Abstral 200 mikrogram resoribletter, sublinguale

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-07-2023

Aktiv bestanddel:

FENTANYLCITRAT

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

N02AB03

INN (International Name):

fentanyl citrate

Dosering:

200 mikrogram

Lægemiddelform:

resoribletter, sublinguale

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2019-06-08

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
ABSTRAL 100 MIKROGRAM SUBLINGUALE RESORIBLETTER
ABSTRAL 200 MIKROGRAM SUBLINGUALE RESORIBLETTER
fentanyl
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DE BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
Lægen har ordineret Abstral til Dem personligt. Lad derfor være med
at give medicinen til andre. Det kan
være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De
har.
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller De får bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se punkt 4.
DEN NYESTE UDGAVE AF INDLÆGSSEDLEN KAN FINDES PÅ
WWW.INDLAEGSSEDDEL.DK
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal De vide, før De begynder at tage Abstral
3.
Sådan skal De tage Abstral
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Abstral er beregnet til behandling af voksne personer,
SOM ALLEREDE REGELMÆSSIGT TAGER STÆRKE,
SMERTELINDRENDE LÆGEMIDLER (OPIOIDER)
mod vedvarende cancersmerter, men som kræver behandling af
gennembrudssmerter. Hvis De ikke er sikker, så tal med lægen.
Gennembrudssmerter er smerter, der kommer pludseligt, selv om De har
taget eller brugt Deres sædvanlige
opioide smertelindrende medicin.
Det aktive stof i Abstral sublinguale resoribletter er fentanyl.
Fentanyl tilhører en gruppe af stærke
smertestillende lægemidler, der kaldes opioider.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE ABSTRAL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE ABSTRAL
•
hvis De er allergisk over for fentanyl eller et af de øvrige
indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
•
hvis De har alvorlige vejrtrækningsproblemer
•
hvis De ikke regelmæssigt bruger ordineret medicin (opioider) (f.eks.
c
                
                Læs hele dokumentet