Acikure 300 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-01-2021

Aktiv bestanddel:
RANITIDINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orifarm Generics A/S
ATC-kode:
A02BA02
INN (International Name):
ranitidine hydrochloride
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
38730
Autorisation dato:
2007-06-22

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

SYREX

®

Filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg

Ranitidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4 uger.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Syrex ®

Sådan skal du tage Syrex ®

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Virkemåde

Syrex® tilhører en gruppe af lægemidler som mindsker produktionen af mavesyre.

Medicinen anvendes ved:

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Syrex ® for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning

Voksne:

Syrex

anvendes ved:

Mavesår.

Sår på tolvfingertarmen.

Behandling af mavesår, der skyldes bakterien Helicobacter pylori, sammen med

antibiotika.

Smerter i spiserørets nederste del, som skyldes tilbageløb af mavesyre til spiserøret.

Kronisk dannelse af store mængder mavesyre (Zollinger-Ellisons syndrom).

Syrex

anvendes også forebyggende på hospitaler ved:

Forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse med bedøvelse.

Forebyggelse af mavesår ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner.

Børn (fra 3-18 år):

Syrex

anvendes ved:

Mavesår

Smerter i forbindelse med sure opstød, svien eller halsbrand.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SYREX®.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Syrex

®

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Syrex

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Syrex ® hvis du:

er over 65 år og/eller har nedsat nyre- eller leverfunktion.

har mavesår.

har stofskiftesygdommen porfyri.

har en kronisk lungesygdom, sukkersyge eller nedsat immunforsvar

Før behandling af mavesår påbegyndes skal sandsynligheden for ondartede svulster være

udelukket

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept

f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, fordi det kan være nødvendigt at ændre dosis:

Hvis du får blodfortyndende medicin som warfarin.

Eller hvis du får medicin mod

Hjertesygdomme (procainamid og N-acetylprocainamid)

Diabetes (glipizid)

Søvnløshed (triazolam, midazolam)

Svamp (ketoconazol)

HIV-infektion (atazanavir, delaviridin)

Lungecancer (gefitnib)

Optagelsen af Syrex

nedsættes, hvis du samtidig indtager andre midler mod mavesyre og

mavesår (syreneutraliserende midler eller høje doser sukralfat). Syrex

bør tages cirka 2 timer

før disse.

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Syrex

, og/eller Syrex

kan påvirke virkningen

af andre lægemidler, Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger herom, så spørg lægen eller på apoteket.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, får du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Syrex

efter lægens anvisning.

Amning

Syrex

bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Syrex

Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Syrex

kan hos enkelte give bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, forvirring samt

hallucinationer, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SYREX®.

Tag/brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter

lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

på apoteket eller sundhedspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn og unge fra 12 år:

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150 mg 2 gange daglig eller 300 mg ved sengetid i 4-8 uger. Ved sår på

tolvfingertarmen

dosis øges til 300 mg 2 gange daglig i 4 uger.

Forebyggende behandling ved mavesår og sår på tolvfingertarmen:

150-300 mg ved sengetid.

Sår på tolvfingertarmen og mavesår, som samtidig behandles med antibiotika:

300 mg ved sengetid eller 150 mg 2 gange daglig sammen med antibiotika. Du bør fortsætte

med Syrex

2 uger, efter behandlingen med antibiotika er ophørt.

Mod betændelse i den nederste del af spiserøret:

150 mg 2 gange daglig. Dosis kan øges til 150 mg 4 gange daglig i op til 12 uger.

Forebyggende behandling ved betændelsestilstand i nederste del af spiserøret og/eller

halsbrand (for meget mavesyre):

150 mg 2 gange daglig.

Mod lungebetændelse i forbindelse med operation:

150 mg aftenen før operation og 150 mg 2 timer før operation.

Zollinger-Ellison’s syndrom:

150 mg 3 gange daglig. Dosis kan eventuelt øges til i alt 6 g daglig (20 tabletter à 300 mg)

Mavesår opstået ved svære kvæstelser, forbrændinger og infektioner:

150 mg 2 gange daglig i stedet for injektion, når du kan begynde at spise igen.

Børn over 30 kg fra 3-11 år

Syrex

bør kun anvendes efter lægens anvisning. Dosis afhænger af barnets vægt.

Den sædvanlige dosis er:

Mavesår og sår på tolvfingertarmen:

2 mg/kg 2 gange daglig i 4-8 uger. Kan eventuelt øges til 4 mg/kg 2 gange daglig, max. 300

mg daglig.

Mod halsbrand (for meget mavesyre):

2,5 mg/kg 2 gange daglig i 2 uger. Kan eventuelt øges til 5 mg/kg 2 gange daglig, max. 600

mg daglig.

Børn:

Du må kun bruge Syrex

til børn under 12 år efter lægens anvisning.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Syrex®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Syrex®, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Syrex®

Fortsæt med din sædvanlige dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Hvis du holder op med at tage Syrex ®

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Syrex

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Overfølsomhedsreaktioner: Du kan mærke, at du pludselig får svært ved at trække

vejret efter at have taget Syrex

Din vejrtrækning kan blive hvæsende, eller du hoster. Du kan også mærke, at det klør, og du

hæver op (sædvanligvis i ansigtet, på læberne, tungen eller i svælget). Hvis du får denne

bivirkning, skal du straks kontakte lægen eller ringe 112. Sådanne allergiske reaktioner

overfor Syrex

ses sjældent eller meget sjældent (hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter).

Andre bivirkninger er angivet herunder:

Ikke almindelige bivirkninger ( det sker hos op til én ud af 100 patienter):

Mavesmerter, diarré, forstoppelse og kvalme

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udslæt og hævelser, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, brystsmerter, feber

Påvirkning af leverens funktion (forbigående).

Meget sjældne bivirkninger

(det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, infektioner, blødninger fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet

Forvirring, depression, hallucinationer

Hovedpine, der kan blive kraftig, svimmelhed, bevægelsesforstyrrelser

Nedsat evne til at se skarpt

Meget langsom puls, tendens til besvimelse

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen

Leverbetændelse med eller uden gulsot

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, hårtab

Muskelsmerter, ledsmerter

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller

blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue

Udvikling af bryster hos mænd, mælkesekretion, midlertidig impotens

Syrex ® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. øget creatinin niveau som igen bliver

normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted. www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Syrex® utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Syrex

ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke Syrex

efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Syrex

®

indeholder:

Aktivt stof: Ranitidinhydrochlorid svarende til ranitidin 150 mg eller 300 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica,

hypromellose, polydextrose, titandioxid (E171), vanillin, rød jernoxid (E172), gul jernoxid

(E172) og carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Syrex

150 mg: Hvid til off-white rund, hvælvet tablet med delekærv på den ene side og

mærket ”RAN” over ”150” på den anden side.

Syrex

300 mg: Hvid til off-white kapselformet, hvælvet tablet med delekærv på den ene side

og mærket ”RAN 300” på den anden side.

Pakningsstørrelser:

5, 10, 20, 30, 60, 90, 100 og 500 tabletter i blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret den

11/2011

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm Generics A/S.

”Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk”

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information