Alcartis 30 mg smeltetabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
05-09-2016

Aktiv bestanddel:

Aripiprazol

Tilgængelig fra:

Egis Pharmaceuticals PLC

ATC-kode:

N05AX12

INN (International Name):

aripiprazole

Dosering:

30 mg

Lægemiddelform:

smeltetabletter

Produktets egenskaber

                29. AUGUST 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ALCARTIS, SMELTETABLETTER
0.
D.SP.NR.
29374
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Alcartis
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
5 mg: Hver smeltetablet indeholder 5 mg aripiprazol.
10 mg: Hver smeltetablet indeholder 10 mg aripiprazol.
15 mg: Hver smeltetablet indeholder 15 mg aripiprazol.
30 mg: Hver smeltetablet indeholder 30 mg aripiprazol.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
5 mg: Hver smeltetablet indeholder 5 mg fructose.
10 mg: Hver smeltetablet indeholder 10 mg fructose.
15 mg: Hver smeltetablet indeholder 15 mg fructose.
30 mg: Hver smeltetablet indeholder 30 mg fructose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Smeltetabletter
5 mg
Hvide til offwhite, homogene eller lidt plettede tabletter med runde,
flade, affasede kanter
præget med "E" på begge sider. Tabletternes diameter er 5,5 mm.
10 mg
Hvide til offwhite, homogene eller lidt plettede tabletter med runde,
flade, affasede kanter
præget med "E" og kode "565" på den ene side og ingen indgravering
på den anden
side.Tabletternes diameter er 8 mm.
_54477_spc.docx_
_Side 1 af 21_
15 mg
Hvide til offwhite, homogene eller lidt runde tabletter med flade,
affasede kanter præget med
"E" og kode "566" på den ene side og ingen indgravering på den anden
side. Tabletternes
diameter er 9 mm.
30 mg
Hvide til offwhite, homogene eller lidt runde tabletter med flade,
affasede kanter præget med
"E" og kode "567" på den ene side og ingen indgravering på den anden
side. Tabletternes
diameter er 12 mm.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Alcartis er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge
i alderen 15 år og
opefter.
Alcartis er indiceret til behandling af moderate til svære maniske
episoder ved bipolær
lidelse type 1 og til forebyggelse af ny manisk episode hos voksne,
der har oplevet
hovedsageligt maniske episoder, og som i maniske episoder har
responderet på behandling
med aripiprazol (se pkt. 5.1).
Alcartis er indiceret til behandling i op til 12 uger 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt