Apydan 600 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-07-2023

Aktiv bestanddel:

OXCARBAZEPIN

Tilgængelig fra:

Desitin Arzneimittel Gmbh

ATC-kode:

N03AF02

INN (International Name):

Oxcarbazepine

Dosering:

600 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1999-08-03

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
APYDAN, 300 OG 600 MG, TABLETTER
Oxcarbazepin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give Apydan til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bliver værre,
eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Apydan
3.
Sådan skal du tage Apydan
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER APYDAN
Det aktive stof i Apydan er oxcarbazepin.
Apydan tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antikonvulsiva
eller antiepileptika.
HVAD BRUGES APYDAN TIL
Antiepileptisk medicin, som fx Apydan, er standardbehandling mod
epilepsi.
Patienter med diagnosen epilepsi, har haft tilbagevendende anfald
eller kramper. Anfald sker på grund
af en midlertidig fejlfunktion i hjernens elektriske impulser. Normalt
koordinerer hjernecellerne
kroppens bevægelser ved at sende signaler gennem nerverne til
musklerne på en organiseret og
struktureret måde. Når man har epilepsi, sender hjernecellerne for
mange ustrukturerede signaler, som
kan medføre ukoordineret muskelaktivitet, dvs. et epileptisk anfald.
Apydan bruges til at behandle partielle anfald med eller uden
sekundært generaliseret tonisk-klonisk
anfald. Partielle anfald omfatter et begrænset område af hjernen,
men kan sprede sig til hele hjernen
og kan forårsage et generaliseret tonisk-klonisk anfald.
Der er to typer af partielle anfald: simple og komplekse.
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt