos en patient, der behandles med aripiprazol, skal

dosisreduktion eller seponering overvejes. Disse symptomer kan forværres midlertidigt og

kan også opstå efter seponering af behandlingen.

Andre ekstrapyramidale symptomer

I pædiatriske kliniske forsøg med aripiprazol er der observeret akatisi og parkinsonisme.

Hvis tegn og symptomer på andre ekstrapyrimidale symptomer opstår hos en patient, der

behandles med aripiprazol, skal dosisreduktion og tæt klinisk overvågning overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt dødeligt sygdomskompleks, der er knyttet til antipsykotiske

lægemidler. I kliniske forsøg er der rapporteret sjældne tilfælde af NMS under behandling

med aripiprazol. Kliniske manifestationer af NMS omfatter hyperpyreksi, muskelstivhed,

ændret mental status og tegn på autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller

uregelmæssigt blodtryk, takykardi, diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte

forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rhabdomyolyse) og akut nyresvigt. Desuden er

der rapporteret forhøjet kreatinfosfokinase og rhabdomyolyse, som ikke nødvendigvis er

knyttet til NMS. Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, der tyder på NMS, eller får

uforklaret høj feber uden yderligere kliniske manifestationer på NMS, skal al behandling

med antipsykotiske lægemidler, herunder aripiprazol, seponeres.

Krampeanfald

I kliniske forsøg er der rapporteret sjældne tilfælde af krampeanfald under behandling med

aripiprazol.

Aripiprazol skal derfor anvendes med forsigtighed til patienter med krampeanfald eller

lidelser, hvor der kan forekomme krampeanfald, i anamnesen.

Ældre patienter med demensrelateret psykose

Forhøjet dødelighed

I tre placebokontrollerede studier (n= 938; gennemsnitsalder: 82,4 år; aldersspænd: 56-99

år) med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimers sygdom sås en øget

risiko for dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet med placebo.

54484_spc.docx

Side 4 af 19

Dødeligheden hos patienterne, der modtog aripiprazol var 3,5 % sammenlignet med 1,7 %

for placebogruppen. Årsagerne til dødsfaldene varierede, men de fleste dødsfald skyldtes

enten hjertekarsygdomme (f.eks. hjertesvigt, pludselig død) eller infektioner (f.eks.

lungebetændelse) (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

I de samme studier blev der rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. apopleksi,

forbigående iskæmisk anfald), herunder dødsfald, hos patienterne (gennemsnitsalder: 84

år; aldersspænd: 78-88 år). Samlet rapporterede 1,3 % af patienter behandlet med

aripiprazol cerebrovaskulære bivirkninger sammenlignet med 0,6 % af de patienter, der

modtog placebo, i disse studier. Denne forskel var ikke statistisk signifikant. I ét af disse

studier, et fastdosisstudie, var der dog en statistisk signifikant sammenhæng for dosis-

responsforholdet for cerebrovaskulære bivirkninger hos patienter behandlet med

aripiprazol (se pkt. 4.8).

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Hyperglykæmi, i nogle tilfælde ekstrem og forbundet med ketoacidose eller hyperosmolært

koma eller dødsfald, er rapporteret hos patienter behandlet med atypiske antipsykotiske

stoffer, herunder aripiprazol. Risikofaktorer, som kan disponere patienter for alvorlige

komplikationer omfatter overvægt samt arvelig diabetes. I kliniske forsøg med aripiprazol

var der ingen signifikante forskelle i forekomsten af hyperglykæmirelaterede bivirkninger

(herunder diabetes) eller i abnorme laboratorieværdier for glykæmi sammenlignet med

placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede bivirkninger hos patienter,

der modtager behandling med aripiprazol og med andre atypiske antipsykotiske stoffer, er

ikke tilgængelige, så direkte sammenligninger kan foretages. Patienter, der modtager

behandling med alle former for antipsykotiske stoffer, herunder aripiprazol, bør observeres

for tegn og symptomer på hyperglykæmi (f.eks. polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse),

og patienter med diabetes mellitus eller med risikofaktorer for diabetes mellitus bør

overvåges regelmæssigt for forværring af glucosekontrollen (se pkt. 4.8).

Overfølsomhed

Aripiprazol kan som andre lægemidler føre til overfølsomhed, der er kendetegnet ved

allergiske symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning ses ofte hos patienter med skizofreni og bipolær sygdom som følge af

komorbiditeter, brug af antipsykotika, der forårsager vægtøgning og dårlig livsstil, hvilket

kan føre til alvorlige komplikationer. Vægtstigning er rapporteret efter markedsføring hos

patienter, der har fået ordineret aripiprazol. Når det ses, er det ofte hos personer med

væsentlige risikofaktorer som eksempelvis diabetes, thyroideasygdomme eller pituitært

adenom i anamnesen. I kliniske forsøg er det ikke påvist, at aripiprazol har induceret

klinisk relevant vægtstigning hos voksne (se pkt. 5.1). I kliniske forsøg med unge patienter

med bipolær mani er det påvist, at aripiprazol er forbundet med vægtstigning efter 4 ugers

behandling. Vægtstigning bør overvåges hos unge patienter med bipolær mani. Hvis

vægtstigningen er klinisk signifikant, skal dosisreduktion overvejes (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofagusdysmotilitet og aspiration er associeret med antipsykotisk behandling, herunder

54484_spc.docx

Side 5 af 19

aripiprazol. Aripiprazol og andre antipsykotiske aktive stoffer bør bruges med forsigtighed

hos patienter med risiko for aspirationspneumoni.

Ludomani

Der er efter markedsføring rapporteret tilfælde af lodumani hos patienter, der har fået

ordineret aripiprazol, uafhængigt af om patienterne havde ludomani i anmnesen eller ej.

Patienter, der tidligere har lidt af ludomani, kan have en øget risiko og bør overvåges tæt

(se pkt. 4.8).

Patienter med ADHD som co-morbiditet

På trods af den høje hyppighed af co-morbiditet med bipolær 1 og ADHD, er der meget

begrænsede sikkerhedsdata til rådighed om samtidig brug af aripiprazol og stimulantia. Der

skal derfor udvises den yderste forsigtighed ved samtidig administration af disse

lægemidler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α

-adrenerge receptorantagonisme har aripiprazol potentiale til at øge

effekten af visse antihypertensive stoffer.

Med den primære CNS-påvirkning, som aripiprazol har, bør der udvises forsigtighed, når

aripiprazol tages i kombination med alkohol eller andre CNS-lægemidler med

overlappende bivirkninger som eksempelvis sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administrers samtidigmed lægemidler, der

vides at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Andre lægemidler, der kan påvirke optagelsen aripiprazol

-antagonisten og syreblokkeren famotidin, reducerer absorptionshastigheden for

aripiprazol, men denne effekt vurderes ikke at være klinisk relevant.

Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der involverer CYP2D6- og CYP3A4-

enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Der kræves derfor ingen dosisjustering for rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere:

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner forøgede en potent CYP2D6-hæmmer

(quinidin) aripiprazols AUC med 107 %, mens C

var uændret. AUC og C

for dehydro-

aripiprazol, den aktive metabolit, faldt med henholdsvis 32 % og 47 %. Dosis af

aripiprazol bør reduceres til det halve ved samtidig indgift af quinidin. Andre potente

hæmmere af CYP2D6, som eksempelvis fluoxetin og paroxetin, kan forventes at have

tilsvarende virkninger, og der bør derfor anvendes tilsvarende dosisreduktioner.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere:

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner forøgede en potent CYP3A4-hæmmer

(ketoconazol) aripiprazols AUC og C

med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og C

dehydro-aripiprazol forøgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-

omsættere kan samtidig brug af potente hæmmere af CYP3A4 og aripiprazol medføre

højere plasmakoncentrationer af aripiprazol sammenlignet med ekstensive CYP2D6-

omsættere. Såfremt samtidig administration af ketoconazol eller andre potente CYP3A4-

hæmmere og aripiprazol overvejes, bør de potentielle fordele opveje de potentielle risici

for patienten. Ved samtidig administration af ketoconazol og aripiprazol bør dosis af

aripiprazol halveres. Andre potente hæmmere af CYP3A4 som eksempelvis itraconazol og

54484_spc.docx

Side 6 af 19

HIV-proteasehæmmere, kan forventes at have tilsvarende virkninger, og der bør derfor

anvendes en tilsvarende dosisreduktion.

Ved seponering af CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmere bør dosis af aripiprazol øges til det

niveau, der blev anvendt, før den samtidige behandling blev indledt.

Når svage CYP3A4-hæmmere (f.eks. diltiazem eller escitalopram) eller CYP2D6-

hæmmere administreres samtidigt med aripiprazol, kan mindre stigninger i

koncentrationen af aripiprazol forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer:

Efter samtidig behandling med carbamazepin, som er en potent CYP3A4-induktor, var de

geometriske middelværdier for C

og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 %

lavere sammenlignet end ved indgift af aripiprazol (30 mg) alene. Tilsvarende var de

geometriske gennemsnit for dehydro-aripiprazol for C

og AUC efter samtidig brug af

carbamazepin henholdsvis 69 % og 71 % lavere end ved behandling med aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Andre potente CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, rifabutin, fenytoin,

fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin og johannesurt) kan forventes af have

tilsvarende virkninger, og der bør derfor anvendes tilsvarende dosisforøgelser. Ved

seponering af potente CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol reduceres til den

anbefalede dosis.

Valproat og lithium:

Ved samtidig administrationen af aripiprazol og enten valproat eller lithium blev der ikke

observeret klinisk relevante ændringer i koncentrationerne af aripiprazol.

Serotoninsyndrom:

Der er rapporteret tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol. Tegn

og symptomer på denne tilstand kan navnlig forekomme ved samtidig brug af aripiprazol

med andre serotonergiske lægemidler som eksempelvis SSRI/SNRI eller med lægemidler,

hvor det er påvist, at de øger koncentrationerne af aripiprazol (se pkt. 4.8).

Andre lægemidler der kan påvirkes af aripiprazol

I kliniske studier havde en daglig dosis på 10-30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan-forholdet),

CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (omeprazol) og CYP3A4 (dextromethorphan). Desuden

viste aripiprazol og dehydro-aripiprazol ikke potentiale for ændring af CYP1A2-medieret

metabolisme in vitro. Det er således usandsynligt, at aripiprazol medfører klinisk relevante

lægemiddelinteraktioner, som medieres af disse enzymer.

Der blev ikke observeret klinisk signifikante ændringer i koncentrationerne af valproat,

lithium eller lamotrigin ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium eller

lamotrigin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af aripiprazol til gravide. Der er

rapporteret medfødte anormaliteter, men der kunne ikke påvises en kausal sammenhæng

med aripiprazol.

54484_spc.docx

Side 7 af 19

Potentiel udviklingstoksicitet kunne ikke udelukkes i dyreforsøg (se pkt. 5.3). Patienterne

rådes til at informere deres læge, hvis de bliver gravide eller planlægger at blive gravide

under behandling med aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata og

forstyrrelser set under reproduktionsstudier hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes

under graviditet, medmindre de forventede fordele for den gravide klart opvejer den

potentielle risiko for fosteret.

Nyfødte, som har været udsat for antipsykotika (herunder aripiprazol) under tredje

trimester af graviditeten, har risiko for bivirkninger heriblandt ekstrapyramidale

symptomer og/eller abstinenser, som kan variere i sværhedsgrad og varighed, efter fødslen.

Der er blevet rapporteret om tilfælde af ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed,

akut respirationsbesvær eller besvær ved fødeindtag. Nyfødte bør derfor overvåges tæt.

Amning

Aripiprazol udskilles i modermælken. Patienter bør derfor frarådes at amme under

behandling med aripiprazol

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Som med andre antipsykotika bør patienterne advares mod at betjene farlige maskiner og

føre motorkøretøjer, førend man er sikker på, hvordan patienten påvirkes af aripiprazol.

Der er observeret en hyppiggere forekomst af døsighed og træthed hos nogle pædiatriske

patienter med bipolær lidelse type 1 (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg er akatisi og kvalme,

som begge forekom hos over 3 % af patienter, der blev behandlet med aripiprazol.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed: meget almindelig (≥

1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opført

efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheden af bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen, kan ikke fastsættes,

da der er tale om spontane indberetninger. Hyppigheden af sådanne bivirkninger er derfor

angivet som "ikke kendt".

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytop

Immunsystemet

Allergisk reaktion (fx

anafylaktisk reaktion,

angioødem, herunder hævelse

af tunge, tungeødem,

54484_spc.docx

Side 8 af 19

Det endokrine

system

Hyperprolaktinæmi

Diabetisk hyperosmolær koma

Diabetisk ketoacidose

Hyperglykæmi

Metabolisme og

ernæring

Diabetes

mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæ

Anoreksi

Vægttab

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløsh

ed Angst

Rastløsh

Depression

Hyperseksuali

Selvmordsforsøg,

selvmordsforestillinger og

gennemførte selvmord (se pkt.

4.4) Ludomani

Aggressivi

Agitation

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramid

forstyrrelser

Tremor

Hovedpine

Sedation

Somnolens

Svimmelhed

Tardiv

dyskinesi

Dystoni

Malignt

neuroleptikasyndrom

(MNS)

Grand mal-

kramper

Serotoninsyndro

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Diplopi

Hjerte

Takykardi

Pludselig uforklarlig

død Torsades de

pointes

QT-forlængelse

Ventrikulære

arytmier Hjertestop

Bradykardi

Vaskulæ

re

sygdom

me

Ortostatis

hypotensi

Venøs tromboemboli (inklusive

lungeemboli og dyb

venetrombose) Hypertension

Synkope

Luftveje, thorax

og mediastinum

Hikke

Aspirationspneumon

i Laryngospasmer

Orofaryngeale

spasmer

Mave-tarm-

kanalen

Forstoppe

Dyspepsi

Kvalme

Øget

spytsekreti

Opkastnin

Pankreati

Dysfagi

Diarré

Ubehag i

abdomen

Ubehag i maven

Almindeli

g

Ikke almindelig

Ikke kendt

54484_spc.docx

Side 9 af 19

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hepatitis

Gulsot

Forhøjet alanin-

aminotransferase (ALAT)

Forhøjet aspartat-

aminotransferase (ASAT)

Forhøjet

gammaglutamyltransferase

(GGT)

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Fotosensibilitetsreakti

on Alopeci

Hyperhidrose

Knogler,

led,

muskler

Rabdomyoly

se Myalgi

Stivhed

Nyrer og urinveje

Urininkontine

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Abstinenssyndrom hos nyfødte

(se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og

Priapisme

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Fatigue

Forstyrrelser i

temperaturreguleringen

(fx hypotermi, pyreksi)

Brystsmerter

Perifert ødem

Undersøgelser

Forhøjet blodsukker

Forhøjet glykosyleret

hæmoglobin Fluktuerende

blodsukkerniveau Forhøjet

kreatinkinase

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)

Skizofreni: I et længerevarende 52-ugers kontrolleret forsøg havde patienter behandlet med

aripiprazol en samlet lavere forekomst (25,8 %) af EPS, herunder parkinsonisme, akatisi,

dystoni og dyskinesi sammenlignet med patienter, der modtog behandling med haloperidol

(57,3 %). I et længerevarende 26-ugers placebokontrolleret forsøg var forekomsten af EPS

19 % for patienter behandlet med aripiprazol og 13,1 % for patienter, der modtog placebo.

I et andet længerevarende 26-ugers kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 14,8 % for

patienter, der modtog behandling med aripiprazol, og 15,1 % for patienter behandlet med

olanzapin.

Maniske episoder ved bipolær lidelse 1 - i et 12-ugers, kontrolleret forsøg var forekomsten

af EPS 23,5 % for patienter, der modtog behandling med aripiprazol og 53,3 % for

patienter behandlet med haloperidol. I et andet 12-ugers forsøg var forekomsten af EPS

26,6 % for patienter, der blev behandlet med aripiprazol og 17,6 % for patienter behandlet

med lithium. I den længerevarende 26-ugers vedligeholdelsesfase i et placebokontrolleret

forsøg var forekomsten af EPS 18,2 % for patienter behandlet med aripiprazol og 15,7 %

for patienter, der modtog placebo.

54484_spc.docx

Side 10 af 19

Akatisi

I placebokontrollerede forsøg var forekomsten af akatisi hos bipolære patienter 12,1 % ved

behandling med aripiprazol og 3,2 % med placebo. Hos patienter med skizofreni var

forekomsten af akatisi 6,2 % ved behandling med aripiprazol og 3,0 % med placebo.

Dystoni

Klasseeffekt: Symptomer på dystoni, længerevarende anormale kontraktioner af

muskelgrupper, kan forekomme hos disponerede individer i de første behandlingsdage.

Symptomer på dystoni omfatter: Spasmer i nakkemuskler, som kan udvikle sig til

spændinger i halsen, synkebesvær, vejrtrækningsproblemer og/eller tungen stikker ud.

Disse symptomer kan forekomme ved lave doser, men de forekommer hyppigere og

kraftigere med høj potens antipsykotika og ved højere doser af førstegenerations

antipsykotika. En øget risiko for akut dystoni er observeret hos mænd og i yngre

aldersgrupper.

Prolaktin

I kliniske forsøg for de godkendte indikationer og efter markedsføring af aripiprazol, blev

der både observeret stigninger og fald i serumprolaktin sammenlignet med baseline (pkt.

5.1).

Laboratorieparametre

Sammenligninger af aripiprazol og placebo hos de patienter, der oplevede potentielt klinisk

signifikante ændringer i rutinemæssige laboratorie- og lipidparametre (se pkt. 5.1) viste

ingen medicinsk væsentlige forskelle. Der blev set forhøjet CPK (kreatinfosfokinase),

generelt af midlertidig og asymptomatisk karakter, hos 3,5 % af de patienter, der modtog

behandling med aripiprazol, sammenlignet med 2,0 % af de patienter, der modtog placebo.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge på 15 år og derover

I et korterevarende placebokontrolleret klinisk forsøg med deltagelse af 302 unge (i alderen

13-17 år) med skizofreni svarede hyppigheden og typen af bivirkninger til bivirkningerne

hos voksne med undtagelse af følgende bivirkninger, som blev rapporteret hyppigere hos

unge, der modtog behandling med aripiprazol, sammenlignet med voksne, der modtog

behandling med aripiprazol (og hyppigere end med placebo):

Døsighed/sedation og ekstrapyramidale forstyrrelser blev rapporteret som meget

almindeligt (≥ 1/10), mundtørhed, appetitøgning og ortostatisk hypotension blev

rapporteret hyppigt (≥ 1/100, < 1/10).

Sikkerhedsprofilen i et 26-ugers open-label, forlænget forsøg svarede til den, der blev

observeret i det korte placebokontrollerede forsøg.

Sikkerhedsprofilen i et længerevarende, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg var

også den samme, når der ses bort fra følgende reaktioner, som blev indberettet oftere end

hos pædiatriske patienter, der fik placebo: Vægttab, øget blodinsulin, arytmi og leukopeni

blev rapporteret med hyppigheden almindelig (≥ 1/100 til < 1/10).

I den poolede population af unge med skizofreni (13-17 år) med op til 2 års eksponering

var forekomsten af lave serumprolaktinniveauer hos kvinder (<3 ng/ml) og mænd (<2

ng/ml), henholdsvis 29,5 % og 48,3 %. I den unge population (13-17 år) med skizofreni

54484_spc.docx

Side 11 af 19

der blev eksponeret med 5 mg til 30 mg i op til 72 måneder var forekomsten af lavt

serumprolaktin hos piger (<3 ng/ml) og mænd (<2 ng/ml) henholdsvis 25,6 % og 45,0 %.

I to længerevarende forsøg med unge patienter i alderen 13-17 år med skizofreni og

bipolær lidelse, der blev behandlet med aripiprazol, var forekomsten af lavt

serumprolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 37,0 % og 59,4

Maniske episoder ved bipolær lidelse type 1 hos unge i alderen 13 år og ældre

Hyppigheden og typen af bivirkninger hos unge med bipolær lidelse type 1 svarede til

forekomsten hos voksne med undtagelse af følgende bivirkninger: meget almindelige (≥

1/10) døsighed (23,0 %), ekstrapyramidale forstyrrelser (18,4 %), akatisi (16,0 %) og

træthed (11,8 %), og almindelige (≥ 1/100 til < 1/10) øvre abdominalsmerter, øget

hjertefrekvens, vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger og dyskinesi.

Følgende bivirkninger har et muligt dosis-respons forhold: ekstrapyramidale forstyrrelser

(forekomsten var, ved indgift af 10 mg, 9,1 %, ved 30 mg, 28,8 %, ved placebo, 1,7 %,) og

akatisi (forekomsten var, ved indgift af 10 mg, 12,1 %, ved 30 mg, 20,3 %, ved placebo,

1,7 %).

Gennemsnitsændringen i kropsvægt var hos unge med bipolær lidelse type 1 ved 12 og 30

uger for aripiprazol henholdsvis 2,4 kg og 5,8 kg og for placebo henholdsvis 0,2 kg og 2,3

Hos den pædiatriske population blev døsighed og træthed observeret hyppigere hos

patienter med bipolær lidelse sammenlignet med patienter med skizofreni.

I den pædiatriske population (10-17 år) med bipolær lidelse med op til 30 ugers

eksponering var forekomsten af lavt serumprolaktin hos kvinder (<3 ng/ml) og mænd (<2

ng/ml), henholdsvis 28,0% og 53,3%.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

I kliniske forsøg og erfaring efter markedsføring blev der konstateret utilsigtet eller tilsigtet

akut overdosering af aripiprazol, alene, hos voksne patienter i estimerede doser på op til

1.260 mg uden dødsfald. De potentielt medicinsk vigtige tegn og symptomer, der blev

observeret, var letargi, forhøjet blodtryk, døsighed, takykardi, kvalme, opkastninger og

diarré. Desuden er der rapporteret om utilsigtet overdosering med aripiprazol alene (op til

195 mg) hos børn uden dødsfald. De potentielt medicinsk alvorlige tegn og symptomer,

54484_spc.docx

Side 12 af 19

som blev rapporteret, omfattede døsighed, midlertidig bevidstløshed og ekstrapyramidale

symptomer.

Behandling af overdosering

Håndteringen af overdosering bør omfatte understøttende behandling, sikring af frie

luftveje, tilførsel af ilt og ventilering samt behandling af symptomer. Muligheden for, at

der kan indgå flere lægemidler, bør overvejes. Kardiovaskulær overvågning bør derfor

straks indledes, og den bør omfatte løbende elektrokardiografisk overvågning med henblik

på registrering af eventuelle arytmier. Efter bekræftet eller mistænkt overdosering med

aripiprazol skal tæt lægefagligt tilsyn og overvågning fortsætte, til patienten er i bedring.

Aktivt kul (50 g) administreret en time efter aripiprazol, reduceret C

med ca. 41 % og

AUC med ca. 51 %. Dettetyder på, at kul kan være effektivt i behandlingen af

overdosering.

Hæmodialyse

Der foreligger ingen oplysninger om virkningen af hæmodialyse til behandling af

overdosering med aripiprazol, men det er usandsynligt, at hæmodialyse vil være gavnligt

ved håndtering af overdosering, da aripiprazol i udstrakt grad binder til plasmaproteiner.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AX 12. Andre antipsykotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Det er foreslået, at aripiprazols effekt på skizofreni skyldes en kombination af partiel

agonisme ved dopamin D2- og serotonin 5HT1a-receptorer og antagonisme af serotonin

5HT2a-receptorer. Aripiprazol har vist antagonistiske egenskaber i dyremodeller med

dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaber i dyremodeller med dopaminerg

hypoaktivitet. Aripiprazol viste en høj bindingsaffinitet in vitro for dopamin D2- og D3-,

serotonin 5HT1a- og 5HT2a-receptorer og moderat affinitet for dopamin D4-, serotonin

5HT2c- og 5HT7-, alpha-1 adrenerge- og histamin H1-receptorer. Aripiprazol viste også

moderat bindingsaffinitet for serotoningenoptagelsesstedet og ingen væsentlig affinitet for

muskarine receptorer. Interaktion med andre receptorer end dopamin- og serotonin-

subtyper kan forklare nogle af de øvrige kliniske virkninger af aripiprazol.

Ved administration af aripiprazoldoser i intervallet 0,5-30 mg, én gang daglig til raske

personer i 2 uger, sås dosisafhængig reduktion i bindingen af

C-racloprid, en D2/D3-

receptorligand til caudatus og putamen påvist ved positronemissionstomografi

Klinisk virkning og sikkerhed

Skizofreni

I tre kortvarende (4 til 6 uger) placebokontrollerede forsøg med 1.228 skizofrene voksne

patienter med positive eller negative symptomer var aripiprazol forbundet med en statistisk

signifikant større bedring af psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

54484_spc.docx

Side 13 af 19

Aripiprazol er effektivt til at opretholde klinisk forbedring under vedligeholdelses-

behandling af voksne patienter med respons på den indledende behandling. I et kontrolleret

forsøg med haloperidol var andelen af responderende patienter, hvor responsen på

lægemidlet var opretholdt efter 52 uger, den samme i begge grupper (aripiprazol 77 %

haloperidol 73 %). Den samlede fuldførelsesprocent var signifikant højere for patienter,

der blev behandlet med aripiprazol (43 %), sammenlignet med haloperidol (30 %). De

faktiske scorer på bedømmelsesskalaer, der bruges som sekundære endepunkter, herunder

PANSS og Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, viste en signifikant forbedring

sammenlignet med haloperidol.

I et 26-ugers placebokontrolleret forsøg med voksne stabiliserede patienter med kronisk

skizofreni havde aripiprazol en væsentlig større reduktion i tilbagefald med 34 % i

aripiprazolgruppen og 57 % i placebogruppen.

Vægtstigning

I kliniske forsøg er det ikke påvist, at aripiprazol har forårsaget klinisk relevante

vægtstigninger. I et 26-ugers kontrolleret, dobbeltblindt, multinationalt studie af olanzapin

som behandling af skizofreni, der omfattede 314 voksne patienter, og hvor det primære

endpunkt var vægtstigning, havde signifikant færre patienter en vægtstigning på minimum

7 % over baseline (dvs. en øgning på mindst 5,6 kg for en gennemsnitlig baselinevægt på

ca. 80,5 kg) ved behandling med aripiprazol (n= 18, eller 13 % af de evaluérbare patienter)

sammenlignet med olanzapin (n= 45, eller 33 % af de evaluérbare patienter).

Lipidparametre

I en samlet analyse af lipidparametrene fra placebokontrollerede kliniske forsøg hos

voksne er det ikke påvist, at aripiprazol inducerer klinisk relevante ændringer i niveauerne

af totalkolesterol, triglycerider, HDL og LDL.

Totalkolesterol: forekomsten af ændringer fra normalt niveau (<5,18 mmol/l) til højt

niveau (≥ 6,22 mmol/l) var 2,5 % for aripiprazol og 2,8 % for placebo, og den

gennemsnitlige ændring fra baseline var -0,15 mmol/l (95 % CI: -0,182, -0,115) for

aripiprazol og -0,11 mmol/l (95 % CI: -0,148, -0,066) for placebo.

Fastende triglycerider: forekomsten af ændringer fra normalt niveau (<1,69 mmol/l) til

højt niveau (≥ 2,26 mmol/l) var 7,4 % for aripiprazol og 7,0 % for placebo, og den

gennemsnitlige ændring fra baseline var -0,11 mmol/l (95 % CI: -0,182, -0,046) for

aripiprazol og -0,07 mmol/l (95 % CI: -0,148, -0,007) for placebo.

HDL: forekomsten af ændringer fra normalt niveau (≥1,04 mmol/l) til lavt niveau (<

1,04 mmol/l) var 11,4 % for aripiprazol og 12,5 % for placebo, og den gennemsnitlige

ændring fra baseline var -0,03 mmol/l (95 % CI: -0,046, -0,017) for aripiprazol og

-0,04 mmol/l (95 % CI: -0,056, -0,022) for placebo.

Fastende LDL: forekomsten af ændringer fra normalt niveau (<2,59 mmol/l) til højt

niveau (≥ 4,14 mmol/l) var 0,6 % for aripiprazol og 0,7 % for placebo, og den

gennemsnitlige ændring fra baseline var -0,09 mmol/l (95 % CI: -0,139, -0,047) for

aripiprazol og -0,06 mmol/l (95 % CI: -0,116, -0,012) for placebo.

Prolaktin

Prolaktin-niveauerne blev vurderet i alle studier og ved alle doser af aripiprazol (n =

28.242). Forekomsten af hyperprolaktinæmi eller forhøjet serumprolaktin i aripiprazol-

gruppen (0,3 %) svarede til forekomsten i placebo-gruppen (0,2 %). Hos de patienter, der

fik aripiprazol, var mediantiden til debut 42 dage og medianvarigheden 34 dage.

54484_spc.docx

Side 14 af 19

Forekomsten af hypoprolaktinæmi eller nedsat serumprolaktin i aripiprazol-gruppen var

0,4 %, mens den var 0,02 % i placebo-gruppen. Hos de patienter, der fik aripiprazol, var

mediantiden til debut 30 dage og medianvarigheden 194 dage.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge

I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg med 302 skizofrene unge patienter (13-17 år) med

positive eller negative symptomer, var aripiprazol forbundet med statistisk signifikant

større bedring af psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

I en delanalyse af de unge patienter i gruppen 15-17 år, der udgjorde 74 % af den samlede

deltagende population, blev effekten opretholdt over det 26-ugers open-label,

forlængelsesforsøg.

I et 60-89-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med unge i

alderen 13-17 år (n = 146) med skizofreni sås en statistisk signifikant forskel i forekomsten

af recidiverende psykotiske symptomer mellem aripiprazol-gruppen (19,39 %) og placebo-

gruppen (37,50 %). Punktestimatet for hazard ratioen i hele populationen var 0,461 (95 %-

konfidensinterval, 0,242-0,879). I delgruppe- analyserne var punktestimatet for hazard

ratioen 0,495 hos patienter i alderen 13-14 år og 0,454 hos patienter i alderen 15-17 år.

Estimatet for hazard ratio hos den yngste gruppe (13-14 år) var imidlertid ikke præcist, idet

der var et lavere antal patienter i den gruppe (aripiprazol, n = 29; placebo, n = 12), og

konfidensintervallet for dette estimat (0,151-1,628) gjorde det ikke muligt at drage en

konklusion med hensyn til eventuel behandlingseffekt. Derimod var 95 %

konfidensintervallet for hazard ratioen i den ældste delgruppe (aripiprazol, n = 69; placebo,

n = 36) 0,242-0,879, og derfor kunne der konstateres en behandlingseffekt blandt de ældste

patienter.

Irritabilitet forbundet med autistisme hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazol blev undersøgt i patienter i alderen 6-17 år i to 8-ugers, placebokontrollerede

forsøg [ét med fleksibel dosis (2-15 mg/dag) og ét med fast dosis (5, 10, eller 15 mg/dag)]

og i et 52-ugers open-label forsøg. Dosis i disse forsøg var initialt 2 mg/dag, øget til 5

mg/dag efter en uge og derefter øget med 5 mg/dag ugentligt indtil måldosis var nået. Over

75 % af patienterne var under 13 år gamle. Aripiprazol viste en statistisk signifikant større

effekt sammenlignet med placebo på Aberrant Behaviour Checklist Irritability-

underskalaen. Den kliniske relevans af dette fund er dog ikke påvist. Sikkerhedsprofilerne

omfattede vægtstigning og ændringer i prolaktinniveauet. Varigheden af det

længerevarende sikkerhedsstudie var begrænset til 52 uger. I de samlede forsøg var

forekomsten af lavt serum-prolaktin hos piger (<3 ng/ml) og drenge (<2 ng/ml) hos

patienter behandlet med aripiprazol henholdsvis 27/46 (58,7 %) og 258/298 (86,6 %). I de

placebokontrollerede forsøg var den gennemsnitlige vægtstigning 0,4 kg for placebo og 1,6

kg for aripiprazol.

Aripiprazol blev også undersøgt i et længerevarende placebokontrolleret

vedligeholdelsesforsøg. Efter 13-26 ugers stabilisering på aripiprazol (2-15 mg/dag)

fortsatte patienter med stabil respons enten på aripiprazol eller blev substitueret til placebo

i yderligere 16 uger. Kaplan-Meier recidivraten ved uge 16 var 35 % for aripiprazol og 52

% for placebo. Hazard ratio for recidiv inden for 16 uger (aripiprazol/placebo) var 0,57 (en

ikke statistisk signifikant forskel). Den gennemsnitlige vægtstigning over

stabiliseringsfasen (op til 26 uger) på aripiprazol var 3,2 kg, og der blev observeret en

yderligere øgning på 2,2 kg for aripiprazol sammenlignet med 0,6 kg for placebo i

54484_spc.docx

Side 15 af 19

forsøgets anden fase (16 uger). Ekstrapyramidale symptomer blev rapporteret, især under

stabiliseringsfasen, hos 17 % af patienterne, tremor udgjorde 6,5 %.

Tics associeret med Tourettes syndrom hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Virkningen af aripiprazol blev undersøgt hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 99, placebo: n = 44) i et 8-ugers randomiseret, dobbeltblindet,

placebokontrolleret studie med anvendelse af et design med fast dosis i en vægtbaseret

behandlingsgruppe med doser fra 5 mg/dag til 20 mg/dag og en startdosis på 2 mg.

Patienterne var i aldersgruppen 7 - 17 år og havde en gennemsnitlig baseline-score for

samlede tics (Total Tic Score) på 30 på Yale Global Tic Severity-skalaen (TTS-YGTSS).

Aripiprazol viste en forbedring på TTS-YGTSS fra baseline til uge 8 på 13,35 for

lavdosisgruppen (5 mg eller 10 mg) og 16,94 for højdosisgruppen (10 mg eller 20 mg). Til

sammenligning var der en forbedring på 7,09 i placebogruppen.

Virkningen af aripiprazol hos pædiatriske forsøgspersoner med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n =

32, placebo: n = 29) blev også undersøgt inden for et fleksibelt

dosisområde på 2 mg/dag til 20 mg/dag med en startdosis på 2 mg i et 10-ugers

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, der blev gennemført i Sydkorea.

Patienterne var 6-18 år og havde en gennemsnitlig baseline-score på 29 på TTS-YGTSS.

Aripiprazol-gruppen viste en forbedring på 14,97 TTS-YGTSS fra baseline til uge 10. Til

sammenligning var der en forbedring på 9,62 i placebogruppen.

I betragtning af behandlingseffektens størrelsesorden sammenlignet med den store

placeboeffekt og de uklare virkninger med hensyn til psykosociale funktioner er den

kliniske relevans af virkningsresultaterne i disse to kortvarige studier ikke klarlagt. Der

mangler langtidsdata, hvad angår aripiprazols virkning og sikkerhed til behandling af

denne udsvingsprægede lidelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med aripiprazol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved

behandlingen af skizofreni og behandlingen af bipolær lidelse i henhold til afgørelsen i det

Pædiatriske Forsknings- og Udviklingsprogram (PIP) (se oplysninger om pædiatrisk

anvendelse i pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aripiprazol absorberes godt, med maksimal plasmakoncentration inden for 3-5 timer efter

administration. Aripiprazol gennemgår minimal præ-systemisk metabolisme.

Tabletformuleringens absolutte orale biotilgængelighed er 87 %. Farmakokinetikken for

aripiprazol påvirkes ikke af måltider med højt fedtindhold.

Fordeling

Aripiprazol distribueres i hele kroppen med et faktisk fordelingsvolumen på 4,9 l/kg,

hvilket indikerer omfattende ekstravaskulær distribution. Ved terapeutiske koncentrationer

bindes aripiprazol og dehydro-aripiprazol mere end 99 % til serumproteiner, primært

albumin.

Biotransformation

Aripiprazol metaboliseres primært i leveren, via tre biotransformationsveje:

Dehydrogenering, hydroxylering og N-dealkylering. På basis af in vitro-studier er

CYP3A4 og CYP2D6 ansvarlige for dehydrogenering og hydroxyleringaf aripiprazol, N-

54484_spc.docx

Side 16 af 19

dealkylation katalyseres af CYP3A4. Aripiprazol er den dominerende lægemiddelhalvdel

ved systemisk cirkulation. Ved steady-state udgør dehydro-aripiprazol, den aktive

metabolit, ca. 40 % af aripiprazol AUC i plasma.

Elimination

Middel-eliminationshalveringstiden for aripiprazol er ca. 75 timer hos ekstensive

omdannere via CYP2D6 og cirka 146 timer hos dårlige omdannere.

Total-clearance af aripiprazol er 0,7 ml/min/kg, og er primært hepatisk.

Efter én oral dosis

C-mærket aripiprazol, blev ca. 27 % af den administrerede

radioaktivitet genfundet i urinen og ca. 60 % i fæces. Mindre end 1 % uomddannet

aripiprazol blev udskilt i urinen, og ca. 18 % blev genfundet uomdannet i fæces.

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken for aripiprazol og dehydro-aripiprazole hos pædiatriske patienter i

alderen 10 til 17 år svarede til den for voksne efter korrigering for forskel i kropsvægt.

Ældre patienter

Der er ingen forskelle i farmakokinetikken for aripiprazol for raske ældre og yngre voksne

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af alder.

Køn

Der er ingen forskelle i farmakokinetikken for aripiprazol for raske mænd og kvinder i

forsøgspopulationen, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene

patienter ikke er set påviselig effekt af køn.

Rygning

En befolkningsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på klinisk signifikant

påvirkning af rygning på farmakokinetikken for aripiprazol.

Race

Farmakokinetisk populationsanalyse viste ingen tegn på racerelaterede forskelle, hvad

angår aripiprazols farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

De farmakokinetiske egenskaber for aripiprazol og dehydro-aripiprazol er fundet at være

ens hos patienter med svær nyrelidelse og unge, raske forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Et enkeltdosis-forsøg med patienter med varierende grad af levercirrhose (Child-Pugh-

klasse A, B og C) har ikke vist, at hepatisk svækkelse skulle have signifikant betydning for

farmakokinetik for aripiprazol og dehydro-aripiprazol, men undersøgelsen omfattede kun 3

patienter med klasse C levercirrhose, hvilket er utilstrækkelig basis for en konklusion

vedrørende metabolisk kapacitet.

54484_spc.docx

Side 17 af 19

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er kun observeret signifikante toksikologiske virkninger ved doser eller optagelse, der

i væsentlig grad overstiger den maksimale humane eksponering eller optagelse. Disse

virkninger vurderes derfor til at være af ringe relevans ved klinisk brug. Dette indbefattede:

Dosisafhængig binyretoksicitet (lipofuscin pigmentakkumulering og/eller parenkymalt

celletab) hos rotter efter 104 uger med 20-60 mg/kg/dag (3-10 gange middel-steady-state

AUC ved den maksimale, anbefalede humane dosis) samt øget forekomst af

binyrekarcinomer og kombinerede binyreadenomer/karcinomer hos hunrotter ved 60

mg/kg/dag (10 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede humane

dosis).

Den højeste ikke-tumorfremkaldende eksponering hos hunrotter var 7 gange den

anbefalede humane dosis.

Derudover sås cholelithiasis som følge af udfældning af sulfatkonjugater af

hydroxymetabolitter af aripiprazol i galden hos aber efter gentagne orale doser på 25-125

mg/kg/dag (1-3 gange middelsteady-state AUC ved den maksimale, anbefalede kliniske

dosis eller 16-81 gange den anbefalede, humane dosis baseret på mg/m

Koncentrationerne af sulfatkonjugat af hydroxyaripiprazol i den humane galdeblære ved

den højeste foreslåede dosis (30 mg/dag) var dog ikke mere end 6 % af de

galdekoncentrationer, der sås hos aber i 39-ugers forsøget og lå godt under (6 %)

grænserne for in vitro opløselighed.

I forsøg med gentagne doser hos juvenile rotter og hunde var toksicitetsprofilen af

aripiprazol sammenlignelig med den, der blev observeret hos voksne dyr, og der var intet,

der tydede på neurotoksicitet eller bivirkninger på udviklingen.

Aripiprazol er, baseret på resultater fra en fuld skala af standard-genotoksicitetstest, ikke

fundet at være genotoksisk. Aripiprazol har i reproduktionstoksicitetsforsøg ikke påvirket

fertiliteten. Der er hos rotter observeret udviklingsmæssig toksicitet, inklusive

dosisafhængig, forsinket føtal ossifikation og mulig teratogen effekt ved doser som

resulterede i sub-terapeutisk optagelse (baseret på AUC), og i kaniner ved doser, der

resulterede i optagelser henholdsvis 3 og 11 gange middel-steady-state AUC ved

maksimal, anbefalet klinisk dosis. Der sås maternal toksicitet ved doser svarende til de, der

medfører udviklingsmæssig toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Vinsyre (E334)

Croscarmellosenatrium (E468)

Indigotin I (E132) (for tabletter med 5 mg)

Allura rød AC (E129) (for tabletter med 10 og 30 mg)

Gul jernoxid (E172) (for tabletter med 15 mg)

Magnesiumstearat (E470b).

54484_spc.docx

Side 18 af 19

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

OPA-aluminium-pvc/aluminium-blisterpakning.

Pakningsstørrelser:

14, 28, 49, 56, 98 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Repræsentant

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

54482

10 mg:

54483

15 mg:

54484

30 mg:

54485

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. oktober 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. maj 2018

54484_spc.docx

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information