Anafranil 10 mg overtrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-12-2023

Aktiv bestanddel:

CLOMIPRAMINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

pharmaand GmbH

ATC-kode:

N06AA04

INN (International Name):

clomipramine hydrochloride

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

overtrukne tabletter

Autorisation dato:

1972-05-07

Produktets egenskaber

                1. DECEMBER 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ANAFRANIL, OVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
2887
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Anafranil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 10 mg eller 25 mg clomipraminhydrochlorid.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Anafranil 10 mg indeholder 33,25 mg lactosemonohydrat og 28,23 mg
saccharose.
Anafranil 25 mg indeholder 15,00 mg lactosemonohydrat og 16,50 mg
saccharose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Overtrukne tabletter
Anafranil 10 mg: lysegul, trekantet, bikonvex sukkerovertrukken
tablet.
Anafranil 25 mg: lysegul, rund, bikonvex sukkerovertrukken tablet.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Moderat til svær depression.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Når respons er opnået bør vedligeholdelsesbehandling fortsættes
med optimal dosis for at
undgå tilbagefald. Patienter som tidligere har haft tilbagevendende
depression kræver
vedligeholdelsesbehandling i en længere periode. Varigheden af
vedligeholdelsesbehandlingen og behovet for yderligere behandling bør
revideres jævnligt.
_dk_hum_05978_spc.doc_
_Side 1 af 18_
Pludselig afbrydelse af Anafranil behandling bør undgås på grund af
eventuelle bivirkninger.
Dosering bør derfor stoppes gradvis efter regelmæssig anvendelse i
en længere periode og
patienten bør monitoreres forsigtig når behandling med Anafranil
afbrydes.
Formuleringer med umiddelbar afgivelse (overtrukne tabletter, kapsler)
og depottabletter kan
blive anvendt skiftende i ækvivalente doser.
VOKSNE
Start behandlingen med 50-75 mg/dag (1 overtrukken tablet á 25 mg,
2-3 gange daglig eller 1
depottablet á 75 mg 1 gang daglig (helst om aftenen)). Øg daglig
dosis gradvist, fx med 25
mg med et par dages interval (afhængig af, hvordan medicinen
tolereres), til 100-150 mg i
løbet af den første uges behandling. I svære tilfælde kan denne
dosis øges til maksimalt 250
mg daglig. Når der ses tydelig forbedring, justeres den daglige dosis
til et
vedligeholdelsesniveau på omk
                
                Læs hele dokumentet