Allopurinol "DAK" 300 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-10-2023

Aktiv bestanddel:

ALLOPURINOL

Tilgængelig fra:

Orifarm Healthcare A/S

ATC-kode:

M04AA01

INN (International Name):

allopurinol

Dosering:

300 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1983-06-04

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ALLOPURINOL DAK TABLETTER, 100 MG OG 300 MG
allopurinol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA
DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
•
Lægen har ordineret Allopurinol DAK til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme
symptomer, som du har.
•
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger
herunder bivirkninger,
som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allopurinol DAK
3. Sådan skal du tage Allopurinol DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Allopurinol DAK (herefter kaldet Allopurinol) nedsætter dannelsen af
urinsyre og anvendes
til forebyggelse og behandling af urinsyregigt (podagra), som skyldes
en ophobning af
urinsyre i kroppen.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ALLOPURINOL DAK
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne
information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE ALLOPURINOL HVIS DU:
•
er allergisk over for allopurinol eller et eller flere af de øvrige
indholdsstoffer (angivet i
punkt 6)
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Tal med lægen, inden du tager Allopurinol, hvis du har:
•
nedsat nyrefunktion
•
nedsat leverfunktion
•
en blodsygdom
Behandlingen skal stoppes, hvis du får feber, eksem eller kløe på
huden,
vejrtrækningsbesvær eller ”stoppet næse”, da det kan være tegn
på overfølsomhed.
Kontakt lægen.
Alvorlige hududslæt (overfølsomhedssyndrom, Stevens-Johnson’s
syndrom, toksisk
epidermal nekrolyse) har været rapporteret ved bru
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt