Antirobe Vet. 75 mg kapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-03-2016

Aktiv bestanddel:

CLINDAMYCINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Zoetis Animal Health ApS

ATC-kode:

QJ01FF01

INN (International Name):

clindamycin

Dosering:

75 mg

Lægemiddelform:

kapsler, hårde

Autorisation dato:

1993-06-01

Produktets egenskaber

                14. MARTS 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANTIROBE VET., HÅRDE KAPSLER
0.
D.SP.NR
8407
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Antirobe Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Antirobe Vet. hårde kapsler 25 mg:
Clindamycin 25 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/gul kapsel)
Mærket ”Clin 25”
Antirobe Vet. hårde kapsler 75 mg:
Clindamycin 75 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/grøn kapsel)
Mærket ”Clin 75”
Antirobe Vet. hårde kapsler 150 mg:
Clindamycin 150 mg som clindamycinhydrochlorid (hvid/hvid kapsel)
Mærket ”Clin 150”
Antirobe Vet. hårde kapsler 300 mg:
Clindamycin 300 mg som clindamycinhydrochlorid (violet kapsel)
Hjælpestoffer: Se afsnit 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kapsler 25 mg og 75 mg: Hund og kat.
Kapsler 150 mg og 300 mg: Hund
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Hunde:
_13818_spc.doc_
_Side 1 af 6_
Infektioner i sår, mundhule og i knoglevæv og -marv forårsaget af
clindamycinfølsomme
bakterier.
Katte:
Infektioner i sår og mundhule forårsaget af clindamycinfølsomme
bakterier.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed overfor indholdsstoffer.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Bør ikke administreres til kaniner, hamstre, marsvin, heste eller
drøvtyggere, eftersom
optagelse af clindamycin hos disse dyrearter kan forårsage alvorlige
gastrointestinale
forstyrrelser.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR HVER DYREART
Clindamycin og erythromycin udviser co-resistens. Delvis
krydsresistens er blevet vist for
clindamycin, erythromycin og andre makrolider.
Ved langtidsbehandling (over en måned) bør der foretages periodiske
lever-og nyre
funktionstest samt blodtællinger.
Dyr med alvorlige nyre- og/eller leverforstyrrelser ledsaget af svære
metaboliske afvigelser
bør doseres med forsigtighed. Ved høje doser af clindamycin
anbefales i disse tilfælde
monitorering af blodværdier under behandlingen.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
Personer med kendt overf
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt