Alk 726 Torsk 1:20 W/V opløsning til priktest (Soluprick)

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
10-10-2018

Aktiv bestanddel:

Torsk

Tilgængelig fra:

ALK-Abello A/S

ATC-kode:

V04CL

INN (International Name):

Cod

Dosering:

1:20 W/V

Lægemiddelform:

opløsning til priktest (Soluprick)

Autorisation dato:

1986-11-09

Produktets egenskaber

                28. SEPTEMBER 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ALK 726 TORSK
OPLØSNING TIL PRIKTEST (SOLUPRICK)
FISK & SKALDYR ALLERGENER
0.
D.SP.NR.
4804
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
ALK 726 Torsk
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
ALK 726 Torsk
1:20 w/v
Soluprick
er
glyceriniserede
præparater
indeholdende
allergenekstrakter.
Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Opløsning til priktest (Soluprick)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Soluprick fødevareallergener anvendes til priktestning i diagnosen af
specifikke IgE medierede allergiske sygdomme over for det enkelte
allergen.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
En priktest udføres ved administration af allergen ekstrakt på
hudens
overflade
ved brug af en ALK-Lancet og udføres på underarmens inderside eller
på ryggen.
Mængden af opløsning som introduceres i huden ved en priktest er
meget lav
svarende til 3 x 10
-3

l.
ALK Positiv kontrol (histamindihydroklorid 10 mg/ml) anvendes som
reference til
vurdering af den generelle reaktivitet ved priktesten og ALK Negativ
kontrol
anvendes til at evaluere uspecifikke reaktioner.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
I meget sjældne tilfælde kan allergiske reaktioner opstå, og man
bør
derfor undgå
priktestning af patienter i behandling med beta-blokkere idet disse
kan påvirke
effektiviteten af anti-anafylaktisk behandling.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
På grund af den potentielle risiko for systemiske reaktioner bør
priktest kun udføres på klinikker med anafylaksiberedskab og
patienten bør efterfølgende observeres for tegn på systemiske
reaktioner (se sektion 4.8).
Ved aktiv atopisk dermatitis på armene ses ofte falske positive
resultater. I disse
tilfælde kan ryggen anvendes eller testen udskydes til
lidelsen er i bero.
4.5
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR
INTERAKTION
Antiallergisk behandling kan undertrykke den umiddelbare reaktion
ved priktesten og
påvirker derved pålideligheden af diagnosen.
_Følgende anbefales:_
Patienter, der skal 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt