Abstral 400 mikrogram resoribletter, sublinguale

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2022

Aktiv bestanddel:

FENTANYLCITRAT

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

N02AB03

INN (International Name):

fentanyl citrate

Dosering:

400 mikrogram

Lægemiddelform:

resoribletter, sublinguale

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2019-04-11

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ABSTRAL® 100 MIKROGRAM SUBLINGUALE RESORIBLETTER
ABSTRAL® 200 MIKROGRAM SUBLINGUALE RESORIBLETTER
ABSTRAL® 400 MIKROGRAM SUBLINGUALE RESORIBLETTER
fentanyl
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se
afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Abstral
3. Sådan skal du tage Abstral
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Abstral er beregnet til behandling af voksne personer, SOM ALLEREDE
REGELMÆSSIGT TAGER STÆRKE, SMERTELINDRENDE LÆGEMIDLER (OPIOIDER)
mod
vedvarende cancersmerter, men som kræver behandling af
gennembrudssmerter. Hvis du ikke er sikker, så tal med lægen.
Gennembrudssmerter er smerter, der kommer pludseligt, selv om du har
taget eller brugt dit sædvanlige opioide smertelindrende medicin.
Det aktive stof i Abstral sublinguale resoribletter er fentanyl.
Fentanyl tilhører en gruppe af stærke smertestillende lægemidler,
der kaldes opioider.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ABSTRAL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE ABSTRAL:
• hvis du er allergisk over for fentanyl eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Abstral (angivet i afsnit 6)
• hvis du har alvorlige 
                
                Læs hele dokumentet