רובלה- תחליב גוף מעורר ענבים ומלון

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
בי אס בודי אנד סול
INN (International Name):
DeBa BOTANIC BEAUTY&NATURE- BODY LOTION REFRESHING
Fremstillet af:
RUBELLA BEAUTY
Terapeutiske indikationer:
לחות לעור
Autorisationsnummer:
60479
Autorisation dato:
2012-02-15

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information