Amlodipin "Bluefish" 5 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-12-2020

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINBESILAT
Tilgængelig fra:
Bluefish Pharmaceuticals AB
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
amlodipine besilate
Dosering:
5 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
45867
Autorisation dato:
2010-03-24

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Bluefish 5 mg tabletter

Amlodipin Bluefish 10 mg tabletter

amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amlodipin Bluefish til dig personligt. Lad derfor være med at give

lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Bluefish

Sådan skal du tage Amlodipin Bluefish

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Amlodipin Bluefish indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører en gruppe lægemidler, som

kaldes calciumantagonister.

Amlodipin Bluefish bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en

særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der kaldes

Prinzmetals angina eller variant angina.

Hos patienter med forhøjet blodtryk nedsætter dette lægemiddel blodtrykket ved at afslappe

blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlodipin Bluefish

blodtilførslen til hjertemuskulaturen, så den får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Dette

lægemiddel giver ikke øjeblikkelig lindring af brystsmerter fra angina.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Bluefish

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amlodipin Bluefish

hvis du er allergisk over for det aktive stof (amlodipin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i afsnit 6) eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise sig

ved kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær.

hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).

hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps (kardiogent

shock, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).

hvis du har hjertesvigt efter et hjertetilfælde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amlodipin Bluefish

Du skal kontakte lægen, hvis du har eller har haft en eller flere af de følgende tilstande:

Nyligt hjertetilfælde

Hjertesvigt

Alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

Leversygdom

Du er ældre, og din dosis skal sættes ned

Børn og unge

Amlodipin Bluefish er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin Bluefish bør kun bruges til

behandling af for højt blodtryk hos børn og unge mellem 6 og 17 år (se afsnit 3).

Kontakt lægen, hvis du ønsker mere information.

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin Bluefish

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre

lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Amlodipin Bluefish kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks:

ketoconazol, itraconazol (mod svampeinfektioner)

ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere, som bruges til behandling af hiv)

rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika)

perikon (

hypericum perforatum

verapamil, diltiazem (hjertemedicin)

dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)

simvastatin (kolesterolsænkende medicin)

tacrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (lægemidler, der anvendes til at påvirke

immunsystemet)

ciclosporin (immundæmpende lægemiddel)

Amlodipin Bluefish kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til

behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlodipin Bluefish sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodipin

Bluefish. Det skyldes, at grapefrugt eller grapefrugtjuice kan forårsage, at indholdet af det aktive stof

amlodipin i blodet bliver for højt, hvilket kan medføre en uforudsigelig øgning af Amlodipin

Bluefish’s blodtrykssænkende virkning.

Graviditet og amning

Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke klarlagt. Hvis du er gravid, har mistanke

om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du fortælle det til din læge, før du tager

Amlodipin Bluefish.

Amlodipin har vist sig at udskilles i modermælk i små mængder. Hvis du ammer eller skal til at

amme, skal du tale med lægen, inden du tager Amlodipin Bluefish.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin Bluefish kan påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis

tabletterne giver dig kvalme, eller du bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner og straks kontakte din læge.

Amlodipin Bluefish indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre en 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Amlodipin Bluefish

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede startdosis er Amlodipin Bluefish 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til Amlodipin

Bluefish 10 mg 1 gang dagligt.

Dette lægemiddel kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage dette lægemiddel på

samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodipin Bluefish med

grapefrugtjuice.

Brug til børn og unge

Til børn og unge (6-17 år) anbefales sædvanligvis som startdosis 2,5 mg dagligt. Den maksimalt

anbefalede dosis er 5 mg dagligt.

Amlodipin 2,5 mg findes ikke i øjeblikket, og 2,5 mg-doseringen kan ikke opnås med Amlodipin

Bluefish 5 mg tabletter, da disse tabletter ikke er fremstillet til at deles i to lige store dele.

Det er vigtigt at fortsætte med at tage tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du tager den sidste

tablet.

Hvis du har taget for meget Amlodipin Bluefish

Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Du kan føle

dig svimmel, være omtåget, besvime eller føle dig svag. Hvis dit blodtryk falder meget kraftigt, kan du

risikere shock. Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste bevidstheden. Søg straks

lægehjælp, hvis du har taget for mange Amlodipin Bluefish tabletter.

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Bluefish

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den helt over. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Bluefish

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage dette lægemiddel. Dine symptomer kan komme

tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt

straks

lægen, hvis du får nogle af de meget sjældne, alvorlige bivirkninger herunder, efter du

har taget dette lægemiddel:

Pludselig hvæsende vejrtrækning, brystsmerter, stakåndethed eller besvær med at trække

vejret

Hævede øjenlåg, ansigt eller læber

Hævelse af tungen eller i svælget, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret

Alvorlige hudreaktioner herunder kraftigt hududslæt, nældefeber, hudrødme over hele

kroppen, voldsom hudkløe, blærer, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende

tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre

allergiske reaktioner

Hjertetilfælde, unormal hjerterytme

Betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at

føle dig meget utilpas

Følgende

meget almindelige

bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller hvis

varer i mere end 1 uge

, skal du

kontakte din læge

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Ødem (væskeophobning)

Følgende

almindelige

bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver generende, eller hvis de

varer i mere end 1 uge

, skal du

kontakte din læge

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)

Hjertebanken, rødmen

Mavesmerter, kvalme

Ændringer i afføringsmønstret, diarré, forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Træthed, svaghed

Synsforstyrrelser, dobbeltsyn

Muskelkramper

Hævede ankler

Andre indberettede bivirkninger er anført i listen nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet,

hvis nogle af disse bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel.

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed

Rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse

Snurrende eller prikkende fornemmelser, manglende smertefølelse

Ringen for ørerne

Lavt blodtryk

Nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen

Hoste

Tør mund, opkastning

Hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af huden

Vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning

Erektionsproblemer, ubehag eller udvikling af bryster hos mænd

Smerter, utilpashed

Led- og muskelsmerter, rygsmerter

Vægtstigning eller -tab

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Forvirring

Meget sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre usædvanlige blå

mærker eller tendens til blødning

For højt blodsukker (hyperglykæmi)

Nerveforstyrrelse, som kan give svaghed, prikkende fornemmelser eller følelsesløshed

Hævede gummer

Mavekatar

Påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gulfarvning af huden (gulsot),

stigning i leverenzymer (kan ses ved nogle blodprøver)

Øget muskelspænding

Årebetændelse, ofte med hududslæt

Øget lysfølsomhed

Ikke kendt

(kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger)

rysten, stiv kropsholdning, maskeagtigt ansigt og slæbende, slingrende gang

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet

efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Bluefish indeholder:

Aktivt stof: amlodipin som amlodipinbesilat

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin som amlodipinbesilat

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin som amlodipinbesilat

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat,

natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg: hvid eller næsten hvid cylinderformet tablet med flade skrå kanter påtrykt ”C” på den ene side og

”58” på den anden side.

10 mg: hvid eller næsten hvid rund tablet med flade skrå kanter påtrykt ”C” på den ene side og ”59” på

den anden side.

PVC/PVdC- aluminiumsblister

14, 20, 28, 30, 50 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Amlodipin Bluefish

Finland

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tablettia/tabletter

Irland

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg tablets

Island

Amlodipin Bluefish 5 mg töflur

Italien

Amlodipine Bluefish 5 mg/10 mg compresse

Polen

Amlodipine Bluefish

Spanien

Amlodipine Bluefish 5 mg/ 10 mg comprimidos

Sverige (RMS)

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg tabletter

Østrig

Amlodipin Bluefish 5 mg/10 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020

Læs hele dokumentet

4. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodipin ”Bluefish”, tabletter

0.

D.SP.NR.

26896

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodipin ”Bluefish”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat)

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

5 mg: hvid eller næsten hvid, flad cylinderformet tablet med skrå kanter og med

cirkamålene 7,9 x 5,6 mm, præget med ”C” på den ene side og ”58” på den anden side.

10 mg: hvid eller næsten hvid, ca. 9,5 mm flad, rund tablet med skrå kanter, præget med

”C” på den ene side og ”59” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension.

Kronisk stabil angina pectoris

Angina pectoris udløst af spasmer i koronararterien (vasospastisk, Prinzmetals angina).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige initialdosis Amlodipin

Bluefish 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg afhængigt af patientens

respons.

dk_hum_45867_spc.doc

Side 1 af 12

Amlodipin Bluefish er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination med

thiaziddiuretikum, alfablokkere, betablokkere eller angiotensinkonverterende enzym

(ACE)-hæmmere. Amlodipin Bluefish kan anvendes mod angina som monoterapi eller i

kombination med andre lægemidler mod angina hos patienter, der ikke kan behandles med

nitrater og/eller adækvate doser betablokkere.

Dosisjustering af Amlodipin Bluefish er ikke nødvendig ved samtidig behandling med

thiaziddiuretika, betablokkere og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre

Amlodipin Bluefish i samme doser tolereres lige godt af ældre som af yngre patienter.

Normale doseringsprogrammer anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved

dosisøgning (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke klarlagt dosering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Amlodipin

bør derfor gives med forsigtighed og bør starte i den lave ende af dosisintervallet (se pkt. 4.4

og 5.2). Amlodipins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat

leverfunktion. Amlodipinbehandling af patienter med svært nedsat leverfunktion bør derfor

initieres med den laveste dosis og titreres langsomt.

Nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlodipins plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat

nyrefunktion. Amlodipin kan derfor bruges i normale doser. Amlodipin er ikke dialysabel.

Pædiatrisk population

Børn og unge med hypertension i alderen 6 – 17 år

Den anbefalede antihypertensive orale dosis til pædiatriske patienter i alderen 6 – 17 år er

2,5 mg én gang dagligt som startdosis med optitrering til 5 mg én gang dagligt, hvis

blodtryksmålet ikke er nået efter 4 uger. Doser på mere end 5 mg er ikke undersøgt hos

pædiatriske patienter (se pkt. 5.1 og 5.2).

En dosis på 2,5 mg amlodipin er ikke mulig med dette lægemiddel.

Børn under 6 år

Der foreligger ingen data.

Administration

Tabletter til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof, dihydropyridinderivater eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Svær hypotension

Shock (herunder kardiogent shock)

Obstruktion af outflow fra venstre ventrikels udløbskanal (f.eks. ved udtalt

aortastenose)

dk_hum_45867_spc.doc

Side 2 af 12

Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amlodipins sikkerhed og virkning ved hypertensiv krise er ikke klarlagt.

Patienter med hjerteinsufficiens:

Patienter med hjerteinsufficiens bør behandles med forsigtighed. I et længerevarende

placebokontrolleret studie omfattende patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA-klasse

III og IV) var den rapporterede forekomst af lungeødem højere i amlodipingruppen

sammenlignet med placebogruppen (se pkt. 5.1).

Calciumantagonister, herunder amlodipin, skal anvendes med forsigtighed til patienter med

kongestiv hjerteinsufficiens, da de kan øge risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser

og mortalitet.

Anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion:

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC større hos patienter med nedsat

leverfunktion, og der er ikke klarlagt nogen dosisanbefaling. Initialdosis af amlodipin bør

derfor være i den lave ende af dosisintervallet, og der skal udvises forsigtighed både initialt

og ved dosisøgning. Langsom dosistitrering og omhyggelig monitorering kan være

nødvendig hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Anvendelse til ældre patienter

Forøgelse af dosis bør ske med forsigtighed til ældre patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Anvendelse ved nyresvigt

Amlodipin kan bruges hos denne type patienter i normale doser. Ændringer i amlodipins

plasmakoncentrationer er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin kan

ikke dialyseres.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på amlodipin

CYP3A4-hæmmere:

Samtidig administration af potente eller moderate CYP3A4-hæmmere (proteasehæmmere,

svampemidler af azoltypen, makrolider som f.eks. erythromycin og clarithromycin,

verapamil og diltiazem) kan give anledning til signifikant stigning i eksponeringen for

amlodipin, resulterende i en øget risiko for hypotension. Den kliniske betydning af disse

farmakokinetiske variationer kan være mere udtalt hos ældre. Klinisk monitorering og

dosisjustering kan være nødvendig.

CYP3A4-induktorer:

Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan plasmakoncentrationen

af amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og dosisjustering overvejes, både

under og efter samtidig administration af andre lægemidler, især potente CYP3A4-

induktorer (fx rifampicin, perikon).

dk_hum_45867_spc.doc

Side 3 af 12

Samtidig indtagelse af amlodipin og grapefrugt eller grapefrugtjuice kan ikke anbefales, da

biotilgængeligheden og derved den hypotensive virkning kan øges hos nogle patienter.

Dantrolen (infusion):

Hos dyr er der set letal ventrikelflimren og kardiovaskulært kollaps i forbindelse med

hyperkaliæmi efter administration af verapamil og dantrolen i.v. Grundet risiko for

hyperkaliæmi anbefales det, at samtidig administration af calciumantagonister, såsom

amlodipin, undgås hos patienter mistænkt for malign hypertermi og patienter, der

behandles for malign hypertermi.

Amlodipins virkning på andre lægemidler

Amlodipins blodtrykssænkende effekt adderes til den blodtrykssænkende effekt af andre

lægemidler med antihypertensiv virkning.

Tacrolimus

Der er risiko for forøget koncentration af tacrolimus i blodet, når denne samtidig indgives

med amlodipin. Dog er farmakokinetikken ikke helt klarlagt. For at undgå toksicitet af

tacrolimus bør plasmakoncentrationen af tacrolimus monitoreres hos patienter, der bliver

behandlet med amlodipin. Dosis af tacrolimus bør justeres, hvis nødvendigt.

Mechanistic Target of Rapamycin (mTOR)-hæmmere

mTOR-hæmmere, såsom sirolimus, temsirolimus og everolimus er CYP3A-substrater.

Amlodipin er en svag CYP3A-hæmmer. Ved samtidig anvendelse af mTOR-hæmmerne

kan amlodipin øge eksponeringen for mTOR-hæmmere.

Ciclosporin

Der er ikke udført interaktionsstudier med ciclosporin og amlodipin hos raske forsøgspersoner

eller andre populationer, med undtagelse af nyretransplanterede patienter, hvor der er blevet

observeret en variabel stigende dalkoncentration af ciclosporin (gennemsnit 0 % - 40 %). Det

bør derfor overvejes at monitorere ciclosporin-koncentrationen hos nyretransplanterede

patienter, der også får amlodipin, og ciclosporin-dosis bør reduceres efter behov.

Simvastatin

Samtidig administration af gentagne doser af 10 mg amlodipin og 80 mg simvastatin

medførte en stigning i simvastatin eksponeringen på 77 % sammenlignet med simvastatin

alene. Hos patienter, der tager amlodipin, bør dosis af simvastatin højst være 20 mg

dagligt.

I kliniske interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke farmakokinetikken af atorvastatin,

digoxin eller warfarin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Amlodipins sikkerhed under graviditet er ikke undersøgt.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3).

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, når der ikke findes noget sikkert alternativ,

og når selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og fostret.

dk_hum_45867_spc.doc

Side 4 af 12

Amning

Amlodipin udskilles i human mælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til

spædbarnet, er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområde på 3-7 % med et

maksimum på 15 %.

Amlodipins virkning på spædbørn er ukendt. Det skal besluttes, om amning eller

behandling med amlodipin skal fortsætte/ophøre, idet der tages højde for fordelene ved

amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele ved amlodipin for moderen.

Fertilitet

Der er rapporteret om reversible biokemiske ændringer i spermatozoers hoveder hos visse

patienter behandlet med calciumantagonister. De kliniske data er utilstrækkelige til at

afklare amlodipins potentielle virkning på fertiliteten. Et rotteforsøg viste påvirkning af

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Amlodipin kan i mindre eller moderat grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Hvis patienter, der tager amlodipin, lider af svimmelhed, hovedpine,

træthed eller kvalme kan reaktionsevnen være nedsat. Der skal udvises forsigtighed,

særligt i starten af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De almindeligste bivirkninger set under behandling er søvnighed, svimmelhed, hovedpine,

palpitationer, rødmen, abdominalsmerter, kvalme, hævede ankler, ødemer og træthed.

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med amlodipin og

med følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver frekvensgruppering er bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukocytopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allegiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Depression, humørsvingninger

(inklusive angst), insomni

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed, hovedpine

(især i starten af behandlingen),

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser,

synkope, hypæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

dk_hum_45867_spc.doc

Side 5 af 12

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Ikke kendt

Ekstrapyramidale forstyrrelser

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser (herunder diplopi)

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Arytmi (herunder bradykardi,

ventrikulær takykardi og

atrieflimren)

Meget sjælden

Myokardieinfarkt

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Rødmen

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Hoste, rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme,

dyspepsi, ændrede afføringsvaner

(herunder diarré og obstipation)

Ikke almindelig

Opkastning, mundtørhed

Meget sjælden

Pankreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i lever-

enzymer *

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning af

huden, hyperhidrose, pruritus,

udslæt, eksantem, urticaria

Meget sjælden

Angioødem, erythema multiforme,

eksfoliativ dermatitis, Stevens-

Johnsons syndrom, Quinckes ødem

Fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Hævede ankler, muskelkramper

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser, nykturi,

øget vandladningshyppighed

Det reproduktive system og

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

dk_hum_45867_spc.doc

Side 6 af 12

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

mammae

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem

Almindelig

Træthed, asteni

Ikke almindelig

Brystsmerter, smerter, ubehag

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning eller vægttab

*Oftest som følge af cholestasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Erfaring med overdosering hos mennesker er begrænset.

Symptomer:

Tilgængelige data tyder på, at stor overdosering kan resultere i udtalt perifer vasodilatation

og mulig reflekstakykardi. Der er rapporteret udtalt og mulig langvarig systemisk

hypotension op til og inklusive shock med fatal udgang.

Behandling:

Klinisk signifikant hypotension som følge af overdosering med amlodipin gør aktiv

kardiovaskulær støttebehandling nødvendig inklusive hyppig monitorering af hjerte- og

respirationsfunktion, elevering af ekstremiteter og opmærksomhed på cirkulerende

blodvolumen og urinproduktion.

En vasokonstriktor kan være nyttig til at genetablere vaskulær tonus og blodtryk, forudsat

der ikke er kontraindikationer for anvendelsen. Intravenøs calciumgluconat kan være

gavnlig til at revertere virkningerne af calciumkanalblokade.

Maveskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Indgift af aktivt kul indtil 2 timer efter

administration af amlodipin 10 mg til raske forsøgspersoner har vist at reducere

absorptionshastigheden af amlodipin.

Dialyse har sandsynligvis ingen virkning, da amlodipin i høj grad er proteinbundet.

4.10 Udlevering

dk_hum_45867_spc.doc

Side 7 af 12

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 01. Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt.

Dihydropyridinderivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amlodipin er en calciumion-influkshæmmer i dihydropyridin-gruppen (langsom kanalblokker

eller calciumionantagonist) og hæmmer den transmembrane calciuminfluks i hjerte- og glat

karmuskulatur.

Amlodipins antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes

glatte muskulatur. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved lindring af angina pectoris er ikke

fuldstændigt klarlagt, men amlodipin reducerer den samlede iskæmiske belastning ved

følgende to mekanismer:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand

(afterload), som hjertet arbejder imod, reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil,

nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også en dilatation af de væsentligste

koronararterier og koronararterioler, både i normale og iskæmiske områder. Denne

dilatation øger den myokardielle iltforsyning hos patienter med spasmer i

koronararterierne (Prinzmetals eller andre former for angina).

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets

24 timer både i liggende og i stående stilling ved dosering en gang dagligt. På grund af den

langsomt indsættende effekt er akut hypotension ikke et problem ved behandling med

amlodipin.

Hos patienter med angina pectoris øges den samlede arbejdskapacitet, tiden til angina pectoris

anfald og til 1 mm ST-segment-depression ved dosering af amlodipin en gang dagligt.

Endvidere reduceres hyppigheden af angina pectoris anfald og forbruget af glyceryltrinitrat-

tabletter.

Amlodipin er ikke forbundet med metaboliske bivirkninger eller forandringer i plasmalipider

og kan anvendes til patienter med astma, diabetes og arthritis urica.

Patienter med koronararteriesygdom (CAD)

Virkningen af amlodipin til forebyggelse af kliniske hændelser hos patienter med

koronararteriesygdom (CAD) er blevet undersøgt i et uafhængigt, multi-center, randomiseret,

dobbelt-blindet placebokontrolleret studie med 1.997 patienter: Comparison of Amlodipine

vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis (CAMELOT). I tillæg til

standardbehandling med statiner, betablokkere, diuretika og acetylsalicylsyre blev 663

patienter behandlet med amlodipin 5-10 mg, 673 patienter blev behandlet med enalapril 10-20

mg, og 655 patienter blev behandlet med placebo, i 2 år. De vigtigste virkningsresultater er

anført i tabel 1. Resultaterne indikerer, at amlodipinbehandling var forbundet med færre

hospitalsindlæggelser på grund af angina og revaskulariseringsprocedurer hos patienter med

CAD.

dk_hum_45867_spc.doc

Side 8 af 12

Tabel 1. Forekomst af signifikante kliniske virkninger for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser

Amlopidin

vs

. placebo

Udfald

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio

(95% CI)

P-værdi

Primære endepunkt

Kardiovaskulære

bivirkninger

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69

(0,54-0,88)

0,003

De enkelte komponenter

Koronar revaskularisering

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73

(0,54-0,98)

0,03

Indlæggelse pga. angina

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58

(0,41-0,82)

0,002

Ikke-letalt MI

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73

(0,37-1,46)

0,37

Apopleksi eller TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50

(0,19-1,32)

0,15

Kardiovaskulær død

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46

(0,48-12,7)

0,27

Indlæggelse pga. CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59

(0,14-2,47)

0,46

Genoplivning ved

hjertestop

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

Nye symptomer på perifer

vaskulær lidelse

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

(0,50-13,4)

0,24

Forkortelser: CHF: kongestiv hjerteinsufficiens; CI: konfidensinterval; MI: myokardieinfarkt TIA,

transitorisk cerebral iskæmi.

Patienter med hjerteinsufficien

s

Hæmodynamiske studier og arbejdstest-baserede kontrollerede kliniske studier med

hjerteinsufficiente patienter i NYHA-klasse II-IV har vist, at amlodipin ikke fremkalder

klinisk forværring målt ved arbejdstolerance, venstre ventrikels uddrivningsfraktion og klinisk

symptomatologi.

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter i NYHA-klasse

III-IV hjerteinsufficiens, som fik digoxin, diuretika og ACE-hæmmere, har vist, at amlodipin

ikke medførte en øget risiko for mortalitet eller kombineret mortalitet og morbiditet hos

patienter med hjerteinsufficiens.

Amlodipin blev undersøgt i et langtids-, follow-up, placebokontrolleret studie (PRAISE-2)

hos patienter i NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden underliggende iskæmisk

sygdom eller kliniske symptomer eller objektive fund tydende herpå, der fik stabile doser

ACE-hæmmere, digitalis og diuretika. Amlodipin havde ingen virkning på total

kardiovaskulær mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med et øget

antal tilfælde af lungeødem.

Behandling for at forebygge hjerteanfald (ALLHAT-studiet)

Det randomiserede dobbelt-blinde studie, ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial) er gennemført med henblik på at sammenligne to

nyere behandlinger: amlodipin 2,5-10 mg dagligt (calciumantagonist) eller lisinopril 10-

dk_hum_45867_spc.doc

Side 9 af 12

40 mg dagligt (ACE-hæmmer) som førstevalgsbehandling versus chlorthalidon 12,5-25 mg

dagligt (thiaziddiretikum) hos patienter med let til moderat hypertension.

I alt 33.357 hypertensive patienter i alderen 55 år og derover randomiseredes og fulgtes i

gennemsnit 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor: Tidligere

myokardieinfarkt eller apopleksi (>6 måneder inden inklusion) eller verificeret anden

aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (totalt 51,5 %), type 2-diabetes (36,1 %), HDL-

kolesterol < 35 mg/dl (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi diagnosticeret ved

elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9 %), aktuelt cigaretryger (21,9 %).

Det primære endepunkt var sammensat af letal CHD eller ikke-letalt myokardieinfarkt. Der

var ingen signifikant forskel i det primære endepunkt mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen: (RR 0,98; 95 % CI [0,90-1,07]; p = 0,65). I de sekundære endepunkter,

var incidensen af hjerteinsufficiens (komponent i sammensat kardiovaskulært endepunkt)

signifikant højere i amlodipingruppen sammenlignet med chlorthalidongruppen (10,2 % vs.

7,7 %; RR 1,38; 95 % CI [1,25-1,52]; p < 0,001). Studiet viste dog ingen forskel i den totale

dødelighed uanset årsag mellem amlodipingruppen og chlorthalidongruppen (RR 0,96; 95 %

CI [0,89-1,02]; p = 0,20).

Brug til børn (fra 6 år og ældre)

I et studie som inkluderede 268 børn med udtalt sekundær hypertension i alderen 6-17 år,

hvor en dosis på 2,5 mg og 5,0 mg amlodipin blev sammenlignet med placebo, viste, at

begge doser reducerede det systoliske blodtryk signifikant mere end placebo. Forskellen

mellem de to doser var ikke statistisk signifikant.

Amlodipins langtidsvirkninger på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke blevet

undersøgt. Langtidsvirkningen af amlodipinbehandling i barndommen på reduktion af

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i voksenlivet er heller ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordeling, plasmaproteinbinding:

Amlodipin absorberes godt efter oral indgift af terapeutiske doser med maksimal

plasmakoncentration 6-12 timer efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed er blevet

estimeret til mellem 64 og 80 %. Fordelingsvolumen er ca. 21 l/kg. In vitro studier har vist, at

ca. 97,5% af det cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Biotilgængeligheden af amlodipin er upåvirket af fødeindtagelse.

Biotransformation/elimination

Den terminale plasma-halveringstid er ca. 35-50 timer og er forenelig med dosering 1 gang

dagligt. Amlodipin metaboliseres i vid udstrækning af leveren til inaktive metabolitter. 10 %

uomdannet amlodipin og 60 % af metabolitterne udskilles i urinen.

Anvendelse ved nedsat leverfunktion

Der er meget få tilgængelige kliniske data vedrørende amlodipin-administration til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat

amlodipinclearance, hvilket medfører længere halveringstid og en stigning i AUC på ca.

40-60 %.

Anvendelse hos ældre

dk_hum_45867_spc.doc

Side 10 af 12

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information