Acikure 300 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-01-2023

Aktiv bestanddel:

RANITIDINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Orifarm Generics A/S

ATC-kode:

A02BA02

INN (International Name):

ranitidine hydrochloride

Dosering:

300 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

2007-06-22

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ACIKURE, 150 MG OG 300 MG, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
ranitidin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne
indlægsseddel eller efter de anvisninger,
lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
-
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af 4 uger.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Acikure
3.
Sådan skal du tage Acikure
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKEMÅDE
Acikure tilhører en gruppe af lægemidler som mindsker produktionen
af mavesyre.
MEDICINEN ANVENDES VED:
Voksne:
Acikure anvendes ved:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Mavesår, der skyldes bakterien Helicobacter pylori, sammen med
antibiotika.

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

Betændelse i spiserørets nederste del, som skyldes tilbageløb af
mavesyre til spiserøret.

Kronisk dannelse af store mængder mavesyre (Zollinger-Ellisons
syndrom).
Acikure anvendes også på hospitaler ved:

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.

Forebyggelse af mavesår ved svære kvæstelser, forbrændinger og
infektioner.
Børn (fra 3-18 år):
Acikure anvendes ved:

Mavesår

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.
2
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doser
                
                Læs hele dokumentet